Statens krispaket för svenska företag och jobb

NewsVoice är en oberoende nättidning med nyheter, analyser, reportage, krönikor och debatter som startade 2011. Stöd vårt arbete genom att annonsera, donera eller sponsra.
publicerad 16 mars 2020
- NewsVoice redaktionen
Regeringen år 2017 - Foto: Martina Hubner
Regeringen år 2017 - Foto: Martina Hubner
Regeringen år 2017 – Foto: Martina Hubner Regeringskansliet

REGERINGEN. Regeringen presenterar nu ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Text: Regeringskansliet, pressmeddelande

Regeringen avser att överlämna förslagen till riksdagen i den extra ändringsbudget som beslutas av regeringen den 19 mars.

Det krispaket som vi nu presenterar kan, beroende på hur situationen utvecklas, omfatta över 300 miljarder kronor om hela likviditetsförstärkningen genom skattekontot utnyttjas.

Korttidspermittering införs idag

Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Konstruktionen liknar korttidsarbete, men subventionsgraden utökas kraftigt. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet är att rädda svenska jobb.

Förslaget om korttidspermittering föreslås träda ikraft den 7 april och gälla under 2020 men det tillämpas från och med i dag den 16 mars.

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader

Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

Företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Detta ersätter det tidigare presenterade förslaget.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten återbetald från Skatteverket. Anstånd kommer endast beviljas företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd får inte heller beviljas företag som har större skatteskulder.

Förslagen om anstånd och korttid går nu till Lagrådet för snabb behandling.

Samlade ekonomiska åtgärder i Sverige hittills

 • Staten kommer att kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården och omsorgen kopplade till coronaviruset.
 • För att minska smittspridningen i samhället slopas karensavdraget mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.
 • Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket får ytterligare resurser.
 • Resurserna ökas för den s.k. smittbärarpenningen då antalet individer som har rätt till denna ersättning antas komma att öka.
 • Staten tar tillfälligt över sjuklöneansvaret i två månader.
 • Likviditetsförstärkning ges via skattekontot för moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt från 1 januari.
 • Korttidspermittering införs från och med den 16 mars.
 • Utöver regeringens åtgärder har Riksbanken meddelat att de lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen. Finansinspektionen har meddelat att de sänker den kontracykliska kapitalbufferten till noll för att värna en väl fungerande kreditförsörjning.

Text: Regeringskansliet, pressmeddelande

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Det har noterats, att något förbud att inresa till Sverige inte tycks föreligga. Flera andra länder har ju infört inreseförbud, t ex USA. Varför inte vi? Ett dråpslag för de flesta linjeflyg- och charterflygbolagen är det i a f. SAS har meddelat sin avsikt att permittera 10 000 av sin personal. Så det är på G”

  Det förmodas att anledningen till denna “liberala” hållning, inget inreseförbud, är en fortsättning på den ytterst märkliga raspolitik som infördes 1975, då när Sverige utropades till ett (blivande) multikulturellt lyckorike (till svenska folkets gäspning).
  Införs ett reseförbud, förmodas det helt hindra alla de tiotusental, nej hundratusental lycksökare som nu är på väg norrut genom Erdogan’s öppnade “dammluckor”. Grekland är glada om migranttrycket på dom lättar och kan bli av med massvis av i läger väntande folkskaror.
  Vi har ju redan fått en första antydan om att “5 000 ensamma barn” står klara att komma iväg och känner man Ylva Johansson rätt, (hon som 2015 kände sig lycklig av, att få leva i ett land som genomgår stora förändringar) har hon redan skaffat sig (och Sverige förstås) första tjing på denna näpna lilla barnskara. Hursomhelst vet vi att hennes (gamla) regeringskollegor i V, Mp, C och troligen L, förutom majoriteten av S, intet högre önskar än att få fylla på Sverige över alla realistiska gränser med nyanlända. Då helst muslimer, som S-partiet sedan länge har överenskommelser med, som innebär att klanledarna pekar ut S som partiet klanen skall ge röster till, i valtider. S betalar då generösa bidrag mm, till “förorterna”.

  Min intuition lutar nu åt att vi är framme vid den planerade tidpunkt, då de flesta samhällena på klotet i avmätt takt skall vridas till Fullt Stopp. Ekonomisk kollaps över hela linjen och allehanda gräsligheter kommer inträffa och FN i sin stora spelade förtvivlan, bestämmer i Säkerhetsrådet, att endast fullständigt samordnade åtgärder nu behövs. Alltså en Världsregering MÅSTE ta’ över, eljest …..

 • vad är det för skillnad på en person som upplevt saker och har hård verklighet på händelser, jämfört med en person som är uppjagad av andrahandsuppgifter (MSM)?
  Den förste är förnuftig!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *