Därför är Sveriges coronavirusstrategi mer effektiv än andra länders

publicerad 30 mars 2020
- Hedi Bel Habib
Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten.se - Pressfoto
Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten.se driver Sveriges coronavirusstrategi - Pressfoto
Bild: Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten driver den svenska coronastragin. Pressfoto

DEBATT. Hedi Bel Habib som är fil doktor och forskare med långvarig erfarenhet av arbete inom statsförvaltning och utveckling av förebyggande hälsovård inom  landsting och universitet, skriver att det är viktigt att vi håller fast vid Sveriges coronavirusstrategi (hävstångsstrategin) och inte ger efter för en ogrundad och oberättigad kritik från andra länder.

Text: Hedi Bel Habib | #SverigesCoronavirusstrategi, #Coronavirusstrategi

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson vill att Sverige ska börja masstesta människor för coronaviruset. Kristersson menar att detta skulle bidra till att rädda landets ekonomi. I ett inlägg på Facebook skriver M-ledaren:

Ulf Kristersson, pressfoto
Ulf Kristersson, pressfoto

”Ett viktigt steg för att återstarta samhället och ekonomin är att veta vem som är sjuk, och vem som inte är det. Idag går inte det, eftersom människor inte kan testas i någon större omfattning. Många stannar därför i onödan hemma från jobb där de verkligen skulle behöva vara på plats, eftersom man inte kan veta om ett lindrigt förkylningssymtom egentligen är corona.”

En sådan massteststrategi har redan prövats i andra länder utan framgång. De länder som valde denna strategi har inte kunnat visa några resultat hittills.

Massteststrategin i många länder har lett till en extrem efterfrågan på testutrustning inte minst i USA. Detta har i sin tur orsakat en brist på testutrustning och de kemiska ämnen som krävs. De företag som tillverkar testerna försöker nu öka produktionen.

Inom EU uppmanas nu medlemsländerna att spara på resurserna. I flera europeiska länder råder det just nu en brist på material som behövs för att göra tester för covid-19, en brist som orsakas av masstesthysterin för coronaviruset. Strategin som går ut på att masstesta folk i Europa har skapat stora flaskhalsar utan att ge något önskat resultat.


Den svenska strategin mot coronaviruset, ledd av svenska Folkhälsomyndigheten, har den senaste tiden fått stor uppmärksamhet i utländska medier. “Experiment” och “rysk roulette” är några av orden som använts.


Panikstrategin

Denna kritik tycks inte vara befogad. Det finns två typer av strategier som olika länder har intagit. De flesta länder tycks ha valt det man skulle kalla för panikstrategi. Typiskt för denna strategi är att se coronaviruset som en allmän samhällsfara som alla måste testas för och skyddas emot. Förhastade åtgärder inom samtliga samhällssektorer fattas därför på löpande band utan något genomtänkt vägval för prioritering. Resurser inom vården mobiliseras för att testa alla och skydda alla. Resultatet blir att resurserna räcker till ingen.

Hävstångsstrategin – Sveriges coronavirusstrategi

I Sverige används istället en hävstångsstrategi för att skapa mer effektiv utväxling på vidtagna åtgärder. Många får mycket milda symptom och blir inte sjuka. Därför anser Folkhälsomyndigheten  att det viktiga är att använda resurserna till att skydda människor i riskgrupperna och sjukvårdspersonalen. Endast de som är i behov av vård eller redan är inlagda på sjukhus med coronavirussymptom testas för coronavirussmitta.

Sveriges coronavirusstrategi skiljer sig från panikstrategin och har sin utgångspunkt i principen att ingen kedja är starkare än sin svagaste länk.  Hävstångsstrategi utgår från att använda  tillgängliga resurser inom vården för att skydda sjukvårdspersonal och riskgrupperna.

Hävstångsstrategin utgår från att viruset verkar ha låg dödlighet för den stora allmänheten och därför är det viktigt att prioritera sjukvårdspersonal och riskgrupperna.


Tittar vi på utvecklingen i världen hittills kan vi konstatera att Sverige avviker markant från omgivningen. Antalet personer som tagits in för vård på intensiven efter att ha smittats med coronaviruset har minskat dag för dag de senaste dagarna.


Det är för tidigt för att kunna utläsa en trend, men utvecklingen verkar gå åt rätt håll. Antalet fall bland de äldre har de senaste dagarna stabiliserats, och dödsfallen utvecklas på samma sätt.

Sammantaget finns det en fortsatt allvarlig situation men utvecklingen sker fortsatt relativt långsamt enligt Folkhälsomyndigheten. Den ökning i antalet smittade äldre som man såg för några dagar sedan har stabiliserats. Antalet nya intensivvårdsfall per dag har också närmast minskat de senaste dagarna.

Läs mer: Sveriges coronastrategi hyllas av tysk expert (Expressen)

I panikstrategiländerna går utvecklingen mot en allt värre situation. Länder som Italien, Frankrike, Spanien och Storbritannien är nästan helt nedstängda. Men detta tycks inte ge någon effekt var sig på dödsfall eller smittspridning. I till exempel Spanien stiger antalet döda i covid-19, och antalet bekräftade dödsfall i landet är nu högre än i Kina. Endast Italien har fler dödsoffer. Om utvecklingen i Spanien fortsätter i samma takt, finns det en risk att Spanien även går om Italien.

Mot denna bakgrund är det viktigt att Sverige håller fast vid sin valda coronavirusstrategi och inte ger efter för en ogrundad och oberättigad kritik från andra länder.

Text: Hedi Bel Habib, filosofie doktor i samhällsvetenskap och naturvetenskap


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Hedi Bel Habibs artikel är redan bara några dagar senare efter att den publicerats effektivt dementerad av verkligheten!
  Men först “feltänk” han själv lider av och hos dem han försvarar på Folkhälsomyndigheten och i regeringen!
  Han påstår att det han kallar “hävstångsstrategin” syftar till att skydda sjukvårdspersonal och
  svaga grupper och äldre!
  Men effekterna av strategin har ju redan från början visat sig leda till det MOTSATTA!
  Hur ska sjukvårdspersonal kunna hantera situationen utan adekvat skyddsutrustning? Sen ett par veckor tillbaka larmar sjukvårdspersonal desperat om att viktig skyddsutrustning och respiratorer mm fattas! Redan nu den 1 april har smittan spridits på ett trettiotal särskilda boenden för gamla i Sthlmsområdet vilket är KATASTROFALT. kan inte denna spridning stoppas kommer den att leda till massdöd. Nu väntar vi bara på rapporter om mängder med smitta och dödsfall i äldreomsorgen och då gud hjälpe oss!
  En miljon barn tillåts fortfarande gå i skolan och komma hem och smitta sina föräldrar som arbetar inom sjukvården och kanske andra samhällskritiska arbetsplatser!
  StorStockholm och invandrargettona där är liksom skolan “hotbeds” och motor för smittspridningen ut i landet. Sätt StorStockholm i strikt karantän för två månader framåt, åtminstone och dra kraftigt ned på hur många som får åka i bussar och tunnelbanevagnar så att smittan inte sprids ohejdat den vägen! Gör allt det som görs i övriga nordiska länder för att åtminstone BROMSA smittspridningen så att inte sjukvård och äldreomsorg slås ut med fasansfulla konsekvenser!
  I de länder man masstestat och tagit till hårt restriktiva men specifika åtgärder har man lyckats hejda smittspridning och död och är nu på väg ut ur den värsta krisen. Det gäller de flesta ostasiatiska länderna där man masstestat och stängt ner! Tyskland i Europa ser ocks ut att vara ett sånt fall, SydKorea Taiwan och Kina är där bra exempel.
  Vi har vårt värsta framför oss under de närmaste två månaderna och regeringens och Folkhälsomyndighetens strategi för att uppnå sk folkimmunitet kan möjligen ske men till troligen ett fruktansvärt pris i onödigt antal döda framförallt inom äldreomsorgen. Det regeringen nu gör med sin udda strategi är ett extremt experiment med folkhälsan som kan komma att leda till precis det de säger att de inte vill och det är att sjukvården och äldreomsorgen kollapsar! Det har redan börjat!
  SAVE OUR SOULS!

 • Tack för att nån tittar sakligt på siffrorna och inte stoppar huvudet i sanden! En strategi som skyddar folket kallar de för “Paniksterategi”! Tyskland har haft rena motsatta strategin vad gäller att masstesta och fördela resurserna beroende var de behövs mest! De har kontroll över läget och det har gått mycket bättre för de än för Sverige!

 • Amerika har också snabb Corona utveckling. Där börjar nu hela samhället resa sig i god Amerikansk anda och kriget mot Corona viruset har nu börjat på allvar. Trump lovar seger.

 • Ja, på sätt och vis en oväntad hållning, men och andra sidan var det ganska länge sedan som myndigheterna tappade greppet över samhället, vilket under de senaste 10-15 åren blivit allt mera uppenbara.

  Antingen tar vi oss samman NU eller också talar vi om för våra barn och barnbarn att vi är så RÄDDA för coronaguden att vi bestämt oss för att låsa in oss tills han slutligen hämtar oss till slaktaltaret, så hur vill du ha det, du fege?!

 • Rekommenderas att se Ole Dammegards intervju 27/3 -20. Där finns mycken fakta om livet och rädslan.

 • Jay, du borde läsa de två artiklar jag länkade till på annat ställe:
  ”How deadly is the coronavirus? It’s still far from clear” https://www.spectator.co.uk/article/The-evidence-on-Covid-19-is-not-as-clear-as-we-think
  “How to understand – and report – figures for ‘Covid deaths’” https://www.spectator.co.uk/article/how-to-understand-and-report-figures-for-covid-19-deaths-

  Och vad säger dig det här utdraget från artiklarna:
  The distinction between dying ‘with’ Covid-19 and dying ‘due to’ Covid-19 is not just splitting hairs. Consider some examples: an 87-year-old woman with dementia in a nursing home; a 79-year-old man with metastatic bladder cancer; a 29-year-old man with leukaemia treated with chemotherapy; a 46-year-old woman with motor neurone disease for 2 years. All develop chest infections and die. All test positive for Covid-19. Yet all were vulnerable to death by chest infection from any infective cause (including the flu). Covid-19 might have been the final straw, but it has not caused their deaths. Consider two more cases: a 75-year-old man with mild heart failure and bronchitis; a 35-year-old woman who was previously fit and well with no known medical conditions. Both contract a chest infection and die, and both test positive for Covid-19. In the first case it is not entirely clear what weight to place on the pre-existing conditions versus the viral infection – to make this judgement would require an expert clinician to examine the case notes. The final case would reasonably be attributed to death caused by Covid-19, assuming it was true that there were no underlying conditions.
  It should be noted that there is no international standard method for attributing or recording causes of death. Also, normally, most respiratory deaths never have a specific infective cause recorded, whereas at the moment one can expect all positive Covid-19 results associated with a death to be recorded. Again, this is not splitting hairs. Imagine a population where more and more of us have already had Covid-19, and where every ill and dying patient is tested for the virus. The deaths apparently due to Covid-19, the Covid trajectory, will approach the overall death rate. It would appear that all deaths were caused by Covid-19 – would this be true? No. The severity of the epidemic would be indicated by how many extra deaths (above normal) there were overall.

 • Ser inte så bra ut idag? Svårt att få många nya fall när man knappt testar? 39 döda på en dag och 51 nya i intensiven säger det mesta.
  https://c19.se/
  Bevisen för hur väl en strategi fungerar kommer finnas i statistiken.
  Just nu har Sverige kring 14 döda på 1 miljon. Norge har 6. Finland 2. Länder som masstestade som Tyskland, Sydkorea och Island har 7,3 och 6. Sydkorea har alltså 3 och de har dragits med Covid mycket längre än oss.
  Vi ligger bland de 15 sämsta i världen när det gäller flest döda per miljon.
  Kan inte gå mycket sämre än så. Sen har sjukvården materialbrist, så dålig planering också.

 • Hittills är jag positivt överraskad att folkhälsomyndigheten med Anders Tegnell som frontfigur har valt en annan väg än panikstrategin (bra namn!) och att de håller fast sin strategi. Möjligen har vi också bättre förutsättningar att klara oss eftersom Sverige är relativt glesbefolkat (även Stockholm är ju rena glesbygden jämfört med storstäder som London, Seoul, Tokyo, Wuhan m fl städer). Instämmer helt med artikelförfattaren att det är ”viktigt att Sverige håller fast vid sin valda coronavirusstrategi och inte ger efter för ogrundad och oberättigad kritik från andra länder”, eller från inhemska politiker som vill plocka väljarpoäng.

  Men eftersom alla personer som dör och som testats positivt klassas som döda i Covid-19 är det svårt att bilda sig en uppfattning om hur allvarlig situationen egentligen är. Troligen har vi en överdriven bild av virusets s k samhällsfarlighet. Här finns ett enkelt jobb för en duktig statistiker att bringa ljus i mörkret. För att bilda sig en uppfattning om hur stor skada viruset egentligen gör behöver man titta på dödsfallen totalt, alltså hur många som dör dag för dag, oberoende av dödsorsak, i Sverige (eller något annat land eller hela i världen). Kan man se att dödstalen ökar och i så fall hur mycket?

  Snälla Hedi Bel Habib ge oss den bilden!

  Alternativt skulle jag vara mycket tacksam om du kan visa mig var denna information finns tillgänglig (hur många som dött i Sverige dag för dag), så kan jag själv stoppa in siffrorna i ett excelark och med glädje skicka några grafer till redaktör Sasserson (du kanske kan posta någon bra länk i en kommentar).

 • Vid läsning av isolera-mig-och-isolera-alla-andra-kommentarer kommer jag osökt att tänka på Pavlovs experiment där han fick hundar att salivera när han ringde i en liten klocka. Hunden är tydligen inte bara människans bäste vän utan i mångt och mycket även hennes avbild, även om vi inte dreglar lika mycket. Ring Ring…

 • Man kan inte jämföra Sverige och Spanien av många skäl; kulturella, ekonomiska, antalet äldre av den totala befolkningen som är mycket större i Spanien, och framför allt hur snabbt Coronviruset spritt sig. Det är en väldig skillnad och på hur tätt folk bor i sina hem. I Spanien är 3 generationer samboende i ett hem ingen ovanlighet. Jag vill hoppas och tro att Sveriges strategi kommer att fungera men dra inte för snabba slutsatser. När antalet smittade uppnår en viss nivå kan utvecklingen gå väldigt fort och då gäller det all man är väl förberedd. Jag tror att om man lyckas isolera de som är i riskgruppen och testar alla som jobbar i sjukvärd, äldrevård, polis, militär och brandmän har man tagit ett stort steg i rätt riktning. Det har man inte gjort i Spanien förrän alltför sent. 15 % av de som jobbar i sjukvården saknas på jobbet för att de själva ligger sjuka. Tänk då hur många de kan ha smittat på sjukhuset där tagit hand om patienter som inte haft Coronavirus och vilken kris det är i vården när 15 % av läkare och sjuksköterskor saknas.
  Tror fortfarande på masstestning som man mycket framgångsrikt gjorde i Sydkorea.
  Det är lätt att anklaga Italien och Spanien för att agera från panik. Sanningen är att när sjukvårdssystemet är på randen av kollaps går det inte att låta hävstångsprincipen råda längre. Man måste helt enkel dra i nödbromsen för att få stopp på den löpeld av antalet smittade landet upplever just nu. Sen undrar jag också varför man inte behandlar patienter med D och C vitamin som man gjort i Kina och Sydkorea. Läkemedelsföretagen har fortfarande ett järngrepp över vården..

 • Social isolering borde fungera hämmande på smittspridningen. Sedan kan det vara frivilligt eller obligatoriskt.

 • Att undvika panik, rädlsa är vitalt eftersom rädsla påverkar just lungor. Men det verkar inte finnas någon vilja till en genomgående bra hantering från myndighetenas sida, svt sa igår att inte boosta ditt immunförsvar(!!) så jag ställer samma fråga: varför får inte enkla råd komma fram som C-vit behandling tex. 1gr/15min ifall du blir smittad annars underhållsdos. Värme tar död på viruset verkar det som.. basta, skölj svalg med varmvatten o salt. Djupandning tex. syresätter hela lungorna o stärker ditt försvar mm.

 • Masstest är A och O om man vill få bukt med epidemin. Tafatta svenska myndigheter begriper naturligtvis inte den saken, eftersom de är inkompetenta, men de kommer att få¨lära sig den saken ganska snart.

 • “Corona FAKE crisis !!! Medic against media There is no dangerous corona pandemic!
  HJ Dijksterhuis — YouTube March 29, 2020. Original upload by Rolf Fising.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=204777;

  47 minuter lång, mycket intressant tysk/österrikisk rapport. Med mycket bra och tydlig översättning till engelska, i en väl anpassad takt.
  Reportern besöker Charité, välkänt sjukhus i Berlin och finner intensivvårds avdelningarna – tomma! Dom har flyttats till ett annat sjukhus får han veta, åker dit, men där är det inte tillåtit att komma in.

  Jag måste tillstå att jag nu befinner mig i ett kluvet tillstånd: å ena sidan har vi många rapporter om en mycket överdriven situation, men å andra sidan finns det illavarslande rapporter, som jag själv hjälpt till med att sprida. Tänker särskilt på den 88-sidiga tyska rapporten från 2012, som synes föregripa just allt det vi nu hör. En pandemi som varar i tre år och med 7.5 miljoner döda och försvunna tyskar som slutresultat.
  Att grunden för det som nu sker, är inledningen på ett “Machtübernahme” av den terrestra Skuggregeringen, den som representerar de mäktiga “En-Procenten”, råder det inte mycket tvivel om.
  Ett centralt beordrat Tvärstopp, skall dölja det ekonomiska haveri som många väntat på sedan 2008, förklarat med mänsklig och vacker åtanke om den lille mannens hälsa, som tvingat fram en allomfattande husarrest, som enda bot mot Coronan, alltså “Kronan på Verket”, för en sedan länge utformad och strikt efterföljd plan. Hur vida dödligheten och tidsutdräkten av pandemin blir omfattande eller inte, kommer den som lever få se.
  Men en NWO lär det hur som helst bli, om inte just nu, i närtid, så vet vi att år 2030 skall den i a f vara på plats.
  Tillhörde jag de mäktigaste bland de “En-Procenten”, skulle jag inte vilja vänta tre år och utsätta mig för risker, typ Corona. Visserligen befinner “jag” mig sedan Davos-träffen i en komfortabel och smakligt inredd, underjordiskt skyddsrum, ett ställe där inget saknas av livets goda; men kom inte å påstå, att “jag” inte även har fått känna på “husarrest”!
  Således en tämligen kort och inte alltför dödlig pandemi. Det skulle visserligen sitta bra, om massvis av pensionärer, Nudels köttberg ni minns, tvingades ta’ ner skylten. “Jag” behöver nog inte orera mer om alla vinster vi då får! Så nu är det skarpt läge; alltså ingen generalrepetition. Det håller inte fler gånger. Nu har många fått upp ögonen, så nu kör vi!
  Biljarder till bankerna medelst nytryckta virtuella sedlar är på väg. Köp allt, nu är det reapriser! Sen’ äger vi allt. Inklusive fårskocken. Tretusen slavar till var och en av oss.

 • Håller med artikelförfattaren Hedi Bel Habib. Jag ställer samtidigt som per gjort, frågan om intravenöst C-vitamin.

  • Det finns inga kliniska och medinska data som visar på detta. Påståendet om betydelsen av C-vitamin för behandling av patienter med Covid-19 är anektodiskt och kommer ursprunglien från en video publicerad av en kinesisk läkare une vidéo d’un médecin sino-américain nommé Richard Cheng som i början av mars berättade om en kinesisk 71 årig kvinna som trots ha överlevt Covid-19 i Wuhan, genom att använda C-vitamintabletter (10 gr. om dagen) som komplement till andra behandlingsmetoder när hon var lagd på sjukhuset.
   Men detta är en personlig berättelse som inte är baserad på vetenskap och berövad erfarenhet. Därför kan jag inte svara på frågan !

 • Jag tror också på Sveriges strategi och hoppas att all negativ påverkan från övriga länder och även vissa av våra egna politiker, som troligtvis vill göra sina röster hörda enbart för att det kan vara till deras egen fördel, får fäste. Det krävs mycket för att stå emot den stora massan. Tack för en bra artikel.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *