Därför är Sveriges coronavirusstrategi mer effektiv än andra länders

publicerad 30 mars 2020
- av Hedi Bel Habib
Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten.se - Pressfoto
Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten.se driver Sveriges coronavirusstrategi - Pressfoto
Bild: Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten driver den svenska coronastragin. Pressfoto

DEBATT. Hedi Bel Habib som är fil doktor och forskare med långvarig erfarenhet av arbete inom statsförvaltning och utveckling av förebyggande hälsovård inom  landsting och universitet, skriver att det är viktigt att vi håller fast vid Sveriges coronavirusstrategi (hävstångsstrategin) och inte ger efter för en ogrundad och oberättigad kritik från andra länder.

Text: Hedi Bel Habib | #SverigesCoronavirusstrategi, #Coronavirusstrategi

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson vill att Sverige ska börja masstesta människor för coronaviruset. Kristersson menar att detta skulle bidra till att rädda landets ekonomi. I ett inlägg på Facebook skriver M-ledaren:

Ulf Kristersson, pressfoto
Ulf Kristersson, pressfoto

”Ett viktigt steg för att återstarta samhället och ekonomin är att veta vem som är sjuk, och vem som inte är det. Idag går inte det, eftersom människor inte kan testas i någon större omfattning. Många stannar därför i onödan hemma från jobb där de verkligen skulle behöva vara på plats, eftersom man inte kan veta om ett lindrigt förkylningssymtom egentligen är corona.”

En sådan massteststrategi har redan prövats i andra länder utan framgång. De länder som valde denna strategi har inte kunnat visa några resultat hittills.

Massteststrategin i många länder har lett till en extrem efterfrågan på testutrustning inte minst i USA. Detta har i sin tur orsakat en brist på testutrustning och de kemiska ämnen som krävs. De företag som tillverkar testerna försöker nu öka produktionen.

Inom EU uppmanas nu medlemsländerna att spara på resurserna. I flera europeiska länder råder det just nu en brist på material som behövs för att göra tester för covid-19, en brist som orsakas av masstesthysterin för coronaviruset. Strategin som går ut på att masstesta folk i Europa har skapat stora flaskhalsar utan att ge något önskat resultat.


Den svenska strategin mot coronaviruset, ledd av svenska Folkhälsomyndigheten, har den senaste tiden fått stor uppmärksamhet i utländska medier. "Experiment" och "rysk roulette" är några av orden som använts.


Panikstrategin

Denna kritik tycks inte vara befogad. Det finns två typer av strategier som olika länder har intagit. De flesta länder tycks ha valt det man skulle kalla för panikstrategi. Typiskt för denna strategi är att se coronaviruset som en allmän samhällsfara som alla måste testas för och skyddas emot. Förhastade åtgärder inom samtliga samhällssektorer fattas därför på löpande band utan något genomtänkt vägval för prioritering. Resurser inom vården mobiliseras för att testa alla och skydda alla. Resultatet blir att resurserna räcker till ingen.

Hävstångsstrategin - Sveriges coronavirusstrategi

I Sverige används istället en hävstångsstrategi för att skapa mer effektiv utväxling på vidtagna åtgärder. Många får mycket milda symptom och blir inte sjuka. Därför anser Folkhälsomyndigheten  att det viktiga är att använda resurserna till att skydda människor i riskgrupperna och sjukvårdspersonalen. Endast de som är i behov av vård eller redan är inlagda på sjukhus med coronavirussymptom testas för coronavirussmitta.

Sveriges coronavirusstrategi skiljer sig från panikstrategin och har sin utgångspunkt i principen att ingen kedja är starkare än sin svagaste länk.  Hävstångsstrategi utgår från att använda  tillgängliga resurser inom vården för att skydda sjukvårdspersonal och riskgrupperna.

Hävstångsstrategin utgår från att viruset verkar ha låg dödlighet för den stora allmänheten och därför är det viktigt att prioritera sjukvårdspersonal och riskgrupperna.


Tittar vi på utvecklingen i världen hittills kan vi konstatera att Sverige avviker markant från omgivningen. Antalet personer som tagits in för vård på intensiven efter att ha smittats med coronaviruset har minskat dag för dag de senaste dagarna.


Det är för tidigt för att kunna utläsa en trend, men utvecklingen verkar gå åt rätt håll. Antalet fall bland de äldre har de senaste dagarna stabiliserats, och dödsfallen utvecklas på samma sätt.

Sammantaget finns det en fortsatt allvarlig situation men utvecklingen sker fortsatt relativt långsamt enligt Folkhälsomyndigheten. Den ökning i antalet smittade äldre som man såg för några dagar sedan har stabiliserats. Antalet nya intensivvårdsfall per dag har också närmast minskat de senaste dagarna.

Läs mer: Sveriges coronastrategi hyllas av tysk expert (Expressen)

I panikstrategiländerna går utvecklingen mot en allt värre situation. Länder som Italien, Frankrike, Spanien och Storbritannien är nästan helt nedstängda. Men detta tycks inte ge någon effekt var sig på dödsfall eller smittspridning. I till exempel Spanien stiger antalet döda i covid-19, och antalet bekräftade dödsfall i landet är nu högre än i Kina. Endast Italien har fler dödsoffer. Om utvecklingen i Spanien fortsätter i samma takt, finns det en risk att Spanien även går om Italien.

Mot denna bakgrund är det viktigt att Sverige håller fast vid sin valda coronavirusstrategi och inte ger efter för en ogrundad och oberättigad kritik från andra länder.

Text: Hedi Bel Habib, filosofie doktor i samhällsvetenskap och naturvetenskap