1900+ akademiker i öppet brev: Regering måste stärka kampen mot Covid-19

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 25 mars 2020
- NewsVoice redaktion

NewsVoice publicerar ett öppet brev signerat av över 1900 läkare, doktorer, professorer och forskare som kräver att Sverige måste stärka kampen mot Covid-19. Signatärerna kräver utökad testning och att kontakten begränsas mellan personer i samhället för att bromsa spridningen.

Version in English, see below.

Öppet brev

Sveriges regering måste agera nu för att stärka kampen mot Covid-19

Vi som skriver under detta öppna brev anser att den svenska regeringen omedelbart måste vidta åtgärder för att följa Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer. Åtgärderna skall syfta till att kraftigt begränsa kontakten mellan människor i samhället samt att kraftigt öka kapaciteten att testa personer för Covid-19 infektion.

Ökad testning behövs av två skäl. Det är en förutsättning för att kunna fatta väl underbyggda politiska beslut på kort sikt och för att understödja sjukvården. Dessutom är testning mycket viktig för att man på sikt ska kunna skaffa sig ett underlag för att bedöma en lämplig tidpunkt när vi kan lyfta restriktioner och därmed minimera skadan på ekonomin. Kvaliteten av dataunderlag är avgörande, eftersom det avgör de statistiska modellernas värde.

Erfarenheten från Kina och Sydkorea bekräftar att dessa åtgärder är viktiga och har effekt. Åtgärderna måste komma på plats så fort som möjligt, precis som nu sker i våra europeiska grannländer. Vårt land skall inte vara ett undantag från arbetet att bromsa pandemin. Att låta smittan härja fritt och på så sätt kunna skapa en flockimmunitet, på samma sätt som uppstår vid en influensaepidemi, har lågt vetenskapligt stöd. Vi kan fortfarande påverka virusets framfart. Vi vill att regeringen agerar nu!


Version in English

Open Letter

The Swedish government must act now to step up the fight against Covid-19

We have signed this open letter to request that the Swedish Government immediately takes measures to follow the recommendations of the World Health Organization (WHO) to their full extent, including interventions to reduce the mobility and contact in the population and to support and incorporate the latest technologies to increase our capacity to test for Covid-19 infections nationwide. Increased testing is necessary for two reasons. The first is to provide the knowledge base for informed political decisions and to support the health care. The second is to be able to know when we can lift the restrictions to minimize the economic effects. The quality of the collected data is essential as it determines the validity of the statistical analyses.

The experience from China and South Korea confirms that these measures are important and that they need to be incorporated as soon as possible, similar to what most of our neighbor countries in Europe are doing, instead of only hoping to create herd immunity. The scientific evidence for the ability of SARS-CoV-2 to rapidly create herd immunity similar to an influenza virus is weak. We still have some time to react and suppress the virus. Our nation should not be the exception in Europe. We request that our Government takes action now!

Signatärer/signatories

Ernest Arenas
Professor, Karolinska Institutet

Jonas Bergh
Professor, Karolinska Institutet

Olle Kämpe
Professor, Karolinska Institutet

Nils-Göran Larsson
Professor, Karolinska Institutet

Sten Linnarsson
Professor, Karolinska Institutet

Richard Torkar
Professor, Chalmers och Göteborgs Universitet

Övriga signatärer | Additional signatories


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq