Läkare klargör om din tarmhälsa, intag av fett, protein och kolhydrater

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 2 mars 2020
- Torbjörn Sassersson

Ingemar Ljungqvist intervjuar i ett mediesamarbete med TV Hälsa läkaren Agneta Schnittger (Medical Doctor) som har över 35 års erfarenheter som läkare i Sverige och Frankrike. Hon redogör för förutsättningarna för en normal tarmhälsa och vilka födoämnen som vi bör undvika respektive äta för att bibehålla en frisk tarm och därmed en sund kropp.

Denna artikel inleder en serie av videointervjuer med Schnittger som spelades in i Frankrike i slutet av februari 2020 på gården Mas Rabassan i Provence, södra Frankrike. Text, video och redigering: Torbjörn Sassersson

Agneta Schnittger förklarar i enkla termer sjukdomsbegreppen IBS, Sibo och Simo. Schnittger kallar IBS (Irritable Bowel Syndrome) för en uteslutningsdiagnos, dvs när alla andra infektionssjukdomar och tex cancer uteslutits.

Sibo (Small Intestinal Bacterial Overgrowth) vilken står för en överväxt av bakterier i tunntarmen, bakterier som kommer från tjocktarmen när tunntarmen borde vara nästan helt steril.

Sifo är ett liknande sjukdomstillstånd där tunntarmen får en överväxt av mikrosvamp (Small Intestinal Fungal Overgrowth).

Läckande tarm och sjukdomar som autism

Läckande tarm har länge varit ett oklart begrepp för läkarvetenskapen, men idag vet man att bakterier kan angripa tarmväggen och göra den genomträngbar för osmält mat och bakterier. Agneta Schnittger nämner forskaren Alessio Fasano som är en amerikansk läkare verksam vid University of Maryland School of Medicine.

Fasano studerade tarmhälsa och autism och fann att proteinet zonulin reglerar tarmväggens täthet mellan cellerna. Om denna “portvakt” släpper igenom för mycket kommer bland annat gluten ut i kroppen vilket leder till en inflammation i princip överallt, säger Schnittger.

Mer info: Agneta Schnittgers böcker

Kopplingen finns att autistiska barn ofta har besvär med tarmen och utesluts gluten ur kosten blir ofta deras symptom mindre besvärande. Schnittger säger vidare att vissa födoämnen bör uteslutas helt för att se om autismsymptomen kan minskas. Dessa födoämnen är mejeriprodukter, alla sädesslag (som tex vete, råg, korn och havre), vissa typer av bönor, särskilt de som innehåller mycket fytater.

Bäst mat för en sund tarm är naturlig mat

Ingemar Ljungqvist frågar vilka födoämnen som kan intas som stärker tarmen eller inte skadar den. Bra mat är ej industriellt behandlad, som är fri från tillsatser och bekämpningsmedelsrester samt fri från modifierad stärkelse som kroppen uppfattar som kroppsfrämmande.

Läs mer av Agneta i NewsVoice

Schnittger förordar frukt och grönt, all ekologisk mat, kött som är fritt från antibiotika och tillväxthormoner samt viltfångad fisk och fågel. När det gäller proteinintaget är det optimala 15-20 energiprocent per dag motsvarande 70 gram protein per dag för en person på 70 kg och när det gäller fett och kolhydrater, 60-70% fett samt endast 10-15% kolhydrater (100 gram kolhydrater) per dag.

Text och foto: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Agneta Schnittger är en Medicine Doktor (MD) med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt har gått en fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten vid universitetet i Montpellier. Hon skrev en avhandling om obstetrisk screeningverksamhet i sju svenska landsting 1983 och var under 1980-90-talen deltagare i ett 10-tal kliniska läkemedelsprövningar.

Schnittger har arbetat som universitetsläkare i Linköping och är grundare av den privata Karolinakliniken. Hon hade under 00-talet en egen gynekologpraktik i Provence, Frankrike.

Agneta Schnittger är även föredragshållare och författare till böckerna: “Insulin-den felande länken”, “Låg insulin regim vid metabolt syndrom, binjureutmattning och hjärntrötthet” samt boken “Insulinresistens och hormonbalans hos kvinnor”. Hon har skrivit flera artiklar för Medicinsk Access, Läkartidningen och LCHF-magasinet

  • För dig som vill fördjupa dig, finns mera information i boken “Insulin den felande länken” (Schnittger, Recito Förlag) samt i artikeln “Terapeutisk fasta- ett sätt att förlänga livet” av Schnittger i Medicinsk Access nummer 1, 2018.
  • Agneta Schnittger har även bloggen: Insulindenfelandelanken.com.
  • Ingemar Ljungqvist arbetar för hälsotidningen Almanova.eu

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq