Tege Tornvall: Sveriges riksdag bör återkalla klimatlagen

publicerad 22 mars 2020
- Tege Tornvall
Tege Tornvall, eget verk
Tege Tornvall, eget verk
Tege Tornvall, eget verk

KLIMAT & MILJÖ. Svensk klimatdebatt utgår från att mer koldioxid i atmosfären skulle hota Jordens klimat. Därför har riksdagen beslutat om en klimatlag och klimatmål, som vi alla måste följa. Dessa behandlas nu som huggna i sten. De får inte ifrågasättas utan gäller som trosbekännelse i vad som tycks vara en ny statsreligion med Naturen och Klimatet som nya gudomar.

Text: Tege Tornvall, biljournalist, nätverket Klimatsans | Tornvall är erfaren faktajournalist med ett förflutet från bla: Veckans Affärer, Ny Teknik, Bilsport, Affärsresenären, Teknisk Tidskrift och annan fackpress.

Men det formligen ropar på invändningar. Dels medför klimatpolitiken enorma och skadliga kostnader för svenska hushåll och företag. Dels – och framför allt – stämmer inte dess grundtes, att mer koldioxid skulle hota klimatet.

Tvärtom får mer värme och koldioxid det att växa mer. Sedan Lilla Istidens missväxt och svält har Jorden på våra breddgrader värmts flera grader. Från 1930 har världens skördar ökat mer än fem gånger. Färre lider nöd och svält. Fler har fått det bättre.

Det är det faktiska resultatet av välkommen uppvärmning (återhämtning) sedan Lilla Istiden. Den vill vi inte ha tillbaka, men det kan vi få. Solens magnetiska aktivitet är nu åter lika låg som under Lilla Istidens kyla. USA:s rymdorgan NASA har registrerat 25 procent mindre skyddande solvind och kraftigt ökande kosmisk instrålning i atmosfären med ökad molnbildning och nederbörd.

Koldioxid är inget gift utan växternas livsnödvändiga näring och ger genom fotosyntes atmosfären dess lika livsnödvändiga syre. Tidigare eror med rikare växt- och djurliv än nu var 5-10 grader varmare och hade flera gånger högre halt av koldioxid.

Trots sena tiders tillskott har Jordens växtlighet fortfarande ont om koldioxid. Att försöka minska dessa tillskott och gräva ned koldioxid för att minska CO2-halten i atmosfären är ett direkt hot mot Jordens fortsatta liv – både vårt och andra livsformers.

Sveriges riksdag bör därför återkalla klimatlagen och stryka de klimatmål som helt i onödan hämmar Sveriges försörjning och nu bräckliga välstånd.

Text: Tege Tornvall, biljournalist, nätverket Klimatsans

Fakta: Lilla Istiden rådde ca 1300-1870 med flera kallare perioder än nu. Solvind är laddade partiklar från Solen ut i rymden. Kosmisk strålning är energirika partiklar från fjärran stjärnexplosioner och svarta hål. Genom fotosyntes omvandlar växter koldioxid, vatten och solenergi till syre och druvsocker. Eror är tidigare perioder i Jordens historia.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: klimatmålen
  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *