Torsten Sandström : Ett samhälle som smittats av riskhysteri

publicerad 25 mars 2020
- Torsten Sandström
Shark warning. Foto: Lubo Minar. Licens: Unsplash.com (free use)
Shark warning. Foto: Lubo Minar. Licens: Unsplash.com (free use)
Shark warning. Foto: Lubo Minar. Licens: Unsplash.com (free use)

DEBATT. Dagens svenska kaos kring coronaviruset har naturliga skäl. Ett för ögat osynligt biologiskt väsen har utvecklats som världen runt hotar många och leder till att multisjuka riskerar att dö. Här finns alltså mycket starka skäl för offentlig vaksamhet och aktivitet. Men just därför krävs också lugn, saklighet och inte minst förnuft.

Text: Torsten Sandström (Anti-pk-bloggen.se)

Torsten Sandström, selfie
Torsten Sandström, selfie

I Sverige har spridningen av viruset lett till hysteriska reaktioner från politiker och myndigheter. Politiker som inte vet något om medicin står på rad och manar till beredskap och myndighetspersoner som inte vet mycket om politik lägger ut texten om olika samhällslösningar. Jag menar förstås inte att politiker och myndigheter ska hålla tyst, men personer som blivit tagna på sängen av viruset – och av nationens bristande beredskap – måste ändå sansa sig.

Det svenska dilemmat är mängden offentliga uttalanden. Först inkallandes det statliga ”krishanteringsråd” som skapades efter Göran Persson tsunamidebacle under julfirandet 2004. Därefter coronasnack av många regeringspolitiker – inte bara statsministern. Och framför allt höga toner från klungor av administratörer.


På grund av landets överdimensionerade byråkrati – alltså mångfalden av statliga myndigheter – uppstår en kakafoni av olika varningar om corona. Vilka påbud som gäller blir oklart. Det visar på Sveriges sårbarhet.


Nationen har sedan länge byggt upp ett politiskt system – och en djungel av ämbetsverk – under parollen ”nolltolerans mot all risk”. Och när det blir skarpt läge så bryter kaos ut. Tjogtals personer talar i munnen på varandra i former som får svenska folket att tro att en snar död hotar alla.

Om jag vänder blicken från corona så menar jag att staten, med den stolta symbolen Tres Coronas, under många år bundit ris åt sin egen rygg. Den politik som förts från vänster till höger har gått ut på att vagga in medborgarna i en falsk trygghetssömn. Hundratals lagar har expedierats med den explicita förklaringen att eliminera risker vad gäller klimat, arbetsmiljö, bilkörning, barnavård, omhändertagande av unga brottslingar, mobbing, bränder, bomber och allt annat som möjligtvis kan vara farligt i ett modernt samhälle. Och några tiotal statliga myndigheter har inrättats enbart för att via direktiv bädda in medborgarna i trygghetens bomull.

Lyssna bara på hur de tilldelats namn via väl tillrättalagda ord om: folkhälsa, samhällsskydd, elevombud, hav och vatten, delaktighet, riskvärdering, e-hälsa, omsorgsanalys osv. Genomgående predikas nolltoleransens höga visa. ”Var lugn, storebror bäddar om dig och ser till att nolltolerans gäller”. Och ändå inträffar nästan dagligen olyckor på alla de politikområden jag nyss räknat upp! Trots alla lagar och myndigheter kraschar det förstås var dag. Man kan därför undra om det inte räckt med ”Statens haverikommission”.

Skämt åsido. Min poäng är att varje samhälle tydligt måste deklarera att risker tyvärr är naturliga och att varje medborgare själv måste inrätta sitt liv efter detta. Statens uppgift är inte att stå i främsta ledet och vara själavårdare. Samhällets ansvar är enbart att forma ett fåtal strategiska organisationer för reglering och effektiv kontroll. Med strategisk menar jag samling under övergripande funktioner som framför allt trafik, sjukvård, energi (och brand), arbete och yttre miljö. Enbart en sammanslagning – eller omfördelning av uppgifter – inom mängden av befintliga myndigheter borde skapa avsevärda effektivitetsvinster. För att inte tala om hur många onödiga byråkrater som kan friställas och hur många miljarder som kan besparas skattebetalarna!

Olyckor och katastrofer ska tacklas med sans och förnuft, inte genom myriader av regler och förnumstiga byråkrater som drar åt delvis olika håll. Och som – när olyckan är framme – meddelar att nya föreskrifter är på gång. Idag ser vi hur myndigheter som alla delvis fått uppgiften att svara för sjukvård duckar för frågan om vem av dem som borde ha kontrollerat tillgången till strategiskt sjukvårdsmateriel. Och några andra myndigheter talar yrvaket om att livsmedel bör lagras, liksom förr. Denna förvirring beskriver den förvuxna statliga byråkratin i ett nötskal.

En bra fråga är varför denna politiska hysteri har vuxit fram i vårt land. Enligt min åsikt finns flera svar. Det övergripande är S-partiets idé om att människors existens i samhället måste regleras, från vaggan till graven. Regleringen har blivit en politisk uppgift. Därför har också tusentals byråkrater enrollerats som samhällsingenjörer med uppgift att styra dig och mig i stort och smått. För att bli kontrollerade tvingas vi alla att tillsammans betala många hundra miljarder kronor om året. Effekten blir förstås att människornas privata sfär stegvis begränsas. Resultatet blir också att individens initiativkraft och förmåga samtidigt beskärs. Sverige har därför utvecklats till ett samhälle där folket står under politikernas förmyndarskap. Enligt grundlagen är relationen den omvända.

Någon invänder kanske att politikerna har goda avsikter och bara vill hjälpa till. Det är kanske så, men jag tvekar, varom mera snart. Om jag jämför med världens kommunistiska stater blir det offentligas svar just att folket behöver storebror statens bistånd i ett komplext samhälle. De svagaste individerna blir på så vis slagträn för att frånta mängden övriga medborgare den egna makt och ansvar som behövs för utveckling av ett fritt folk i en god nation. Utan att noga tänka sig för inskränker politikerna individernas frihet.

Nu slår det mig att det kanske är så att de noga tänkt efter? Jag tror nämligen att det finns ännu en förklaring, som vid första anblicken kan förefalla hemsk. Nämligen att politikerna önskar skapa en politisk kontroll över väljarna. Detta styrks av att folkflertalet behandlas som små barn, som inte själva kan reda ut verklighetens många risker. Parollen ”nolltolerans” visar just hur politiker och byråkrater försöker slå dunster i människors ögon. Den kontroll jag talar om har förstås ett tydligt politiskt syfte. Tanken är att alla omyndigförklarade ska ge sitt bifall vid valurnan. Och i kollektivens och korporationernas Sverige har detta illusionsmakeri hittills fungerat.

Men nutidens svenskar är bättre utbildade och framför allt inriktade mot individens rätt, dvs för egot och familjen. Kommer politikerna därför på sikt att lyckas bibehålla sin kontroll över folket? Jag tror inte det. Även om den politiska eliten bara kör på som förut.

Text: Torsten Sandström


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Undrande och Örjan. Ärligt talat vet jag inte hur virus ska hanteras. Min bild är att folkhäsomynighetens två toppchefer inger förtroende. Deras kompetens är odiskutabel. Hur andra nationer agerar beror säkert många för mig okända variabler. Att svenska skolbarns rörelsemönster är mer lokala än exv studenters och fjällresenärers förefaller rimligt.

  Min poäng är de osäkerhetsmoment som dussinet andra svenska myndigheter orsakar. Fullständigt onödiga proklamationer hörs på rad. Och den politiska dressyr av dig och mig som blir följden. Attjag själv via skattsedeln betalar dressyren gör mig förbannad.

  • Jag utger mig inte heller för att vara virolog, men i jämförelse med många andra länder verkar ju Sverige satsa på att människor inte behöver vaktas av polis och militär. Statsministern , med rötter i Metall, vill tydligen frammana idealgestalten ” Den skötsamme Arbetaren ” .

 • Undrande och Örjan. Ärligt talat vet jag inte hur virus ska hanteras. Min bild är att folkhäsomynighetens två toppchefer inger förtroende. Deras kompetens är odiskutabel. Hur andra nationer agerar beror säkert många för mig okända variabler. Att svenska skolbarns rörelsemönster är mer lokala än exv studenters och fjällresenärers förefaller rimligt.

  Min poäng är de osäkerhetsmoment som dussinet andra svenska myndigheter orsakar. Fullständigt onödiga proklamationer hörs på rad. Och den politiska dressyr av dig och mig som blir följden. Attjag själv via skattsedeln betalar dressyren gör mig förbannad.

  • Jag utger mig inte heller för att vara virolog, men i jämförelse med många andra länder verkar ju Sverige satsa på att människor inte behöver vaktas av polis och militär. Statsministern , med rötter i Metall, vill tydligen frammana idealgestalten ” Den skötsamme Arbetaren ” .

 • Ok Savalle jag förstår P. Krabbes analys, jag lägger ner tills vidare. Viruset finns och det muterar. Den fascistiska agendan har tagit sin början och det är den vi måste enas kring. Jag är inte religiös men önskade att människor i min närhet har en bibel att finna ledning i för här på internet finns den inte. Jo om vi lyssnar på Peter Krabbe! Tack Savalle för att du öppnade mina ögon och fick mig att fundera på detta ett varv till.

  Nu måste vi samla i ladorna och kavlar ner skjortärmarna och vägra massvaccinationer och masschipning annars är det kört.

  • Ja, Kjell, denna artificiellt skapade kris är mycket allvarlig. Viruset är enligt min mening bara en förevändning för att införa undantagsåtgärder och kaos och skuldsätta nationella företag med pengar utan täckning från finanselitens banker. Då blir det en enorm ekonomisk kris med skenande inflation och knäckta små och medelstora företag.

   På så vis skulle vägen sedan kunna ligga öppen för de multinationella företagen.

   I kaoset kan lagvidrig maktutövning i form av våld och restriktioner riktas mot folket.

   Och internet kommer sannolikt att censureras.

   Vi behöver organisera oss lokalt och skapa kommunikationskanaler.

   Vi är många och de är få.

 • Ok Savalle jag förstår P. Krabbes analys, jag lägger ner tills vidare. Viruset finns och det muterar. Den fascistiska agendan har tagit sin början och det är den vi måste enas kring. Jag är inte religiös men önskade att människor i min närhet har en bibel att finna ledning i för här på internet finns den inte. Jo om vi lyssnar på Peter Krabbe! Tack Savalle för att du öppnade mina ögon och fick mig att fundera på detta ett varv till.

  Nu måste vi samla i ladorna och kavlar ner skjortärmarna och vägra massvaccinationer och masschipning annars är det kört.

  • Ja, Kjell, denna artificiellt skapade kris är mycket allvarlig. Viruset är enligt min mening bara en förevändning för att införa undantagsåtgärder och kaos och skuldsätta nationella företag med pengar utan täckning från finanselitens banker. Då blir det en enorm ekonomisk kris med skenande inflation och knäckta små och medelstora företag.

   På så vis skulle vägen sedan kunna ligga öppen för de multinationella företagen.

   I kaoset kan lagvidrig maktutövning i form av våld och restriktioner riktas mot folket.

   Och internet kommer sannolikt att censureras.

   Vi behöver organisera oss lokalt och skapa kommunikationskanaler.

   Vi är många och de är få.

 • Jag skulle hålla med i analysen, om bara Sverige agerade på det här sättet. I själva verket är det tvärt om, de flesta länder tar i mycket mer. I Sverige får vi samlas femhundra personer ( fast inga sådana samlingar sker ), i flera andra länder är talen satta till tio, fem eller två.

 • En helt suverän analys! Du med din erfarenhet och analysförmåga borde sitta som kommentator i TV. Det behövs mer INTELLEKTUELL mångfald än enfald i rutan.

 • Must See: Coronavirus, Noahide Laws, End Time – What’s Up. Walter Veith & Martin Smith—March 22, 2020
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=204365

  En timme lång diskussion om en tysk 80-sidig rapport från 2012, som på ett fascinerande sätt föregriper det som klotet nu står inför. In i minsta detalj förutskickas vad som väntar oss. Det blir utdraget i tid. TRE år, närmare bestämt! För Tysklands vidkommande blir det 7.5 miljoner “Tote und Vermisste”, där den sista gruppen, de som alltså betecknas försvunna, kommer ligga kring 40 procent. D v s tre miljoner tros komma att bara försvinna! Sug på den karamellen.

  I slutet av diskussionen blir det extra intressant när religiösa aspekter tas upp. De avgörande och länge planerade s k Noahide lagarna som finns inom kabala tankegodset och i Talmud, är det vi har att tackla.
  Veith och Smith är båda kristna, protestanter förmodar jag, men det förringar inte deras budskap det allra minsta. Och det säger en gammal hedning, som jag själv.
  Lyssna!

  • En kommentar från thetruthseeker.co om denna :
   Please be careful with Professor Walter Veith. He is very much on target with this video, but he is a Seventh-Day Adventist and I noticed his subtle references to books authored by their “Prophetess”, Ellen G White. I know him well. I live in South Africa and used to be an SDA. They are crafty in getting their version of End Time Events which doesn’t fit the usual Evangelical Biblical view of “End Time” events. Their “Mark of the Beast” is “Sunday Worship.”

   Google översättning:
   “Var försiktig med professor Walter Veith. Han är mycket på mål med den här videon, men han är en sjunde dagars adventist och jag märkte hans subtila referenser till böcker författade av deras “profetess”, Ellen G White. Jag känner honom väl. Jag bor i Sydafrika och brukade vara en SDA. De är listiga med att få sin version av End Time-händelser som inte passar den vanliga evangeliska bibliska bilden av “End Time” -händelser. Deras ”Djurets märke” är ”Söndagsdyrkan.”

 • En annan intressant fråga är om testet och hur det används.

  Om PCR-test som används i västvärlden.
  Från Amerikanska CDC finns att läsa om detta test:
  Att: ”Positiva [test] -resultat tyder på aktiv infektion med 2019-nCoV men utesluter inte bakteriell infektion eller saminfektion med andra virus. Det påvisade medlet kanske inte är den definitiva orsaken till sjukdom. Laboratorier i Förenta staterna (eller Sverige?) måste rapportera alla positiva resultat till lämpliga folkhälsomyndigheter.”

  Blev ni klokare? Vet ni nu vem det var som knackade på fönstret och ville in?

 • Bra artikel men som vanligt utelämnas en del intressant information.
  Detta med hybris eller rädsla. Människor med lite fakta eller som inte är kritiskt lagda till vad myndigheter och politiker har för agenda, vad är det de vill. Hur många tror att dessa byråkrater arbetar för landets folk? För att inte tala om politikerna i landet, vad vill de, vad gör de 5 dagar i veckan ja under sin anställning, vad gör de för sina arbetsgivare?

  Corona virus, COVID-19, Saars virus, vad är detta var finns viruset, dess ursprung. Hur många sätter sig in i detta med att bli sjuk i denna virussjukdom? Vad är sjukdom och sjukdomar för någonting? Finns sjukdomarna i samhället, alltså jag menar där utanför fönstret och väntar på att du ska öppna det? Att få komma in till dig och ställa till ett helvete för dig. När du går till din doktor så berättar du om vad du varit med om, det var något som kom in genom fönstret och gjorde mig sjuk. Eller jag var på stan och handlade helt plötsligt blev jag sjuk när en vindpust träffade mig i ansiktet? Jag blev så jävla sjuk.

  Eller är sjukdom något som finns i din kropp men som inte visar sig för att du har ett fantastiskt immunförsvar som håller dig på benen, ser till att du orkar arbeta och sköta om din hygien osv. Tänk vilken fantastisk deal du gjort med ditt immunförsvar som fixar allt detta åt dig. En dag mår du pyton, det är feber och nysningar och du är allmänt darrig och du går till vårdcentralen, träffar doktorn och du är nervös för du har hört nyheten.
  Att alla pratar om virus – Corona virus och man blir så och så sjuk – feber, illamående, värk, svettningar, diaré, ja symtomen är alla möjliga men nu är det bestämt att du har influensa – Corona virus influensa och ingen annan influensa?

  Men du tänker vafan vi hör om epidemier i Afrika, Kina ja hela Asien. Det är Ebola, Zika mm. Men aldrig om några Berlinvirus? Eller epidemier som har sitt ursprung i USA i Israel eller Mongoliet?

  Läs Jon Rappoport så går det upp ett ljus vad sjukdom är för någonting eller Pandemier – https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/24/what-about-the-des-moines-virus/

 • Jag skulle hålla med i analysen, om bara Sverige agerade på det här sättet. I själva verket är det tvärt om, de flesta länder tar i mycket mer. I Sverige får vi samlas femhundra personer ( fast inga sådana samlingar sker ), i flera andra länder är talen satta till tio, fem eller två.

 • En helt suverän analys! Du med din erfarenhet och analysförmåga borde sitta som kommentator i TV. Det behövs mer INTELLEKTUELL mångfald än enfald i rutan.

 • Håller helt med Sandström i hans slutord. Makten kan inte längre behålla kontrollen över folket. Ett sådant mycket färskt exempel. Det visade sig att bland de första döda av Corona var flera somalier. Ett epidemiologiskt fenomen som måste ha sin förklaring. Jag tror att det i främsta rummet beror på att denna etniska minoritet i Sverige lider brist på D.vitamin. Det kunde man fastslå redan 2015: https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2015/april/nio-av-tio-gravida-somaliska-kvinnor-har-svar-d-vitaminbrist/ I MSMedia förklarar man fenomenet med att de lider av informations brist. Men i den officiella informationen ingår inte den erfarenheten att vitamin D3 är ett av de främsta skydden för immunsystemet och därmed också ett skydd mot Covid-19. Det visade vi på här https://newsvoice.se/2020/03/coronakrisen-granska/ och mängder med insatta personer på sociala media säger detsamma.

  Jag håller också med Sandström om att den hysteri som kommer i lagoma proportioner – Den får ju inte skapa panik – skapar rädsla, som i sin tur är oerhört destruktivt för immunsystemet.

  • Intressant koppling mellan brist på D-vitamin och Corona för somalierna som avlidit. Fler afrosvenskar än somalier bör därför ligga i riskzonen.
   Du säger också att “I MSMedia förklarar man fenomenet med att de lider av informations brist”, vilket är helt obegripligt. Sanningen är att Sveriges radio haft 126 utsändningar på somaliska om Corona under perioden 19 januari – 24 mars. Den verkligt stora bristen tycks vara somaliernas mycket bristfälliga kunskaper i svenska, vilket faller tillbaka på dem själva men beror också på samhällets alltför låga språkkrav (sfi) och assimilering i samhället. Om inte annat så skulle klanstrukturen ha borgat för att djungeltrumman snabbt skulle spridit information om Corona vidare i leden.

 • Must See: Coronavirus, Noahide Laws, End Time – What’s Up. Walter Veith & Martin Smith—March 22, 2020
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=204365

  En timme lång diskussion om en tysk 80-sidig rapport från 2012, som på ett fascinerande sätt föregriper det som klotet nu står inför. In i minsta detalj förutskickas vad som väntar oss. Det blir utdraget i tid. TRE år, närmare bestämt! För Tysklands vidkommande blir det 7.5 miljoner “Tote und Vermisste”, där den sista gruppen, de som alltså betecknas försvunna, kommer ligga kring 40 procent. D v s tre miljoner tros komma att bara försvinna! Sug på den karamellen.

  I slutet av diskussionen blir det extra intressant när religiösa aspekter tas upp. De avgörande och länge planerade s k Noahide lagarna som finns inom kabala tankegodset och i Talmud, är det vi har att tackla.
  Veith och Smith är båda kristna, protestanter förmodar jag, men det förringar inte deras budskap det allra minsta. Och det säger en gammal hedning, som jag själv.
  Lyssna!

  • En kommentar från thetruthseeker.co om denna :
   Please be careful with Professor Walter Veith. He is very much on target with this video, but he is a Seventh-Day Adventist and I noticed his subtle references to books authored by their “Prophetess”, Ellen G White. I know him well. I live in South Africa and used to be an SDA. They are crafty in getting their version of End Time Events which doesn’t fit the usual Evangelical Biblical view of “End Time” events. Their “Mark of the Beast” is “Sunday Worship.”

   Google översättning:
   “Var försiktig med professor Walter Veith. Han är mycket på mål med den här videon, men han är en sjunde dagars adventist och jag märkte hans subtila referenser till böcker författade av deras “profetess”, Ellen G White. Jag känner honom väl. Jag bor i Sydafrika och brukade vara en SDA. De är listiga med att få sin version av End Time-händelser som inte passar den vanliga evangeliska bibliska bilden av “End Time” -händelser. Deras “Djurets märke” är “Söndagsdyrkan.”

   • Kjell Holmsten, du är mycket kunnig och klok, men när det gäller Walter Veith kan jag intyga att han är ytterst insatt och ärlig. Han är kristen liksom jag och han tillhör en kyrka som uppriktigt försöker leva enligt hur de tolkar Bibeln och som inte sålt sig till Vatikanen, som så många andra protestantiska kyrkor.

    Här är dokumentet som han bygger sin analys på:

    http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/120/1712051.pdf

    Och jag instämmer med Ulf Claréus:

    Detta är OERHÖRT viktig information!

    • Och när det gäller den allvarliga situationen i
     norra Italien:

     “I regionen Brescia/Bergamo (781 avlidna samt 5 255 smittade) som är den i särklass mest drabbade skedde mellan december 2019 och februari 2020 en massvaccinering mot hjärnhinneinflammation på 40 000 individer där sjukvården erbjöd gratis vacciner.”

     http://almanova.eu/vad-du-bor-veta-om-coronaviruset/

     • Tack Savalle för den information. När det gällde svininfluensan så utbröt den en vecka efter en mass poliovaccination i Mexiko City. Det har nu också framkommit att dr. Christian Drosten som har utvecklat coronavirus test hade också utvecklat Zikavirustest, svininfluensavirus test och HIV testet. Alla test har visat sig vara otillförlitlig då de inte påvisar specifika virus bara allmänt. Därför resultatet att dessa test visar en massa falsk positiva fynd. Vi har en massa bakterier och virus i kroppen utan att vara sjuk. Därför bävar jag när diskussionen förs om tvångsvaccination mot Covid-19 för då blir vi väl riktig sjuk för all tid framöver med tanken på eugenesi.

    • Nja Savalle håller med men inte i allt. Han pratar om virus för att slå i oss att coronavirus existerar? Har någon till dags dato isolerat och förevisat ett “Corona virus” jag har inte sett något sådant bevis.

     • När det gäller själva viruset, den biologiska aspekten, har du nog rätt, Kjell.
      Men andra mikrober kan väl vara bärare av ett virus och på så sätt orsaka farsoter…?

      Men det intressanta med Walter Veiths analys och dokumentet som ligger till grund för den är alla åtgärder runtomkring – statliga ingripanden.

      Enligt dokumentet kommer krisen att vara i TRE ÅR och det kommer att bli en enorm ekonomisk nedgång och kaos.

      Många människor förutsägs dö och många förutsägs försvinna.

      Som jag ser det är kaoset och alla dessa undantags-åtgärder det stora hotet mot befolkningen.

      Viruset som en legitimation för censur och tvång och som en dimridå för mörka handlingar!

      Simpsons är en av manipulatörernas organ för förutsägelser. ALLA viktiga händelser förutsägs – mer eller mindre dolt!

      I följande korta video framstår själva pandemin som ett påhitt – “They are buying it! They are buying it!” (De gick på det! De gick på det!) och efter 2 minuter framträder en karta (dold som tegelvägg vars puts flagnat).
      Kartan föreställer Nord-Italien och där finns texten “Chuckles”…
      Denna video publicerades den 10 februari, alltså innan Bergamo i norra Italien drabbades.

      https://www.youtube.com/watch?v=rRwd7k9M_Ig
      (The Simpsons – Pandora Virus)

      Av videon framgår att krisen blir mycket utdragen.

      När det gäller undantags-åtgärder skulle jag åter vilja hänvisa till den enormt viktiga video som Ingrid och Diddno lagt ut tidigare här på Newsvoice och som redogör för en övning som ägde rum i oktober 2019 och som finansierades av Bill Gates där ett corona-virus förorsakar en pandemi som leder till att statsmakterna i olika länder inför stark censur på internet:

      https://www.youtube.com/watch?v=mx8xKcQMTRs

      (Did Bill Gates & World Economic Forum Predict Coronavirus Outbreak? An Inside Look May Shock You!)

      ORDO AB CHAO – frimurarnas ökända valspråk.

 • @Sandström: Om det nu den ”politiska hysterin” i grunden är s-partiets fel, med dess statliga tygghetsidéer – hur ser det då ut i andra länder enligt dig. Vilket land skulle du peka ut som föredöme?

  • @undrande . Det är ett klassisk exempel för svensk översitteri med din fråga. Jag skulle föreslå att du bemöda dig själv att läsa på hur andra länder har det med friheten och mindre statlig trygghet.

 • En annan intressant fråga är om testet och hur det används.

  Om PCR-test som används i västvärlden.
  Från Amerikanska CDC finns att läsa om detta test:
  Att: “Positiva [test] -resultat tyder på aktiv infektion med 2019-nCoV men utesluter inte bakteriell infektion eller saminfektion med andra virus. Det påvisade medlet kanske inte är den definitiva orsaken till sjukdom. Laboratorier i Förenta staterna (eller Sverige?) måste rapportera alla positiva resultat till lämpliga folkhälsomyndigheter.”

  Blev ni klokare? Vet ni nu vem det var som knackade på fönstret och ville in?

 • Bra artikel men som vanligt utelämnas en del intressant information.
  Detta med hybris eller rädsla. Människor med lite fakta eller som inte är kritiskt lagda till vad myndigheter och politiker har för agenda, vad är det de vill. Hur många tror att dessa byråkrater arbetar för landets folk? För att inte tala om politikerna i landet, vad vill de, vad gör de 5 dagar i veckan ja under sin anställning, vad gör de för sina arbetsgivare?

  Corona virus, COVID-19, Saars virus, vad är detta var finns viruset, dess ursprung. Hur många sätter sig in i detta med att bli sjuk i denna virussjukdom? Vad är sjukdom och sjukdomar för någonting? Finns sjukdomarna i samhället, alltså jag menar där utanför fönstret och väntar på att du ska öppna det? Att få komma in till dig och ställa till ett helvete för dig. När du går till din doktor så berättar du om vad du varit med om, det var något som kom in genom fönstret och gjorde mig sjuk. Eller jag var på stan och handlade helt plötsligt blev jag sjuk när en vindpust träffade mig i ansiktet? Jag blev så jävla sjuk.

  Eller är sjukdom något som finns i din kropp men som inte visar sig för att du har ett fantastiskt immunförsvar som håller dig på benen, ser till att du orkar arbeta och sköta om din hygien osv. Tänk vilken fantastisk deal du gjort med ditt immunförsvar som fixar allt detta åt dig. En dag mår du pyton, det är feber och nysningar och du är allmänt darrig och du går till vårdcentralen, träffar doktorn och du är nervös för du har hört nyheten.
  Att alla pratar om virus – Corona virus och man blir så och så sjuk – feber, illamående, värk, svettningar, diaré, ja symtomen är alla möjliga men nu är det bestämt att du har influensa – Corona virus influensa och ingen annan influensa?

  Men du tänker vafan vi hör om epidemier i Afrika, Kina ja hela Asien. Det är Ebola, Zika mm. Men aldrig om några Berlinvirus? Eller epidemier som har sitt ursprung i USA i Israel eller Mongoliet?

  Läs Jon Rappoport så går det upp ett ljus vad sjukdom är för någonting eller Pandemier – https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/24/what-about-the-des-moines-virus/

 • Håller helt med Sandström i hans slutord. Makten kan inte längre behålla kontrollen över folket. Ett sådant mycket färskt exempel. Det visade sig att bland de första döda av Corona var flera somalier. Ett epidemiologiskt fenomen som måste ha sin förklaring. Jag tror att det i främsta rummet beror på att denna etniska minoritet i Sverige lider brist på D.vitamin. Det kunde man fastslå redan 2015: https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2015/april/nio-av-tio-gravida-somaliska-kvinnor-har-svar-d-vitaminbrist/ I MSMedia förklarar man fenomenet med att de lider av informations brist. Men i den officiella informationen ingår inte den erfarenheten att vitamin D3 är ett av de främsta skydden för immunsystemet och därmed också ett skydd mot Covid-19. Det visade vi på här https://newsvoice.se/2020/03/coronakrisen-granska/ och mängder med insatta personer på sociala media säger detsamma.

  Jag håller också med Sandström om att den hysteri som kommer i lagoma proportioner – Den får ju inte skapa panik – skapar rädsla, som i sin tur är oerhört destruktivt för immunsystemet.

  • Intressant koppling mellan brist på D-vitamin och Corona för somalierna som avlidit. Fler afrosvenskar än somalier bör därför ligga i riskzonen.
   Du säger också att “I MSMedia förklarar man fenomenet med att de lider av informations brist”, vilket är helt obegripligt. Sanningen är att Sveriges radio haft 126 utsändningar på somaliska om Corona under perioden 19 januari – 24 mars. Den verkligt stora bristen tycks vara somaliernas mycket bristfälliga kunskaper i svenska, vilket faller tillbaka på dem själva men beror också på samhällets alltför låga språkkrav (sfi) och assimilering i samhället. Om inte annat så skulle klanstrukturen ha borgat för att djungeltrumman snabbt skulle spridit information om Corona vidare i leden.

 • @Sandström: Om det nu den “politiska hysterin” i grunden är s-partiets fel, med dess statliga tygghetsidéer – hur ser det då ut i andra länder enligt dig. Vilket land skulle du peka ut som föredöme?

  • @undrande . Det är ett klassisk exempel för svensk översitteri med din fråga. Jag skulle föreslå att du bemöda dig själv att läsa på hur andra länder har det med friheten och mindre statlig trygghet.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *