Hjälper det att tvätta händerna mot coronaviruset?

publicerad 27 mars 2020
- av Hedi Bel Habib
Tvätta händerna. Foto: Cottonbro. Licens: Pexels.com
Tvätta händerna ger handhygien. Foto: Cottonbro. Licens: Pexels.com
Tvätta händerna. Foto: Cottonbro. Licens: Pexels.com

ANALYS. Det nya coronaviruset Covid-19 kopplas till en djur- och livsmedelsmarknad i den kinesiska staden Wuhan. Den pågående smittspridningen som nu sker har blivit en global folkhälsofråga. Olika länderna har antagit olika strategier för att minska spridningen av smittan och det kan vara av intresse att ur ett lärandeperspektiv följa upp vilka länder som bäst kommer att lyckas med att begränsa spridningen av smittan i samhället.

Text: Hedi Bel Habib, fil doktor och forskare

En hypotes om den framtida utvecklingen är att de länder med befolkning som har en god handhygien kommer att bättre lyckas med att undvika smittspridningen i samhället. Inom vården är den vanligaste smittvägen via personalens händer. Rena händer är därför viktigt för att bromsa spridningen av coronaviruset. Att hålla händerna rena är ett av de effektivaste sätten att stoppa smitta i vården.

Folkhälsomyndigheten och SKR har tagit fram en webbplats och informationsmaterial i flera delar för att stödja vården och omsorgen i att förbättra handhygienen.

I vardagslivet är handhygien också viktig för att bromsa spridningen i samhället. Förorenade händer kan överföra bakterier och virus från en infekterad person eller förorenad yta till en annan person och ge upphov till samhälsspridning.

Det hjälper att tvätta händerna mot coronaviruset

Genom att tvätta händerna med tvål och vatten kan risken för smitta minskas. Handhygien varierar från individ till individ och från ett land till ett annat. Man kan därför ställa sig frågan om inte handhygien kan komma att avgöra kampen mot coronaviruset.

Gallup International intervjuade 64 000 personer i åldersintervall 15-75 år i 63 länder. Frågan som de deltagande fick svara på var "tvättar du händerna med tvål efter du använt toaletten?". Även om underlaget är subjektivt och inte är forskningsbaserat kan det ändå användas som en indikation på hur handhygien kan tänkas variera i olika länder beroende på andelen som svarar att de tvättar händerna med tvål efter ett toalettbesök.

Länder och andel som svarar att de tvättar händerna med tvål efter ett toalettbesök

Land % Land % Land % Land % Land %
Saudi Arabien 97 Portugal 85 USA 77 Polen 68 Kenya 52
Bosnien 96 Rumänien 84 Kanada 76 Australien 67 Thailand 52
Algeriet 94 Bangladesh 83 Ecuador 76 Österrike 65 Holland 50
Libanon 94 Serbien 83 Finland 76 Litauen 65 Sydkorea 39
Papuasien/ Guinea 94 Makedonien 82 Storbritannien 75 Pakistan 65 Japan 30
Turkiet 94 Peru 82 Irland 74 Ryssland 63 Kina 23
Colombia 93 Flippinerna 82 Brazilien 73 Frankrike 62
Sydafrika 93 Argentina 80 Schweiz 73 Indonesien 62
Vietnam 93 Nigeria 80 Bulgarien 72 Spanien 61
Panama 92 Kazaktstan 79 Afghanistan 71 Belgien 60
Georgien 91 Marocko 79 Tjeckien 71 Indien 60
Fidji 90 Tyskland 78 Palestina 71 Hong Kong 58
Grekland 85 Island 78 Ukraina 71 Malaysia 58
Kosovo 85 Sverige 78 Mexico 68 Italien 57

 

Det är svårt att jämföra länder med avseende på antalet smittade, eftersom mörkertalen kan vara stora. Situationen inom vården kan dock användas som en indikation på hur stor samhällsspridningen kan vara i ett land. Efter Italien är Spanien det land i Europa som drabbats hårdast av coronaviruset utanför Kina.

Tittar vi på tabellen ovan kan vi konstatera att Spanien, Italien och Nederländerna är bland de länder i Europa vars invånare är sämst på att tvätta händerna med tvål efter ett toalettbesök.  I dessa länder är det nästan hälften av befolkningen som inte uppvisar god handhygien efter ett toalettbesök.

Kina är sämst bland 63 länder och där är det bara 23% svarande som i Gallups undersökning anger att de tvättar händerna med tvål efter ett toalettbesök.

Myndigheter och regeringar världen över vänder sig idag till sina medborgare och  rekommenderar god handhygien. Man kan dock anta att följsamheten till handhygienriktlinjer kommer att påverkas av ett redan invant hygienbeteende  hos befolkningen i respektive land.

Sverige hör till de länder som har en god hygientradition samt en god följsamhet och har därmed bra förutsättningar att begränsa spridningen av coronaviruset i samhället.

Text: Hedi Bel Habib, fil doktor och forskare

Källa