Hjälper det att tvätta händerna mot coronaviruset?

publicerad 27 mars 2020
- Hedi Bel Habib
Tvätta händerna. Foto: Cottonbro. Licens: Pexels.com
Tvätta händerna ger handhygien. Foto: Cottonbro. Licens: Pexels.com
Tvätta händerna. Foto: Cottonbro. Licens: Pexels.com

ANALYS. Det nya coronaviruset Covid-19 kopplas till en djur- och livsmedelsmarknad i den kinesiska staden Wuhan. Den pågående smittspridningen som nu sker har blivit en global folkhälsofråga. Olika länderna har antagit olika strategier för att minska spridningen av smittan och det kan vara av intresse att ur ett lärandeperspektiv följa upp vilka länder som bäst kommer att lyckas med att begränsa spridningen av smittan i samhället.

Text: Hedi Bel Habib, fil doktor och forskare

En hypotes om den framtida utvecklingen är att de länder med befolkning som har en god handhygien kommer att bättre lyckas med att undvika smittspridningen i samhället. Inom vården är den vanligaste smittvägen via personalens händer. Rena händer är därför viktigt för att bromsa spridningen av coronaviruset. Att hålla händerna rena är ett av de effektivaste sätten att stoppa smitta i vården.

Folkhälsomyndigheten och SKR har tagit fram en webbplats och informationsmaterial i flera delar för att stödja vården och omsorgen i att förbättra handhygienen.

I vardagslivet är handhygien också viktig för att bromsa spridningen i samhället. Förorenade händer kan överföra bakterier och virus från en infekterad person eller förorenad yta till en annan person och ge upphov till samhälsspridning.

Det hjälper att tvätta händerna mot coronaviruset

Genom att tvätta händerna med tvål och vatten kan risken för smitta minskas. Handhygien varierar från individ till individ och från ett land till ett annat. Man kan därför ställa sig frågan om inte handhygien kan komma att avgöra kampen mot coronaviruset.

Gallup International intervjuade 64 000 personer i åldersintervall 15-75 år i 63 länder. Frågan som de deltagande fick svara på var “tvättar du händerna med tvål efter du använt toaletten?”. Även om underlaget är subjektivt och inte är forskningsbaserat kan det ändå användas som en indikation på hur handhygien kan tänkas variera i olika länder beroende på andelen som svarar att de tvättar händerna med tvål efter ett toalettbesök.

Länder och andel som svarar att de tvättar händerna med tvål efter ett toalettbesök

Land % Land % Land % Land % Land %
Saudi Arabien 97 Portugal 85 USA 77 Polen 68 Kenya 52
Bosnien 96 Rumänien 84 Kanada 76 Australien 67 Thailand 52
Algeriet 94 Bangladesh 83 Ecuador 76 Österrike 65 Holland 50
Libanon 94 Serbien 83 Finland 76 Litauen 65 Sydkorea 39
Papuasien/ Guinea 94 Makedonien 82 Storbritannien 75 Pakistan 65 Japan 30
Turkiet 94 Peru 82 Irland 74 Ryssland 63 Kina 23
Colombia 93 Flippinerna 82 Brazilien 73 Frankrike 62
Sydafrika 93 Argentina 80 Schweiz 73 Indonesien 62
Vietnam 93 Nigeria 80 Bulgarien 72 Spanien 61
Panama 92 Kazaktstan 79 Afghanistan 71 Belgien 60
Georgien 91 Marocko 79 Tjeckien 71 Indien 60
Fidji 90 Tyskland 78 Palestina 71 Hong Kong 58
Grekland 85 Island 78 Ukraina 71 Malaysia 58
Kosovo 85 Sverige 78 Mexico 68 Italien 57

 

Det är svårt att jämföra länder med avseende på antalet smittade, eftersom mörkertalen kan vara stora. Situationen inom vården kan dock användas som en indikation på hur stor samhällsspridningen kan vara i ett land. Efter Italien är Spanien det land i Europa som drabbats hårdast av coronaviruset utanför Kina.

Tittar vi på tabellen ovan kan vi konstatera att Spanien, Italien och Nederländerna är bland de länder i Europa vars invånare är sämst på att tvätta händerna med tvål efter ett toalettbesök.  I dessa länder är det nästan hälften av befolkningen som inte uppvisar god handhygien efter ett toalettbesök.

Kina är sämst bland 63 länder och där är det bara 23% svarande som i Gallups undersökning anger att de tvättar händerna med tvål efter ett toalettbesök.

Myndigheter och regeringar världen över vänder sig idag till sina medborgare och  rekommenderar god handhygien. Man kan dock anta att följsamheten till handhygienriktlinjer kommer att påverkas av ett redan invant hygienbeteende  hos befolkningen i respektive land.

Sverige hör till de länder som har en god hygientradition samt en god följsamhet och har därmed bra förutsättningar att begränsa spridningen av coronaviruset i samhället.

Text: Hedi Bel Habib, fil doktor och forskare

Källa


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Det stämmer si du skriver att män drabbas hårdare och dör i större uträckning i både Kina och Italien av Civid-19. En möjlig förklaring är att kinesiska män röker i högre utsträckning. I din statistik framgår inte en sådan immunförsvagande levnadsstil som just rökning utgör. Fler män i Italien och Kina röker än här i Sverige.

 • Nu håller jag inte längre med. Din förklaringsmodell är onyanserad och lite förvirrande för läsarna. Barn brukar ofta ha infektioner. Detta beror på att immunförsvaret inte är tillräckligt utvecklat från början. Ändå är det bara mellan en och fem procent av de som blir sjuka i det nya coronaviruset är barn, visar en sammanställning av vetenskapliga studier från Kina, Italien och USA på nästan 100 000 smittade. Endast ett fåtal barn avled i covid-19, de flesta får en mycket mildare variant av sjukdomen och det kan bero på att deras immunförsvar inte är fullt utvecklat.

  I Kina var två procent av de drabbade barn, i Italien drygt en procent och i USA fem procent. De allra flesta av de drabbade barnen hade bara feber och hosta, men behövde ingen intensivvård. Endast en 14-åring i Kina och ett tio månader gammalt spädbarn med svåra underliggande sjukdomar avled efter att ha smittats av coronaviruset.

  Det finns fler teorier om varför barn trots svagt utvecklat immunförsvar sällan blir sjuka i covid-19 och att de då oftast får en mild variant. När coronaviruset ska försöka få fäste i en kropp så binder det till ett enzym som finns på ytan av bland annat lungceller. Det här enzymet heter ACE2 och det är outvecklat hos barn. Det skulle kunna förklara varför barn sällan blir smittade och inte blir lika sjuka, eftersom viruset hittar ingen nisch till följd av otillräcklig enzymutveckling.

  Fler män än kvinnor dör av covid-19, vilket har förbryllat förskarna. Nu visar en ny teori varför viruset är farligare för män. En anledning kan vara att män har fler så kallade ace-2-receptorer, som är virusets nisch och väg in i kroppen.

  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/apa.15270

  • Har du egen barn? Vet du hur sjuk ett barn kan bli? Mina barn kunde få 41 graders feber (över 42 som max). Vilken gamling skull klara det? Det räcker med några timmar så dör virus i kroppen. Den högsta temperatur jag någonsin bevittna (mätt digitalt i rectum) var en äldre kvinnlig patient på neurologen på Huddinge som hade en CVS, troligen i delen av hjärnan som kontrollerar just kroppens temperatur. Patienten dog strax efter.

   Men vi kommer nog inte längre här du och jag. Du kan inte övertyga mig om att det är sjukdomar som gör att folk dör i dom, så länge det finns en mental blockering att sätta sjukdomsförloppet i samband med ett försvagat immunförsvarssystem. Vårt immunförsvar är så komplex att kanske ingen människa i dag har hela bilden klar för sig; än mindre att hela systemet är kopplat till en mängd outforskade samband, som dieten, psykiskt status, livsåskådning och människosyn – om man har en positiv eller negativ livsinställning så påverkar det systemet som helhet. Skattar man mycket stärker det vårt immunförsvarssystem. Hur mycket du tränar påverkar. Hur du sover påverkar. Vilken stress du lever under, hur det sociala liv ser ut, osv.

   Runt allt levande finns en tunn film av mjölksyrebakterier, så även på vår hud. Immunförsvaret börjar redan där. Det är så mycket mer än enbart antikroppar. Det är heller inte klarlagt hur vi kan stärka det till fullo. Vi vet heller inte hur miljögifter påverkar, alfa-,beta, och gammastrålning? Vidare i vilken hög grad elektronmagnetiska fält påverkar, osv. Själv duschar och badar jag (bastu) dagligen men använder nästan aldrig någon tvål, eller liknande och gör jag det blir det en bivaxtvål, även för håret. Min hårfrisörska är förundrad över min hårbotten och undrade vilket fantastiskt schampo jag använde. Hon trodde mig inte när jag gav svaret.

   Orsaken till att vårt immunförsvar är så dåligt utforskat i ett holistiskt perspektiv stavas läkemedelsindustrin. Vi är så till den grad programmerade och indoktrinerade att hela frågeställning kring detta oerhört komplexa system har blivit en ickefråga. Folk talar om C-vitamin i from av askorbinsyra, men det är enbart en liten del man fokuserar på. C-vitaminkomplexet är outforskat; detta då alla fytokemikalier anser verkningslösa. Det finns tusental och åter tusentals fytokemikalier vi inte forskar vidare på. Hela tänket är inriktat på att isolera ett verksamt naturämne, “kemikalicera” det, patentera det och sälja det. På så sätt få människan att lita på att en ensam verksamt substans, för att vi inte ska se helheten.

   Alla dessa för oss okända fytokemikalier skyddar oss mot virus, bakterier, svampar och insektsangrepp osv. Mycket av antioxidanterna i citrusfrukter är just fytokemikalier. Samma sak med gurkmeja där vi endast talar om ett aktiva ämnet (E100) som är kurkumin, men nämner inte de 100-tals andra nämnarna som samspelar på ett för oss okänt sätt. Alla dessa ämnen och hur dom samspel emellan leder till dämpningar av inflammationsprocesser i kroppen, aktiverar immunförsvaret och stärker kroppens naturliga avgiftningssystem osv, osv.

   Det är du som förvillar läsarna, inte jag, genom att förneka att sjukdomsförlopp är kopplat till ett immunförsvar.

   En fråga: kan man dö frisk av ålderdomssvaghet samtidigt ha ett intakt immunförsvar? Eller dör man alltid av en sjukdom?

  • Det KAN vara så som du skriver, men det kan också vara så att barn har generellt högre antikroppsnivåer mot virus än vuxna på grund av alla återkommande virussjukdomar hos barn.

   Barn utsätt alltså för många fler virushärdar, bakterier, som koppens immunförsvar måste hantera än vuxna, som redan har ett aktivt tränat immunförsvar. Detta kan leda till att vita blodkroppar (som du vet utgör en del av kroppens immunförsvar) reagerar snabbare på små DNA-fragment som liknar bakterie- och virus-DNA. Det kan vara så att barn har mer aktiva mitokondrier som provoceras fram hos barn i blodet efter många virusattacker. Det kan vara en orsak till att barn drabbas i mindre utsträckning än vuxna av sjukdomen Covid-19 som orsakas av sars-cov-2. Jag skriver som du gör: det KAN vara orsaken? Du vet inte. Jag vet inte.

 • Erik,
  Precis som du skriver är dödligheten sekundär och inte primär!
  Dödlighet i covid-19 är inte primär utan sekundär, dvs i kombination med ålder och underliggande sjukdomstillstånd. Dödligheten varierar mellan olika länder och är bland annat beroende av antal faktorer.
  • En beräkning på italienska data med 22 512 bekräftade fall visade en dödlighet enligt följande:
  o 0–9 år: 0 %
  o 10–19 år: 0 %
  o 20–29 år: 0 %
  o 30–39 år: 0,3 %
  o 40–49 år: 0,4 %
  o 50–59 år: 1,0 %
  o 60–69 år: 3,5 %
  o 70–79 år: 12,5 %
  o 80–89 år: 19,7 %
  o ≥ 90 år: 22,7 %
  • En studie från Kina baserad på 44 672 bekräftade fall av covid-19 visade följande dödlighetssiffror:
  o Totalt: 2,3 %
  o 0–9 år: 0 %
  o 10–19 år: 0,2 %
  o 20–29 år: 0,2 %
  o 30–39 år: 0,2 %
  o 40–49 år: 0,4 %
  o 50–59 år: 1,3 %
  o 60–69 år: 3,6 %
  o 70–79 år: 8,0 %
  o ≥ 80 år: 14,8 %
  o Män: 2,8 %
  o Kvinnor: 1,7 %
  • Samma studie hittade också förekomst av följande samsjuklighet hos de som dog:
  o Hypertoni 6 %
  o Diabetes mellitus 7,3 %
  o Kardiovaskulär sjukdom 10,5 %
  o Kroniska luftvägssjukdomar 6,3 %
  o Cancer (varje form) 5,6 %
  o Ingen samsjuklighet: 0,9 %
  o Hos personer med ett allvarligt förlopp såg man en dödlighet på 13,4 %

  Ett antal källor
  • World Health Organization, Novel Coronavirus (2019-nCoV) situation reports, Situation Reports Hämtad 2020-03-10
  • Folkhälsomyndigheten, Sjukdomsinformation om coronavirus inklusive sars och mers. Hämtad 2020-03-10.
  • European Centre for Disease Prevention and Control,An agency of the European Union. Novel coronavirus in China. Hämtad 2020-01-29.
  • European Society of Cardiology, Position Statement of the ESC Council on Hypertension on ACE-Inhibitors and Angiotensin Receptor Blockers, 13 Mar 2020 Hämtad 2020-03-17
  • SmiNet. Elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar.
  • McIntosh K, Hirsch MS, Bloom A. Coronavirus disease 2019 (COVID-19). UpToDate, hämtad 2020-03-19.
  • Referensgruppen för antiviral terapi, RAV. Behandling av COVID-19 infektion.
  • Baud D, QI X, Nielson-Saines, Musser D. Real estimates of mortality following COVID-19 infection. Lancet Infect Dis 2020 Published Online March 12, 2020
  • Livingston E, Bucher K. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Italy. JAMA. Published online March 17, 2020

  • “Dödlighet i covid-19 är inte primär utan sekundär, dvs i kombination med ålder och underliggande sjukdomstillstånd”.

   Vilket är samma sak som att säga att dessa patienter har ett nedsatt immunsystem. Varför då gå en omväg? Har du ett nedsatt immunsystem kommer du att dö i förtid alldeles oavsett vad sjukdomen heter.

 • Man dör inte av Covid-19, utan dör gör man av försvagat immunsystem. Ett försvagat immunsystem beror på många, många olika faktorer och orsaker. Ju mer kunskap hur vi stärker immunsystemet, ju omvänt smärtsammare det är att se mönstret kring etablissemangets propaganda går ut på att försvaga det samma. Tillslut måste man inse faktum och agera där efter.

  • Det finns folk som har nedsatt immunförsvar i flera år utan att dö. Sedan får de Covid19 och dör efter ett par veckor, så jag vill nog påstå att det är Covid de dör av, och inte sitt nedsatta immunförsvar.

 • Man behöver en nyanserad bild för att vidta rätt skyddsåtgärder.
  Kunskapen om viruset är fortfarande begränsad. Spridningsvägarna är inte helt klarlagda, men i huvudsak vet man idag att smittspridning sker genom kontaktsmitta eller via luften genom droppsmitta från hostningar och nysningar. Viruset smittar genom så kallad droppsmitta, det vill säga vid hostningar eller nysningar. Smittan är inte luftburen. Det innebär att viruset inte smittar via exempelvis ventilationen, eller att viruspartiklar kan dröja sig kvar i luften, som mässlingviruset kan göra.

  Droppsmitta innebär att det finns viruspartiklar i de små droppar som kommer från en sjuk person vid exempelvis hostningar och nysningar. Dessa droppar når i regel inte längre än någon eller ett par meter innan de faller ner till marken. Men dropparna kan också lägga sig på föremål och ytor och föras vidare som indirekt kontaktsmitta. På så sätt kan dropparna antingen nå dina slemhinnor och ögon direkt exempelvis genom en nysning, eller indirekt genom att du tar i föremål som är kontaminerade med viruspartiklar och att man sedan exempelvis gnuggar sig i ögonen.

  På grund av ovanstående är en god handhygien helt avgörande för risken att smittas. Att tvätta händerna noga när man kommer hem efter att ha vistats utomhus, till jobbet, eller vad det nu kan vara. För att inte smitta andra rekommenderas att man nyser och hostar i armvecket.

  • “Dessa droppar når i regel inte längre än någon eller ett par meter innan de faller ner till marken.”
   -Bel Habib

   Dessa droppar (från droppsmitta) hänger i regel kvar flera minuter eller timmar i luften pg a temperatur och tryck, och om du inte har skydd för mun och näsa så drar du viruset rakt ned i lungorna.

 • Sant, Erik, ett immunförsvar som aldrig tränar är inte till någon större nytta. Men man kan träna det utan att smutsa ner sig, med autohemoterapi, suga upp 5-10 ml eget blod och injicera det igen, i en muskel eller subkutant. Kroppen kommer att se det som ett farligt intrång och inta högsta beredskap. Metoden var vanlig inför operationer mm tills penicillinet gjorde succé och började dra in multum. Alexander Fleming, som förstod att hans penicillin skulle komma att missbrukas och bacilluskerna utveckla immunitet, rekommenderade i första hand autohemo och penicillin bara i svårare fall.

  • Intressant! Kände inte till det. Tack!

   Lever man sitt liv med fokus på att iaktta kroppen från ett holistiskt perspektiv, ser man återkommande mönster, som ökar förståelsen hur kroppen egentligen fungerar. Du skriver Hans att ett otränat immunförsvar har man inte någon större nytta av; mönstret är likadant med allt annat också. En dålig syreupptagningsförmåga har man heller inte någon större nytta av. Inte heller en svag fysiskt kropp, tillika med ett underutvecklat känsloliv, intellekt osv. Alla dessa aspekter har det gemensamma det går att träna upp, genom hårda utmaningar. Överbelasta kroppsfunktionerna så kompensera kroppen för överbelastningen.

   I början av 80-talet arbetade jag på en psykgeriatrik klinik. De äldsta patienterna var kvinnor som levet ett för oss oförståeligt hårt ansträngde liv. Lång väg till skolan varje dag. Började arbeta i tidig ålder samt fött närmast ett oräkneligt antal barn och som sagt slitigt ont på lantgården utan all den bekvämlighet vi tar som en självklarhet i dag.

 • Det nya coronaviruset är praktiskt taget luftburet, så det hjälper inte särskilt mycket att tvätta händerna om man inte undviker att vistas inomhus bland folk. Munskydd hjälper mer i så fall.

  • Det stämmer. Men meningen med artikeln är inte att bara fokusera på en faktor, även om det är handhygien som används som indikator. Det är flera faktorer som samverkar. Men handhygienbeteendet brukar vara toppen på ett isberg av andra beteenden: den som är noga med handhygien är också ofta medveten om andra riskfaktorer både för sig själv och för andra. Därför ska handhygien inte ses som en isolerad faktor, utan ses som en del i ett spektrum av medföljande hälsobeteenden. Den som inte är noga med handhygien har också ett medföljande beteendespektrum som inkluderar hur man nyser, hur man hostar och hur man beter sig när man är smittbärare.

   • O andra sidan triggas immunförsvaret igång av just: surprise surprise bakterier och microsvampskulturer. Ett nyfött barn saknar ett aktivt immunförsvar. immunförsvarsystemförsvaret triggas dock igång utdrivningsfasen där mammas vaginala och anala avgångar kontaminerar bebisen huvud. Detta går förlorat vid kejsarsnitt och ett överdrivet tvättande. Det är alltså av vikt att barnen föds med huvudet först samt att man inte tvättar barnet de första timmarna.

    Det märkliga är att under hela värkarbetet utsöndrats (troligen?) en hormonelldriven doft, en söt behaglig doft. Man måste vara med om det för att förstå.

   • Barn som växer upp på ett lantbruk, har mycket mindre förekomst av t ex allergier, varför? Antagligen provoceras histaminsystemet och får en boosts av att det är bakterier och microsvampar överallt. Troligen än bättre om man dricker obehandlad komjölk också. Ju mer skit, ju bättre för oss alltså.

   • Men WHO ljuger medvetet när de säger att de inte rekommenderar munskydd, för att det skulle ge folk en sk “falsk trygghet”.

    Men det är nog snarare tvärtom. Att tjata på folk att de ska tvätta händerna för att hålla sig friska är falsk tryggghet, eftersom viruset sitter i luften.

    Det farliga är inte att pilla sig i näsan. Jag tror inte att någon har blivit smittad på det viset. Folk har andats in virus. Det är därför de blir sjuka.

    Använd munskydd, halsduk eller vadsomhelst framför näsa och mun så att du inte drar ner viruspartiklar i lungorna när du vistas inomhus (eller på bussen), bland andra människor.

    Sedan räcker det inte med att “tvättahänderna”. Man måste duscha och byta kläder ofta eftersom viruspartiklar hamnar överallt.

    Nu skriker läkarna efter sjukutrustning i Sverige annars riskerar sjukvårdspersonal att dö. Vadå? Har de inte tvål och vatten på sjukhuset? Hmm?

    Tvål och vatten… för att hålla folket lugna.

 • Hej igen Erik,
  Så länge som man inte kränker varandra är det åsiktsfriheten som gäller. För att komma tillbaka till ämnet är min känsla att Sverige kommer att klara coronakrisen mycket bättre än många andra länder!

  • Håller med dig. Dock kan lättkränktheten användas (och används) som ett argument för att skrämma alla röster till tystnad som bryter mot värdegrunden. Syftet är att hålla alla inom åsiktskorridoren. Denna korridor är så smal att vi endast ser vår medmänniskans nacke och därför missar alla sidodörrar med skyltar på om:
   9/11.
   Massvaccinering.
   Banksystemet.
   Massövervakning.
   Läkemedelsindustrin.
   Frankfurtskolan.

   Öppnar man dörrarna leder dom alla till samma slutet rum, nämligen globalismens ägarstrukturer.

 • Hej Erik
  Det finns ingen Gud och Hedenius är hans profet, sade man i tiden om Ingmar Hedenius, känd filosof och gudsförnekare i Sverige. Detta är också min utgångspunkt och hygien för mig är en ren medicinsk fråga. Om det är det du undrar över!

  • Hej! hoppas du förstår att vi skojar lite med dig? Antagligen för att kritik av dina artiklar är en utmaning få klarar av då du blandar argument med tabeller, statistik och siffror.

   Angående Hedenius tredje postulatet rörande logiska motsägelser, hade han fel. Detta vet varje gymnasiestudent i matematik som lär sig räkna andragradsekvationer. Av två motsägande satser kan högst en enda vara sann är således falsk, då kan det kan finna två helt diametrala svar som bägge är riktiga.

   Men åter till din artikel: kände inte till att Kina har sämst handhygien. När jag luffade runt i Indien i mitten av 80-talet, så upptäckte jag att indier inte använder toalettpapper, utan begagnar sig av vänsterhanden och äter således med högerhanden.

 • Hur är det med Hedi Bel Habib egen hygien?
  Tvättar han sig efter besöket i Moskén?

  En omgång över bidén vore en scen
  men då blir han i vart fall ren.

  • Med bidéns stråle må han va´ren i stjärta!
   Men kan han småle och tro det gäller även hans hjärta?

   Fast Bels hjärna är nog tvättad den!
   Jag slår gärna vad om hundra spänn…

 • I asiatiska länder
  tvättade man inte sina händer.
  Folk är lortiga i Kina
  dom tvättar inte händerna sina.

  Deras toalett saknar handtvätt.
  Stinker därför svett och fett.
  Ett besök är som rysk roulett.

  Deras toaletter är ofina
  gäller både maskulina
  så väl som de feminina.

  Det gör deras hemländer till högriskländer.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *