12 experter: Regeringars åtgärder mot Covid-19 är groteska och absurda

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 1 april 2020
- NewsVoice redaktion
12 experter om corona. Bild: Humanism och Kunskap

Stockholm igångsätter 30 mars en undersökning av slumpmässigt utvalda personer som i hemmet ska utföra självprovtagning av ett ännu ospecificerat coronatest, dvs allmänheten vet inte något om dess ursprung eller tillförlitlighet rörande Corona Covid-19. Man kan också fråga sig vad slumpmässiga test med ovaliderad kapacitet har för värde.

Artikeln har tidigare publicerats på Humanism och Kunskaps hemsida

Tolv högt ansedda medicinska experter anser att:

“Regeringars åtgärder mot COVID19 är groteska, absurda och mycket farliga. Miljontals människors livslängd förkortas pga panikartade åtgärder. Denna skrämmande inverkan på världsekonomin hotar livsbetingelserna för otaliga människor.”

Frågeställningar

Bygger rapporteringen av coronavirusets (Covid-19) smittspridning och dödlighet på falska uppgifter och har man använt tveksamma testmetoder? Har sjukvård och hälsovårdsmyndigheter rapporterat insjuknade och döda från vanlig säsonginfluensa och istället rubricerat dem som coronasmittade och har man använt sig av testkit som felaktigt mäter alla influensor som corona? Finns det en dold agenda bakom den omfattande skrämselpropagandan som avser att vilseleda befolkningen och genomdriva för samhället skadliga åtgärder?

Bakgrund

WHO världshälsoorganisationen avslöjades vid svininfluensan (2009) använda sig av “konsulter”/rådgivare från läkemedelsindustrin (GlaxoSmithKline) som då drev på hysterin för att kunna prångla ut skadliga vacciner är nu också de som är motorn för coronapaniken (Korruptionen undersöktes av EU och WHO bestraffades). WHO uppger felaktigt att corona är en pandemi vilket det inte är per definition. Dessutom påstår man utifrån en “magkänsla” att corona dödar 3,5% av de smittade men snarare ligger det på motsvarande andra säsonginfluensors dödlighet dvs 0,02-0,5% men dock högre för äldre och patienter med underliggande andra sjukdomar vilket också gäller de flesta säsonginfluensor. Amerikanska Pfizer och ett tysk läkemedelsbolag har fått uppdraget att ta fram ett Corona Covid-19 vaccin Länk.

Datainsamling

Kinesisk rapportering avslöjas som falsk och felaktig

En kinesisk vetenskaplig studie publicerad på Pub Med slår fast att närmare hälften av alla rapporterade coronasmittor och dödsfall i Kina är felaktiga eller falska. Studien öppnar därmed för att diagnoserna av coronaviruset Covid-19 i Kina är avsiktligt manipulerade. Sådana kritiska studier brukar hamna under starkt tryck och riskerar att dras tillbaka.

Virologen Ian Lipkin (Professor of Epidemiology; Director, Center for Infection and Immunity, Columbia University) var i Wuhan i Kina den 15 december 2019, ungefär samtidigt som smittan startades och har testats positiv för smittan. Länk. Detta märkliga sammanträffande att han var i Wuhan samtidigt med det första utbrottet har inte förklarats. Men Lipkin har arbetat med att ta fram behandling mot coronavirus. Länk

Rapport från Storbritannien nedgraderar Coronaviruset

COVID 19 anses inte längre vara en infektionssjukdom med hög konsekvens (HCID) i UK. Skärmdump från premiärminister Boris Johnssons tal på regeringens hemsida  Länk.

Storbritannien deklarerade 16 mars att man nedgraderade Covid-19 pga av att de vetenskapliga rapporterna om utbredningen av Corona Covid-19. De visade att det inte var så dödligt som tidigare påståtts.

Brittiska medborgare har inte fått kännedom om nedgraderingen och Boris Johnsons regering vidtog istället dagarna efteråt med kraftfullare åtgärder.

Italiensk coronarapportering

“Vi har tillförlitliga siffror från Italien och en studie framtagen av epidemiologer, som har publicerats i den berömda vetenskaps tidskriften ‹Science som undersökte spridningen i Kina. Detta gör det klart att cirka 85 procent av alla infektioner har inträffat utan att någon har klargjort vad för slags, virus, influensa eller infektion det är. 90 procent av de avlidna patienterna är över 70 år gamla, 50 procent över 80 år.
(Dr Pietro Vernazza is a Swiss physician specialising Infectious Diseases at the Cantonal Hospital St. Gallen and Professor of Health Policy.” Länk)

I Italien smittas årligen drygt 4,5 miljoner invånare av säsonginfluensan och av dessa har de senaste fem åren i snitt dött ca 17 000 personer sammantaget blir det 0,37 % döda av smittade. Länk [1] 2020 rapporterade italiensk hälsovårdsmyndighet i början av året 2 miljoner smittade av säsonginfluensan men endast 250 dödsfall. En rekordlåg summa och 0.0125% av smittade istället för 0,37%. I mars rapporteras däremot ett rekordhögt antal döda för corona, i stort sett 10% av de smittade. Dvs nästan tio gånger fler än exempelvis vad som rapporterats från kryssningsfartyget Diamond Princess med 3 500 högrisk passagerare där 1% dog (7 personer) av 700 coronasmittade.

Datainsamling

WHO har anlitat en Dr Drosten för att ta fram ett testkit för coronaviruset covid-19. Detta testkit är inte vetenskapligt validerat, dvs det är inte säkerställt att man faktiskt mäter Corona Covid-19 utan i själva verket tycks kittet diagnosticera alla möjliga influensor som Corona Covid-19. Ändå har WHO godkänt det.

Högt ansedda Dr Wolfgang Wodarg kritiserar hur detta kit kommit till och ifrågasätter den Dr Christian Drosten (Charité Clinic) som inom en vecka har tagit fram ett oprövat testkit och fått det godkänt av WHO. Wodarg ifrågasätter inte bara testets brister utan också kopplingen mellan WHO, läkemedelsindustrins “forskare” och dess påverkan på politiker. [3]

“Politiker smickras av forskare som vill vara betydelsefulla för att få pengar för sina institutioner. Forskare som bara simmar med i mainstream och vill ha sin del av kakan. […] Och det som saknas just nu är ett rationellt sätt att titta på saker
Dr Wolfgang Wodarg är en tysk läkare som är specialiserad på pulmonologi, politiker och före detta ordförande för Europarådets parlamentariska församling.”

USA vägrar använda WHOs corona test då det i hälften av fallen anses vara missvisande. Länk

“In a somewhat rambling answer to a question related to W.H.O. tests, Dr. Deborah Birx, the White House coronavirus response coordinator, said: “It doesn’t help to put out a test where 50 percent or 47 percent were false positives. Imagine what that would mean to the American people. Imagine what that would mean to tell someone they were positive when they weren’t.” Link

Dr. Deborah Birx backar sedan från detta och uttalar sig om att WHOs test nog fungerar. Men hon hade istället kunnat säga att WHOs test inte håller för vetenskaplig prövning.

Inför att Folkhälsomyndigheten vill genomföra coronavirustest påstår man att det inte finns tillräckligt många test att tillgå. Läkemedelsverket tycks på felaktiga grunder ha förbjudit ett vetenskapligt validerat test och belagt leverantören med marknadsförbud. “Det förbjudna coronatestet“. Man måste fråga sig varför! Konkurrerar det med Folkhälsomyndighetens test? Även fast det är prövat, validerat och certifierat.

“Regeringars åtgärder mot COVID19 är groteska, absurda och mycket farliga. Miljontals människors livslängd förkortas pga panikartade åtgärder. Denna skrämmande inverkan på världsekonomin hotar livsbetingelserna för otaliga människor. Djupgående konsekvenser för medicinsk vård är katastrofala. Redan har vård för patienter i nöd minskat, operationer blivit avbrutna, sjukhuspersonal och vårdresurser minskar.
Allt detta kommer att djupt påverka hela vårt samhälle.
Alla dessa politiskt ogenomtänkta åtgärder leder till självförstörelse och kollektivt självmord baserat på bara ett spöke..” – Dr Sucharit Bhakdi är specialist i microbiologi. Professor vid Johannes Gutenberg University in Mainz, chef vid Institute for Medical Microbiology and Hygiene och en av de mest citerade forskarna i Tyskland. Länk

Resultat

Dr Drosten är ansvarig för framtagande av flera test som visat sig inte klara uppgiften att korrekt mäta vad det avser mäta. Det gäller bland annat ett Zikatest som levererar falska resultat.[4][5] Av Dr Drosten framtagna MERStest visar sig också ge falska positiva resultat. [6] Drostens trovärdighet när det gäller att ta fram test för influensor har ifrågasatts.

12 internationellt framstående experter ifrågasätter den 24 mars Coronaviruspaniken (Länk). Deras slutsatser går i linje med den metastudie jag presenterade 18 mars Coronaviruset – hur rimliga är åtgärderna?

I Italien tvångsvaccineras barn och italienska hälsovårdsmyndigheten tycks ha en osund koppling till läkemedelsindustrin som styr deras forskning i syfte att motivera till vaccinering. Länk [2] Eftersom dessa årliga upprepningar av vaccinering enligt forskning sänker immunförsvaret får det ödesdigra konsekvenser även för dem som är mest sårbara av säsonginfluensa och naturligtvis för corona.

Storbritannien nedgraderade i mars Covid-19: “Från och med den 19 mars 2020 anses inte längre COVID-19 vara en infektionssjukdom med högrisk konsekvens i Storbritannien.” Texten är bortflyttad från talet men finns kvar fast svårfunnen Länk. Se också Kersti Wistrands artikel Länk.

Vetenskapsmän i Storbritannien hade konstaterat att det var färre smittade än beräknat och av dessa har färre dött än beräknat vilket således resulterar det i en lägre dödlighet. Följden av dessa forskningsresultat motiverade till nedgradering. Länk Men det väckte motstånd hos dem som vill framhålla faran med coronaviruset och då ändrades således innehållet i Boris Johnsons “tal till nationen” den 16 mars. Länk. Det är en historieförfalskning då det på regeringens hemsida står att texten är direkt återgiven från talet.

Efter att regeringen flyttat texten om nedgradering till undanskymd plats vidtog man istället strängare åtgärder och berättade om att nu var vaccin mot corona på G.

Diskussion

Vad är meningsfullheten i att med tveksamma test undersöka ett slumpmässigt urval ur en population? Vad är det för mening med sådana resultat? Möjligen kan sådana resultat utnyttjas i tveksamma sammanhang.

Frågan är inte hur trovärdig italiensk rapportering är, utan varför man tycks strunta i att särskilja siffrorna och helt enkelt reducerar det antal som insjuknat och dött av säsonginfluensan till förmån för i sammanhanget upphaussade siffror av påstådda coronadöda. Det finns också en kritik mot dessa italienska rapporter om coronans dödlighet som är överdriven åt andra hållet och som påstår att endast två italienska fall är direkt orsakade av corona emedan resten har mängder av underliggande orsaker som multisjukdomar och bakteriell lunginflammation där coronaviruset kanske haft en viss påverkan men inte nödvändigtvis har varit huvudorsaken.

Vi bör kanske ställa oss frågan vad är det för slags drivkraft som förmår länders ledarskikt att manipulera siffror rörande smitta och dödlighet, tvinga fram inte bara begränsningar av sammankomster och möten utan dessutom blockera rörelsefrihet och verksamheter i hela samhällen vilket hotar ländernas verksamheter och ekonomi.

Flera stater också i EU genomför helt nya reglementen och hotar med dryga böter och inlåsning om man inte åtlyder i många fall tveksamma krav på inskränkningar av mänskliga rättigheter. Med stor sannolikhet åtföljs detta av ett nytt för staterna och befolkningen kostbart vaccin som ska tvingas på invånarna för ett virus som inte är vare sig särskilt smittbart eller i förhållande till andra influensor särskilt dödligt.

Vad skulle hända om befolkningen i världen inser att de blivit lurade? Problemet med en faktaresistent och kontrollerat media innebär dock att coronakritisk information inte sprids med samma effektivitet som de dominerande medierna kan göra i form av tillrättalagd skrämselpropaganda. Här går Expressen i täten med desinformation och skrämselpropaganda. Public Service och även i viss mån TV4 följer efter och håller en okritisk hållning i sina rapporteringar som medverkar till panik och masshysteri.

Ett sannolikt motiv för dessa larm är att få politiker att besluta sig för att få fram vacciner. Studier, bland annat en från Folkhälsomyndigheten i Kanada rapporterar att det är kontraproduktivt med årliga återupprepade vaccineringar. Länk.

En annan fråga rör om det finns motiv till att störta världen in i en världskrigsliknande ekonomisk tillbakagång. Finns det motiv till att skapa polisstatsliknande lösningar som om det vore en förövning till diktatur?

Text: Börje Peratt

Referenser

1) Investigating the impact of influenza on excess mortality in all ages in Italy during recent seasons (2013/14-2016/17 seasons). PUB MED DOI:10.1016/j.ijid.2019.08.003

2) Influenza epidemiology in Italy two years after the 2009-2010 pandemic: need to improve vaccination coverage. PUB MED. DOI:10.4161/hv.23235

3) Video: How Dr. Wolfgang Wodarg Sees the Current Corona Pandemic. Global Research. Länk

4) FDA: Zika tests may produce false positives AAP News Melissa Jenco, News Content Editor January 19, 2017 Länk

5) False positive dengue NS1 antigen test in a traveller with an acute Zika virus infection imported into Switzerland LÄNK

6) ‘False Positive’ MERS Test: What It Means and Why It Matters. ABC NEWS. KATIE MOISSE 28 May 2014 Länk


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Mulla Nasruddin satt vid sin hydda en dag när Pesten kom förbi.
  –Vart ska du då? frågade mullan.
  – Jag ska till Bagdad och döda tiotusen, svarade Pesten.
  En tid senare möttes de igen.
  – Du dödade ju hundratusen, sa en uppbragt Nasruddin.
  – Nej, jag dödade bara tiotusen. De andra dog av skräck…

 • Det låter mest som fantasispekulationer. Det är nog snarare tvärtom här i detta landet. Sverige har inte vidtagit några som helst åtgärder för att skydda sitt folk. Svenska regeringen med dess värdelösa myndigheter låter folk få springa fritt och smitta ned varandra. Frihet in absurdum.

  • Du som så ofta brukar förespråka “en tillfällig diktatur” som botemedel mot evig polisstat tycks ha glömt att det är vår nuvarande, som tidigare, regering som har monterat ned vårt försvar, vår beredskap, vårt pensionssystem, vår socialförsäkring m.m. och som i det stora hela förstört ett rätt så välfungerande land.

   Hur kan du då tro att regeringens åtgärder mot denna s.k. “pandemi” skulle vara eller bli åtgärder som på något sätt “skyddar folket” ?

   • Det är myndigheternas uppgift att skydda folket oavsett vad man “tror”. Men det klarar de inte av. Precis som de flesta inte klarar av att diskutera saken sakligt på internet utan att missbruka personangrepp. Inkompetens helt enkelt.

    • Ropar man efter inlåsning och diktatur så tyder det ju på egen räddhågsen inkompetens. Ropar man efter inlåsning och diktatur för alla andra så kan det komma en liten litterär motreaktion från någon av de andra.

     Eller hade du väntat dig att vettlösa förslag skulle förbli oemotsagda?

 • Det s.k corona virus utbrottet har troligtvis samband med att Wuhan startade 5G fullt ut den 1november 2019 vilket har givit en enorm ‘koronaurladdning’ som skapade en enorm cellulär stress på befolkningen (även utanför Kina). Många världen över (inkl sverige) uppger att de denna period blivit enormt sjuka med svår hosta utan att ha rest eller träffat någon som rest, några fick förvirringsproblem och någon föll handlöst i golvet av plötsligt hjärtflimmer.
  “Med koronaurladdning avses då elektroner joniserar luften kring en elektrisk ledning för högspänning. (wikipedia)

  World Economic Forum hade en simulerad ‘pandemi övning’ den 18 okt 2019 (Event201) som skulle ‘börja i Wuhan’ och omfatta alla världens länder vilket vi också vi såg hända direkt efteråt. I simuleringen avsåg ett corona virus spridas från fladdermöss.
  Dock är namnet ‘korona utbrott’ alldeles säkert avsiktligt då man måste veta om att ‘koronan’ från frekvenser kan påverka biologin mycket negativt.

  I videon nedan från World Economic forum och ‘ strategic intelligence’ inklusive Covid 19 beskrivet som visar hela Globalistagendan utrullad såsom vi troligen aldrig sett den tidigare och som visar att detta är en plan som började för många år sedan .
  Börja se från ca 13:25

  Implementing the Globalist Agenda
  https://www.youtube.com/watch?v=b6VLWxPnPa4&feature=push-prem-sub&attr_tag=crk9ZEOhzTPppEPI%3A6&fbclid=IwAR2ptc54X6ZtCbs91pv6XraFeUoTU92GyfNGCxD2Z3fslaV5BqqXubCxbzQ

  bild ‘corona virus structure’
  https://www.researchgate.net/figure/Coronavirus-structure-a-and-comparison-of-CCoV-and-FCoV-genome-b_fig2_221983847

 • Massmedia tecknar med hjälp av de ökande dödstalen i Covid-19 en mörk bild av situationen och går nu på högvarv för att programmera oss för att det kommer att bli mycket värre och ta lång tid innan det vänder. Allt för att försvara de drastiska åtgärder som vidtas och den enorma kostnaden för samhället (som den vanliga människan förr eller senare kommer att få betala) som dessa åtgärder leder till. Logiken är enkel, för att undvika att en massa människor dör i denna moderna farsot behövs det nu extrema åtgärder, kosta vad det kosta vill.

  Problemet är bara att alla som dör (och det dör alltid massor med människor varje dag här på jorden) och som har testats positivt i ett virustest nu betecknas som offer för Covid-19, oavsett övriga medicinska komplikationer. Detta leder naturligtvis till att dödstalen i Covid-19 blir väldigt höga. Tyvärr säger dessa dödstal inget om hur farlig smittan egentligen är.

  För att de mycket drastiska åtgärderna ska vara befogade bör viruset utgöra ett verkligt hot mot samhället. Detta hot borde i så fall avspegla sig som en ökning i de totala dödstalen (annars finns det ju ingen anledning att stänga ner samhället). Hittills verkar det dock inte finnas något som tyder på att de totala dödstalen har ökat på ett sätt som skulle kunna väcka oro.

  Trots att media tecknar en mycket mörk bild av situationen i Storbritannien, där 2357 personer är rapporterade som döda i Covid-19 (SVT, 2 april kl 04:57) syns ännu så länge ingen ökning alls i dödstalen jämfört med tidigare år!
  https://www.nyatider.nu/holland-och-storbritannien-inte-fler-doda-an-tidigare-ar/

  I den här artikeln, går patologiprofessor Dr John Lee rakt på sak när han skriver:
  ”we have yet to see any statistical evidence for excess deaths, in any part of the world”
  https://www.spectator.co.uk/article/The-evidence-on-Covid-19-is-not-as-clear-as-we-think

  För varje vecka som går, med kraftigt ökande officiellt antal döda i Covid-19, kommer vi i de totala dödstalen att få en allt tydligare bild av skillnaden mellan den officiella/massmediala bilden av situationen jämfört med verkligheten. Ju tydligare det blir att den massmediala bilden är falsk, ju mera självklar blir då också slutsatsen att den kris vi nu genomlever är en väl regisserad föreställning som inte drivs av omtanke om vår hälsa och våra liv.

 • Bra artikel!

  Det blir här uppenbart hur viljan ser ut – att driva igenom historiens största paradigmskifte genom att driva på rädslan och dessutom samtidigt ignorera betydelsen av C-vitamin och chloroquine. Räddaren i nöden – vaccinet – är den verkliga bedragaren med sprutan full av sjuklighet, och med påtryckningar såsom utebliven dagisplats eller krav på vaccinsintyg vid tillsättning allt mer sinande tjänster, så kan Bill Gates och co gnugga händerna både av ekonomiska skäl och av glädje över att tumskruvarna har kunnat dras åt ytterligare ett snäpp. Folken marcherar glatt i fällan!

 • Bra artikel. Men de har väl tänk krascha pyramidspelsekonomin och då funkar nog Corona lika bra som någonting annat. Hade ju blivit blodigt värre om de valt Ebola istället.

 • Bra artikel Börje!

  Instämmer med Jpnorlin. Aldrig i livet att jag skulle tillåta att giftiga substanser sprutas in i min kropp – eller ett chip för den delen! Läste nyligen att Herr Vaccin själv, Bill Gates, anser att alla på planeten bör vaccineras och att ingen ska kunna resa någonstans om de inte har sitt vaccin-certifikat ifyllt. Han är dessutom nummer 2 på listan av de som skänker pengar till WHO – oerhörda summor. Maktgalen är bara förnamnet!!

 • Mkt bra artikel! Äntligen. Personligen skulle jag aldrig tillåta någon sticka en nål i min kropp för “cv test”, speciellt inte i dessa tider. Min kropp äger ju jag. Bara för att något kallas för Myndighet behöver det ju inte innebära att du blir omyndig. Hur kan de bestämma och diktera våra liv överhuvudtaget egentligen.

  • Underbar kommentar, vilket visar att du är en tänkande människa! “Expertsamhället = totalitarism! Det är oftast de mest intellektuellt svaga och formbara som utses till sk experter. De tycker sig veta något.

 • Artikeln har fel inriktning.
  När vi ser hur lite det behövs för att rasera samhället dvs, det monetära systemet, så borde vi ta den lärdomen och bygga om så att vi får ett mer resilient samhälle.
  Men det vill INGEN politiker eller person inom media veta av.
  Girigheten kommer först!

  • Den som kontrollerar pengarna, kontrollerar välden! Tanken med corona är att dölja det haveri som ändå var i synlig rullning, och syftet är såsom BP indikerar att stegvis införa NWO-parasiternas våta dröm – en världsregering, en världsvaluta och en världsreligion.

   En intressant bloggare – Ken på Redefininggod.com menar att vi nu övergår från vänster-NWO till höger-NWO med Trump, Xi och Putin som fanbärare. Jag håller med. Vi kommer att få se skenbart demokratiserande reformer såsom medborgarlön och ett antal “arresteringar”, löften om en nyfrihet för folken, utrotning av svält, naturresursreformer osv, men när paniken lagt sig kommer skruvarna att dras åt igen.

   Det som måste till för att skiftet ska bli trovärdigt är ett nytt penningssystem, och Per Lundgren har ju ett bra förslag på lösning i sin Nya ekonomiska systemet, en monetärt finansierad ekonomi. Det är dags att börja fundera på både reformerat penningsystem och direkt demokrati, men dessa innersta försvarsringar bevakas förstås stenhårt, medan det tillåts skumma lite på ytan.
   https://nyaekonomiskasystemet.se/

  • James Corbett beskriver vad som händer nu och vilken typ av samhälle vi skyndsamt måste bygga för att få stopp på vansinnet. Det handlar om att bygga upp lokala ekonomier – lokal valuta, lokal produktion av mat och förnödenheter, lokal energiproduktion, mm – för att göra oss oberoende av central maktutövning och bankernas ränteslaveri.

   https://www.corbettreport.com/greatestdepression/

   • Detta kommer nog av nöden att växa fram naturligt i lokalsamhället. Alla tomma lokaler kan t ex användas för odling av mikrogrönt och hydroponiska system, liksom odling av svampar (även de förbjudna kanske). Det blir en enklare men sundare värld om vi bara kan hålla parasiterna borta.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *