Coronakrisen kan leda oss in i ett globalt masskontrollsystem

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 15 april 2020
- NewsVoice redaktion
Övervakningssamhället. Licens: Shutterstock.com
Ett globalt masskontrollsystem. Licens: Shutterstock.com
Övervakningssamhället. Licens: Shutterstock.com
Lennart Fröderberg, privat foto
Lennart Fröderberg, privat foto

ANALYS & DEBATT. Lennart Fröderberg som grundade ”Bodify – Immune Defense System” på Facebook har analyserat Pirbright-institutets coronaviruspatent. Han presenterar ett inte osannolikt scenario i dyningarna av Covid-19-krisen, en utveckling som han misstänker lägger grunden för ett globalt masskontrollsystem som innebär både masschippning och massvaccinering.

Text: Lennart Fröderberg

Scenariot kan delas upp i fyra steg:

Steg 1. Masstestning av Covid-19

Alla måste testas för att se om de är drabbade av en Covid-19-infektion genom nyttjande av ett så kallat Covid-19 testkit (”swabbing”) [2]. Det som egentligen sker vid nyttjandet av Covid-19 testkitet är bla att personens DNA samlas in i ett centralt register och kopplas till personens namn, personnummer och generella identitet.

Steg 2. Covid-19-vaccin med ett biometriskt chip introduceras

Ett Covid-19-vaccin blir obligatoriskt och administreras genom massvaccinationer. Vaccinet kan administreras via ögondroppar, via nässpray, via injektioner eller via dricksvattnet. Vid vaccinationen chippas personen med ett personligt chip som har personens DNA som unik ID-nyckel inhämtad i steg 1. Chippet som administreras via vaccinet, i linje med det som beskrivs i konceptet ID2020 (The Digital Identity Alliance), kommer att ha personens DNA som en unik identifierare på global nivå.

Chippet påstås initialt bara hantera information kopplat till vacciner, men det kommer senare att visa sig att chippet kommer ta över allt som har med identifieringen av en person att göra. Det betyder att chippet kommer fungera som ID vid betalningar, röstning och i ett otal andra sammanhang där tidigare ID-kortet och passet användes [3].

Steg 3. Vaccininducerat dricksvatten

Dricksvatten kommer att ”berikas” av coronavirusvaccinet som Pirbright-institutet har patenterat [1]. Ett beslut tas på WHO att ländernas dricksvatten ska ”kryddas” med Pirbright-institutets coronavirusvaccin utan befolkningens medgivande eller ens vetskap.

Steg 4. Världens populationer kan övervakas i ett globalt masskontrollsystem

Institutets coronavirusvaccin i steg 3 kommer sannolikt att erfaras som ett ”Vaccine Induced Enhancement” [4].

Bodify rekommenderar den svenska befolkningen följande:

  • att inte låta sig testas för att se om du har en infektion av covid-19-viruset med hjälp av ett Covid-19-testkit.
  • att inte ta något vaccin som inte visat sig vara säkert i oberoende vetenskapligt genomförda säkerhetsstudier.
  • att införskaffa ett reningssystem för allt inkommande vatten till bostaden. Inte bara dricksvatten utan även för övrigt hushållsvatten, inklusive duschvattnet.

Frågan är fri. Diskutera i kommentarsfältet eller ställ frågor direkt till Lennart via hans privata mail.

Text: Lennart Fröderberg, lennart.froderberg[snabel-a]gmail.com

Referenser

[1] Patentet, EP003172319B1 (PDF)
[2] En artikel i The New York Times som beskriver Covid-19 testkitets s.k ”Swabbing”: Start-Ups Jump the Gun on Home Kits for Coronavirus Testing
[3] Hur ID2020 är tänkt att fungera
[4] Hur Vaccine Induced Enhancements fungerar: Vaccine-induced enhancement of viral infections – PubMed, NCBI


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq