Gagnar Covid-19-pandemin nationer eller den globala finanseliten?

publicerad 3 april 2020
- Harriet Larsson
Private jet, privatjet. Licens: Shutterstock.com

DEBATT. Om coronavirusets ursprung finns många teorier. Framställt i ett labortorium för att skapa ekonomisk kris eller från vilda djur till människa i Wuhan. Men inga faktorer eller företeelser sker i ett vacuum, utan allt har en orsak. Frågan är nu om samhällskrisen i coronaepidemins spår kan stärka nationalstaten eller tvärtom bana väg för en ny global världsordning?

Text: Harriet Larsson, Harrietsblogg.se | Bild: Privatjet. Licens: Shutterstock.com

Harriet Larsson
Harriet Larsson

”Avglobaliseringschock har drabbat världen” skrev Özge Öner, på ledarplats i SvD den 2 april. Hon är forskare och universitetslektor i nationalekonomi. Hon låter hoppfull om renässans för nationens lokalsamhällen, där solidariteten i den lilla världen är större än i den stora.

”…..Om jag ska spå framtiden så kommer världen-efter-corona med en ny politisk verklighet. Världens utrymme för identitetspolitik kommer att minska. Den nya vardagen blir lokal – inte global…

Geografisk tillhörighet börjar redan övertrumfa politiskt skapade identiteter. De senare har allt för länge varit kärnan i den politiska berättelsen: trans, kvinna, muslim, judisk och så vidare. Krisen tycks fungera som en väckarklocka hur betydelsefullt det är att ha rätt stödsystem i lokalsamhället och hur viktigt närsamhället är….”

Effekterna av denna väckarklocka kan vara många. Många medborgare ser att landets beredskapslager ekar tomma. Lagerhållning är dyrt och lagren finns i långtradare längs E4:an i stället för i underjorden. Finland har gått en annan väg och förstärkt sina lager av samhällsviktiga varor för sina landsmän, som konserver, torkad mat, sjukvårdsartiklar, respiratorer, produkter för el försörjning, infrastruktur och till industrin.

Nu kämpar tapper sjukvårdspersonal med att förvandla overhead-blad till munskydd och plastoveraller köps in från byggvaruhus, alltmedan folkhälsomyndigheten lättar på kraven för skyddsutrustning, som tacksamt tas emot av regionens direktörer, när förråden börja bli tomma.

Komponenter till fabriker saknas, när den globala transportkedjan brutits, tillverkning har lagts ut på entreprenad till låglöneländer. Då kan ägarna stoltsera med fina dokument över arbetsmiljön, som sällan efterlevs av lokala producenter. Detta borde vara en väckarklocka för att hejda racet mot bottnen och uppvärdera nationalstatens fördelar, inte minst i kristider.

Sverige går nu en annan väg beträffande coronarestriktioner, tillit i stället för förbud kan diskuteras. Sverige har under flera decennier främst prioriterat och stärkt den humanitära stormakten, medan Finland och övriga Norden varit mer återhållsamma med asylbeviljande och PUT. En humanitär stormakt är inte gratis, vilket nu krisande kommuner har insett, när statens etableringsstöd efter två år upphörde. Nu är ladorna tomma och rop om räddning från staten endast återstår.

Denna nedmontering av välfärd som skett för att finansiera migrationen och ständigt putsa på UD:s varumärke om den humanitära stormakten borde få väckarklockan att ringa och få folk att inse att statsminister Löfvens rollspel som landsfader är falskt. Men icke, förtroendet ökar och liksom statsminsterns parti. Förklaringen är nog att i rädslans tid för sjukdom och död, så får endast dagens händelser rum i hjärnkontoret, det som skedde i går och förgår är glömt.

Är Covid-19 infektionens dolda uppgift att bana väg för ett snabbt införande av en Världsregering, NWO?

Det finns alltid aktörer som kan utnyttja tragedier till sin fördel. Kontroll och styrning av medborgarnas dagliga liv kan införas utan knot för att sedan permanentas.
Rädsla för sjukdom och död är ett förträffligt medel för att få människor att acceptera det oacceptabla.

Det som oroar mig är hur klimataktivisterna åter vädrar morgonluft, när samhällen står stilla, vilket överensstämmer med vad FN, WHO (där Rockefeller var en ledande aktör redan 1948 när organisationen bildades) samt WEF (World Economic Forum) tidigare förutspått i en rapport om globala risker redan 2006.

Riskerna var främst terrorism, klimatförändringar och pandemier och lösningarna var givetvis globala med nya, gärna skattesubventionerade, affärsmöjligheter. Dessutom finns nu stor aktivitet hos globala filantroper som Bill och Melinda Gates via deras stiftelser.

Terrorism har medborgarna insett beror på massmigrationen, som vänsterns identitetspolitiker hyllat och där Fredrik Reinfeldts öppna hjärtans politik duperade medborgarna och fick t.ex. unga kvinnor att trycka ner en nalle i famnen på unga män, som anlänt utan pass, med förhoppning om ett framtida och lättsamt liv i detta bidragsparadis. Vilket har förverkligats med råge för majoriteten av migranter, där rättigheter med kulturell identitet har övertrumfat skyldigheter, regelverk och grundlag.

Klimatförändringarna har fått allt fler tvivlare, trots Gretas tårfyllda tal på internationella arenor, som sponsrats och applåderas av den globala eliten och som åter fick lättpåverkade och känslostyrda unga att följa med i denna domedagsprofetia om världens undergång. Rädsla är ett effektivt medel för att få följsamma medborgare.

Den globala finansmaffian kan se denna – pandemi som en skänk från ovan. Nu kan ett kontroll- och övervakningssamhälle, både snabbt och smärtfritt införas utan folkliga protester och som därefter kan permanentas och omforma världen. Inte för folkets bästa, utan för att stärka den globala eliten med dess bundsförvanter, som politiker, deras media som främsta aktörer. Orsaken är att nationsvänliga, alternativa partier skördar framgång i hela Europa och socialisterna tappar mark.

Den rikaste procenten av jordens befolkning kanske tycker att det är för lite att äga mer än resten tillsammans?

”Having it all and wanting more” skrev Oxfam (en global hjälporganisation som arbetar mot världsfattigdom) i rapporten ”Wealth” 2015 om fördelningen av världens rikedomar.

Tyvärr har jag en stor misstänksamhet mot alltför många vänsterstyrda organisationer som vackert predikar om människovärde och om ett mer rättvist samhälle. Historiskt har det visat sig att de endast varit brickor, dvs. nyttiga idioter, för att bevara och öka makten hos den skrupelfria eliten och på köpet blir deras engagemang ekonomiskt lönsamt för dem själva.

Text: Harriet Larsson, Harrietsblogg.se


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Om sånt här kan man se och höra på implodex kanal på YT. Hyfsat shadowbannat men fungerar fortfarande. Missa inte.

 • Tyvärr lär det privata näringslivet drabbas mycket svårt 2020 – 2021 tills en broms- eller vaccinmedicin tas fram.

  Alla företag som nyanställer (och samtidigt behåller befintlig personal) borde få halverad skatteplikt under två -tre års tid för 20% fler anställda – detta för att pressa ner den skenande arbetslösheten.

  Könskvotera så att 50% kvinnliga/manliga anställs, men låt det i övrigt vara såna som företagen själva vill ha som medarbetare (inte anvisade problematiker från AF). All företagsstimulans ska ske i form av skattelättnader – inte bidrag.

 • Tack för Era lärorika kommentarer, som bjuder på betydligt mer kunskap än vad som finns i mitt förråd! Kommentarer ger ett inlägg liv, oavsett om det är ros eller ris.

  • Mycket intressant genomgång!

   För att anknyta till denna film, V for Vendetta, skulle jag vilja rekommendera en annan genomgång av symboliken i den: YouTube-föredraget ”243 – From Crete to Malta – Part 3 – Walter Veith” (efter 58 minuter). Bland annat talas det om symbolen ”De korsade svärden”, som även framställs som ett X.

   Med hänvisning till denna symbol, X, skulle jag även vilja anknyta till Madonnas uppträdande på ESC 2019 i Israel. Madonna uppträder med ett X över sitt ena öga:
   https://newsvoice.se/2019/05/madonna-eurovision-song-contest-2019/

   Och nu återanknyter jag till föredraget av Walter Veith. Efter 41 minuter talas det om en annan enormt påkostad Holywood-film: ”The Passion”. I denna film är Jesus enögd.

 • “Never waste a good crisis.”

  Naturligtvis försöker alla politiska intressen att vinna mark under pågående pandemi, men det betyder ingalunda att alla politiska intressen har uppfunnit eller iscensatt den, eller att det inte är en samhällsfara.

  Visst kan man tänka att det finns intressen som designat viruset ni laboratorium. Men vilket intresse är det? Ska man beskylla alla politiker och alla regeringar, parlament, ideologier, riksdagar, stater eller andra sorters makthavare (inkl massmedia) etc för att ha uppfunnit CORVID-19 och mörklägga sanningen så har man inte kommit närmare någon klarhet. Då har man endast blivit mer förvirrad och paranoid och överskattar dessa makthavares förmåga att ljuga. Så duktiga är de inte.

  • Vad mer kan man göra än att citera en av vår tids stora filosofer.

   “You can fool some of the people all the time, and those are the ones you want to concentrate on.”

   – George W. Bush

 • Kan det vara en liten vändning under galgen i MSM, nu när småartiklar dyker upp om att det kanske inte är så farligt, men otroligt skadligt att släcka ned hela länder? Och på Kinavis att låsa in folk?
  Att det är något snett med det hela visar mediaspridningen och storleksordningen på,

 • Bra artikel!

  Syftet med att sätta igång historiens största paradigmskifte med hjälp av dominobrickan Corona, är att i ett snart självrullande slutspel omfördela alla tillgångar från slavarna till herrarna – alltså de två klasser som genom nedstängningarna blir kvar när egenföretagarna gått i konkurs och sällan har muskler eller ork kvar för att starta upp igen någon gång i framtiden. Vi sitter med värdelösa valutor och herrarna sitter på metallerna (i huvudsak), och det blir säkerligen förbjudet att inneha metaller tids nog.

  På marknivån kommer horder av arbetslösa att tvingas sälja sina villor, bostadsrätter och sommarstugor. Oekologisk odling förbjuds med omedelbar verkan och mindre lantbrukare kommer inte att ha råd att ställa om abrubt, och bankerna vilka ägs av parasiterna, kommer inte att bevilja omställningslån för småbönder. De tvingas sälja till jordbrukskorporationerna och istället för konstgödsel och pesticider får vi odeklarerade gmo-grödor eftersom folk inte längre orkar fråga om vad de äter så länge de blir mätta. Vi kommer att tacksamt acceptera vacciner i utbyte mot mat och vi kommer att tigga smulor och äta upp varandra. Tro aldrig att parasiterna inför regelverk som de inte förr eller senare kan plocka makt och ekonomiska vinster ur. Tänk på att processen just har börjat, och att läget kommer att förvärras till 2030. Framför allt kommer vi att vara lätta att döda med 5G och vi kommer att vara exakt så många som vi anses behöva vara för att hålla igång systemet för dra upp det sista guldet ur gruvorna åt faraonerna.

  Motståndsrörelsen måste fokusera på lokala barnstugor, skolor, vårdhem och äldreboenden, lokala odlingar och valutor och bytessystem (googla Tally-sticks). Vi kommer att få våra brunnar förgiftade, våra lador uppeldade, våra hönshus krossade, och det kommer inte att bli lätt, men det kommer att vara värt det eftersom det innebär slutet på slaveriet!

   • Har sett att de barrikaderar även i andra städer. Men plywood är bara lite segare än glas och sen brinner den rätt bra, så det där skyddar bara under någon tillfällig missnöjesyttring. Detta barrikaderande kanske är en del av denna Psy-Op där de konditionerar massan för “The Hard Times to Come” och den lösning som de sen kommer erbjuda.

    Ska bli spännande att se hur de kombinerade försäljningsargumenten för fattigdom, vaccin och mänsklig husdjurschippning kommer se ut.

    PS. Bra artikel Harriet.

 • En del i elitens massproduktion av lydiga slavar är Nanopartiklar i framtidens digitala vacciner. Med alla medel har de nu lyckats med att få folket beroende av vacciner för att skydda sig. Nu går de vidare med denna fantastiska elektroniska boja – Nanovacciner eller Digitala Vacciner. Jodå det finns planer och möjligheter.

  I Sverige och i övriga EU har de alla möjligheter att lyckas, skräm bara de troende med Pandemi som inte är någon Pandemi, jo folket sväljer det ändå, skräcken för viruset.

  https://thefreedomarticles.com/digital-vaccine-certificates-bill-gates-plan-post-coronavirus/?owa_medium=feed&owa_sid=

 • Uppenbart att Harriet är något på spåren, men det kan också vara tvärt om. Nu ser vi att land efter land skiter i EU. Däremot är denna 1 % snara att byta fot och utnyttja vara enskilt tillfälle för sin egen vinning.

 • Stopp ett tag. Jannes roll är inte att proklamera sin egen övertygelse som Täppas gjorde och fick sparken. Nej, programledarnas roll är att låta svenne komma till tals va,rken mer eller mindre.

 • Mycket bra Harriet! Alla frågetecken är relevanta. Vart kommer folket att vända sig när krisen är över? Det kommer naturligtvis delvis att bestämmas av hur det går och vad olika aktörer till synes och i bästa fall faktiskt gjort. Vilka politiska strömningar stärks?
  Utan inbördes värdering:
  Globalism – Nationalism
  Sekularism – Religion
  Vetenskap – Tro
  Kommun – Stat
  Privat – Offentligt
  Ministerstyre – Myndighetsstyre
  Välstånd – Välfärd
  Auktoritet – Självständighet

 • Givet kommer den Globala finanseliten att gagnas, det kommer att bli “billiga” objekt att ta över, å andra sidan skapas bra reaktioner Mot Globaliseringen så stridigheterna kommer att eskalera oavsett.

 • Bravo! Fler kvinnor i tätposition med dito män som använder hjärnan att tänka med istället för att galoppera i panik som känslostyrda skygglappsförsedda rädda hästar mot en säker undergång. Hur skall man psykologiskt vinna tillbaka de hjärntvättade känslostyrda arma människorna, ifrån de giriga sluga hjärntvättarna? Detta har jag funderat på länge, men inte funnit svaret. Kan samma metoder som används för gravt hjärntvättade sektmedlemmar användas mån tro?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *