Nya regler mot Covid-19: Stanna inomhus, gå inte på café, res inte…

publicerad 1 april 2020
- av NewsVoice
Johan Carlson. Pressfoto: Lena Katarina Johansson
Johan Carlson. Pressfoto: Lena Katarina Johansson
Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. Pressfoto: Lena Katarina Johansson (hemsida)

Socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson presenterade idag vid en presskonferens ytterligare restriktioner i kampen mot spridningen av Covid-19.

“För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.” – Folkhälsomyndigheten

Nya restriktioner

  • Alternativa lösningar till normal köbildning. Större avstånd mellan individer.
  • Människor som inte tillhör riskgrupper uppmanas att helst inte röra sig utomhus.
  • Gå inte på café eller handla mat och varor om det inte är nödvändigt.
  • Idrottsföreningar uppmanas att hålla träningar utomhus.
  • Kollektivtrafiken får inte ställa in turer.
  • Max antal personer per fordon inom kolletivtrafiken.
  • Resa inte till en annan region i Sverige. Stanna i den region där du bor.
  • Arbetsgivare bör se till att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och att anställda undviker onödiga resor.
  • Ideella föreningar bör skjuta upp årsmöten och liknande.

Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer är bindande, enligt Johan Carlson, som hänvisar till smittskyddslagen, men det finns inga sanktioner mot den som bryter mot råden.

Text: NewsVoice | Källa: Folkhalsomyndigheten