Föreningen Klimatsvaret är en lobbygrupp som tror att koldioxid är smuts

publicerad 20 april 2020
- av Tege Tornvall
Tege Tornvall, eget verk
Tege Tornvall till Föreningen Klimatsvaret...
Bild: Tege Tornvall, eget verk

VETENSKAP & REPLIK. “Föreningen Klimatsvaret med förre tandläkaren Matts Hjertqvist och andra vill stoppa ”nedsmutsningen av atmosfären med koldioxid”. De ser växtlighetens livsnödvändiga näring som smuts”, skriver Tege Tornvall. Denna artikel har även skickats in till TT.

Text: Tege Tornvall, redaktör för nätverket Klimatsans

Denna ”smuts” bildas i deras och allas våra kroppar när vi förbränner vår mat. Den andas vi alla ut med varje andetag. Av vår utandningsluft är runt 4 procent koldioxid. Det är 100 gånger mer än nu rådande halt i atmosfären, som på vulkanen Mauna Loa i Hawaii mäts till 0,04 procent (415 ppm, miljondelar).

Den tidigare tandläkaren Matts Hjertqvist har under ett helt yrkesliv fullt frivilligt inandats sina patienters ”smutsiga” utandningsluft utan att komma till skada.

Annons. Tege Tornvalls bok: “Tänk om det blir kallare”, Klimatsans

Av 100 molekyler i vår utandningsluft är 4 koldioxid. Av 10,000 molekyler i atmosfären är 4 koldioxid. Det är försvinnande litet mot 78% kväve och 21% syre, men FN:s klimatpanel IPCC och andra klimatorgan vill få oss att tro att denna marginella andel koldioxid farligt värmer atmosfären.

Det är märkligt, eftersom Jorden tidigare haft 5-10 grader varmare perioder med mycket rikare växt- och djurliv och flerfalt högre CO2-halt än nu. Även syrehalten var högre tack vare mer och effektivare fotosyntes, men efter djupa istider för 325-270 miljoner år sedan hade kalla hav löst så mycket koldioxid att halten var nere på 300-400 ppm – precis som i våra dagar. Denna halt är inte oroande hög utan historiskt låg.

Föreningen Klimatsvaret ingår i Citizen’s Climate Lobby

I verkligheten löser kalla hav koldioxid, och varma gasar ut. Efter Lilla Istiden har varmare hav gasat ut mer koldioxid. Mänsklig verksamhet har också bidragit.

Mer värme och koldioxid har gynnat Jordens växtlighet. Sedan 1930 har världens skördar ökat mer än fem gånger. Fler har fått det bättre. Färre lider nöd och svält. Det skall Matts Hjertqvist och Klimatsvaret vara glada för!

Föreningen Klimatsvaret ingår i den internationella organisationen Citizen’s Climate Lobby med tillgångar och årsbudget runt 40 miljoner kronor (2018).

Klimatsans är däremot ett fritt och öppet nätverk utan vare sig tillgångar eller budget.

Text: Tege Tornvall, redaktör för nätverket Klimatsans