Föreningen Klimatsvaret är en lobbygrupp som tror att koldioxid är smuts

publicerad 20 april 2020
- Tege Tornvall
Tege Tornvall, eget verk
Tege Tornvall till Föreningen Klimatsvaret...
Bild: Tege Tornvall, eget verk

VETENSKAP & REPLIK. “Föreningen Klimatsvaret med förre tandläkaren Matts Hjertqvist och andra vill stoppa ”nedsmutsningen av atmosfären med koldioxid”. De ser växtlighetens livsnödvändiga näring som smuts”, skriver Tege Tornvall. Denna artikel har även skickats in till TT.

Text: Tege Tornvall, redaktör för nätverket Klimatsans

Denna ”smuts” bildas i deras och allas våra kroppar när vi förbränner vår mat. Den andas vi alla ut med varje andetag. Av vår utandningsluft är runt 4 procent koldioxid. Det är 100 gånger mer än nu rådande halt i atmosfären, som på vulkanen Mauna Loa i Hawaii mäts till 0,04 procent (415 ppm, miljondelar).

Den tidigare tandläkaren Matts Hjertqvist har under ett helt yrkesliv fullt frivilligt inandats sina patienters ”smutsiga” utandningsluft utan att komma till skada.

Annons. Tege Tornvalls bok: “Tänk om det blir kallare”, Klimatsans

Av 100 molekyler i vår utandningsluft är 4 koldioxid. Av 10,000 molekyler i atmosfären är 4 koldioxid. Det är försvinnande litet mot 78% kväve och 21% syre, men FN:s klimatpanel IPCC och andra klimatorgan vill få oss att tro att denna marginella andel koldioxid farligt värmer atmosfären.

Det är märkligt, eftersom Jorden tidigare haft 5-10 grader varmare perioder med mycket rikare växt- och djurliv och flerfalt högre CO2-halt än nu. Även syrehalten var högre tack vare mer och effektivare fotosyntes, men efter djupa istider för 325-270 miljoner år sedan hade kalla hav löst så mycket koldioxid att halten var nere på 300-400 ppm – precis som i våra dagar. Denna halt är inte oroande hög utan historiskt låg.

Föreningen Klimatsvaret ingår i Citizen’s Climate Lobby

I verkligheten löser kalla hav koldioxid, och varma gasar ut. Efter Lilla Istiden har varmare hav gasat ut mer koldioxid. Mänsklig verksamhet har också bidragit.

Mer värme och koldioxid har gynnat Jordens växtlighet. Sedan 1930 har världens skördar ökat mer än fem gånger. Fler har fått det bättre. Färre lider nöd och svält. Det skall Matts Hjertqvist och Klimatsvaret vara glada för!

Föreningen Klimatsvaret ingår i den internationella organisationen Citizen’s Climate Lobby med tillgångar och årsbudget runt 40 miljoner kronor (2018).

Klimatsans är däremot ett fritt och öppet nätverk utan vare sig tillgångar eller budget.

Text: Tege Tornvall, redaktör för nätverket Klimatsans


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Mycket snömos Peter G. CO2 används bara som en politiskt grundad indikation på att något händer med klimatet. Klimat är föränderligt det kan knappast förnekas, men det beror inte speciellt mycket på mänsklig påverkan. Vad vi påverkar heter väder, antingen genom utsläpp eller via kemisk eller elektromagnetisk påverkan av centrala makter via chemtrails och HAARP. Den definitivt största påverkansfaktorn på globalt klimat är förångat vatten från världshaven. Och det har samband med solen. Inte kofjärtar.

  • Du har frihet att agera speakers corner här och det har jag inget emot.
   Men du har helt fel i att kalla det snömos. Det är välgrundade fysikaliska observationer. När man tvivlar på dom utan vetenskapliga argument saknar det helt värde.
   En intressantare aspekt vore om du hävdade att de återkopplingsmekanismer som existerar eliminerar inverkan av den ursprungliga CO2-påverkan. Men den aspekten har vetenskapen ägnat mycket ansträngning åt och deras slutsats är att även med den starkaste återkopplingen blir det +1,5 grader år 2100.
   Jag är inte motiverad att kolla deras beräkningar men litar på att dom gjort sitt bästa.
   Vi är däremot helt överens om att man från eliternas sida missbrukar klimatet som falsk förevändning för ett globalt maktövertagande.
   Men det är inget skäl att misstro vetenskapen.

   • Peter G. Jag misstror inte den nuvarande scientismens beräkningar, bara att dessa kalkyler väldigt ofta är tagna på felaktiga grunder då de helt saknar de effekter som i grunden bildas i en subatomär dimension. Och vi är helt överens om att begreppet “klimat” används som ett politiskt slagträ till att styra agendor.

 • Den historiska utvecklingen av klimatet har ibland skett tvärt genom katastrofala händelser som meteornedslag. Men mer regelbundna klimatcykler har skett ganska långsamt jämfört med industrialismen. Därför är det ingen motsägelse i att förutse människans snabba påverkan som i ett kortare perspektiv tyngre vägande än de mer långsamma naturliga cyklerna.
  Det politiserade bruket av klimatet gör att eliterna har mer bråttom än vad som går att motivera utifrån vetenskapen. Men det innebär inte att man har starka skäl att tvivla på vetenskapen som ju anger generöst tilltagna felgränser.
  Om man tvivlar på att människans tillförda CO2 spelar roll måste man tro på att det finns en inbyggd reglering i naturen som korrigerar det vi gör.
  Trots att det är lite CO2, så är atmosfären helt ogenomskinlig nedtill i CO2-spektrum och utstrålningen från en punkt i atmosfären är proportionell mot a*t*T^4
  där t är transmissionen ut till rymden, a är absorptions koefficient och T är temperatur. a går från ett stort värde nedtill och sjunker till 0 högt upp.
  t går från 0 nedtill och stiger till 1 högt upp’
  a*t har därför ett maximum nånstans halvvägs och temperaturen där är den som strålar mest. Tillför man lite CO2 gör temperaturgradientens negativa tecken att det strålar aningen mindre så att mer värme stannar.
  Om CO2 varit av marginell betydelse skulle det inte finnas ngt ställe i atmosfären där a och t samtidigt är så stora att utstrålningen inträffar.
  Om man inte tror att det spelar roll behöver man en förklaring för hur naturen isf helt motverkar den effekten.

  • Är du här också och desinformerar Peter Grafström? Det mumbo jumbo du kopierat från någon obskyr klimatalarmist-sida håller inte måttet! Skulle det stämma hade ju inte 1930-talet blivit så varm och det var INNAN ens mänsklig CO2 hade kommit upp i några större mängder i atmosfären. Och visst är det så att klimathysterin drivs på av globalisterna som dock bytt till corona för att genomdriva sin agenda då inte många tänkande tror på klimathysterin längre.

   • Jag är helt självständigt analyserande och begriper ämnet strålningsfysik så det spelar ingen roll vad andra säger eller motsäger om den saken.
    Ditt ‘argument’ är lika dåligt som det brukar om du är samma Benny som ‘är här och desinformerar’ på andra håll också.
    Naturliga variationer av klimatet är större än människans hittills och det kommer nog att ta hundra år innan människans påverkan klättrar i nivå med osäkerhetsgränsen(+/-1.5 grader) gissar jag.
    Forskningens dilemma visavi skeptiker är just detta: så länge den nämnda gränsen inte med större tydlighet bekräftas av utvecklingen är det förtroendet (högt eller lågt) för vetenskapen som vägleder bedömningen. Det är givetvis bra att vetenskapen har en förmåga att göra förutsägelser även innan dom bekräftas med stark signifikans.
    Din sida av debatten vill ha det till att inget vi gör med CO2 kan ha betydelse för klimatet och det är den uppfattningen som tarvar en förklaring.
    Vilken mekanism är det som gör motdrag mot allt vi gör?

  • “Om man tvivlar på att människans tillförda CO2 spelar roll måste man tro på att det finns en inbyggd reglering i naturen som korrigerar det vi gör.”
   Det gör det. Haven tar effektivt upp koldioxiden och det är ett ständigt utbyte av CO2 mellen hav och atmosfär. Vårt tillskott är försumbart till en redan i sig försumbar spårgas.

   Det är så glest mellan CO2-molekylerna att laboratorieresultaten inte kan översättas till verkligheten.
   NOAA har nyss släppt data som visar att det strålar ut mer energi från Jorden än vad vi får från Solen.
   CO2-utsläppen har nästan nollats senaste månaden. Ändå visar Mauna Loa ökande halt.
   Det har varit en rekordkall vinter i Nordamerika, mycket snö i norra Sverige, polarisen i norr växer till sig och är nu åter i samma omfattning som innan 2013 år storm.

   Och så vidare…. Det finns inget klimathot från våra utsläpp!

   • Jag letade efter mina gamla kommentarer för att eventuellt kunna återanvända. Då upptäckte jag först nu ditt svar. Allt det du berör är ingående studerat i den etablerade klimatvetenskapen.

    Det förvånar mig att du (iaf i April 2020) underskattade klimatforskningen så.
    Och klimatvetenskapen vet att havet skapar flera olika tidsfördröjningar OCH att dess förmåga att buffra variationerna av CO2 är BEGRÄNSAD. Därför blir ett växande bidrag från civilisationen som inte funnits tidigare för mycket för att den naturliga buffringen ska kunna kompensera.

    Det som är fascinerande är att naturen tidigare under årmiljoner kunnat reglera klimatet så fint som skett men det finns alltså en gräns som går att överskrida.
    Och beträffande Mauna Loa:det statistiska felet är större än den reella minskningen pga pandemin.

    Och eliterna har nog inget intresse av att vi ska få tydligare bevis på GW. Dom vill kunna omyndigförklara oss för att kunna lägga locket på beträffande annan legitim samhällskritik. Mediernas roll är att göra oss lydiga inte att skärpa våra insikter.

    Därför har dom inte förklarat GW på ett övertygande sätt eftersom även många med en bra teknisk bakgrund tvivlar.

    • Jag beklagar att du har sådana problem med de här gaserna, PG.

     Men underskatta inte de stora världshavens kapacitet att ta hand om dina och de fisande kornas utsläpp och därtill mycken annan CO2-alstring.

     Koldioxid är en livets gas som gör att grönskan frodas.

     Skogar och blommor, gräs och gröda som är vår föda tar också hand om CO2.

     Ju mer CO2, desto mer grönska!

     Det är ett fantastiskt kretslopp, vet du, ett underbart livgivande, grönskande under.

     Ju mer fis, desto mer spis – och vice versa!

     • Ja mindre skog ger resterande växter mer CO2 att dela på.

      Koldioxiden har varit välgörande 2014-10-11


      På tio år har skörden ökat med 20 %. Det beror både på mera koldioxid och förbättrade odlingsmetoder. Notera att under denna tid steg den globala temperaturen inte alls.”
      

      “Den högre halten koldioxid i luften har alltså varit välgörande. Skördarna har ökat! Vår användning av fossila bränslen har räddat miljoner människor från svält!”

      https://klimatsans.com/2014/10/11/koldioxiden-har-varit-valgorande/

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *