Visar Pentagonstudie att influensavaccin ökar risken att få Covid-19? Både ja och nej.

publicerad 30 april 2020
- av Torbjörn Sassersson red.
Anderson Cooper (foto: Minds Eye, licens: CC BY-SA 2.0) och Robert F. Kennedy Jr (foto: Gage Skidmore, licens: CC BY-SA 3.0)
Anderson Cooper (foto: Minds Eye, licens: CC BY-SA 2.0) och Robert F. Kennedy Jr (foto: Gage Skidmore, licens: CC BY-SA 3.0)
Anderson Cooper (foto: Minds Eye, licens: CC BY-SA 2.0) och Robert F. Kennedy Jr (foto: Gage Skidmore, licens: CC BY-SA 3.0)

NEWSVOICE FAKTACHECK. Children’s Health Defense, en organisation som grundades av Robert F. Kennedy Jr skriver att en Pentagonstudie visar att influensavaccin ökar risken för att infekteras av coronavirus med 36%. Factcheck hävdar i en kommentar att det inte stämmer och hänvisar till rapporten, men vad är egentligen fel, enligt Factcheck? NewsVoice faktacheckar.

I sociala medier sprids just nu uppfattningen att en Pentagonstudie bevisar att influensavaccin ökar risken för få Covid-19. Det är i sammanhanget vanligt förekommande att Covid-19 blandas ihop med själva viruset.

Enligt Folkhälsomyndigheten är Covid-19 det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2). Det är alltså fel att påstå att Pentagonrapporten bevisar att influensavaccin ökar risken för att få sjukdomen Covid-19. Rapporten visar dock att influensavaccin kan öka risken att bli sjuk av coronavirus.

Problemet för skribenten Angelo Fichera på Factcheck.org i sin tolkning är att Covid-19 i realiteten står för coronavirus disease 2019. Med andra ord, Covid-19 är en sjukdom som orsakas av ett coronavirus (SARS-coronavirus-2).

Bakgrunden till reaktionen från Factcheck.org är förmodligen dels att Robert F. Kennedy Jr har ett stort inflytande över flera miljoner amerikaner och dels att Kennedy ifrågasatt TV-ankaret Anderson Cooper (och dr Sanjay Gupta) som på CNN hävdat (12 mars 2020 i programmet Corona Facts and Fears) att alla som är oroliga för coronaviruset bör vaccinera sig. Cooper syftade i sammanhanget på sjukdomen Covid-19. Återigen blandas sjukdomen Covid-19 ihop med coronavirus, avsiktligt eller inte.

Robert F. Kennedy menar i sin artikel att vaccinering är ett dåligt förslag:

“Setting safety and efficacy of influenza vaccination aside, is Anderson’s claim that the flu shot will help people fight Covid-19 remotely true? The short answer is no. In fact, the results of many peer-reviewed, published studies prove that Anderson’s recommendation may have been the worst advice he could have given the public.”

I det här läget bör vi gå tillbaka till Pentagonstudien som rubricerats: Influenza vaccination and respiratory virus interference among Department of Defense personnel during the 2017–2018 influenza season.

Studien förklarar fenomenet virusinterferens:

“Receiving influenza vaccination may increase the risk of other respiratory viruses, a phenomenon known as virus interference.”

I rapportens slutsats skriver rapportförfattarna att:

Vaccine derived virus interference was significantly associated with coronavirus and human metapneumovirus; however, significant protection with vaccination was associated not only with most influenza viruses, but also parainfluenza, RSV, and non-influenza virus coinfections.”

Slutsats

Pentagonstudien visar att virusinterferens pga av influensavaccinering är signifikant associerad med en ökad risk att smittas av coronavirus. Eftersom Covid-19 är ett coronavirus är det sannolikt inget dåligt råd från Kennedys sida att avstå från influensavaccinering för att förbygga Covid-19, som en personlig försiktighetsåtgärd.

Slutsatsen måste även inkluderas att både CNN och Factcheck.org vilseleder på ett smart sätt.

Text och faktacheck: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Källor