John Perkins: Så här förändras världen efter coronakrisen

publicerad 15 april 2020
- av Torbjörn Sassersson red.
John Perkins, 2017. Foto: eget verk
John Perkins om världen efter coronakrisen. Foto: eget verk
John Perkins, 2017. Foto: eget verk

NOTERAT. John Perkins, mannen som skrev bästsäljaren Confessions of an Economic Hit Man kritar upp den nya värld han tror blir konsekvensen av Covid-19-pandemin och han ser många positiva förändringar. NewsVoice sammanställer Perkins 12 världsförändringar i världen efter coronakrisen.

Frågorna alla ställer sig idag är: när kommer Coronavirus-krisen att ta slut och när kan vi återgå till ett normalt liv? Svaret är dystert, eller kanske inte alls. Perkins tror att vi aldrig får tillbaka samma liv och värld vi hade innan coronakrisen. “Det gamla normala är borta” och “denna pandemi kommer att ha liknande effekter som vid ett stort krig eller en depression”, skriver Perkins i sitt senaste nyhetsbrev.

Perkins är säker på att coronakrisen kommer att förändra vårt sätt att leva, göra affärer, transportera oss själva, konsumera och kommunicera med varandra. Vi måste nu förvänta oss det oväntade och vi måste vara beredda på nya förändringar, menar han. Vi måste erkänna att vi framför allt är världsmedborgare. Han efterfrågar samtidigt ett nytt och bättre ledarskap i världen, men frågan är hur troligt det är när världens ledare snarare verkar utnyttja situationen för att bibehålla makten och för att skydda sina egna intressen, men tillbaka till Perkins positiva framtidssyn.

Han skriver att många hört av sig och bett honom att försöka ställa en prognos för världen efter coronakrisen. Han menar att det är svårt, men trots det presenterar Perkins en lista på 12 stora förändringar som vi kan vara ganska säkra på att få se, menar han.

Världen efter coronakrisen – Tolv sannolika effekter

1. Företag kommer att flytta så mycket som möjligt av sin försäljning till webbshoppar.

2. Många institutioner, i de privata, offentliga och ideella sektorerna, kommer att förlita sig mer på online-möten och videokonferenser eftersom det minskar transporter av människor och för att online-kommunikation är mer tidseffektiv.

3. Logistikföretag som levererar varor kommer att föredra elfordon, drönare och AI-driven utrustning som minimerar användningen av fossila bränslen och är mindre beroende av mänskliga arbetare.

4. Produktföretag kommer att fokusera på robotar och annan AI för att ta emot ordrar, sköta lagerhållning och för att utföra leveranser.

5. Individer kommer att öka sitt beroende av FaceTime, Zoom och andra virtuella sätt att kommunicera med familj och vänner. Människor kommer att inse att det finns billigare och mer tidseffektiva sätt att hålla kontakten.

6. Lärosäten kommer att satsa på utbildning online. De kommer att leda pengar från att bygga och underhålla byggnader till att tillhandahålla datorer och bättre teknik för sina studenter.

7. Många lärdomar kommer av minskningen av föroreningar i länder och städer. Det rapporteras runt om världen att luftkvaliteten förbättrats markant i stora och normalt förorenade städer.

8. I takt med att världen blir mer elektrifierad kommer företag som skapar, utvecklar, bygger, installerar och driver icke-förorenande energiproducerande tekniker, inklusive vind och sol och teknik som ännu inte upptäckts, att frodas, menar John Perkins.

9. Värdet på onlineföretag (Google, Facebook osv) och de företag som skapar den utrustning som tjänar dessa (Apple, Microsoft, etc) kommer att växa.

10. Människor har lärt sig att leva på enklare och mer sparsamma sätt och det kommer att resultera i livsstilsförändringar för många, särskilt yngre generationer. Det kommer att ha en stor inverkan på hela ekonomier.

11. Vi kommer att se en bättre “balans” mellan utgifterna för militära vapen respektive hälsosystem. Pandemins konsekvenser gör det tydligt att ett robust sjukvårdssystem är avgörande för den nationella säkerheten.

12. Nationer kommer att gå samman för att skapa system för att hantera oväntade globala nödsituationer och samtidigt kommer lokala samhällen att arbeta för att bli mer oberoende.

John Perkins avslutar sin prognos med en förväntan om att människor kommer att spendera mindre tid med att arbeta och han hoppas att det finns ett behov för nationer att sluta bekämpa varandra i militär beredskap, med hot och genom ekonomisk konkurrens och istället erkänna att alla individer är världsmedborgare.

“Vi måste arbeta tillsammans i större harmoni för att skydda oss själva och vår planet. Vi måste fokusera på att ta hand om alla människor – oavsett om de har jobb eller inte – hela tiden. Och vi måste hedra hela naturen, vår planet, det ultimata livsstödssystemet.”

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Relaterat