Coronakrisen kopplas till klimatagendan för renare och grönare städer

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 18 maj 2020
- Torbjörn Sassersson
Cyklister i Amsterdam. Foto: Sabina Fratila. Licens: Unsplash.com

KLIMAT & MILJÖ. Klimatagendan låg bakom flygskammen och coronakrisen tog ner flygplanen nästan helt från himlen. Nu höjs röster för att vi ska passa på att sänka alltför billiga flygbiljetter och politiker vill skapa grönare och renare städer genom att ge utrymme för fler cyklar. Det senare är en följd av att lockdown i många stora städer dramatiskt förbättrat luftkvaliteten och minskat fordonsträngseln.

Text: Torbjörn Sassersson | Bild: Cyklister i Amsterdam. Foto: Sabina Fratila. Licens: Unsplash.com

Över hela världen omformas nu städer radikalt till förmån för cyklister och fotgängare eftersom tomma gator ger myndigheterna möjlighet att påskynda lokala miljöprojekt. Cykelförespråkare och miljöaktivister vill accelerera processen innan bil-lobbyn hinner ta avstamp och få gehör när samhällena går tillbaka till det normala.

The Guardian skriver att borgmästaren i Athen vill “befria” det offentliga utrymmet från bilar. Hans motsvarighet i Paris säger att staden inte ska återgå till trafiken som fanns innan coronakrisen och tömde gatorna.

Athen startar nu ett av de mest ambitiösa föryngringsprogrammen, meddelar borgmästaren Kostas Bakoyannis. 50,000 kvadratmeter offentligt utrymme ska avsättas för cyklister och fotgängare. Arkeologiska platser ska kopplas samman med den historiska stadskärnan. Trottoarer kommer att utvidgas, nya gågator inrättas, torg förstoras och biltrafik förbjuds.

“Målet är att befria det offentliga rummet från bilar och ge det till människor som vill gå och njuta av staden. Athen blir renare, grönare och mer upplyst”, säger Bakoyannis.

I Budapest har 12 mil av tillfälliga cykelfält introducerats. Stadens borgmästare, Gergely Karácsony hade inga större problem med att införa cykelbanorna och vissa av de tillfälliga cykelkörfälten kan få finnas kvar när livet återgår till det normala.

I Paris upprättas 20-30 mil med tillfälliga cykelfält under protester från billobbyister. Vissa stora huvudgator förseglas gradvis för privata fordon. Parisare erbjuds 50 euro för att reparera sina gamla cyklar som en del av huvudstadens 20 miljoner-euro-plan för att uppmuntra cykelanvändningen.

Myndigheterna i Milano, som är en av de mest förorenade städerna i Europa, har målet att 22 mil av gator under sommaren ska ge plats för cyklar och fothängare. Trafiken i Milano har minskat med 30-70% under nedstängningen och så även luftföroreningarna.

Stadsrådet i Rom har godkänt byggandet av 93 mil tillfälliga och permanenta cykelleder. Som en del av regeringens ekonomiska påbud kan människor i städer med en befolkning på 50,000 nu kräva upp till 500 euro i bidrag för att köpa en ny elskoter, elcykel eller motsvarande eldrivet fordon.

Transportmyndigheter i många amerikanska städer rapporterar om en “explosion i cykling”. I vissa städer som tex New York planeras att göra ändringarna permanenta.

I Berlin har 22 km med nya cykelbanor dykt upp på rekordtid, nästan över en natt. I Berlin kan det ta upp till 10 år att skapa ett nytt cykelfält, men under coronakrisen tas besluten på 3-10 dagar. De nya cykelfälten ska bli permanenta, enligt stadens tjänstemän.

I staden Amman i Jordanien övertas vägar från den normalt aggressiva körkulturen till förmån för cyklister efter att bilar förbjöds under sex veckor.

En liknande utveckling sker just nu i flera världsdelar.

Text: Torbjörn Sassersson

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq