Läkare: Patienter dör sannolikt i onödan i Covid-19 pga D-vitaminbrist

publicerad 14 maj 2020
- Torbjörn Sassersson red.
Läkarna: Bo Johnsson och Mats Humble. Foton: privat respektive Holistic.se
Läkarna: Bo Johnsson och Mats Humble. Foton: privat respektive Holistic.se
Läkarna: Bo Johnsson och Mats Humble. Foton: privat respektive Holistic.se

EXPERTER. Mätningar visar att svårt sjuka covid-19-patienter har låga nivåer av D-vitamin i blodet. Provtagningar visar dessutom att de allvarligaste coronafallen har väsentligt lägre halter av D-vitamin än de med lindriga symptom.

Dessa data lyfts fram av två svenska läkare, verksamma i föreningen Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin (SSOM). Ortomolekylär medicin (OM) innebär behandling och prevention av sjukdom med kroppsegna ämnen, till exempel vitaminer, mineraler, hormoner, fett- och aminosyror.

De två läkarna, Bo Jonsson, med dr, leg läk, ordförande i SSOM och Mats Humble, med dr, leg läk, säger att:

“Kontrollerade studier vid sepsis, ARDS och andra virussjukdomar uppvisar goda effekter av högdosbehandling med intravenöst C-vitamin. Detsamma gäller många andra virus- och lungsjukdomar.”

Läkarna säger att både höga doser av C-vitamin och D-vitamin hjälper vid svåra virussjukdomar. De menar att fallrapporter finns om tillfrisknande vid mycket allvarlig Covid-19, efter att patienterna behandlats med intravenöst C-vitamin i höga doser.

Läkarna efterlyser att nya studier bör mäta mäta D- och C-vitaminhalter hos patienter då de akut kommer in till sjukhus för att öka kunskapen om dessa samband:

“Vi rekommenderar hälso- och sjukvården att ta till sig den forskning som faktiskt finns om högdosbehandling med C-vitamin och adekvata doser av D-vitamin för att minska dödsfallen i Covid-19.”

Text: Torbjörn Sassersson

Referenser och relaterat

Aktuella vetenskapliga översikter och svenska debattinlägg rekommendera av Humble och Jonsson:

 

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *