Läkare: Patienter dör sannolikt i onödan i Covid-19 pga D-vitaminbrist

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 14 maj 2020
- Torbjörn Sassersson
Läkarna: Bo Johnsson och Mats Humble. Foton: privat respektive Holistic.se
Läkarna: Bo Johnsson och Mats Humble. Foton: privat respektive Holistic.se
Läkarna: Bo Johnsson och Mats Humble. Foton: privat respektive Holistic.se

EXPERTER. Mätningar visar att svårt sjuka covid-19-patienter har låga nivåer av D-vitamin i blodet. Provtagningar visar dessutom att de allvarligaste coronafallen har väsentligt lägre halter av D-vitamin än de med lindriga symptom.

Dessa data lyfts fram av två svenska läkare, verksamma i föreningen Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin (SSOM). Ortomolekylär medicin (OM) innebär behandling och prevention av sjukdom med kroppsegna ämnen, till exempel vitaminer, mineraler, hormoner, fett- och aminosyror.

De två läkarna, Bo Jonsson, med dr, leg läk, ordförande i SSOM och Mats Humble, med dr, leg läk, säger att:

“Kontrollerade studier vid sepsis, ARDS och andra virussjukdomar uppvisar goda effekter av högdosbehandling med intravenöst C-vitamin. Detsamma gäller många andra virus- och lungsjukdomar.”

Läkarna säger att både höga doser av C-vitamin och D-vitamin hjälper vid svåra virussjukdomar. De menar att fallrapporter finns om tillfrisknande vid mycket allvarlig Covid-19, efter att patienterna behandlats med intravenöst C-vitamin i höga doser.

ArcanumSkolan 2024

Läkarna efterlyser att nya studier bör mäta mäta D- och C-vitaminhalter hos patienter då de akut kommer in till sjukhus för att öka kunskapen om dessa samband:

“Vi rekommenderar hälso- och sjukvården att ta till sig den forskning som faktiskt finns om högdosbehandling med C-vitamin och adekvata doser av D-vitamin för att minska dödsfallen i Covid-19.”

Text: Torbjörn Sassersson

Referenser och relaterat

Aktuella vetenskapliga översikter och svenska debattinlägg rekommendera av Humble och Jonsson:

 

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *