Datainspektionen: Nästan var tionde incident är ett IT-angrepp

0
294
by Pexels.com
Fotolicens: Pexels.com

Datainspektionens senaste rapport analyserar de personuppgiftsincidenter som orsakas av olika former av IT-angrepp. ”Nästan var tionde incident som rapporterats till oss under 2019 har orsakats av ett IT-angrepp”, säger Christina Torell som är analytiker på Datainspektionen.

I dataskyddsförordningen, GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018 finns en skyldighet för företag, myndigheter och andra organisationer att anmäla vissa personuppgiftsincidenter till Datainspektionen. En motsvarande skyldighet finns i brottsdatalagen för brottsbekämpande myndigheter.

Av de totalt knappt 4,800 anmälningar om personuppgiftsincidenter som anmäldes till Datainspektionen under 2019, utgjordes över 400 stycken, 8,7%, av incidenter som uppges bero på IT-angrepp.

Det är vanligt att de anmälda it-angreppen har genomförts genom breda nätattacker utan specifik mottagare. En vanlig metod för att komma åt information är nätfiske som innebär att mottagarna via ett mejl klickar på en länk och leds till en falsk webbplats, där de uppmanas att ange uppgifter.

”Av anmälningarna framgår att många mottagare faktiskt klickar på länkar i den typen av mejl, vilket understryker behovet av organisatoriska skyddsåtgärder som utbildning, information och löpande påminnelser om hur vanliga it-angrepp går till.”

Den här rapporten ingår som en del i Datainspektionens rapportserie där olika delar av ärendeinflödet till myndigheten beskrivs närmare.

Läs Datainspektionens rapport i pdf-format

Text: Datainspektionen


  • NewsVoice kräver äkta för- och efternamn för den som vill kommentera efter artiklar. Varför?
  • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.
  • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd. Pengarna går till undersökande och oberoende journalistik.

KOMMENTERA [Se kommentarsregler]

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här