Konspirationsteori: Vägen till den nya världen efter Covid-19 leds av Trump

publicerad 18 maj 2020
- Gästskribent
Donald Trump. Foto: Gerd Altmann. Licens: CC0 1.0, Pixabay.com
Donald Trump. Foto: Gerd Altmann. Licens: CC0 1.0, Pixabay.com
Donald Trump. Foto: Gerd Altmann. Licens: CC0 1.0, Pixabay.com

DEBATT. Det finns många konsprationsteorier och de flesta är mörka, men denna är ett undantag. Lasse Wikman har sammanställt en artikel baserad på bla Qanon, om en djup stat som bekämpas av starka krafter med ingen mindre än Trump i spetsen. Går det att tänka sig något mer kontroversiellt än det? NewsVoice publicerar därför Wikmans “geopolitiska scenario” för att provocera ditt intellekt och vi lämnar som vanligt kommentarsfältet öppet för fri debatt om artikelns teori, fenomenet Qanon eller konspirationsteorin som kulturyttring.

Text: Lasse Wikman | Reservation: Texten är en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och representerar varken tidningen NewsVoice, redaktionen eller redaktörens uppfattningar.

Allt har inte kommit upp till ytan ännu

Det gör att inte ens jag och många med mig, som är insatta i patrioternas* och den djupa statens** ”krig” vet allt. Vi gör vårt bästa med att uppdatera oss.

Anledning till att man inte genast arresterar alla kriminella som åstadkommit så mycket lidande, är att Donald Trump inte vill agera som Den Djupa Statens företrädare har gjort. Dessa har anklagat, arresterat, även dödat, innan det fanns ett enda bevis, som rättfärdigade deras resonemang.

Donald Trump vill ha vattentäta bevis. Därför tar det tid att sammanställa dessa, men det är på gång. För att försöka förenkla vad som händer, kan vi dela in vad som händer i förstadiet. Därefter i ett antal stadier, beroende på hur man agerat i USA.
Vid valet av den amerikanska presidenten 2016, var de flesta tämligen säkra på, att Hillary Clinton skulle vinna presidentvalet, men icke. Vad hände?

Trots att Hillary backats upp av världens rikaste familjer som Rothschilds, Rockefeller, Soros, samt av den avgående presidenten Obama, så förlorade hon valet. Det amerikanska folket hade redan långt innan den sista omgången gjort sitt val. Det var Donald Trump. En outsider som inte var uppbackad av någon. Han stod för valkostnaderna själv och det amerikanska folket visste att han stod på deras sida.

En dag eller två efter det historiska valet, började hatkampanjerna mot Donald Trump. Den person som visste att piska upp hatstämningar, näst intill lynchstämningar, var George Soros. Han betalade arbetslösa människor direkt i handen, mot att de ställde sig utanför Trump Tower i New York och begärde hans avgång.

Vi vet hur det gick. Soros betalade, men fick ingenting för pengarna. George Soros som Den djupa statens företrädare ger inte upp, utan fortsätter sin kamp mot Trump, en Donald Trump som gör allt rätt för sitt USA.

Trumps insatser

Donald Trump ingjuter nytt hopp i USA och minskar arbetslösheten. Han tar sig an miljöproblem i Stilla Havet. Här ser han till att med andra länder i norra Sydamerika, börja ta upp plast ur Stilla Havet. Det är inga småsaker som plockas upp. Ett avtal säger att de länder som engagerat sig, ska ta upp minst 8 miljoner ton plast ur havet per år. Så blir det.

Donald Trump åker och träffar Nordkoreas ledare Kim Jung-Un. Efter en trevande början, visar det sig, att det blir lugnt på Koreahalvön.

Trump drar tillbaks trupper från Syrien och Irak. Västvärdens globalister fördömer. Senare ger sig Trump på Afghanistan. Under Thanksgiving i november 2019 gjorde presidenten ett överraskningsbesök hos amerikanska trupper på militärbasen Bagram. Den Djupa Staten lade pannan i djupa veck, men Trumpanhängarna jublade. Efter besöket beordrar han halva styrkan i Afghanistan till reträtt och återkallelse till USA.

Nu har Trump på ett par år lyckats med att i stort, avsluta de krig de medverkar i runt om i världen. Tyvärr har Donald Trump ett enormt motstånd i det amerikanska försvaret och i CIA och FBI. Det gör att framförallt CIA agerar i Den Djupa Statens intressen och fortsätter och dessutom startar upplopp och krigshandlingar i några länder.

Inom det amerikanska försvaret finner Donald Trump den hjälp han behöver. Sedan tidigare har ett tjugotal officerare ställt sig bakom honom och deklarerat följande.

Om inte ni Trump hade börjat rensa upp i det träsk som USA och världen befinner sig i, då hade vi startat ett krig, som troligt blivit ett inbördeskrig, för att rensa USA och övriga världen från den dekadenta, satansdyrkande pedofilivärld, med det extrema våldet det har blivit.

Donald Trump fick med sig en mycket respektingivande och pålitlig armé,en av det amerikanska försvarets hörnpelare, den amerikanska marinkåren.

Sedan tidigare visste man, att Den Djupa Staten förfogade över tunnelsystem under i huvudsak New York och Los Angeles. Enorma system som hade byggts för att kunna säkra satanisterna, pedofilernas och Den Djupa Statens fortlevnad.

Under 2018/2019 började en hårdträning för The Marine Corps. Att kunna strida i tunnelsystem. Under samma period haglade det anklagelser över Donald Trump från Representanthuset. Ett Hus som var i Demokraternas och Den Djupa Statens besittning. Donald

Trump visste bättre än att ständigt sitta och försvara sig. Han lät de som anklagade honom försäga sig. Det var en strategi som höll.

Hillary Clinton och Barack Obama försökte förstöra bevis, bl a genom att paret Clinton satte eld på sitt hus där en privat server var placerad. Detta gjordes i tron att alla bevis emot dem därmed skulle brinna upp, men dessa mail i tusental gick att återskapa. Trots detta förnekande paret Clinton kriminella aktiviteter.

När Donald Trump så höll sitt tal till nationen i februari 2020, så fick man se en mycket arg, besviken och bedrövad Nancy Pelosi, talman i Representanthuset, riva sönder det tal Donald Trump höll. Nancy Pelosi är en av Den Djupa Statens höjdare och tillskyndare.

När Den Djupa Staten, ondskans psykopater inte kunde anklaga Donald Trump för något och för att försöka dölja alla sina illgärningar, lät de sprida ut Coronaviruset från labbet i Wuhan. Det laboratorium som Dr Anthony Fauci, chef för National Institute of Allergy and Infectious Diseases, sände 3,7 miljoner USD. Samma laboratorium som troligen framställt viruset.

Dr Fauci har under tid, försöka sig på ett dubbelspel för att tillmötesgå Den Djupa Staten. Det har uppdagats och nu försöker denne falske person, rentvå sig själv och sina intentioner. Anthony Fauci anslöt sig tidigt till Bill Gates vansinne, om att försöka sig på att vaccinera hela världen. Enorma protester har dragits igång och så sent som 12 maj 2020 har denne Fauci genom CNBC gjort ett uttalande om att den vaccin som han och bl a Gates ville vaccinera människor med, kanske inte alls fungerar. Tvärtom det är med största sannolikhet en vaccin behäftad med ett giftigt innehåll.

Den Djupa Staten finns överallt på vår jord. Även i Kina. Med deras medverkan spred man ut ett virus, som egentligen är ett influensaliknande virus, där man ville göra gällande, att viruset är dödligt farligt.

Donald Trump visste om detta, så de startade en omfattande lockdown i flera länder. Det var inte för att viruset var farligt. Det var för att det var lättare att starta jakten på pedofiler och grovt kriminella världen över. Dessutom att rädda så många barn som möjligt ifrån sextrafficking.

Med detta kommer vi snabbt in på den agenda som för närvarande gäller för patrioterna. Det är så de kallas, de som ska hjälpa oss att rädda världen.

Att rädda så många barn som möjligt ifrån sextrafficking, satansdyrkan och död. Detta är igång för fullt. Man har lyckats rädda tiotusentals små barn, som kidnappats och förts under jord i tunnlar och till byggnader där satan hyllas.

Räddningsaktionerna har inte bara varit i USA, utan även i Italien, Vatikanen, Latinamerika, Asien etc. Även här i Europa har man gjort tillslag. Detta pågår ännu och kommer att fortsätta.

Italien

I Italien har jakten på pedofiler och psykopater varit extra stor i norr bl a Bergamo (Delcentra för Vatikanen), i söder på Sicilien och i själva Vatikanstaten. Stort antal av präster har arresterats för bl a pedofili. Många av dessa har redan blivit tagna av daga.

På Sicilien, som har varit en mycket viktig del för Vatikanen, har man arresterat mängder av kriminella, som varit i maskopi med Vatikanen. Där har man nu också en gång för alla startat upprensning i maffiaträsket.

För att någonsin få ordning på Sicilien har Matteo Salvini, tidigare ledare för det politiska partiet Lega Nord samt Inrikesminister och vice premiärminister i Italien, arbetat för att få in Lega Nord i Siciliens styre. Man kommer att utveckla teknik och kulturens värde för att därigenom få bättre politisk styrning. Det ska bli en bättre utveckling för Sicilien.

Italien och flera andra länder har nu också officiellt meddelat att länderna öppnar upp från sin lockdown. Dessutom kommer Italien att från den 3 juni tillåta resor till och från utlandet.

Ingen ska tro, att jakten på grovt kriminella har upphört. Nu har man arresterat de värsta syndarna. Jakten fortsätter tills hela länderna återställs från Den Djupa Statens vansinne.

Många undrar varför inte man hör något om alla dessa gripanden och jakten på dessa våldspersoner. Det beror dels på att MSM, alltså våra dagstidningar, TV och radio tillhör eliten. De personer som stödjer Den Djupa Staten. Dessutom tror många, att skulle man föra ut all som händer när det gäller arresteringar, omhändetagande av sexslavar, döda barn etc, så vet man inte hur världen skulle klara av det. Bättre då att gå långsamt fram.

Insatser

 • Arrestera alla förövare. Alla psykopater och barnsexmissbrukare. Det görs samtidigt som att finna barn.
 • Ställa om ekonomin för folket och se till att eliten inte kan sko sig på de arbetande människorna.

NESARA och GESARA är de viktigaste delarna i de förändringar som fullständigt kommer att förändra framtiden, så att den Gyllene Tidsåldern kan inledas.
NASARA – National Economic Stabilization and Recovery Act. Man föreskriver om guld- och silverpläglingen av mynt.
GESARA – Global Economic Stabilization and Recovery Act. Som det säger, en stabilisering av världens valutor.
GESARA händer i USA först, sedan resten av världen. Här ingår också, se till att pensionärer får bättre villkor.

 • Lägga ned Federal Reserve. Det är ju en börs som ägs av ett fåtal globalister. Nu startar man en folkets börs.
 • Se till att rättsväsendet ska upprätthållas på det sätt det är ämnat för.
 • Expropiera egendomar och förmögenheter som dessa globalister och den Djupa Statens psykopater tillskansat sig under årens lopp.

Sverige

När det gäller Sverige, så är det viktigt att säga:

När Coronaepidemin är över, kommer det inte att bli någon återgång till det ”normala”, som det var innan. Världen kommer förändras och Sverige med den.
Redan här kan vi försöka dra oss till minnes vad som skrevs i Gefle Dagblad 1997:

”Råd till influensasjuka. Influensan som kallas Wuhan-influensan beskriver symptomen enligt följande; Plötsligt insjuknande, feber, muskelvärk, torrhosta, och huvudvärk.”

Precis samma symptom som en patient i Paris beskrev sin Covid-19 i ett reportage i TV4 Nyheter 15:e maj, alltså de vanligaste symptomen för Covid-19. På sjukhuset i Gävle sa personalen enligt Gefle Dagblad, att det normala antalet döda ligger på c:a 3100 under en influensasäsong. Något större tryck på Infektionskliniken har det inte varit, enligt överläkare Bo Sundelöf.

Det kommer att ta mycket lång tid innan vändningen och det lugn och harmoni som vi alla vill ska inträffa, visar sig. Det är bara att tänka på alla rättigheter och hjälp till den enskilde, som denna regering och regeringar före den, har tagit bort. Då förstår man att det kommer att ta tid att återställa det pensionssystem vi hade. Återskapa det sjukvårdssystem som var, skolan, polisen, försvaret, samhällsberedskapen, infrastrukturen, tjänstemannaansvar mm .

Världen går nu in i en mycket djup recension. Det betyder att det blir massarbetslöshet, möjlig svält, som vi redan ser på vissa ställen och stora oroligheter. Många tragiska händelser kommer att inträffa. Många liv kommer att oförskyllt släckas. Mycket våld och vansinne kommer att fortsätta förbli en del av vardagen ett tag framöver.

Den svenska ekonomin har spåtts att falla ca 10% under 2020. Jag tror att vår ekonomi faller med 30%. Kanske inte i år, men inom ett par års tid. Det gör många människor och familjer desperata. När jobben försvinner och pengarna uteblir, samtidigt som de sitter med stora lån på hus och bilar, då blir det hemska följder. Massarbetslösheten har redan kommit till oss. Därmed kan självmord bli mer förekommande.

Den personliga identiteten kommer att ta stryk. Men vad är den personliga identiteten. En fin titel, två nya bilar, ett lyxigt hus? Identitet är människan bakom allt detta. I Buddhismen ser man till människan och vad som den står för, vad som finns inuti. Ingen yta gör en identitet.

Se därför till att skala av så mycket som möjligt i den egna skuldbördan. Börja odla om möjligt egen mat. Flytta till billigare omständigheter. Sälj allt onödigt.

Se vad som hände i Grekland när det ekonomiska djupet öppnades för människorna. Många flyttade från storstaden, hem till den ö varifrån de kom och började odla lite grödor och höll sig med en get eller några får. Visst, livet blev enklare och fattigare men det viktigaste hade de kvar. Självkänslan och relationen till familjen och sina vänner.

Sverige kommer så småningom rensas upp från Den Djupa Staten.

Även om vi har en fullständigt horribel situation i vårt land för närvarande, så är Donald Trump väl medveten om det. Här gäller det att i första hand lagföra och arrestera de personer som med berått mod har förstört vårt Sverige, som det tagit många generationer att bygga upp. Det är i regering och riksdag, det är samhällets toppar som exempelvis Wallenbergs, Bildt, Reinfeldt mfl och i verk och myndigheter.

Det är en dyster bild jag målar upp. Vi har på många sätt blivit avtrubbade av det våld staten bedriver. Det är mord varje dag, men man lägger skulden att äldre nu avlider i snabb takt, på annat än misskötsel, svält och i många fall avsaknad av empati. Sverige har blivit en mörk och skrämmande nation.

Det officiella Sverige har under lång tid fördömt och talat illa om Ryssland. Ett land med 144 miljoner innevånare. Sverige har 10,4 miljoner innevånare. Till helt nyligen har det avlidit 2537 personer av Covid-19 i Ryssland. I Sverige har det dött över 3674. Allt enligt Johns Hopkins University & Medicine i Maryland, per den 17 maj, 2020.

I Ryssland tar man hand om sina innevånare. I Sverige låter man de personer som byggt upp vårt land dö. I stället för att på alla sätt bistå sin egen befolkning, något som våra politiker och tjänstemän är satta att göra, tas människor in som mördar, misshandlar, våldtar, skjuter och spränger. Det är detta som Den Djupa Staten har skapat i Sverige.

Vår beredskap när det bl a gäller mat, är låg eller obefintlig. Vår Landsbygdsminister Jennie Nilsson säger i en artikel i SvD 12:e mars 2020, att vi inte har någon brist på livsmedel. Man ska inte bunkra mat. Hon menar att det är livsmedelskedjorna som ska stå för landets matförsörjning. För maten flödar in, säger hon. Det ledsamma är, att våra grannländer har omprövat sina relationer till Sverige och stängt gränserna.

Något som är riktigt allvarligt, är arbetslösheten som rakar i höjden. Detta tillsammans med den snabbt krympande ekonomin och eventuell matbrist, kan få vårt land att helt gå över styr.

Text: Lasse Wikman | Reservation: Texten är en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och representerar varken tidningen NewsVoice, redaktionen eller redaktörens uppfattningar.

Källor

Fotnot

* Patrioterna. Människor och organisationer som sätter stopp för Den Djupa Statens förstörelse av jorden och dessa innevånare.

** Den Djupa Staten är liktydigt med Illuminati, Kabalen, Bilderberggruppen, Trilaterala kommissionen, WHO, FN, EU etc. De människor som finns i dessa organisationer, vill förslava mänskligheten.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Jag skulle vilja lyfta fram framtiden, visionen, den nya tanken som är så oerhört viktig nu, just nu. “Djupa staten” använder attraktionslagen på oss för att nå sina mål. Det är en av de essentiala livslagar som esoteriken talar om, skördelagen eller orsak/verkan. En lag som ingen undgår, som alla är underställda. Tyvärr används den emot oss eftersom vi inte riktigt förstår kraften i den ännu. Det vi håller vår uppmärksamhet på, under en längre tid, kommer att materialisera sig. Det vi ger näring växer, sådd måste skördas. De “Eliten” arbetar med vår tankevärld. De förstår hur medvetandet fungerar. Tex. namninsamlingar visar bara makten att vi fortfarande tror på dem osv. Visst, alla faror vi kan se idag kan vara sanna men använder vi istället större delen av vårt tid till att söka svar och lösningar så frigör vi oss. Jag äger tex. min kropp! Jag är en fri levande människa och kan faktiskt välja när jag vill företräda den juridiska(döda) person som är mitt namn och pers/org.nummer. Vi är födda med vissa rättigheter som ingen kan ta. Det finns tex. inget “samhällskontrakt”. Ring och fråga SKV efter en kopia 🙂 Vart finns avtalet jag ingått, där jag accepterar att staten skall få stjäla 75% av mitt livsresultat, min livs-tid, för att sen montera ner allt jag varit med och byggt upp. När gav du bort dina rättigheter?? Har du inte ingått avtalet så upplys dem om att de gör ett bedrägligt antagande.

  • Patrick Norlin,det Du skriver i din kommentar är så sant som det är sagt…vore på sin plats att alla frågar efter “samhällskontraktet” på SKV, och be att få denna kopia, intressant studie skulle det bli…

 • Jag skulle vilja lyfta fram framtiden, visionen, den nya tanken som är så oerhört viktig nu, just nu. “Djupa staten” använder attraktionslagen på oss för att nå sina mål. Det är en av de essentiala livslagar som esoteriken talar om, skördelagen eller orsak/verkan. En lag som ingen undgår, som alla är underställda. Tyvärr används den emot oss eftersom vi inte riktigt förstår kraften i den ännu. Det vi håller vår uppmärksamhet på, under en längre tid, kommer att materialisera sig. Det vi ger näring växer, sådd måste skördas. De “Eliten” arbetar med vår tankevärld. De förstår hur medvetandet fungerar. Tex. namninsamlingar visar bara makten att vi fortfarande tror på dem osv. Visst, alla faror vi kan se idag kan vara sanna men använder vi istället större delen av vårt tid till att söka svar och lösningar så frigör vi oss. Jag äger tex. min kropp! Jag är en fri levande människa och kan faktiskt välja när jag vill företräda den juridiska(döda) person som är mitt namn och pers/org.nummer. Vi är födda med vissa rättigheter som ingen kan ta. Det finns tex. inget “samhällskontrakt”. Ring och fråga SKV efter en kopia 🙂 Vart finns avtalet jag ingått, där jag accepterar att staten skall få stjäla 75% av mitt livsresultat, min livs-tid, för att sen montera ner allt jag varit med och byggt upp. När gav du bort dina rättigheter?? Har du inte ingått avtalet så upplys dem om att de gör ett bedrägligt antagande.

  • Patrick Norlin,det Du skriver i din kommentar är så sant som det är sagt…vore på sin plats att alla frågar efter “samhällskontraktet” på SKV, och be att få denna kopia, intressant studie skulle det bli…

 • Ha överseende med Thorbjörns modererande och annat. Nätet funkar lite som det vill (eller som “de” vill) att det ska fungera. Fick mail av Thorbjörn idag 19/5, det hade skickats som svar på ett tips den 6 maj…..

  Det trevliga med sanningen de gånger den faktisk är positiv är väl att dess verkningar kommer drabba oss vare sig vi vill eller inte. Själv vågar jag inte investera något troskapital i Trump, men måste erkänna att det
  börjar “Rulla dit det lutar”. Lögnerna börjar väl bli så bisarra nu att även Agda 70 bast utan internet utbrister
  “det är något konstigt med Corona”. Och visst är det det. Mycket kan väl sägas, men en betänkansvärd detalj är att ingen med “vetenskaplig” bakgrund någonsin påstått att det går att stoppa smittan. Fördröja möjligtvis. Den intressanta frågan blir då vem som egentligen har mandat att bestämma bästa strategin för hur samhället ska hantera situationen. Själv tycker jag en djupare debatt behövs om vem som egentligen bestämmer över våra liv och kroppar, och vårat ansvar för hur den påverkar andra.

 • Ha överseende med Thorbjörns modererande och annat. Nätet funkar lite som det vill (eller som “de” vill) att det ska fungera. Fick mail av Thorbjörn idag 19/5, det hade skickats som svar på ett tips den 6 maj…..

  Det trevliga med sanningen de gånger den faktisk är positiv är väl att dess verkningar kommer drabba oss vare sig vi vill eller inte. Själv vågar jag inte investera något troskapital i Trump, men måste erkänna att det
  börjar “Rulla dit det lutar”. Lögnerna börjar väl bli så bisarra nu att även Agda 70 bast utan internet utbrister
  “det är något konstigt med Corona”. Och visst är det det. Mycket kan väl sägas, men en betänkansvärd detalj är att ingen med “vetenskaplig” bakgrund någonsin påstått att det går att stoppa smittan. Fördröja möjligtvis. Den intressanta frågan blir då vem som egentligen har mandat att bestämma bästa strategin för hur samhället ska hantera situationen. Själv tycker jag en djupare debatt behövs om vem som egentligen bestämmer över våra liv och kroppar, och vårat ansvar för hur den påverkar andra.

 • Konstigt att min kommentar skriven en timme innan Claréus kommentar fortfarande inväntar moderering, medan hans kommentar som vill bekräfta Wikmans debattinlägg publicerats, långt innan min.
  Jag tar det som ett tecken på att Newsvoice är partiska i debatten och eventuellt även Q Anon-troende. Det inger inte förtroende. Inte för att ni tror på Q Anon eller är Trumpanhängare, det är helt okay, men alternativmedier har ett ansvar att ta över sanningen när medströmsmedierna har bevisat att de svikit oss och att de ljuger. Om ni också sviker nyhetskonsumenterna, är ni ingenting värda. Det bör åtminstone vara så högt i tak att alla sidor i en debatt får komma till tals, vare sig de har fel eller inte. Annars kan ni fetglömma att vi tar er på allvar.

 • Ännu en religiös Q Anon-troende. Det är så dumt så det finns inte mycket motsvarighet någonstans.

  Det förstår ni väl att Trump inte gör någonting åt vare sig “recensionen” eller den verkliga staten bakom det låtsasdemokratiska kulisspelet. Han kan inte flytta hem produktionen till USA för det know-how som krävs för att producera varor är förlorat till låglöneländer och tar årtionden att bygga upp igen. Han gick till val genom att bl a lova rensa i träsket men har inte ens brytt sig om att rensa i tidigare nedskräpade träsk som han inte ens har varit en del av. Lovade fängsla Clinton. Inte ens en stämning mot henne. Lovade att gå till botten och avslöja sanningen om 9/11 för de drabbade familjernas skull men bestämde nyss att inte ens de ska få veta något om vad som står i handlingarna om Saudiarabiens inblandning för det kan skada vänner till de utpekade saudiaraberna. Var kompis med Jeffrey Epstein men har inte gjort något åt dennes kriminella kompisar som fortfarande lever, Bill Clinton, John och Tony Podesta, James och Susan Alefantis, “Barack Obama” Soetoro och hans man Michael Obama osv.

  Så tror den här Wikman att Trump och en påhittad dissidentgrupp (säkert skapad av CIA) ska rensa träsket som finns runt omkring honom just nu? Det här är nästan lika idiotiskt som Rainer Irgang som nyligen “meddelade” att London City, Washington och Vatikanen har fallit och att människan nu är fri.

  Vissa människor längtar så desperat efter frälsning att de inte står ut med den verkliga världen. Det kan jag i och för sig förstå.

  • [Kommentar raderad. Alla som kommenterar måste skriva ut sitt riktiga för- och efternamn. Ny regel.]

 • Konstigt att min kommentar skriven en timme innan Claréus kommentar fortfarande inväntar moderering, medan hans kommentar som vill bekräfta Wikmans debattinlägg publicerats, långt innan min.
  Jag tar det som ett tecken på att Newsvoice är partiska i debatten och eventuellt även Q Anon-troende. Det inger inte förtroende. Inte för att ni tror på Q Anon eller är Trumpanhängare, det är helt okay, men alternativmedier har ett ansvar att ta över sanningen när medströmsmedierna har bevisat att de svikit oss och att de ljuger. Om ni också sviker nyhetskonsumenterna, är ni ingenting värda. Det bör åtminstone vara så högt i tak att alla sidor i en debatt får komma till tals, vare sig de har fel eller inte. Annars kan ni fetglömma att vi tar er på allvar.

 • Ännu en religiös Q Anon-troende. Det är så dumt så det finns inte mycket motsvarighet någonstans.

  Det förstår ni väl att Trump inte gör någonting åt vare sig “recensionen” eller den verkliga staten bakom det låtsasdemokratiska kulisspelet. Han kan inte flytta hem produktionen till USA för det know-how som krävs för att producera varor är förlorat till låglöneländer och tar årtionden att bygga upp igen. Han gick till val genom att bl a lova rensa i träsket men har inte ens brytt sig om att rensa i tidigare nedskräpade träsk som han inte ens har varit en del av. Lovade fängsla Clinton. Inte ens en stämning mot henne. Lovade att gå till botten och avslöja sanningen om 9/11 för de drabbade familjernas skull men bestämde nyss att inte ens de ska få veta något om vad som står i handlingarna om Saudiarabiens inblandning för det kan skada vänner till de utpekade saudiaraberna. Var kompis med Jeffrey Epstein men har inte gjort något åt dennes kriminella kompisar som fortfarande lever, Bill Clinton, John och Tony Podesta, James och Susan Alefantis, “Barack Obama” Soetoro och hans man Michael Obama osv.

  Så tror den här Wikman att Trump och en påhittad dissidentgrupp (säkert skapad av CIA) ska rensa träsket som finns runt omkring honom just nu? Det här är nästan lika idiotiskt som Rainer Irgang som nyligen “meddelade” att London City, Washington och Vatikanen har fallit och att människan nu är fri.

  Vissa människor längtar så desperat efter frälsning att de inte står ut med den verkliga världen. Det kan jag i och för sig förstå.

  • [Kommentar raderad. Alla som kommenterar måste skriva ut sitt riktiga för- och efternamn. Ny regel.]

 • Tack för din kommentar Ulf.
  Det är lite lustigt att du nämner Ericsson och deras utbredning och arbeten världen över.
  Jag har information liggande, men valde att lämna det för tillfället.
  Carl Norberg gör ju ett gott arbete, när det gäller att fingranska familjen Wallenberg och Ericsson.
  Trots detta nämnde jag Wallenbergs som en av flera som kommer att gå ett dystert öde till mötes.
  Vi får se om det blir fler artiklar i konspirationens tecken framgent. Material har jag och det är av det intressantare slaget.
  Vänligen
  Lasse W

 • P S: Kollosalt goda nyheter. Nästan för bra för att vara sant!

  “Trump Takes Control of the FED” – Michael Tellinger – YouTube May 8, 2020
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=207480

  Det har varit känt sedan en tid, att Federal Reserve Bank har inlemmats i USA:s Treasury Department och att Trumps finansminister Mnuchin tar över chefskapet, samt att “BlackRock” under Larry Fink blir någon form av manager. Inte ett ord om detta har jag sett i MSM.

  Lyssna på Michael Tellinger. Vet inte vem han är, men han verkar vara förtroendeingivande.

  Rättelse till min kommentar, två snäpp upp.: Trumps EO, Executive Order, är från december 2017. Däri utlystes faktiskt nationellt undantagstillstånd, där den militära underrättelse organisationen står över alla de andra! Har säkert gynnat Trump!

 • Jag kan bekräfta att det som den “externe skribenten” Lasse Wikman skriver ovan, är i huvudsak detsamma som jag själv har läst, följt och kommit fram till, sedan Trump äntrade den politiska scenen 2015 och förvandlade det sedan 2001 vidriga skeendet, kort beskrivit som marschen mot en Ny Världsordning och en monopolär sådan, där styret ligger hos den anglo-amerikansk-Rothschild-sionistiska sfären. En gräns- och statslös värld, avkristnad och med långt driven etnisk blandsallad.
  Visst ingjöt Donald Trump hopp hos många, både här och där. Dock inte hos ett flertal judar. Exempelvis inte hos den förre redaktören på Corren, som i en gästledare 1.2.2016 ondgjorde sig grovt över Trump, så långt, att han tillbad Gud om att inte göra honom till POTUS i kommande november- omröstning. Under Trumps snart fyra år i ämbetet, har förvisso åtskilligt hänt som varit beklagansvärt. Hans Israelpolitik och vänskap med Bibi Netanyahu inte minst.
  Trots det, kanske p g a den mystiske Qanon’s uppdykande, har hoppets låga likväl funnits där. Och brinner alltjämt. Fast kan vi lita på det?
  Lasse Wikman tror uppenbarligen på en vändning till det bättre. Han pekar fullt riktigt på att vi inte i MSM har fått reda på att många arresteringar av kriminella skulle ha ägt, då baserat på den EO han skrev i december 2018 och med mängder av förseglade åtal som en ingrediens, mot både inhemska såväl som utländska kriminella pedofiler, ekonomiska brottslingar och rena mördare. “Cirkus Coup d’Etat”, mot Trump och med demokrater i spetsen, har ju fortsatt, även efter Robert Mueller’s misslyckade försök.
  Vad som inte tas upp i artikeln, är det som har blivit den oefterhärmliga Carl Norbergs käpphäst, statens centrala nervsystem, alltså dess telekommunikations system och energi-försörjning. I Sverige menas då Wallenberg/SEB/Investor med Ericsson, ASEA-Atom och Atlas Copco, som nu i mer än hundra år stått som leverantör för de flesta länder på klotet och deras telekom. Därmed som de, som alltid har kunnat, via olovlig avlyssning, göra goda affärer mm. Många andra länder är förstås inte glada i detta, helt begripligt. Att nu Norge, Danmark och Finland har stängt sina gränser visavi oss, kan därmed måhända få sin förklarning.

 • Tack för din kommentar Ulf.
  Det är lite lustigt att du nämner Ericsson och deras utbredning och arbeten världen över.
  Jag har information liggande, men valde att lämna det för tillfället.
  Carl Norberg gör ju ett gott arbete, när det gäller att fingranska familjen Wallenberg och Ericsson.
  Trots detta nämnde jag Wallenbergs som en av flera som kommer att gå ett dystert öde till mötes.
  Vi får se om det blir fler artiklar i konspirationens tecken framgent. Material har jag och det är av det intressantare slaget.
  Vänligen
  Lasse W

 • P S: Kollosalt goda nyheter. Nästan för bra för att vara sant!

  “Trump Takes Control of the FED” – Michael Tellinger – YouTube May 8, 2020
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=207480

  Det har varit känt sedan en tid, att Federal Reserve Bank har inlemmats i USA:s Treasury Department och att Trumps finansminister Mnuchin tar över chefskapet, samt att “BlackRock” under Larry Fink blir någon form av manager. Inte ett ord om detta har jag sett i MSM.

  Lyssna på Michael Tellinger. Vet inte vem han är, men han verkar vara förtroendeingivande.

  Rättelse till min kommentar, två snäpp upp.: Trumps EO, Executive Order, är från december 2017. Däri utlystes faktiskt nationellt undantagstillstånd, där den militära underrättelse organisationen står över alla de andra! Har säkert gynnat Trump!

 • Jag kan bekräfta att det som den “externe skribenten” Lasse Wikman skriver ovan, är i huvudsak detsamma som jag själv har läst, följt och kommit fram till, sedan Trump äntrade den politiska scenen 2015 och förvandlade det sedan 2001 vidriga skeendet, kort beskrivit som marschen mot en Ny Världsordning och en monopolär sådan, där styret ligger hos den anglo-amerikansk-Rothschild-sionistiska sfären. En gräns- och statslös värld, avkristnad och med långt driven etnisk blandsallad.
  Visst ingjöt Donald Trump hopp hos många, både här och där. Dock inte hos ett flertal judar. Exempelvis inte hos den förre redaktören på Corren, som i en gästledare 1.2.2016 ondgjorde sig grovt över Trump, så långt, att han tillbad Gud om att inte göra honom till POTUS i kommande november- omröstning. Under Trumps snart fyra år i ämbetet, har förvisso åtskilligt hänt som varit beklagansvärt. Hans Israelpolitik och vänskap med Bibi Netanyahu inte minst.
  Trots det, kanske p g a den mystiske Qanon’s uppdykande, har hoppets låga likväl funnits där. Och brinner alltjämt. Fast kan vi lita på det?
  Lasse Wikman tror uppenbarligen på en vändning till det bättre. Han pekar fullt riktigt på att vi inte i MSM har fått reda på att många arresteringar av kriminella skulle ha ägt, då baserat på den EO han skrev i december 2018 och med mängder av förseglade åtal som en ingrediens, mot både inhemska såväl som utländska kriminella pedofiler, ekonomiska brottslingar och rena mördare. “Cirkus Coup d’Etat”, mot Trump och med demokrater i spetsen, har ju fortsatt, även efter Robert Mueller’s misslyckade försök.
  Vad som inte tas upp i artikeln, är det som har blivit den oefterhärmliga Carl Norbergs käpphäst, statens centrala nervsystem, alltså dess telekommunikations system och energi-försörjning. I Sverige menas då Wallenberg/SEB/Investor med Ericsson, ASEA-Atom och Atlas Copco, som nu i mer än hundra år stått som leverantör för de flesta länder på klotet och deras telekom. Därmed som de, som alltid har kunnat, via olovlig avlyssning, göra goda affärer mm. Många andra länder är förstås inte glada i detta, helt begripligt. Att nu Norge, Danmark och Finland har stängt sina gränser visavi oss, kan därmed måhända få sin förklarning.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *