Michael Shermer och Brian Rose om censuren på nätet – Vad händer om de förslavade reser sig?

publicerad 28 maj 2020
- Gästskribent
Brain Rose, 28 maj 2020. Foto: eget verk, LondonReal.tv

Brian Rose som tidigare arbetade, som en framgångsrik bankir på Wall Street, samtalar med Michael Shermer, som är vetenskapsförfattare, vetenskapshistoriker och grundare av The Skeptics Society, om rätten att få uttrycka sina åsikter på nätet.

Efter att Brian Rose lämnade banklivet startade han London Real, en kanal och sajt på nätet där Rose intervjuar intressanta personer. Rose betonar att inte alls håller med alla som han intervjuar. Brian Rose intervjuade tex nyligen konspirationsforskaren David Icke och intervjun blev extremt populär på YouTube, som valde att censurera videon.

Rose citerar vad många vanliga människor säger till honom och de säger ungefär: Brian vi vill veta vad dina intervjupersoner har att säga så att vi själva kan besluta vad vi vill tro på.

Skeptikern Michael Shermer menar att det inte är eftersträvansvärt att YouTube fungerar både som ”fri” kanal och grindvakt åt folk. Han frågar sig retoriskt (ej exakt citat): Vad händer om det inte är en David Icke eller Alex Jones som talar utan en medicinsk forskare på Harward som har en annan uppfattning än den datatolkning som görs av Centers for Disease Control eller Anthony Fauci? Vad händer om Harwardforskaren också fastnar i censuren? Jag vill faktiskt höra vad han har att säga och jag kan tänka själv.

Vad händer om de förslavade reser sig?

Shermer ger fler historiska exempel på hur amerikanska myndigheter försökt stoppa åsiktsfrihet under olika perioder, bla när människor försökte upphäva slaveriet i Nordamerika. Dessa försök kategoriserades som ett slags hat som ansågs vara farligt för samhället, för vad skulle hända om slavarna reste sig upp mot slavdrivarna?

Text: Torbjörn Sassersson | Källa: London Real (hemsida)


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq