Michael Zazzio förkastar Emma Frans påståenden om kolloidalt silver

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 13 maj 2020
- NewsVoice redaktion
Emma Frans, 12 maj 2020 (foto: TV4) och Michael Zazzio (eget verk). Montage: NewsVoice.se
Emma Frans, 12 maj 2020 (foto: TV4) och Michael Zazzio (eget verk). Montage: NewsVoice.se
Bild: Emma Frans, 12 maj 2020 (foto: TV4) och Michael Zazzio (eget verk). Montage: NewsVoice.se

DEBATT. Emma Frans som är doktor i medicinsk epidemiologi blev inbjuden till TV4 Efter fem den 12 maj för att bedöma användandet av kolloidalt silver (KS) mot Covid-19. Hon förkastar helt KS med en rad påståenden. Michael Zazzio som är sakkunnig i användandet av KS som medicinskt produkt kommenterar Frans åsikter, som han anser saknar vetenskaplig och praktisk grund.

Sammanställning: NewsVoice | Kommentarer: Michael Zazzio, redaktör/chefredaktör på två hälsotidningar (2000-talets vetenskap), privatpraktiserande kliniker, legetimerad sjuksköterska, medicinsk forskare inom audiologi samt infektionsmedicin. Zazzio är indexerad på Medline och är vetenskapligt råd i den spanska akademin Aenorta. Han är även delägare i ett bolag som producerar kolloidalt silver.

Emma Frans påstående: “Det (kolloidalt silver) är vatten som innehåller silverjoner.”

Michael Zazzio kommenterar: Det är en sanning med modifikation. Vattnet innehåller både silverjoner och metalliskt silver. De har lite olika effekter med avseende på virusavdödande egenskaper, bakteriedödande egenskaper, svampdödande egenskaper och parasitdödande egenskaper.

Emma Frans påstående: “Vissa förespråkar det här för att behandla och förebygga alla möjliga typer av sjukdomar trots att det inte finns några vetenskapliga belägg för att det har någon effekt.”

ArcanumSkolan 2024

Michael Zazzio kommenterar: Här är Emma Frans ute och cyklar riktigt rejält. Det finns hundratals vetenskapliga studier som visar att kolloidalt silver har positiva effekter på en mängd olika sjukdomstillstånd. Det är inte lämpligt att som Emma Frans gör, stå och ljuga i TV.

Emma Frans påstående: “Man vet att silversalter har antibakteriella effekter.”

Michael Zazzio kommenterar: I mängder av studier har det bevisats att kolloidalt silver har antivirala och antibakteriella effekter samt att det dödar svampar och encelliga parasiter. Medlet är på basis av den bevisade effekten tillåtet att marknadsföra som ett vattendesinfektionsmedel – att hällas i infekterat vatten som efter 15 minuter kan drickas, eftersom mikroorganismerna då är avdödade. Detta medel är alltså till för att drickas.

Emma Frans påstående: “Men det betyder ju inte att det är riskfritt att hålla på och hälla i sig det och dricka det här.”

Michael Zazzio kommenterar: Jo, det är helt riskfritt att dricka kolloidalt silver. Det finns mängder av studier som visar att det inte medför några risker att få i sig silver. En studie visar att upp till 5 gram per kilo kroppsvikt inte ger några skador som kan upptäckas.

EU:s säkerhetsgräns för levertoxicitet motsvarar ett intag per dygn på 210 liter kolloidalt silver av styrkan 10 ppm till en person som väger 70 kg. EU citerar nolleffekt-dosen (NOAEL) för silvernanopartiklar ur leverförgiftningssynpunkt.

”Recently, for Ag-NP (silvernanopartiklar) a NOAEL (for rats) was observed, based on a 90-day oral exposure of 30 mg/kg body weight/day; this assessment was based on signs of liver toxicity.”

NOAEL = Nolleffektdosen, den dos som inte ger några biverkningar alls. Detta innebär motsvarande 3 liter (10 mg/liter) 10 ppm svagt KS per kilo kroppsvikt.

Emma Frans påstående: “Det finns de som har påstått då att Anders Tegnell till och med har sagt att det är effektivt men det stämmer inte och det har han också dementerat.”

Michael Zazzio kommenterar: Emma Frans ljuger. Att Anders Tegnell har tillstått att det är känt att kolloidalt silver fungerar på de flesta virus, kan man höra på nedanstånde ljudfil, där Anders Tegnell tillstår detta. Han har inte dementerat att han har sagt det som sägs i ljudupptagningen.

 

Emma Frans påstående: “Men det finns även potentiella risker med det här, att få i sig för mycket silver är inte bra för hälsan.”

Michael Zazzio kommenterar: Emma Frans ljuger. Det finns ingen vetenskaplig forskning som entydigt visar att kolloidalt silver skulle vara skadligt på något sätt. De skador som har registrerats i forskning beror på silversalter, men det någonting helt annat än silverjoner i vatten.

Emma Frans påstående: “Det har ingen bevisad effekt mot Covid-19.”

Michael Zazzio kommenterar: Emma Frans har förvisso rätt i det, men det finns studier på kolloidalt silvers avdödande effekt på SARS-COV-1-viruset, vilket är mycket snarlikt SARS-COV-2-viruset (båda två är så kallade coronavirus).

Mitt råd till er är att aldrig mer konsultera Emma Frans i er TV-kanal. Hon sprider desinformation, vilket leder till att ni i er tur pekas ut som desinformatör med avseende på sådant som ni sänder om till exempel kolloidalt silver.

Emma Frans har i TV4-programmet för övrigt påstått att det: “tyvärr inte finns någon effektiv behandling för Covid-19”. Ni påstår även själva att C-vitaminbehandling skulle utgöra en myt med avseende på Covid-19-behandling. Ni har helt fel. Höga doser av C-vitamin har i flera studier och patientfall bevisats rädda livet på Covid-19-insjuknade patienter. I Kina har flera sådana studier genomförts, och metoden har använts på många kliniker i många olika länder. Emma Frans verkar uppenbarligen inte känna till det.

Kommentarer: Michael Zazzio

Michael Zazzio hänvisar till följande referenser

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq