Harriet Larsson: Ökad likvärdighet i skolan – varför det?

publicerad 9 maj 2020
- av Harriet Larsson
Studenter, grundskola. Foto: Neonbrand. Licens: Unsplash.com
Studenter, grundskola. Foto: Neonbrand. Licens: Unsplash.com
Studenter, grundskola. Foto: Neonbrand. Licens: Unsplash.com

DEBATT. Nyligen tog utbildningsminister Anna Ekström (S) emot utredningen ”En mer likvärdig skola” från Björn Åstrand. Allsidig social sammansättning, avskaffad kötid, urval efter vissa principer, förbättrad resurstilldelning - innebär mer pengar till dåliga skolor - är honnörsord i utredningen.

Text: Harriet Larsson

Nu skall platser reserveras i bra skolor för elever med svag prestationsförmåga. Målgruppen är främst elever invandrarbakgrund, men det sägs givetvis inte rakt ut. Tidig anmälan till dessa skolor skall kraftigt reduceras från föräldrar som månar om sina barn.

Nu hoppas jag verkligen att remissinstanserna genomskådar regeringens flykt från ansvar och ställer frågan ”Varför ökad likvärdighet?”.

Nu ömmas det för nyanlända elever, som snabbt skall in i bra skolor där kunskapsförmedling står högt och ordning råder. Om elevens mottagningspotential för detta brister, så brukar den ersättas av respektkrävande bus och stök.  Regeringens skolpolitik är att alla elever blir likvärdigt dåliga.

I Göteborg har redan denna prioriteringsordning införts till grundskolan, om elevens första val inte kan tillgodoses. Nyanlända står först i denna kö och etnisk svenska elever tvingas till lång resväg och skall nu bli krockkuddar i förortens undermåliga skolor. Ett fullständigt haveri, uttrycker en förälder, vars son nu har tvingats ut ur sin klass. Men fd rektor för förorts skolor Hamid Zafar är mycket nöjd, för nu skall skolsegregationen minska.

Att dela in elever efter förutsättningar är bannlyst, en nivåindelning kan störa jämlikheten och det lika värdet.

Kunskap, klassisk bildning har ersatts av genus, feminism, HBTQ frågor, mångfald, jämlikhet, värdegrund osv. av karriärstinna tjänstemän på skolverket. Kanske sådant flum passar bättre för dagens lärare att undervisa om, när många själva saknar klassisk bildning?

I dag kan sökande till lärarutbildningen komma in genom högskoleprovet, där högre resultat kan åstadkommas med bara gissning på svarsalternativen, när intagningspoängen ligger mellan 0,1 och ner till 0,05!

I Finland som stått emot mycket av pedagogiska vindar, är lärare ett högstatusyrke, där de bästa studenterna konkurrerar om platserna. I Sverige har det tack vare vänstern, kommunaliseringen förvandlats till ett lågstatusyrke, där utbildningsplatser kan stå tomma.

Katederundervisning har dömts ut, att repetera anses fult, nu skall ungarna söka kunskap själva enligt den överskattade PBL metoden.

Från förskola till universitet och högskola råder vänsterliberal ideologi, där elever och studenter formas i korrekt åskådning.

Varför kan inte utbildningsministern i stället kräva en grundlig utredning om varför elever med invandrarbakgrund oftare misslyckas i skolan jämfört med etniskt svenska elever?

Vilket även gäller 2:a och 3:e generationens invandrarbarn.

Nu är trångboddhet och utanförskap de enda giltiga förklaringarna. Att titta utanför vänsterboxen gynnar inte karriären, varken för utredare eller för tjänstemän på Skolverket.

En kultur bestående av patriarkalisk klandominans med respekt i högsätet och där vår hyllade konsensusdogm, vår tro och livsåskådning föraktas, får inte synliggöras, för då är det lika värdet i fara, som den dysfunktionella migrationspolitiken vilar på.

I en sådan utredning borde också konsekvenserna av ”giftiga ingiften” få stor plats.

På stora reklampelare i städerna står nu ”Fadime är död. Hedersvåldet lever” med syfte att samla in pengar till ett 90-konto.

Ett betydligt effektivare förslag för att stoppa hedersvåldet vore att omgående förbjuda kusingiften!

Motoriska som kognitiva svårigheter är resultatet av många kusingiften, vilket är min erfarenhet från hembesök under yrkestiden inom sjukvården. Men om detta får ingen berätta. Från Danmark finns studier om överrepresentation av sk. bokstavsbarn hos invandrarbarn i förskolan, men i Sverige är det knäpptyst. Att säga som det är, tolkas i Sverige som rasism.

Att förbjuda kusingiften skulle också innebära att tusentals unga flickor slapp få sina liv förstörda och att skolbänkar inte skulle stå tomma vid terminsstarten.

Det vet den feministiska regeringen, men då skulle Stefan Löfvens röstunderlag snabbt sina. I stället slår man sig i vanlig ordning för bröstet och låter miljonerna rulla till

HEDERSFÖRTRYCK.SE

”Hedersförtryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland. Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som t.ex. barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.”

Mig veterligen har aldrig förbud mot kusingiften lämnats som förslag till regeringen från detta kompetensteam. Personer möts däremot av en vacker inledning, när man går in på projektets hemsida..

”Det man inte frågar efter finns inte. Det man inte vet, att man inte vet, kan man inte hitta”.

Nej, om kulturkrockar och ”giftiga ingiften” frågar ingen och om riskerna med denna sedvänja får ingen veta, därför får förtrycket fortsätta med vår feministiska regerings välsignelse.

Text: Harriet Larsson

Relaterade källor