Harriet Larsson: Ökad likvärdighet i skolan – varför det?

publicerad 9 maj 2020
- Harriet Larsson
Studenter, grundskola. Foto: Neonbrand. Licens: Unsplash.com
Studenter, grundskola. Foto: Neonbrand. Licens: Unsplash.com
Studenter, grundskola. Foto: Neonbrand. Licens: Unsplash.com

DEBATT. Nyligen tog utbildningsminister Anna Ekström (S) emot utredningen ”En mer likvärdig skola” från Björn Åstrand. Allsidig social sammansättning, avskaffad kötid, urval efter vissa principer, förbättrad resurstilldelning – innebär mer pengar till dåliga skolor – är honnörsord i utredningen.

Text: Harriet Larsson

Nu skall platser reserveras i bra skolor för elever med svag prestationsförmåga. Målgruppen är främst elever invandrarbakgrund, men det sägs givetvis inte rakt ut. Tidig anmälan till dessa skolor skall kraftigt reduceras från föräldrar som månar om sina barn.

Nu hoppas jag verkligen att remissinstanserna genomskådar regeringens flykt från ansvar och ställer frågan ”Varför ökad likvärdighet?”.

Nu ömmas det för nyanlända elever, som snabbt skall in i bra skolor där kunskapsförmedling står högt och ordning råder. Om elevens mottagningspotential för detta brister, så brukar den ersättas av respektkrävande bus och stök.  Regeringens skolpolitik är att alla elever blir likvärdigt dåliga.

I Göteborg har redan denna prioriteringsordning införts till grundskolan, om elevens första val inte kan tillgodoses. Nyanlända står först i denna kö och etnisk svenska elever tvingas till lång resväg och skall nu bli krockkuddar i förortens undermåliga skolor. Ett fullständigt haveri, uttrycker en förälder, vars son nu har tvingats ut ur sin klass. Men fd rektor för förorts skolor Hamid Zafar är mycket nöjd, för nu skall skolsegregationen minska.

Att dela in elever efter förutsättningar är bannlyst, en nivåindelning kan störa jämlikheten och det lika värdet.

Kunskap, klassisk bildning har ersatts av genus, feminism, HBTQ frågor, mångfald, jämlikhet, värdegrund osv. av karriärstinna tjänstemän på skolverket. Kanske sådant flum passar bättre för dagens lärare att undervisa om, när många själva saknar klassisk bildning?

I dag kan sökande till lärarutbildningen komma in genom högskoleprovet, där högre resultat kan åstadkommas med bara gissning på svarsalternativen, när intagningspoängen ligger mellan 0,1 och ner till 0,05!

I Finland som stått emot mycket av pedagogiska vindar, är lärare ett högstatusyrke, där de bästa studenterna konkurrerar om platserna. I Sverige har det tack vare vänstern, kommunaliseringen förvandlats till ett lågstatusyrke, där utbildningsplatser kan stå tomma.

Katederundervisning har dömts ut, att repetera anses fult, nu skall ungarna söka kunskap själva enligt den överskattade PBL metoden.

Från förskola till universitet och högskola råder vänsterliberal ideologi, där elever och studenter formas i korrekt åskådning.

Varför kan inte utbildningsministern i stället kräva en grundlig utredning om varför elever med invandrarbakgrund oftare misslyckas i skolan jämfört med etniskt svenska elever?

Vilket även gäller 2:a och 3:e generationens invandrarbarn.

Nu är trångboddhet och utanförskap de enda giltiga förklaringarna. Att titta utanför vänsterboxen gynnar inte karriären, varken för utredare eller för tjänstemän på Skolverket.

En kultur bestående av patriarkalisk klandominans med respekt i högsätet och där vår hyllade konsensusdogm, vår tro och livsåskådning föraktas, får inte synliggöras, för då är det lika värdet i fara, som den dysfunktionella migrationspolitiken vilar på.

I en sådan utredning borde också konsekvenserna av ”giftiga ingiften” få stor plats.

På stora reklampelare i städerna står nu ”Fadime är död. Hedersvåldet lever” med syfte att samla in pengar till ett 90-konto.

Ett betydligt effektivare förslag för att stoppa hedersvåldet vore att omgående förbjuda kusingiften!

Motoriska som kognitiva svårigheter är resultatet av många kusingiften, vilket är min erfarenhet från hembesök under yrkestiden inom sjukvården. Men om detta får ingen berätta. Från Danmark finns studier om överrepresentation av sk. bokstavsbarn hos invandrarbarn i förskolan, men i Sverige är det knäpptyst. Att säga som det är, tolkas i Sverige som rasism.

Att förbjuda kusingiften skulle också innebära att tusentals unga flickor slapp få sina liv förstörda och att skolbänkar inte skulle stå tomma vid terminsstarten.

Det vet den feministiska regeringen, men då skulle Stefan Löfvens röstunderlag snabbt sina. I stället slår man sig i vanlig ordning för bröstet och låter miljonerna rulla till

HEDERSFÖRTRYCK.SE

”Hedersförtryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland. Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som t.ex. barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.”

Mig veterligen har aldrig förbud mot kusingiften lämnats som förslag till regeringen från detta kompetensteam. Personer möts däremot av en vacker inledning, när man går in på projektets hemsida..

”Det man inte frågar efter finns inte. Det man inte vet, att man inte vet, kan man inte hitta”.

Nej, om kulturkrockar och ”giftiga ingiften” frågar ingen och om riskerna med denna sedvänja får ingen veta, därför får förtrycket fortsätta med vår feministiska regerings välsignelse.

Text: Harriet Larsson

Relaterade källor


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Tack för Era lärorika kommentarer, vars innehåll mer eller mindre överensstämmer med Gunnar Högmarks ledare i SvD den 11maj. https://www.svd.se/maktens-arrogans-mot-unga-manniskor.
  Inledning:
  “Utredningen om en likvärdig skola kom att handla om hur man ska bevara en orättfärdig skola olikvärdig för alla elever som går i den. I stället för att ge förslag på hur elever ska kunna välja bättre skolor, och skolor som är bäst för den enskilde, mynnar utredningen ut i att det är god skolpolitik att hindra elever ifrån att välja bra skolor, motarbeta de skolor som elever väljer för att i stället lotta ut dåliga skolor mellan elever som inte vill gå i dem.
  Utredningen är ett uttryck för den nonchalans mot kunskap och enskilda elever som alltför mycket har präglat svensk skolpolitik. Den enskilde eleven är inte ett eget subjekt, med ansvar för sina strävanden efter kunskap, utan ett objekt för den politiska maktens vilja att lägga tillrätta konsekvenserna av dess misslyckanden…..”

 • Två viktiga utgångspunkter för skolan ska vara:

  a) Den mest grundläggande pedagogiska regeln är att i kontakten mellan lärare och elev måste samtal, diskussion och exempel utgå från elevens nivå.

  b) Vad en ung människa kan begära av skolan är att han eller hon får hjälp att utveckla sina svaga eller starka sidor, svaga för någon, starka för någon annan.

  Skolan bryter mot dessa regler, och därför är den ett evigt krisområde. Ett program för en bättre skola kan sammanfattas i följande punkter:

  1. Kurser, i stället för åldersgruppering. Lätt kurs, Svår kurs, Extra Svår kurs.
  2. Bara betyget Godkänd efter en kurs.
  3. Antagningstest till gymnasium.
  4. Antagningstest till högskola.
  5. Skolan ska vara öppen alla dagar från tidig morgon till sen kväll, även på sommaren.

  Kommentar till punkt 1: Elev och föräldrar väljer, och det blir möjligt att uppfylla a) och b) ovan.

  En sådan förändring kommer att ta många år, men diskussionen börjar nu.

 • Står man till höger om det öppna hjärtats moderater så blir ju allting “vänster”, men jag tycker att det är synd att beskylla allt “vänsterfolk” för hela eländet. Det finns ex. en riktig vänster, som inte har gått på globalistmedias fokus på frågor som saknar egentlig betydelse, också. Palme svalde ju ex. inte globalist-idiotin.

  Media mörkar den riktiga vänstern och folket stödjer dem inte och röstar inte på dem, men de finns faktiskt. Framåt Sverige, Malmölistan, Örebropartiet, Växjöpartiet, Socialisterna. Meddela mig gärna om fler på Valsamverkanspartiets hemsida så länkar jag till dem!

  Hade en riktig vänster styrt så hade Sverige inte deltagit som bombliberala vasaller i krigsförbrytelser mot suveräna stater, likt fån. Vi hade varit stolt internationellt solidariska med bistånd och fördömande av krigsförbrytelserna, men hade inte haft massmigration av diametralt olika kulturer, icke-barn eller icke-flyktingar.

  Hade en riktig vänster styrt så hade Sverige inte haft segregation i samhället, som beror av ökad ojämlikhet genom EU:s höga arbetslöshet. Vi hade inte haft särskilt utsatta områden heller om ungdomar hade haft arbeten att gå till varje dag och hade känt sig som en del av samhället, istället för att se kriminalitet som en karriärväg, eller droger eller sekterism som ett sätt att glömma verkligheten.

 • Vad är det som skiljer dagens skola från gårdagens? Årskurs 1 till 12 alltså.
  Den är jämställd. Det betyder att den är en icke-differentierad skola. ALLA skall kunna “ta’ studenten” och vara behöriga att efter “gymnasiet” komma in på universitet/högskola. Eftersom man inte kan välja sina föräldrar, dvs att dom helst skall vara framgångsrika och studievana, vilket påstås vara en god start i livet, så måste i jämställdhetens namn, antingen kursinnehållets svårighetsgrad anpassas på sätt som möjliggör att alla, d v s att sisådär 85-90 procent av eleverna klarar av att få godkänt på given kursplan. Att 100 procent inte gör det, kan även en socialist inse, som eljest helt styrs av “att så borde det vara”-syndromet.
  Sänk alltså kraven betydligt, så alla får godkänt betyg! Hmm. Betyg skall vi förstås inte ha. Rangordnar ju människor. Går inte ihop med allas lika värde (Fast inom idrotten, som ju mest gäller pengar, är det givetvis OK).
  Sålunda har vi nu fixat fram en demokratisk och jämställd skola. Så bra! Det var ju syftet. Det ger röster.
  Den högre utbildningens kvalitet och vetenskaplighet kan ju få det besvärligt, men det gäller bara att vara påsitiv, så löser det sig. F ö är det inte Rörelsens kärnväljare vi här pratar om.

 • Det enda raka vore att staten blir skyldig att tillhandahålla en grundskola för alla, samt att utbildningen skall vara frivillig. Inget tvång här inte. De som vill förkovra sig, gör det. På så sätt dödar vi debatten om en ojämlik skola, till förmån för en motivationsdriven skola.

  Talat om att skolbarn utan akademikerföräldrar inte lyckas på högskola eller universitet är naturligtvis trams. Vore så fallet, hur lyckades första generationen i den akademiska världen i så fall?

  Att lyckas i skolan handlar om motivation, självdisciplin samt struktur och inte om kultur eller religion. Det är svårt att lyckas här i livet genom att vila sig i from.

 • @Bästa Harriet. Att ondgöra sig att vi ska ha en mer likvärdig skola tycker jag är helt fel. I internationella undersökningar några år tillbaka utmärkte sig Sverige och Chile för att ha den mest segregerade skolan. I Chile genomdrevs den segrerade skolan av Pinochet-regimen med Friedmans tankar i bakhuvet. I Sverige var det Bildt-Reinfeldt och Björklund som gjorde samma sak (nu påhejad av Löv-regimen )
  Och jag håller inte med dig om att skolans problem , dvs elevernas ras i flera Pisa utredningar beror flum eller annat . Jag gjorde den här analysen av de viktigaste orsakerna till skolans kräftgång: http://almanova.eu/2019-ars-pisa-rapport/

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *