Moderaterna: Stoppa jättetrålarna i svenska skärgården!

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 11 maj 2020
- NewsVoice redaktion
Fiskauktion i Holland. Foto: Paul Einerhand. Licens: Unsplash.com
Fiskauktion i Holland. Foto: Paul Einerhand. Licens: Unsplash.com
Fiskauktion i Holland. Foto: Paul Einerhand. Licens: Unsplash.com

POLITIK. Vårens rapporter i media om industrifisket i Stockholms skärgård väcker ilska och upprördhet, men tyvärr inte särskilt mycket förvåning. Sedan flera år tillbaka och genom hela EU-valrörelsen har skärgårdsregionrådet Gustav Hemming krävt en förändring.

Nu är det hög tid att regeringen tar till de verktyg man faktiskt har och börjar agera för att skydda det småskaliga kustfisket och skärgården från trålarnas framfart.

“Landsbygdsminister Jennie Nilsson och miljöminister Isabella Löwin måste sluta blunda för att det är det storskaliga trålfisket som står för hela problemet med ohållbart fiske i Östersjön. Nu måste de öppna ögonen och stå upp för både miljöns och de hållbara skärgårdsfiskarnas intressen. När trålfiskarna fångar 370 gånger mer strömming än alla yrkesfiskare i skärgården tillsammans, drabbas allt från torsk och gädda till fåglar och småskaliga yrkesfiskare”, säger Gustav Hemming (C) Tillväxt och skärgårdsregionråd.

Idag är denna trålning laglig men det finns saker som regeringen kan göra för att stoppa den.

Sverige har rätt att vidta åtgärder för bevarande av och förvaltning av fiskebestånden inom en gräns av 12 sjömil utanför den så kallade baslinjen, efter samråd med EU-kommissionen. Den internationella trålgränsen går idag istället bara fyra sjömil utanför Östersjöns kust.

Gustav Hemming, Tillväxt- och skärgårdsregionråd, Region Stockholm. Pressfoto: Centerpartiet
Gustav Hemming, Tillväxt- och skärgårdsregionråd, Region Stockholm. Pressfoto: Centerpartiet

“Regeringen hade kunnat agera om den hade tyckt att det var viktigt. Trålgränsen skär exempelvis tvärs genom det nya marinreservatet vid Svenska högarna i ytterskärgården. som då hade kunnat fredas från trålare om regeringen valt att agera”.

“Att hävda att man är för hållbart fiske, och samtidigt tillåta att Östersjön dammsugs på matfisk för att bli fiskmjöl är om inte ett hyckleri så i alla fall ett försök att trolla bort fakta”, säger Gustav Hemming.

I Region Stockholm jobbar man sedan tidigare med frågan genom stöd till utveckling av det lokala fisket Och Stockholms fiskmarknad. Vi har också tagit initiativ till En kraftsamling mellan flertalet av Sveriges regioner för att ta kampen för ett hållbart och lokalt förankrat yrkesfiske. Vi ser av flera skäl ett stort värde i att en levande, lokalt förankrad fiskenäring bibehålls.

Fisket har kulturhistoriska värden och är viktigt för kust-, hamn- och skärgårdssamhällens identitet. Det är också viktigt för jobb, företagande och besöksnäring i de ofta små lokalsamhällena, och därmed viktigt för ambitionen om livskraftiga lokalsamhällen på landsbygd och i skärgård. Det lokalt förankrade fisket sker huvudsakligen med passiva fiskeredskap där den ekologiska påverkan blir minimal och fångsten går till människoföda.

Text: Centerpartiet

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Borde det inte vara skottpengar på säl och skarv. Jag såg några grabbar som sköt några sälar och grillade ryggbiffen av sälen. Äldre tiders Roslagsbor hade säkert säl på sin meny.
  Och skarvar är väl ingen av våra inhemska fåglar.
  Se på Australien och deras problem med s.k. invasiva arter som tar livet av deras inhemska djurbestånd. Vildkatter, kameler, vildsvin m.m. skapar enorma problem.
  Är det skottpengar på vildsvin och skarva överhuvudtaget i Sverige ??

 • Borde det inte vara skottpengar på säl och skarv. Jag såg några grabbar som sköt några sälar och grillade ryggbiffen av sälen. Äldre tiders Roslagsbor hade säkert säl på sin meny.
  Och skarvar är väl ingen av våra inhemska fåglar.
  Se på Australien och deras problem med s.k. invasiva arter som tar livet av deras inhemska djurbestånd. Vildkatter, kameler, vildsvin m.m. skapar enorma problem.
  Är det skottpengar på vildsvin och skarva överhuvudtaget i Sverige ??

 • Vågar redaktionen publicera hur mycket fisk som blir uppäten av SÄL och SKARV runt Sveriges kuster?
  Vågar ni nämna alla de skador som vi ser dagligen orsakade av den obalans i vår natur som skadedjuren orsakar?
  Vågar redaktionen redogöra för hur svenska myndigheter trakasserar svenska kustfiskare både i hamn och på öppet vatten?

 • Vågar redaktionen publicera hur mycket fisk som blir uppäten av SÄL och SKARV runt Sveriges kuster?
  Vågar ni nämna alla de skador som vi ser dagligen orsakade av den obalans i vår natur som skadedjuren orsakar?
  Vågar redaktionen redogöra för hur svenska myndigheter trakasserar svenska kustfiskare både i hamn och på öppet vatten?

 • Vår “Regering” är inte intresserade utav en riktig miljösatsning. De är endast intresserade utav att dra skatter på alla möjliga och omöjliga företeelser. Plastpåse-skatt, trängselskatt, bygga cykelbanor så att den vanliga trafiken knappt kan ta sig fram. Denna “Regering” och kommunala organ har nått nya bottenrekord, åtminstone i Stockholm.
  När ska vi få utbildade ledamöter inom våra politiska organ???

 • Vår “Regering” är inte intresserade utav en riktig miljösatsning. De är endast intresserade utav att dra skatter på alla möjliga och omöjliga företeelser. Plastpåse-skatt, trängselskatt, bygga cykelbanor så att den vanliga trafiken knappt kan ta sig fram. Denna “Regering” och kommunala organ har nått nya bottenrekord, åtminstone i Stockholm.
  När ska vi få utbildade ledamöter inom våra politiska organ???

 • [Kommentar raderad. Alla som kommenterar måste skriva ut sitt riktiga för- och efternamn. Ny regel.]

 • [Kommentar raderad. Alla som kommenterar måste skriva ut sitt riktiga för- och efternamn. Ny regel.]

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *