Rockefeller och Bill Gates – monopolkapitalister med pandemier som affärsidé

publicerad 26 maj 2020
- Gästskribent
Bill Gates och Melinda Gates, 2009. Foto: Kjetil Ree. Licens: CC BY-SA 3.0

För paret Bill and Melinda Gates och deras läromästare i Rockefellerfamiljen utgör coronakrisen en enorm kassako. Deras investeringar i läkemedelsbolag och leverantörer av övervakningsteknologier firar nu stora triumfer. I partnerskap har de framgångsrikt byggt upp lösningar på den pandemi som har kommit att kickstarta den stora digitala transformationen och förverkligandet av den fjärde industriella revolutionen. Detta inlägg är en studie av dessa stiftelsers nära förhållanden och monopolkapitalistiska tillvägagångssätt.

Analys av Jacob Nordangård | Artikeln har tidigare publicerats på Pharos.org

Idag har Bill & Melinda Gates Foundation växt fram till den ledande filantropiska stiftelsen inom hälsoområdet och har därmed tagit över den position som tidigare innehavts av The Rockefeller Foundation. Detta syns tydligt i uppbyggnaden av COVID19-narrativet.

Det finns också tydliga kopplingar och paralleller mellan de båda stiftelserna i historia, funktion och ledarskap. Dessutom har de täta samarbeten och fokusområden. På många sätt har Bill Gates blivit Rockefellerfamiljens arvtagare inom globala hälsofrågor och befolkningskontroll.

Efter en framgångsrik karriär med att göra Microsoft världsledande inom IT-sektorn skapade paret Bill och Melinda Gates med hjälp från sin far, William H. Gates Senior, 1994 stiftelserna William H. Gates Foundation och Gates Library Foundation efter rådgivning och inspiration från David Rockefeller.

“David Rockefeller led a remarkable life. I enjoyed our conversations about giving back and learned a lot from him”. – Bill Gates

Bill Gates och hans far hade noggrant studerat pionjärarbetet som Carnegie och Rockefeller Foundation hade gjort i början av 1900-talet och ville att hans egna stiftelser skulle byggas utifrån Rockefellermodellen. Som sådana skulle de arbeta med globala problem som “ignoreras av regeringen” och samtidigt gynna de egna affärsintressena genom Public-Private Partnerships.[1] Som Bills pappa uttryckte det i sin bok Showing up for Life:

“A lesson we learned from studying and working with the Rockefellers is that to succeed in pursuing audacious goals you need like-minded partners with whom to collaborate.” – William H. Gates

Precis som Davids farfar John D. Rockefeller hade Gates skapat sig ett enormt lukrativt monopol genom hänsynslösa affärsmetoder. Det var upplagt för honom att gå samma väg och ta lärdom av den familj som hade gjort filantropi till en konstart.

I fokus de första åren innan millenieskiftet stod att överbrygga “the digital divide” (mellan de som har och de som inte har tillgång till IT-teknologi) och att bygga ut tillgången till Internet. I planen ingick att utöka tillgången till datorer i undervisningen samt digitalisering av biblioteken. Inget märkligt för Microsofts grundare som på detta sätt hjälpte till att ytterliga sprida företagets produkter.

Till IT-tillgångsfrågan fogades sedan Rockefeller Foundations gamla skötebarn globala hälsofrågor och befolkningskontroll (som tillgång till vacciner och familjeplanering) med hjälp av medicinsk teknologi.[2]

“We helped invent the discipline that exists today.”  – Rockefeller Foundation

Informationsteknologi och hälsofrågor har sedan starten varit tätt sammanlänkade. Till sin hjälp hade paret Gates Gordon W. Perkin som tidigare arbetat på Planned Parenthood och Ford Foundation, Suzanne Cluett från Planned Parenthood samt Patricia Q. Stonesifer från Microsoft (en nära vän med Rockefeller Foundations tidigare chef Judith Rodin). Den nära kopplingen till Planned Parenthood kan förklaras med att Bills pappa William Senior sedan länge varit engagerad i Planned Parenthood och under en tid tjänat som ordförande.[3]

Planned Parenthood grundades 1916 av Margaret Sanger och har sedan 1920-talets början haft nära kopplingar och finansiering från Rockefellerfamiljen. Både John D Jr. och Abby Rockefeller var nära vänner med Sanger och stödet fortsatte genom deras son John D. III.[4] (Se John D. III tala befolkningsfrågor i Survival of Spaceship Earth.)

Tillsammans med Rockefeller Foundation, Ford Foundation och Population Council blev Planned Parenthood ledande inom befolkningskontroll/eugenik under 1900-talet. Sedan millennieskiftet innefattar detta uppdrag nu även Bill Gates som snabbt blev en tongivande bidragsgivare till såväl Planned Parenthood som John D. III:s Population Council.

1999 slogs Gates två stiftelser samman till Bill & Melinda Gates Foundation. Bland det första som de engagerade sig i var GAVI-The Vaccine Alliance. Detta initiativ var en direkt efterföljare till Rockefeller-initierade The Children’s Vaccine Initiative (1990) och lanserades i Davos av Gates Foundation, Rockefeller Foundation, UNICEF, Världsbanken och WHO efter ett förberedande möte på Rockefellers Bellagio Center i Italien.[5] Som samarbetspartners stod vaccinindustrin och regeringar. Snabbt blev Gates den största bidragsgivaren medan tidigare Rockefellermedarbetaren Dr. Seth Berkley utsågs till chef.

2001 fick såväl Gates- som Rockefellerfamiljen Carnegie Medal of Philanthropy för sina filantropiska insatser. Inspiratörerna stod på samma scen som arvtagarna (några av de övriga pristagarna var George Soros samt Ted Turner, mediemogul och grundare av CNN och av UN Foundation “to develop policies and practices to reduce population growth”).

“Bill and Melinda have had the wisdom and foresight to understand that their true legacy will arise from the great good they have done—and will do—as philanthropists, working to help develop and deploy life-saving vaccines, ease human suffering by improving global health equity, and to promote education and learning on a worldwide basis.”

Några år senare, 2006, startade Bill & Melinda Gates Foundation sitt Global Development Program. Detta innebar en kraftig expansion av verksamheten inom ett annat av Rockefeller Foundations gamla favoritområden. Dessutom ingick de bägge stiftelserna ett partnerskap genom lanseringen av AGRA – Alliance for a Green Revolution in Africa. Organisationen – som leddes av FN:s tidigare generalsekreterare Kofi Annan (1938–2018), en nära vän och partner till Rockefellerfamiljen – syftar till att med hjälp av moderna jordbruksmetoder som GMO höja avkastningen för afrikanska småjordbrukare.[6] Kritiker påpekar dock att det mest verkar handla om att göra bönderna beroende av patenterat utsäde från företag som Syngenta och Monsanto.

Ansvarig för AGRAGates Foundation var Rajiv Shah (tidigare involverad med att samla in pengar till GAVI). Efter att ha tjänat som chef för AGRAs samarbetspartner USAID (amerikanska biståndsmyndigheten) 2010–2015 accepterade han 2017 positionen som verkställande chef för Rockefeller Foundation och kvarstod samtidigt som styrelsemedlem för AGRA.[7]

2007 fick makarna Gates tillsammans med Gates senior David Rockefeller Bridging Leadership Award av David Rockefellers dotter Peggy Dulanys organisation Synergos. Ett pris som delades ut första gången 2003 till Bill Gates egen favoritrådgivare – Peggys pappa David. Därefter har priset gått till andra filantrokapitalister i Davids anda som Ted Turner, Michael Bloomberg, Bill Clinton och Richard Branson.[8]

Tiden var nu mogen för något större. Gates hade blivit varm i kläderna. 2009 samlades miljardärerna i “The Good Club” i rektorsbostaden på Rockefeller University på initiativ av David Rockefeller, Bill Gates och Warren Buffet. Några av deltagarna var George Soros, Michael Bloomberg, Ted Turner och riskkapitalisten Peter G. Peterson från Blackstone Group. En anledning till mötet var att Gates bestämt sig för att använda en större till del av sin förmögenhet till att “förbättra” och “rädda” världen. Filantrokapitalismen var nu redo att ta över och under mötet diskuterades klassiska globala hotbilder som överbefolkning och pandemier. Bill var under mötet entusiastisk.[9]

Mötet resulterade i Bills och Buffets initiativ The Giving Pledge med syfte att få andra miljardärer att skänka 50% av sina förmögenheter till “välgörenhet”. På rad stod bland annat IT-miljardärer som Elon Musk, Jeffrey Skoll och Mark Zuckerberg men även läromästaren David Rockefeller.[10]

Samma år gav Rockefeller Foundation ut rapporten Scenarios for the Future of Technology and International Development med scenariot Lock Step om en framtida pandemi och utnyttjandet av modern övervakningsteknologi för att hantera den. Denna innebar bland annat biometrisk identifikation för alla medborgare, scanning av resenärer vid gränskontrollerna och teknologier för distansmöten. [11] Samtidigt deklarerade Bill Gates att the Decade of Vaccines hade inletts. Miljardärerna hade en gemensam plan för världen. En cybernetisk–biologisk teknologirevolution som fullständigt skulle omforma mänskligheten, med Gates och Rockefellers i några av huvudrollerna.

Den stora pandemin

Bill gick 2015 ut med varningar om att världen inte kunde hantera en pandemi.[12] Det behövdes enligt honom en mer effektiv samordning.

“Even once the Ebola crisis was recognized last year, there were no resources to effectively map where cases occurred, or to use people’s travel patterns to predict where the disease might go next.” – Bill Gates

Han pekade även på åtgärder där övervakningsteknologi kunde användas för att hantera en smittspridning. Som Rajiv Shah uttryckte det 2019 som chef för Rockefeller Foundation:

“…once we started to get transparent, location-specific, real-time data on where someone had perished from Ebola, and who their relatives and other contacts were, we could target prevention and response efforts much more precisely.” – Rajiv Shah [13]

I bakgrunden skedde samtidigt förberedelser där Bill Gates och Rockefeller Foundation sydde sitt nät. 2017 lanserades ID2020 Alliance i FN:s högkvarter av Rockefeller Foundation, GAVI, Accenture och Microsoft. Med digital identifikation för alla planetens invånare skulle ett flertal problem lösas.[14] Dessutom var detta en del av FN:s globala mål 16 och framväxten av ett Internet of Things där allt och alla skulle ingå. Big Tech och Big Pharma var en given del av partnerskapet.

Nära relaterat till detta startade Rockefeller Foundation i september 2019 ett samarbete med UNICEF, GAVI, WHO, World Bank Group där ett av delmålen var att:

“Identifying and testing new ways to use digital maps, road networks, climate patterns, and social media data from the private sector to better predict public health challenges such as infectious disease outbreaks before they occur.”

Rockefeller Foundation satsade 100 miljoner dollar på projektet som skulle använda “precise decision-making tools based on large, integrated datasets, predictive analytics, artificial intelligence, and machine learning”. Allt skulle utföras i realtid. Detta skulle enligt deras beräkningar rädda 6 miljoner liv till år 2030. [15]

Kort efter detta så utfördes övningen Event 201 om hur världen skulle hantera en framtida coronapandemi med Bill & Melinda Gates Foundation, World Economic Forum och Johns Hopkins University som värdar (The School of Hygiene and Public Health vid Johns Hopkins finansierades och grundlades 1916 av Rockefeller Foundation).[16]

Slutsatserna var dramatiska. Scenen var därefter klar för det stora dramat där världen hamnade i en situation som var snarlik den i Rockefeller Foundations scenario från 2010 och Event 201 (dock inte gällande dödsfall). Big Tech och Big Pharma stod nu redo att bistå en värld i chock och rädsla. Det var nu ett gyllene läge att börja skörda människornas hälsodata, rörelsemönster och med AI analysera deras lydnad till de nya påbuden.

Mitt under Coronakrisen 21 april 2020 släppte Rockefeller Foundation rapporten National Covid-19 Testing Action Plan – Pragmatic steps to reopen our workplaces and our communities. Förordet skrevs av Gates tidigare medarbetare Rajiv Shah, även medlem av Trilaterala Kommissionen och Atlantic Council.[17] I rapporten som riktade in sig på åtgärder i USA föreskrevs tre mål:

1. Bygga kapacitet för en storskalig provtagning av Covid19 på befolkningen
2. Lansera en kår av hälsoarbetare för att ta prover och utföra kontaktspårning av smittade
3. Skapa en digital plattform med Covid19-data

Detta innebar bland annat att digital övervakningsteknologi skulle sättas in för att spåra smittspridning och även hålla koll på människors hälsodata i realtid. Rockefeller Foundation satsade 15 miljoner dollar för att göra “the plan of plans” operativ.

“When integrated into national and state surveillance systems, such innovations may enable the same level of outbreak detection with fewer tests. Promising techniques include anonymous digital tracking of workforces or population-based resting heart-rate and smart thermometer trends; continually updated epidemiological data modeling; and artificial intelligence projections based on clinical and imaging data.”

Några veckor senare introducerade den amerikanska kongressen lagen H.R.6666 – COVID-19 Testing, Reaching, And Contacting Everyone (TRACE) Act. Snabbt började teknikföretagen erbjuda lösningar. Samma dag som Rockefeller Foundation släppte sin rapport så meddelade företagen VSBLTY och Photon-X att de börjat utveckla en värmekamera med ansiktsigenkänning som kan användas för att identifiera personer med feber som är på väg in i byggnader. Den kan också mäta hjärtfrekvens och syrenivå.[18]

Detta gick också i linje med målen i World Economic Forums rapport Health and Healthcare in the Fourth Industrial Revolution som släpptes 2019.[19]

“It is now possible to join the dots between personal digital devices, connected medical devices, implants and other sensors so that sensors collect data, micro-controllers process and analyse and wirelessly communicate data, and microprocessors enable rich graphical user interface.” – World Economic Forum

I oktober 2016 hade World Economic Forum startat sitt Centre for the Fourth Industrial Revolution i San Francisco med syfte att påskynda sektorsöverskridande samarbete och styrning av den Fjärde industriella revolutionen. Företag och organisationer anslutna till Center for The Fourth Industrial Revolution innefattar Bill Gates gamla flaggskepp Microsoft, GAVI, Accenture och IDEO (som alla även ingår i ID2020 Alliance). Några av de andra företagen är Salesforce, Palantir, kinesiska Huawei och drönartillverkaren DJI.[20] Coronakrisen kom som på beställning och har skapat nya möjligheter att snabbt rulla ut och testa den fjärde industriella revolutionens teknologier.

I februari 2020 gick Gates Foundation ut med att de skulle satsa 100 miljoner dollar på Coronabekämpning och utvecklandet av ett vaccin.[21] Samma månad meddelade paret även att de skulle börja lägga resurser på två av Rockefellerfamiljens gamla flaggskeppsområden – Bill hade börjat intressera sig för klimatförändringar och Melinda för jämlikhetsfrågor. [22]

“Climate change is one of the most difficult challenges the world has ever taken on”. – Bill Gates

Tydligen ekar fortfarande David Seniors råd i Bills huvud. Att lösningen finns i informationsteknologi, vacciner och familjeplanering krävs det ingen större slutledningsförmåga för att begripa. Som både Johan Rockström och Romklubben påpekat utgör Coronapandemin och klimatförändringarna perfekta hot för att genomföra samma agenda. Ekofascism och hälsofascism innebär i stort sett samma sak och lösningarna är snarlika.

För de som läst mina artiklar och min senaste bok är orsakerna till de rädslor som förlamar världen välkända. John D. Rockefeller III:s idéer och stöd till befolkningskontroll har nu förts vidare till Bill Gates III. Detta gäller även förmågan att skörda profit från sina filantropiska investeringar. Bill Gates avslutade sitt styrelseengagemang för Microsoft den 13 mars i år men står kvar som en av de största privata ägarna med 1,3% av aktieinnehavet.

Den nya övervakningsteknologin och kontrollen av vår data utgör den nya oljan och det är där pengarna och makten finns. Detta har de gamla oljebaronerna sedan länge planerat för. Rockefellerfamiljens finansiella bastion Rockefeller Capital Management har sedan slutet av 2019 utökat sin närvaro i Silicon Valley och påbörjat en stor utbyggnad av sin verksamhet i hela USA. I september 2019 köpte de firman Financial Clarity Inc. som är känd för att tjäna de som byggde upp Silicon Valley (däribland cheferna för Apple och Google).[23]

“The opportunity to grow in Silicon Valley is accelerated just given the wealth creation in this area, which is pretty extraordinary.” – Tim O’Hara, CEO Rockefeller Global Family Office

När RCM grundades 2018 (ersatte Rockefeller Financial Services) var målet att inom fem år tiodubbla kapitalet.[24] Bill Gates har kommit att utgöra en nära allierad med att förverkliga detta. Men medan Bill & Melinda Gates Foundation har åtagit sig att spendera hela stiftelsens förmögenhet senast 20 år efter makarnas död har inte Rockefellers gjort några sådana utfästelser. Gates spelar med i ett spel som han ytterst inte själv kontrollerar eller har byggt upp. Han kan inte trumfa Rockefellerfamiljens enorma inflytande över 1900-talets globala utveckling och bygger bara vidare på en gammal agenda.

Hur hanterar då Rockefellerfamiljen framtidens utmaningar? Vilka möjligheter öppnar kriserna upp för?

Föga överraskande är det inom hälsa och informationsteknologi som Rockefeller Capital Management har lagt sina största investeringar. Förutom att Microsoft, Apple, Facebook och Amazon ligger i topp är det mest utmärkande innehavet GlaxoSmithKlein – där RCM sedan årskiftet ökat sitt innehav från 25 059 aktier till 3 819 379 (till ett värde av 140 000 000 USD). En ökning med 15 241%! [25] Detta kan säkert bli en mycket god affär efter börsfallet med tanke på att GSK är ett av de läkemedelsföretag som ligger i framkant med att utveckla ett vaccin mot COVID19.[26] Sedan länge är de en samarbetspartner till Bill & Melinda Gates Foundation och ingår i ett av stiftelsen initierat konsortium som ska utveckla vaccin, diagnostik och behandling av COVID-19.[27]

Nyligen utsåg dessutom president Trump GSK:s tidigare vaccinchef till huvudrådgivare för Operation Warp Speed (med mål att ha 300 miljoner vaccindoser klara till slutet av 2020).[28] Det är oerhörda förtjänster som kan göras på att lösa det lidande som pandemin har orsakat. Dessutom framstår de som kommer med lösningen som hjältar, trots att de samtidigt sätter världen i bojor. Deras tillvägagångssätt är ett välkänt recept i såväl monopolkapitalisternas som maffians värld.

“I always tried to turn every disaster into an opportunity.” – John D. Rockefeller

Rockefeller Capital Management (Innehav 2020-03-31)

 1. Microsoft (Informationsteknologi)
 2. Apple (Informationsteknologi)
 3. Facebook (Kommunikation)
 4. Amazon (Näthandel)
 5. Verizon (Telekommunikation)
 6. Progressive (Finans)
 7. Comcast (Kommunikation)
 8. SPDR (Finans)
 9. Alphabet/Google (Kommunikation)
 10. GlaxoSmithKline (Hälsa)

Läs mer om bakgrunden i Rockefeller – en klimatsmart historia.
Tredje utgåvan kommer i början av juni. Beställ redan nu och få 50 kronors rabatt.

Läs även:
The Corona Crisis and the Technocratic Agenda
Corona Crisis Control – Digital Identification Für Alle
Foundations 20 – filantropi som globalt maktmedel


Källor

[1] Abby Schultz, The Rockefeller Legacy, artikel i Barrons, 20 juni 2018,
[2] Bill & Melinda Gates Foundations, Annual Report 1998
[3] PBS, Transcript: Bill Moyers Interviews Bill Gates
[4] Peter Khiss, Gifts of John D. Rockefeller 3d Totaled $94 Million Over His Lifetime, artikel i New York Times, 10 juli 1979,
[5] Rockefeller Foundation, A Digital History, Childhood Immunization
[6] Rockefeller Foundation, Alliance for a Green Revolution i Africa
[7] AGRA, Leadership; Caroline Newman, Rajiv Shah, Thomas Jefferson medal in Citizen leadership, artikel i UVAToday
[8] Synergos, David Rockefeller bridging leadership award
[9] Paul Harris, They’re called the Good Club – and they want to save the world, artikel i The Guardian, 31 maj 2009
[10] The Giving Pledge, About
[11] Rockefeller Foundation, Scenarios for the Future of Technology and International Development (pdf)
[12] Bill Gates, How to fight the next Pandemic, artikel i New York Times, 18 mars 2015,
[13] Rockefeller Foundation, Remarks by Dr. Rajiv J. Shah, President of The Rockefeller Foundation: Announcing The Rockefeller Foundation’s Precision Public Health Initiative
[14] ID2020 Alliance
[15] Rockefeller Foundation, Using Data to Save Lives: The Rockefeller Foundation and Partners Launch $100 Million Precision Public Health Initiative
[16] Rockefeller Foundation, Public Health at Johns Hopkins
[17] Rockefeller Foundation, The Rockefeller Foundation Launches Covid-19 Action Plan to Reopen Workplaces, Protect Lives
[18] GlobeNewsWire, VSBLTY and PHOTON-X Developing Advanced Thermal Camera Technology, 21 april 2020
[19] World Economic Forum, Shaping the Future of Health
[20] Centre for the Fourth Industrial Revolution
[21] Bill & Melinda Gates Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation Dedicates Additional Funding to the Novel Coronavirus Response
[22] Gates Notes, 2020 Annual Letter
[23] Business Wire, Rockefeller Capital Management to Acquire Silicon Valley Multi-Family Office Financial Clarity, artikel 18 september 2019,
[24] Barrons, Rockefeller Capital Management Opens, Chasing $100 Billion, artikel 1 mars 2018,
[25] WhaleWisdom, Rockefeller Capital Management
[26] Jennifer Elias, Sanofi partners with GSK for developing coronavirus vaccine, artikel i CNBC 14 april 2020,
[27] Bill & Melinda Gates Foundation, Life Sciences Companies Commit Expertise and Assets to the Fight Against COVID-19 Pandemic Alongside Bill & Melinda Gates Foundation
[28] White House, Remarks by President Trump on Vaccine Development

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Ivan Kaska har omtänksamt länkat till en artikel hos Global Research. Länken ska dock sluta med siffrorna 5712312, och inte med 5712312s.

  Han har förtjänstfullt översatt en del av artikeln.

 • “”Varför nedsättande om att ”förbättra” och “rädda” världen? Vad är motsatsen? -Överbefolkning, pandemier och dumhet? Vad är motsatsen till ”välgörenhet”? – Ondska?””
  Nej ingen har valt, denna Elit, att dom är bäst lämpad att föra mänskligheten framåt, , dom har visat hänsynslös girighet utan empati för människor, Om det nu är nödvändigt att minska befolkningen
  så är det bara att premiera familjer med 2 barn och se till att dom 2 barnen överlever tills dom kan ta hand om sina föräldrar, Det betyder dock att 1% av det befintliga värdet på jorden måste överföras till behövande sektorer. Militär budget kan mer än väl täcka detta, men inget centralt organ som EU eller FN kan åstadkomma detta eftersom dom är i händerna på denna elit.
  Det behövs ledare som ej är korrumperade, och var finner man dom.
  Nej banksystemet med oss som ränteslavar måste omstruktureras, men svårt eftersom dom har politikerna i sin ficka..

  • @Lars-Göran Helander

   Jo. Visst har de flesta valt denna Elit genom att dom röstar på Riksdagens 8 EU-elitvänliga partier

   Du kan rösta för att minska befolkningen på ett humant sätt, samt för att det befintliga värdet på jorden överförs till behövande sektorer, samt för att banksystemet omstruktureras, men inte genom de 8 EU-vurmspartierna eller med minipartier som vägrar valsamverkan.

   Jo. Det behövs ledare som ej är korrumperade. Dessa måste dessutom inse att de måste samverka. Jag tror att de finns, men bara en av dem samverkar … ännu, nämligen jag genom Valsamverkanspartiet.

   • Men det absolut sista vi behöver i dag är ju ytterligare ett goddag-yxskaft-mikroparti.

    Att bekämpa idioti med ännu mer idioti är sällan en bra eller långsiktig lösning.

    • Argumentationsfelet “ad populum” mot ett öppet fritt valsamverkande parti, som kan bli precis hur stort som helst bara andra röda och gröna mikro/mini-partier blir motiverade att göra det enda rätta, d.v.s. valsamverka mot 4%-spärren, är för mig ett mysterium. Bisarrt. vad ligger bakom tänker jag då lite konspiratoriskt.

     Ja. Det är så pass märkligt att jag misstänker att en sur Peter Eriksson från Kalix-trakterna, i ett skrumpnande MP, ligger bakom och detta påminner mig om en bloggpost som heter “Peter Eriksson från Miljöpartiet skäller på Finland åt EU-oligarkerna”.

     Och vad kan få någon som säger sig vara för “miljö” och vara “grön” att bli för frihandel, globalism och EU, vilket följaktligen resulterar i ett kärnkraftverk nära Spegel och Kalix? Då tänker jag på exakt den korrupta elit-klubb som Rockefeller och Gates tillhör.

     Konspirationsteorier är kul. Kanske bör jag välkomna argumentationsfelet? Det enda parti som kan rädda Kalix från finsk kärnkraftsel, samt kanske avskaffa kärnkraft och annat otyg i Norden, är nog Vetenskapliga partiet.

     • Något snurrigt inlägg må jag säga och jag hänger inte med ens efter att ha läst ditt inlägg flera gånger. Menar du att jag skulle vara samma person som Peter Eriksson eller att jag skulle vara bosatt i Kalix? Kanske ett par öl för mycket innanför västen i kombination med att klockan var 01:55 påverkade dina tankebanor?

      Menar du på allvar att du skapat ett mikroparti och ett valsamverkansparti som enbart du själv valsamverkar med och med det tro att du ska rädda Kalix och avskaffa kärnkraften i hela norden.

      Har du ens undersökt om det finns andra (mikro)partier som är det minsta intresserade av din ide innan du skred till verket? Jag tror tyvärr att du har större chans att lyckas med att sälja konserverad gröt.

      Håller dock med om en sak som du skrev. Bisarrt!

 • Klaga inte på problem som ni själva skapar i era hjärnor!

  Jag tror inte att Gates och Rockefelers är Guds bästa barn, samt tror inte på vacciner som lösning mot influensor, men kanske något kan vara bra, helt utan att använda argumentationsfelet associationsskuld?

  Vad är ex. motsatsen till utbildning av flickor och familjeplanering? – Det blir lätt absurd exponentiell tillväxt av population, vilket inte är ekologiskt hållbart alls, enligt matematiska bevis och vetenskapliga evidens, men leder till allt fler utrotade djurarter.

  Vissa vaccin kanske är bra? Det beror på uppmätt nytta jämfört med nackdelar. Här tycks privata intressen och korruption vara själva problemet.

  Vad gäller GMO så verkar vissa vara intresserade av att människor skall få i sig de tillhörande gifterna. Kanske ganska humant tänkt, OM sekter vägrar familjeplanering, eftersom misären för deras oskyldiga barn blir förfärlig, likväl tror jag att den vägen är kontraproduktiv.

  Varför nedsättande om att “förbättra” och “rädda” världen? Vad är motsatsen? -Överbefolkning, pandemier och dumhet? Vad är motsatsen till “välgörenhet”? – Ondska?

  Digerdöden var på riktigt. Modern övervakningsteknologi är utmärkt att använda, MEN den bör bygga på öppen och fri hårdvara och mjukvara, samt bygga på frivillighet och integritet GIVETVIS. Att testa sig skall inte bli en bestraffning för individen, men givetvis uppfattas som hedervärt och belönas!

  Biometrisk identifikation, även om den är effektiv, är ett för stort hot mot demokratin för att vara acceptabel. Man kan lokalisera personer med feber som är på väg in i byggnader, man kan också mäta hjärtfrekvens och syrenivå, men man behöver inte identifiera, men enbart uppmärksamma individen.

  Bill Gates fick rätt att världen inte kan hantera en pandemi. Covid-19-övningen kan förhoppningsvis leda till bättring, men folk måste också rösta för partier som är för god vård, omsorg och beredskap, INTE 8 ekonomistiska EU-vurms-partier som undergräver den!

  • Ursäkta Jakob. läste för snabbt, men för övriga läsare är det ju viktigt att jag ytterligare poängterar den då den är så klockren i vilken agenda Rockefeller Foundation har. Den är en verklig konspiration.

 • En fantastiskt saklig samt högkvalitativ tillika skrämmande artikel. Så vad kan vi göra? Vägra vaccin?

 • Nordangård har jag följt och med fasa upptäckt att han är närapå helt korrekt i sina iakttagelser
  och jag har blivit upplyst om många egenheter som florerar bland eliten.
  Tack för detta inlägg men att få några PK att läsa detta är utopi.

  • Jo och H G Wells var en av de intellektuella i britternas Rhodes-Milner sällskap, en sorts djup stat och tankesmedja som var föga känd när den som mest utövade inflytande över krig och revolutioner.

   Wells skrev The Open Conspiracy mfl verk om New World Order.

   Trots hans avslöjanden har det inte satt något avtryck i hur historien presenteras för allmänheten.
   Under en kort period omkring 1951 fanns det temporärt en kritik mot eliternas NWO och mot att kommunismen som den yttrade sig i väst i själva verket hade brittiska och inte främst sovjetiska inflytandeagenter.

   Det är värt att nämna därför att det representerar ett så sällsynt fenomen att det alls tas upp offentligt och exemplifierar hur eliterna annars mestadels ostört bedriver sina mer eller mindre öppna konspirationer.

   Man kan nog säga att Nordangård också återger en sorts öppet bedriven konspiration av anglooligarkin. Nordangård baserar sig på dessa eliters egna offentliggöranden och det är tungt vägande information han lägger fram.

   Men som du säger finns det en stor resistens mot att ta del av sån information.

   Så de många öppna konspirationerna mot världens befolkning kan fortsätta.

   • Corona-fårskocken.
    https://www.globalresearch.ca/global-capitalism-world-government-and-the-corona-crisis/5712312 [rättad länk]
    Världen vilseleds när det gäller orsakerna och konsekvenserna av koronakrisen.
    COVID-19-krisen präglas av en “akut” folkhälsa under WHO:s regi som används som en motivering för att utlösa en världsomfattande process för ekonomisk, social och politisk omstrukturering. Vad som händer är aldrig tidigare skådat i världshistorien. Framstående forskare stöder nedstängningar utan att blinka som en lösning på ett globalt hälsoproblem. Stängningen av nationella ekonomier som tillämpas över hela världen kommer oundvikligen att resultera i fattigdom, massarbetslöshet och en ökning av dödligheten. Det är en ekonomisk krigshandling.
    Steg ett: Handelskrig mot Kina.Och detta fenomen händer över hela USA
    Steg två: Den ekonomiska kraschen som leddes av rädsla och aktiemarknadsmanipulation
    Steg tre: lockdown, inneslutning, stängning av den globala ekonomin.

    Vem styr politikerna? Varför ljuger politiker? De är de politiska instrumenten för den finansiella etableringen inklusive de ”ultra-rika filantroperna”. Deras uppgift är att genomföra det globala ekonomiska omstruktureringsprojektet som består i att frysa ekonomisk aktivitet över hela världen.

    Politikernas ”Herding Instincts” är korrupta regeringar agerar som vallhundar som leder sina får. Men det finns en annan dimension. Politiker på höga tjänster som ansvarar för att övertyga sin flock tror faktiskt på de lögner som läggs på dem av högre myndighet. Lögnen blir sanningen. Politiker stöder konsensus, de verkställer “social ingenjörskonst” och tror på sina egna lögner.

    Det är inte en epidemi, det är en Geopolitikisk operation. Låt oss inte ha några illusioner, detta är en noggrant planerad operation. Det finns inget spontant eller oavsiktligt. Den ekonomiska recessionen är utformad på nationell och global nivå. I sin tur är denna kris också integrerad i USA:s och Nato:s militär- och underrättelseplanering. Det är inte bara avsikt att försvaga Kina, Ryssland och Iran, utan består också av att destabilisera EU: s ekonomiska struktur.

    “Global styrning”, ett nytt steg i utvecklingen av den globala kapitalismen utvecklas. Ett system som styrs av kraftfulla ekonomiska intressen inklusive företagsstiftelser och tankesmedjor i Washington övervakar beslut på både nationell och global nivå. Nationella regeringar blir underordnade ”Global Governance”. Begreppet världsregering togs upp av den avdömda David Rockefeller vid Bilderberger-mötet, Baden Tyskland, juni 1991.

    • Kom ihåg “Fake” H1N1-svininfluensapandemin 2009: Manipulerade uppgifterna för att motivera en världsomfattande folkhälsokriminalitet.
     https://www.globalresearch.ca/global-capitalism-world-government-and-the-corona-crisis/5712312
     https://www.globalresearch.ca/the-h1n1-swine-flu-pandemic-manipulating-the-data-to-justify-a-worldwide-public-health-emergency/14901

     I juli 2009 förutspådde WHO:s generaldirektör Margaret Chan, generaldirektör för Världshälsoorganisationen (WHO), pressbriefing att: så mycket som 2 miljarder människor kan bli smittade under de kommande två åren nästan en tredjedel av världsbefolkningen. (Det var en multibillion bonanza för Big Pharma).
     ”På grundval av … expertbedömningar av bevisen har de vetenskapliga kriterierna för en influensapandemi uppfyllts. Jag har därför beslutat att höja nivån på influensapandemivarning från fas 5 till fas 6. Världen är nu i början av 2009-influensapandemin”.
     I ett senare uttalande bekräftade hon att:”Vaccinstillverkare skulle kunna producera 4,9 miljarder pandemisk influensaskott per år i bästa fall”, citerad av Reuters, 21 juli 2009). En ekonomisk vindkraft för Big Pharma Vaccine Producers inklusive GlaxoSmithKline, Novartis, Merck & Co., Sanofi, Pfizer. et al. Samma Big Pharma-företag står också bakom coronavirus-pandemin. Fake News, Fake Statistics, ligger på regeringens högsta nivåer
     Medierna gick omedelbart i höga redskap (utan några bevis).”Svininfluensa kan slå upp till 40 procent av amerikanerna under de kommande två åren och så många som flera hundra tusen kan dö om en vaccinkampanj och andra åtgärder inte lyckas.” (Officiell uttalande från Obama Administration, Associated Press, 24 juli 2009). “USA räknar med att ha 160 miljoner doser vaccin mot svininfluensa tillgängliga någon gång i oktober”, ( Associated Press, 23 juli 2009). De rikare länderna som USA och Storbritannien kommer att betala knappt 10 $ per dos [av H1N1-influensavaccinet]. Utvecklingsländer kommer att betala ett lägre pris. ” [cirka 40 miljarder dollar för Big Pharma?] ( Business Week, juli 2009)

     Men pandemin hände aldrig. Det fanns ingen pandemi som drabbade 2 miljarder människor. Miljontals doser vaccin mot svininfluensa hade beställts av nationella regeringar från Big Pharma. Miljoner vaccindoser förstördes därefter: en ekonomisk bonanza för Big Pharma, en utgiftskris för nationella regeringar. Det fanns ingen undersökning om vem som stod bakom detta multibillionsbedrägeri.

     Flera kritiker sa att H1N1 Pandemic var “Fake”. Europarådets (PACE) parlamentariska församling, en vakthund för mänskliga rättigheter, undersöker WHO: s motiv för att förklara en pandemi. Faktum är att ordföranden för dess inflytelserika hälsokommitté, epidemiolog Wolfgang Wodarg , har förklarat att den “falska pandemin” är “en av århundradets största medicinskandaler.” ( Forbes , 10 februari 2010).
     Den grundläggande frågan som vi måste ta itu med såväl nuvarande som tidigare folkhälsokriser: Kan vi lita på de västerländska medierna? Kan vi lita på Världshälsoorganisationen (WHO)?
     Samma personer och institutioner inklusive Gates Foundation, som idag pressar på COVID-19-vaccin var aktivt involverade i stöd för H1N1-vaccinet
     Michel Chossudovsky , Global Research, 2 maj 2020

 • Tack för upplysande artikel!

  I samband med det ökade intresset för universitetsutbildningar i Sverige med anledning av coronaspektaklet, rekommenderade någon ur etablissemanget att utbildningar inom vård och teknologi hade bäst framtidsutsikter. Även Sverige har alltså sin uppgift klar för sig.

  Med de febermätande maskinerna blir tvångsvården en orgie av godtycke. Oönskade element kommer att få “vård”, kriminella kommer att få “vård”, barn med diagnoser eller barn till obstinata föräldrar kommer att få “vård”. Sprutor och piller kommer att göra processen kort och billig med vilka som helst som staten vill bli av med för att de kostar för mycket eller är ute och flaxar vid sidan av åsiktskorridoren.

  Men självklart kommer all denna tvångsvård framställas som en humanistisk insats “med möjligheter till medicinska mirakler” – men tyvärr kommer ju många att strategiskt vårdas ihjäl istället. Vi har ju fått vänja oss lite vid tanken på det nu när gamla och dementa fick sina immunsystem förstörda av 5G-strålning på sina boenden.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *