Tege Tornvall replikerar Anders Wijkman: Utan vind, ingen kraft!

publicerad 28 maj 2020
- av Tege Tornvall
Tege Tornvall, eget verk
Tege Tornvall, eget verk
Tege Tornvall, eget verk

REPLIK. Anders Wijkman och andra förespråkare för vindkraft hävdade nyligen i flera tidningar att mer vindkraft skulle gynna Jordens klimat. De vill att kommuner och myndigheter skall väga in påstådd klimatnytta i sina beslut om vindkraft.

Text: Tege Tornvall, redaktör för nätverket Klimatsans

Wijkman med medskribenter företräder organisationer och företag som äger, bygger eller verkar för vindkraft. De bekymrar sig för ökat motstånd mot nya vindkraftverk och menar att kommuner och myndigheter inte beaktar den påstådda nytta mer vindkraft skulle ha för Jordens klimat.

Outsagt utgår de från att mer koldioxid skulle värma atmosfären till farliga nivåer. Likaså outsagt oroas de av att atmosfären globalt värmts en dryg grad sedan slutet av 1800-talet.

Att atmosfären faktiskt värmts råder inget tvivel om. Däremot om varför. De facto gasar värmda hav ut mer koldioxid. Det nämner skribenterna dock inte.

De förbiser – eller förtiger – också att denna uppvärmning är en välkommen återhämtning efter Lilla Istidens periodvisa kyla, missväxt och nöd (ca 1300-1870).

Våra breddgrader var flera grader kallare. Vintern 1697/98 dog 100,000 människor i Sverige och 80,000 i Finland av svält. Ännu 1867/68 dog 10,000 i Norrlands inland för att för små och för sena hjälpsändningar hindrades av snö och is.

Anders Wijkman, 2011 - Foto: Boberger, Wikimedia
Anders Wijkman (2011) - Foto: Boberger, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Skribenterna hänvisar till att Energimyndigheten och Naturvårdsverket vill öka Sveriges vindkraft från dagens ca 20 TWh (terrawattimmar) till 100 TWh år 2040 – mer än halva landets elproduktion, men de nämner inget om att det bara blåser ibland och att vi behöver mer vatten- och kärnkraft när det blåser för mycket eller för litet. Aldrig så många vindkraftverk ändrar inte detta enkla samband.

Men Sverige skall ju avveckla sin kärnkraft utan att ersätta den med modernare teknik som återutnyttjar använt kärnbränsle.

Utan kärnkraft återstår främst förbränning av kol, olja, gas och biomassa (skog men även avfall) som energikälla. Ofullständig förbränning släpper ut skadliga ämnen och partiklar – samt vattenånga och växternas näring, koldioxid.

Fullständig förbränning släpper däremot bara ut vattenånga och koldioxid - men är mycket svår att uppnå.

Text: Tege Tornvall, redaktör för nätverket Klimatsans