Tege Tornvall replikerar Anders Wijkman: Utan vind, ingen kraft!

publicerad 28 maj 2020
- Tege Tornvall
Tege Tornvall, eget verk
Tege Tornvall, eget verk
Tege Tornvall, eget verk

REPLIK. Anders Wijkman och andra förespråkare för vindkraft hävdade nyligen i flera tidningar att mer vindkraft skulle gynna Jordens klimat. De vill att kommuner och myndigheter skall väga in påstådd klimatnytta i sina beslut om vindkraft.

Text: Tege Tornvall, redaktör för nätverket Klimatsans

Wijkman med medskribenter företräder organisationer och företag som äger, bygger eller verkar för vindkraft. De bekymrar sig för ökat motstånd mot nya vindkraftverk och menar att kommuner och myndigheter inte beaktar den påstådda nytta mer vindkraft skulle ha för Jordens klimat.

Outsagt utgår de från att mer koldioxid skulle värma atmosfären till farliga nivåer. Likaså outsagt oroas de av att atmosfären globalt värmts en dryg grad sedan slutet av 1800-talet.

Att atmosfären faktiskt värmts råder inget tvivel om. Däremot om varför. De facto gasar värmda hav ut mer koldioxid. Det nämner skribenterna dock inte.

De förbiser – eller förtiger – också att denna uppvärmning är en välkommen återhämtning efter Lilla Istidens periodvisa kyla, missväxt och nöd (ca 1300-1870).

Våra breddgrader var flera grader kallare. Vintern 1697/98 dog 100,000 människor i Sverige och 80,000 i Finland av svält. Ännu 1867/68 dog 10,000 i Norrlands inland för att för små och för sena hjälpsändningar hindrades av snö och is.

Anders Wijkman, 2011 - Foto: Boberger, Wikimedia
Anders Wijkman (2011) – Foto: Boberger, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Skribenterna hänvisar till att Energimyndigheten och Naturvårdsverket vill öka Sveriges vindkraft från dagens ca 20 TWh (terrawattimmar) till 100 TWh år 2040 – mer än halva landets elproduktion, men de nämner inget om att det bara blåser ibland och att vi behöver mer vatten- och kärnkraft när det blåser för mycket eller för litet. Aldrig så många vindkraftverk ändrar inte detta enkla samband.

Men Sverige skall ju avveckla sin kärnkraft utan att ersätta den med modernare teknik som återutnyttjar använt kärnbränsle.

Utan kärnkraft återstår främst förbränning av kol, olja, gas och biomassa (skog men även avfall) som energikälla. Ofullständig förbränning släpper ut skadliga ämnen och partiklar – samt vattenånga och växternas näring, koldioxid.

Fullständig förbränning släpper däremot bara ut vattenånga och koldioxid – men är mycket svår att uppnå.

Text: Tege Tornvall, redaktör för nätverket Klimatsans


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Cortus Energy är ett bolag som Johan Widén har uppmärksammat, (Johan Widén #11) där han redogör
  hur en riksdagsledamot (Maria Wetterstrand) har insider-handlat i det bolaget.
  Maria Wetterstrand har visat hur man gör för att berika sig själv, (varför inte ta chansen nu när man kan).
  Tyvärr vet jag inte hur man gör för att få till adressen till Johan Widén #11.

 • Vi har ett bolag som har kommit långt på vägen att producera ren energi cortus är namnet
  Går även att investera i om man vill det

 • Har du så kort minne Tege Tornvall? Tjernobyl och Fukushima visar med all tydlighet att kärnkraft inte är säker energi. Vad de flesta tycks glömma i debatten om koldioxid är att den sällan släpps ut alldeles ensam utan med det som smutsar ner atmosfären och dödar människor i storstäder. Så länge den frågan inte är löst är hela det här resonemanget egentligen bara ord. Vår planet och alla dess innevånare lider av den förgiftning som människan bär ansvar förr. Hur vill ni reda ut den frågan?

  • Svammel i koncentrerad form. Var klämmer skon värst Kerstin?
   *kärnkraft
   *säker energi (lär dig definitionen av energi så kanske det känns lättare)
   *koldioxid
   *inte ensam??
   *dödar människor i storstäder
   *lösa frågan??
   *resonemang är bara ord!!
   *planeten och alla dess invånare lider av förgiftning
   *reda ut frågan??

   Det var mycket på en gång! Jag bedömer Kerstin att Ni behöver hjälp att komma tillrätta med era destruktiva tankegångar om energi och tillgången av denna för oss alla.
   Är det ert deltagande i vindkraftsindustrin som gjort er så snurrig i ert sätt att uttrycka er, så att en normalbegåvad finner edra bannor helt hysteriska.
   Sök hjälp Kerstin!
   Med vänlig hälsning.
   Stefan

  • Hej, Kerstin! Tjernobyl var föråldrad teknik, bakbunden ledning och korrupt styre. Fukushima var kraftig jordbävning och en enorm tsunami, som slog över 14 meter höga skyddsvallar. Flera döda, men inte av radioaktivitet. Fullständig förbränning ger bara vattenånga och koldioxid, växternas livsnödvändiga näring. Om vi missriktat vill minska koldioxid, får vi i stället skadliga utsläpp.

 • Tack Tege! Vi som följer forskning och fakta kring klimat har förstått att koldioxid inte är en orsak till förändringar av klimat och därmed är den mänskliga faktorn utan någon som helst effekt. Är det inte dags att starta ett skatteuppror mot den skadliga koldioxidskatten? Jag förstår att skatter används som styrmedel för folks beteende (vad vi än tycker om det), men om vi har en skatt på koldioxid som inte är någon bov i klimatsammanhang utan tvärtom livets gas, då är det dags att ta bort alla sådana styrmedel. Vilket parti driver den frågan? Vilken rörelse finns för att påverka partier att ta in det i sin dagordning? Är det Nätverket för Klimatsans?

 • Vi drabbades av ett 18 timmars strömavbrott för inte så länge sedan. Alla ”möllorna” stannade”, produktion NOLL!
  Förklara det?

 • Utan ”reglerström” fungerar varken vindkraftverk eller solpaneler.
  Varifrån skall den komma?
  Vi upplevde ett strömavbrott under 18 timmar för inte så länge sedan. Alla ”möllorna” stod stilla, noll produktion.

 • Varför nämns över huvud inte solenergi.
  All vår energi kommer på ett eller annat sätt från solen. Hur vi utvinner den kan variera. Växternas biosyntes är väl den allra viktigaste. Solfångare på våra tak, växthus, direktverkande sol i form av värminstrålning. Går säkert att utveckla vidare.

  • Energi går ej att förgöra eller skapa. Vi kan använda energin för olika ändamål såsom värme eller mekanisk kraft. Därför behövs en “energibärare” och då gärna en sådan som vi kan spara till bästa tillfälle att nyttja. Det kan vi med energirika mineraler och organiskt materiel.
   Solen förser oss med mångdubbelt mer energi än vi någonsin kan nyttja, problemet är bara att (inte så bara egentligen) vi har svårt (jättesvårt) att finna ut ett sätt att “spara” denna energi för ändamålet.
   Så,,,, när den gordiska knuten om energilagring lösts på ett inte allt för slösaktigt sätt, då är problemet löst, och där och då kommer direktnyttjande av solens strålar vara det absolut mest vanliga sättet att använda den energi som omger oss till gagn för alla.

  • Det faktiska utbytet av solenergi är under 10 procent av maximalt möjliga. Tag installerad effekt gånger 8.760 (antalet timmar på ett år). Det ger maximalt möjligt utbyte. I länder med tillgänglig och relevant statistik är det faktiska utbytet under 10 procent. Det är sällan tillräckligt med solsken där och när det behövs. Viktiga hinder: låg solinstrålning på våra breddgrader, långa nätter och korta dygn, mycket moln. För vindkraft är det faktiska utbytet 20-30 procent beroende på “vindläge” (högre utbyte till havs och i berg, där få bor). Det blåser bara lagom ibland, men elenergi behövs ständigt utan avbrott.

 • Detta där enbart tramsigt: vill man, kan man besätta hela ökenområdet i Sahara med solceller, och solen lyser alltid någonstans dygnet runt på jorden. Därför överför man bara elen där den produceras till ditt där den behövs. Bara sätta ditt en supercomputer tillika AI som beräknar produktion genom konsumtion samt sätter ett dagspris. Vill man så går det!

  Det är Rockefeller med company som sätter sig på tvären.

  • Även för IKEA gäller att det bara blåser lagom ibland, ibland för litet och ibland för mycket. Att utjämna det är svårt och dyrt. Solkraft från Sahara – där nästan ingen bor – måste ledas därifrån förbl politiskt osäkra stater med förluster på vägen. Att täcka stora ytor med solpaneler – eller vindkraftverk – har också effekter.

  • Erik,,,, “och solen lyser alltid någonstans dygnet runt på jorden” låter som ett allvarligt läge.
   Då har ju jorden slutat rotera kring sin axel,,, och då kommer förmodligen klimatet att förändras å det grövsta, men vi tror nog inte det menas så,,,, eller.
   Att “bara” överföra el till dit den behövs,,,, nja,,, det är inte så “bara” kan jag intyga.

   • Lagstiftningen kring el och energi är helt politiserad och anpassad för stora elbolag. T ex får inte el ges bort gratis i näten. Man får inte heller bygga egna konkurrerande nät. Säg att en bonde får sin elförsörjning utslagen, då får bonden inte låna el av grannen, genom att dra en förlängningssladd, Ett villahusområde som alla har solceller får t ex inte heller bygga upp ett gemensamt batterikluster, dit man sänder all el som själv inte använder. Troligen blir det snart också förbjuder att leva off grid.

    • Erik,,, om Ni och några andra vill bygga ett lokalt elnät så finns förmodligen en hel del att beakta ss. bygglov osv. I övrigt tror jag knappast att någon speciell lagstiftning hindrar er i denna intention att bygga sitt eget elnät.
     Däremot lär knappast befintliga nätägare låta er ansluta till detta nät utan kostnad och i reglerat omfång.

     • Det enklaste sättet är att köpa det befintliga nätet och anlägga en ny anslutnings punkt Då får man en fast avgift och bättre läge att förhandla om kilowatt priset då det handlar om fler KWH Det är så man tjänar på sitt elnät

 • Energidiskussionerna har blivit så oerhört politiserade att det knappt är någon ide att blanda sig i debatten. Till viss del måste jag lägga skulden på både höger (Lars Bern) och vänster (Michael Moore).

  Låt mig först slå fast att detta om att vara självförsörjande har blivit något kontroversiellt. Jorden och dess invånare har under hela sin historia alltid varit självförsörjande. Hela jorden med dess ekosystem är ett slutet, självförsörjande system. Klart som fanken att det går att kopiera detta, om än i det lilla, men många, många aktörer gör allt för att sabotera detta.

  Ikea är självförsörjande på el och har så varit allt sedan 2012 i Sverige; i norden sedan 2015 och säljer nu sin överproduktion. Allt detta är producerat av vindkraftverk. Ett vindkraftverk håller ungefär i ca 25 år – en kärnkraftverk ungefär det dubbla. Innan IKEA satte upp sin vindkraftpark mätte IKEA naturligtvis den genomsnittliga vindstyrkan genom ekvationen m/s under mer än 10 år på en mängd olika platser i Sverige, tills de hittade en plats där det aldrig blåser mindre än 10 m/s.

  https://www.nyteknik.se/energi/snart-nar-ikea-malet-om-fornybar-energi-6972388

 • Wijkman är en sorglig figur svensk politisk historia, inte minst sedan det visade sig att han försökt censurera vetenskapliga avhandlingar från att godkännas vid svenska universitet. Bara för att de avslöjar klimathotets falska dogmer.
  Tänker i första hand på Jacob Nordangårds Ordo ab Chao. En doktorsavhandling han senare utvecklade till boken Rockefeller – en klimatsmart historia.

 • Vi kommer att ha berg av gamla uttjänta vindkraftverk inom några korta år, som ingen kan använda till nånting.
  Kärnkraftverk, med den nya teknologin är vi på mycket säkrare mark.
  Det forskas, även om vårt land försöker att motverka den forskningen och den forskningen visar att vi har för närvarande inte så mycket att välja på om vi inte ska återgå till tidigare: häst o vagn m.m.
  Det finns andra energikällor, på andra planeter, men här och nu så är kärnkraftverk det överlägset bästa alternativet. Det forskas oavbrutet så länge som vi inte kastar bort våra pengar till “The Deap State” och alla dess vindlande vägar mot vår förintelse.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *