Geoekonomi: Kina breder ut sig – Tege Tornvall

publicerad 20 maj 2020
- av Tege Tornvall
Tege Tornvall, eget verk
Tege Tornvall, eget verk
Tege Tornvall, eget verk

DEBATT. Den amerikanske aktivisten och filmskaparen Michael Moore kritiserar så kallad förnyelsebar energi (vind, sol och bio) som energikällor. I sin nya film ”Planet of the Humans” (Människornas planet) menar han att de är för dyra, ger för litet energi och skadar miljön.

Text: Tege Tornvall | Artikeln har tidigare publicerats på Klimatsans.se

Men hans kritik riktar sig bara mot västländer och västerländska investerare i dessa energislag. Han kritiserar varken Kinas eller andra östliga länders investeringar i samma energiformer. Inte heller deras mångfalt större investeringar i kolbaserad energi resp. kärnkraft.

Moore återkommer i stället till tidigare alarmisters varningar för att världens befolkning blivit för stor för Jordens natur och resurser. Vid Lilla Istidens slut ca 1870 var befolkningen 1,5 miljard. Med bättre klimat och levnadsvillkor har befolkningen ökat till 3 miljarder runt 1960, 6 miljarder år 1998 och nu 7,8 miljarder. År 2050 kan vi ha blivit 9-10 miljarder.

Som Hans Rosling betonade har världens befolkning trots det aldrig haft det så bra. Men det var före coronakrisen. Om den inte kan bromsas i folkrika och tätbefolkade utvecklingsländer, kan världens befolkning komma att minska.

Det skulle uppfylla många alarmisters önskan om färre människor. Men det skulle också vålla stor nöd, troligen stora oroligheter och kanske också krig.

Mitt i allt detta fortsätter Kina att öka sitt internationella inflytande och också breda ut sig geografiskt. Kina månar främst om sin infödda befolkning, Han-kineserna. Dessa är över 90 procent av Kinas 1,4 miljarder invånare och dominerar helt främst Kinas östliga, mer välmående områden.

Det är också Han-kineser som driver Kinas expansiva politik med dels utländska investeringar, uppköp och handelsavtal, dels också besättande och anspråk på andra områden. Redan har Kina annekterat Xinjian, Tibet och inre Mongoliet. Hongkongs självständighet hotas, och Kina betraktar Taiwan som en illegal utbrytare.

Även i andra asiatiska länder samt i Afrika gör Kina framstötar. Kina vill helt klart utvidga sitt territorium och sprida sin stora befolkning. Om Donald Trump vill sätta USA främst, sätter Kinas ledning definitivt Kina först. Det bör resten av världen se upp med.

Text: Tege Tornvall, Klimatsans