Extremt hög 4G och 5G-strålning uppmätt på Djurgården, Stockholm

publicerad 11 juni 2020
- av Mona Nilsson
Mobile phone cellular tower 5G. Foto: Mike Goad. Licens: Pixabay.com (free use)

Den 3 juni genomfördes mätningar av mikrovågsstrålning från basstationer för 4G och 5G på Sergels Torg och på Djurgården. Mätningarna visade extremt höga och farliga nivåer vilket orsakade omedelbar hälsopåverkan på de båda vältränade män som genomförde mätningen. Nivåerna är mycket långt över de nivåer vid vilka skadliga hälsoeffekter, inklusive ökad risk för cancer, har observerats av forskare.

De uppmätta nivåerna var som mest 480 000 mikroW/m2 på Sergels Torg och 600 000 mikroW/m2 på Djurgården. Antennerna på dessa platser sitter extremt lågt, endast ett par – tre meter över markplan där människor vistas.

Anders Sydborg och Marko Hautala som genomförde mätningarna upplevde nästan omedelbart hälsopåverkan i form av tryck över bröstet, hjärtklappning, tinnitus och halsbesvär.

De uppmätta nivåerna som orsakade omedelbar hjärtpåverkan hos de friska vältränade män som genomförde mätningen är ändå långt under de referensvärden som våra myndigheter påstår skulle skydda mot alla kända hälsoeffekter. Dessa referensvärden på 10 000 000 mikroW/m2, som är cirka 20 gånger högre än de som mättes upp på Sergels Torg och Djurgården, skyddar emellertid enbart mot omedelbar uppvärmning då strålningen är så intensiv att den värmer upp vävnad med en grad.

5g-strålning hög på Djurgården 3 juni 2020
5g-strålning hög på Djurgården, 3 juni 2020. Foto: Strålskyddsstiftelsen

Det finns överhuvudtaget ingen forskning som visar att det inte föreligger hälsorisker med att exponeras för dessa skyhöga nivåer av strålning från 4G och 5G som nu uppmätts på Sergels Torg och Djurgården. Det finns inte någon forskning som visar att det inte finns hälsorisker i form av till exempel skadlig hjärtpåverkan, huvudvärk, sömnsvårigheter eller cancer, med att exponeras under längre tid för denna strålning, varken i nivå med myndigheternas referensvärde eller tusentals gånger därunder.

Påståendet att myndigheternas referensvärde skulle skydda mot alla kända hälsorisker med exponering för strålning från basstationer saknar därför vetenskaplig grund och är gravt vilseledande och felaktigt.

Text: Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen


Så här kan du stötta Newsvoice

 • @ Pia Lerigon
  Jag tvivlar på att du läst på eftersom att du då skulle ha upptäckt att det finns 1000-tals studier som visar på negativa hälsoeffekter som inte har med uppvärmning att göra (uppvärmning är det enda som gränsvärdet möjligtvis skulle kunna skydda mot) utan det handlar om betydligt lägre nivåer. Kolla bl.a. https://bioinitiative.org/wp-content/uploads/pdfs/BioInitiativeReport-RF-Color-Charts.pdf och http://www.bioinitiative.org
  Redan 1997 visade en studie på råttor att den 5:e generationen som utsattes för mobiltelefoni blev oåterkalleligt steril (nu är vi människor någonstans 2:a, 3:e generationen).
  Världens dyraste och längsta studie NTP-study (National Toxicology Program) visade på ökad förekomst av tumörer på hjärtat (schwannomas), i hjärnan (malignant gliomas) och binjurarna (pheochromocytomas) samt DNA-skador
  Jo, ordet strålning är visst en korrekt term (icke joniserande strålning) eftersom det handlar om fjärrfält (dvs på nån våglängds avstånd när man inte kan skilja elektriska fält och magnetfält åt längre). Och ja det stämmer att det är radiovågor (radio betyder ju faktiskt jag strålar). Det värsta med detta är att man inte kan välja om man vill utsätta sig för det eller inte, utan vi blir påtvingade helkroppsbestrålning dygnet runt från mobilbasstationerna.

 • @ Pia Lerigon
  Jag tvivlar på att du läst på eftersom att du då skulle ha upptäckt att det finns 1000-tals studier som visar på negativa hälsoeffekter som inte har med uppvärmning att göra (uppvärmning är det enda som gränsvärdet möjligtvis skulle kunna skydda mot) utan det handlar om betydligt lägre nivåer. Kolla bl.a. https://bioinitiative.org/wp-content/uploads/pdfs/BioInitiativeReport-RF-Color-Charts.pdf och http://www.bioinitiative.org
  Redan 1997 visade en studie på råttor att den 5:e generationen som utsattes för mobiltelefoni blev oåterkalleligt steril (nu är vi människor någonstans 2:a, 3:e generationen).
  Världens dyraste och längsta studie NTP-study (National Toxicology Program) visade på ökad förekomst av tumörer på hjärtat (schwannomas), i hjärnan (malignant gliomas) och binjurarna (pheochromocytomas) samt DNA-skador
  Jo, ordet strålning är visst en korrekt term (icke joniserande strålning) eftersom det handlar om fjärrfält (dvs på nån våglängds avstånd när man inte kan skilja elektriska fält och magnetfält åt längre). Och ja det stämmer att det är radiovågor (radio betyder ju faktiskt jag strålar). Det värsta med detta är att man inte kan välja om man vill utsätta sig för det eller inte, utan vi blir påtvingade helkroppsbestrålning dygnet runt från mobilbasstationerna.

 • [personangrepp, raderat]

  Det är INTE strålning, det är helt vanliga mikrovågor det vill säga radiovågor/ljud.

  Var GLAD istället att den plats i Sverige som har högst andel mikrovågor ligger 20 gånger under gränsvärdena, varför det är totalt ofarligt.

  Du skriver att det inte finns någon forskning som säger att höga nivåer av strålning är ofarligt. Faktum är att det finns MASSVIS av forskning som visar att det är ofarligt. Vi har ingen ökad cancerrisk av att använda mobiltelefoner. Nej, det påverkar inte vårt DNA. Nej, vi värmer inte upp kroppen om vi följer de gränsvärden som Sverige satt upp.

  [personangrepp, raderat]

  Jag jobbar själv med feng shui, vilket handlar om energier, och inte ens jag oroar mig för att mobilmasterna skulle “stråla” för jag har gjort min läxa och läst på.

  [personangrepp, raderat]

  Kan du inte börja oroa dig för verkliga faror som klimatkrisen, utfiskade hav, jordbruksmark som utarmas och sådant som på riktigt är farligt för liv och hälsa. Mobilmasterna får vi leva med för människor vill kunna använda sina telefoner. Lägg energin på viktigare saker än på att försöka stoppa något som inte går att stoppa och som dessutom inte har några påvisade negativa hälsoeffekter.

 • [personangrepp, raderat]

  Det är INTE strålning, det är helt vanliga mikrovågor det vill säga radiovågor/ljud.

  Var GLAD istället att den plats i Sverige som har högst andel mikrovågor ligger 20 gånger under gränsvärdena, varför det är totalt ofarligt.

  Du skriver att det inte finns någon forskning som säger att höga nivåer av strålning är ofarligt. Faktum är att det finns MASSVIS av forskning som visar att det är ofarligt. Vi har ingen ökad cancerrisk av att använda mobiltelefoner. Nej, det påverkar inte vårt DNA. Nej, vi värmer inte upp kroppen om vi följer de gränsvärden som Sverige satt upp.

  [personangrepp, raderat]

  Jag jobbar själv med feng shui, vilket handlar om energier, och inte ens jag oroar mig för att mobilmasterna skulle “stråla” för jag har gjort min läxa och läst på.

  [personangrepp, raderat]

  Kan du inte börja oroa dig för verkliga faror som klimatkrisen, utfiskade hav, jordbruksmark som utarmas och sådant som på riktigt är farligt för liv och hälsa. Mobilmasterna får vi leva med för människor vill kunna använda sina telefoner. Lägg energin på viktigare saker än på att försöka stoppa något som inte går att stoppa och som dessutom inte har några påvisade negativa hälsoeffekter.

 • Tack kerstin för din kamp. Det ända som hjälpa är att många fler skriver till myndigheter och kontaktar politiker. Så länge det är bara några få kommer dem i stort sätt att strunta i det. Regeringen är i maskopi med industrin som sätter upp denna teknik. Vi få göra som man gör i USA kräver fram de namn som är inblandat och offentlig gör dem då deras agenda är att agera i det dolda. Draggar man fram dem i ljuset blir det nog rätt snart en ändring.

 • Tack kerstin för din kamp. Det ända som hjälpa är att många fler skriver till myndigheter och kontaktar politiker. Så länge det är bara några få kommer dem i stort sätt att strunta i det. Regeringen är i maskopi med industrin som sätter upp denna teknik. Vi få göra som man gör i USA kräver fram de namn som är inblandat och offentlig gör dem då deras agenda är att agera i det dolda. Draggar man fram dem i ljuset blir det nog rätt snart en ändring.

 • Kolla trädet precis bak/vid toalettet på Djurgården på filmen. Ser inte särskilt friskt ut, eller. Så där kommer vi alle bli om inte det här stoppas!

 • Kolla trädet precis bak/vid toalettet på Djurgården på filmen. Ser inte särskilt friskt ut, eller. Så där kommer vi alle bli om inte det här stoppas!

 • Har väntat på svar från mitt “överklagande” från miljö och hälsomyndigheten,på Länstyrelsen, sedan i september 2019 när jag anmälde, detta kom häromdagen, med exakt samma svar som kommunen hade när jag anmälde dit, undrar om de har samma “papper” som standard när de skickar svar…känner mig inte värd att lyssnas på som medborgare…men jag har fajtats i många år för våra rättigheter som kommuninvånare, vi som har besvär av smutsig el och strålning från mobilmasters sändare…mina vänner och kollegor blir sjukare för var månad som går nu sedan man “krämar på” effekterna, har mistat en vän genom tragisk bortgång…nerverna höll inte…När jag var ute på “stan” och delade ut STOPPA 5G nu i dagarna, då var det väldigt många som lyssnade på vad jag hade att säga, då kom det fram att dom hade samma besvär som jag själv, de tyckte detta är skamligt att inte myndigheter upplyser om farorna, särskilt skolorna för att hålla barnen “friska”, jag berättade då att kommunen och skolan och politikerna har fått KILOVIS MED MATERIAL! Men ingen bryr sig!Ja, sade en person, det är dags att börja agera nu riktigt ordentligt! Jag berättade också att jag hade haft en politiker hemma hos mig på “kafferep”, och detta var den enda som verkligen lyssnade, “denna politiker uttryckte sig i ett tackbrev till mig så här:Vill tacka för att du tog emot mig i ditt hem med fika och trevligt samtal. Tar med mig dina funderingar kring strålning och wifi och 5G. Har läst materialet du sände med och gett resten till mitt “skrivbiträde”. Personligen känner jag en väldig respekt för dig och de personer som oegennyttigt stöttar andra för allas vårt samhälle.” Jag ska nu följa upp detta med ett telefonsamtal till undertecknad politiker. För mig kändes det bra, även om detta kanske inte betyder något särskilt, så var det något jag kan gå vidare med… Ja, man kan jobba på olika sätt såklart, detta är ett sätt.

 • Intressant att “friska” nu får symptom omedelbart, Jag är elöverkänslig och får dessa symptom överallt där belastningen är för hög. När jag var som sämst 2009 innan jag flydde min lägenhet så hade jag samtliga symptom som människor nu beskriver.

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/som-att-fa-alla-virus-samtidigt

  Vore intressant om någon kunde mäta strålningen i dessa människors hem. Har flera nära bekanta som började få konstant torrhosta när man ökade 4G strålningen och började “smygprova” 5G förra hösten. Vi kunde mäta upp 5G i mitt hem (inte angiven testplats) på de lägre frekvenserna i slutet på sommaren 2019. När en vän meddelade Post och Telestyrelsen om detta försvann signalen igen.

  Börja anmäla, ni som har ork och pengar.
  https://emrlegaleducation.com/

 • Om ni inte sett 5G summit så sänds alla intervjuerna under helgen gratis. Registrera dig på
  https://the5gsummit.com/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Mark+your+calendar+for+Encore+Weekend+%28starts+Saturday%29%21&utm_campaign=5G20
  Jag rekommenderar Martin Pall del 1 och 2, och Paul Heraux, Oram Miller mfl
  Sent ikväll kan man också lyssna till en “Expert Panel Livestream”
  https://the5gsummit.com/livestream/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Giveaway+winners+%28and+a+new+bonus+from+HealthMeans%29&utm_campaign=5G20

 • Har väntat på svar från mitt “överklagande” från miljö och hälsomyndigheten,på Länstyrelsen, sedan i september 2019 när jag anmälde, detta kom häromdagen, med exakt samma svar som kommunen hade när jag anmälde dit, undrar om de har samma “papper” som standard när de skickar svar…känner mig inte värd att lyssnas på som medborgare…men jag har fajtats i många år för våra rättigheter som kommuninvånare, vi som har besvär av smutsig el och strålning från mobilmasters sändare…mina vänner och kollegor blir sjukare för var månad som går nu sedan man “krämar på” effekterna, har mistat en vän genom tragisk bortgång…nerverna höll inte…När jag var ute på “stan” och delade ut STOPPA 5G nu i dagarna, då var det väldigt många som lyssnade på vad jag hade att säga, då kom det fram att dom hade samma besvär som jag själv, de tyckte detta är skamligt att inte myndigheter upplyser om farorna, särskilt skolorna för att hålla barnen “friska”, jag berättade då att kommunen och skolan och politikerna har fått KILOVIS MED MATERIAL! Men ingen bryr sig!Ja, sade en person, det är dags att börja agera nu riktigt ordentligt! Jag berättade också att jag hade haft en politiker hemma hos mig på “kafferep”, och detta var den enda som verkligen lyssnade, “denna politiker uttryckte sig i ett tackbrev till mig så här:Vill tacka för att du tog emot mig i ditt hem med fika och trevligt samtal. Tar med mig dina funderingar kring strålning och wifi och 5G. Har läst materialet du sände med och gett resten till mitt “skrivbiträde”. Personligen känner jag en väldig respekt för dig och de personer som oegennyttigt stöttar andra för allas vårt samhälle.” Jag ska nu följa upp detta med ett telefonsamtal till undertecknad politiker. För mig kändes det bra, även om detta kanske inte betyder något särskilt, så var det något jag kan gå vidare med… Ja, man kan jobba på olika sätt såklart, detta är ett sätt.

 • Bra att strålningen är hög där många beslutsfattare rör sig
  I framtiden får vi en ny typ av utsatta områden.

 • Intressant att “friska” nu får symptom omedelbart, Jag är elöverkänslig och får dessa symptom överallt där belastningen är för hög. När jag var som sämst 2009 innan jag flydde min lägenhet så hade jag samtliga symptom som människor nu beskriver.

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/som-att-fa-alla-virus-samtidigt

  Vore intressant om någon kunde mäta strålningen i dessa människors hem. Har flera nära bekanta som började få konstant torrhosta när man ökade 4G strålningen och började “smygprova” 5G förra hösten. Vi kunde mäta upp 5G i mitt hem (inte angiven testplats) på de lägre frekvenserna i slutet på sommaren 2019. När en vän meddelade Post och Telestyrelsen om detta försvann signalen igen.

  Börja anmäla, ni som har ork och pengar.
  https://emrlegaleducation.com/

  • Kanske “dom” är ute efter att köpa billiga tomter och hus lite var stans där de skruvar upp styrkan på masterna? Det slår mig att Schlaug, som jag kommenterade idag, kanske har gjort helt rätt som har flyttat bort från hela skiten.

 • Om ni inte sett 5G summit så sänds alla intervjuerna under helgen gratis. Registrera dig på
  https://the5gsummit.com/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Mark+your+calendar+for+Encore+Weekend+%28starts+Saturday%29%21&utm_campaign=5G20
  Jag rekommenderar Martin Pall del 1 och 2, och Paul Heraux, Oram Miller mfl
  Sent ikväll kan man också lyssna till en “Expert Panel Livestream”
  https://the5gsummit.com/livestream/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Giveaway+winners+%28and+a+new+bonus+from+HealthMeans%29&utm_campaign=5G20

 • Bra att strålningen är hög där många beslutsfattare rör sig
  I framtiden får vi en ny typ av utsatta områden.

 • Liknar förbluffande mycket symptomen vid Covid 19. En tillfällighet eller ett tecken på hur vi manipuleras?

  • En bra fråga Ann Mari. Kanske vill de bli av med de känsligaste individerna, samtidigt som de skyller deras död på ett virus? Inte omöjligt, även om jag personligen tror att denna teori är osannolik.

   I vart fall bör man kanske vara försiktig med 5G-telefoni, samt kanske undvika att vistas allt för nära antennerna? Det finns även avskärmnings-lösningar för de som drabbas, som inte innebär vandalisering av antennerna.

   • Vad är det för avskärmning du tänker på. Jag känner till ett företag som heter rtk.se som levererar till banker och försvaret, men det är ju för att förhindra avlyssning för deras del men sen finns det hälsoaspekten.

 • Tyvärr så kommer det att innebära att det är de importerade IS krigarna som har denna sprängkunskap.
  Om och när dessa individer tröttnar på att våldta våra flickor och kvinnor och misshandla/råna minderåriga tonåringar. Så kanske de har tid att påbörja nånting nyttigt?

 • Våra “pålitliga” myndigheter har återigen visat vad de avser att utsätta sin egen befolkning för.
  Vår ” Regering”, som SKA HA som sitt syfte att verka För Folkets väl och ve (vad det nu betyder) återigen visat att de är TOTALT INKAPABLA att skydda oss mot någonting som de har haft gott om tid att kunna avvärja. De har all kunskap till sitt förfogande. Det är många kunniga kanslianställda som har möjlighet att kunna inhämta kunskap från var/vad det än gäller. Likafullt så händer det saker om och om igen som inte ska få hända.
  Jag undrar om vi någonsin haft en mer ondskefull “Regering” att handskas med ??????
  Vi får förlita oss på dem som kan spränga bort detta senaste tillskott av förintelsevapen mot vår befolkning.

 • Hej Mona jättebra att ni visar hur antennerna ser ut och att ni har en tillförlitlig mätare som kan mäta. Jag vet att 60GHz är den ideala för “bra” spridning från antennen och att det är tillåtet. Unga friska män som efter kort strålning vid mätning omedelbart kände symtom är så flagrant övergrepp mot allmänheten. .Det här är verkligen avskyvärt och skrämmande. Jag tror man kan skicka en anmälan till operatör och hävda att den som utsätts för denna strålning känner sig kränkt. eller antal personer som gått samman. Det måste antagligen komma från en enskild person och helst bör man ha en läkare som bekräftar att hans patient känner sig utsatt, uppvisar rädsla och fruktar för sin hälsa . Det tycks vara en framkomlig väg som använts i andra länder. Jag fick reda på det genom the 5G Summit. Fortsätt gärna att mäta vidare i Stockholm. Får man sätta upp dessa antenner på privat hus eller mark?

 • Detta är inget annat än uppsåtlig skada, och i vissa fall mord! Vi såg ju bilder från Wuhan hur folk stupade på gatorna, och ingen tror väl att det berodde på något virus?

  • Det minsta man kan säga är väl att det rent juridiskt rör sig om grov allmänfarlig vårdslöshet, ty uppsåt går väl bara att bevisa för di högste inom Teck industrin och Illuminati et al. och dom anlägger ju satanistiskt beskydd.
   Borde ändå kunna ge som konsekvens att en massa svenskar får skaka galler en tid, ty att bevisa detta borde inte vara så svårt då de inte har några studier som påvisar ofarligheten och vice versa.
   Har vi i landet ingen “Robert F Kennedy jr” advokat som engagerat kan ta sig an detta? Michael Fischbein kanske?
   https://sv.wikipedia.org/wiki/Allm%C3%A4nfarlig_v%C3%A5rdsl%C3%B6shet

 • Liknar förbluffande mycket symptomen vid Covid 19. En tillfällighet eller ett tecken på hur vi manipuleras?

  • En bra fråga Ann Mari. Kanske vill de bli av med de känsligaste individerna, samtidigt som de skyller deras död på ett virus? Inte omöjligt, även om jag personligen tror att denna teori är osannolik.

   I vart fall bör man kanske vara försiktig med 5G-telefoni, samt kanske undvika att vistas allt för nära antennerna? Det finns även avskärmnings-lösningar för de som drabbas, som inte innebär vandalisering av antennerna.

   • Vad är det för avskärmning du tänker på. Jag känner till ett företag som heter rtk.se som levererar till banker och försvaret, men det är ju för att förhindra avlyssning för deras del men sen finns det hälsoaspekten.

 • Tyvärr så kommer det att innebära att det är de importerade IS krigarna som har denna sprängkunskap.
  Om och när dessa individer tröttnar på att våldta våra flickor och kvinnor och misshandla/råna minderåriga tonåringar. Så kanske de har tid att påbörja nånting nyttigt?

 • Våra “pålitliga” myndigheter har återigen visat vad de avser att utsätta sin egen befolkning för.
  Vår ” Regering”, som SKA HA som sitt syfte att verka För Folkets väl och ve (vad det nu betyder) återigen visat att de är TOTALT INKAPABLA att skydda oss mot någonting som de har haft gott om tid att kunna avvärja. De har all kunskap till sitt förfogande. Det är många kunniga kanslianställda som har möjlighet att kunna inhämta kunskap från var/vad det än gäller. Likafullt så händer det saker om och om igen som inte ska få hända.
  Jag undrar om vi någonsin haft en mer ondskefull “Regering” att handskas med ??????
  Vi får förlita oss på dem som kan spränga bort detta senaste tillskott av förintelsevapen mot vår befolkning.

 • Hej Mona jättebra att ni visar hur antennerna ser ut och att ni har en tillförlitlig mätare som kan mäta. Jag vet att 60GHz är den ideala för “bra” spridning från antennen och att det är tillåtet. Unga friska män som efter kort strålning vid mätning omedelbart kände symtom är så flagrant övergrepp mot allmänheten. .Det här är verkligen avskyvärt och skrämmande. Jag tror man kan skicka en anmälan till operatör och hävda att den som utsätts för denna strålning känner sig kränkt. eller antal personer som gått samman. Det måste antagligen komma från en enskild person och helst bör man ha en läkare som bekräftar att hans patient känner sig utsatt, uppvisar rädsla och fruktar för sin hälsa . Det tycks vara en framkomlig väg som använts i andra länder. Jag fick reda på det genom the 5G Summit. Fortsätt gärna att mäta vidare i Stockholm. Får man sätta upp dessa antenner på privat hus eller mark?

 • Detta är inget annat än uppsåtlig skada, och i vissa fall mord! Vi såg ju bilder från Wuhan hur folk stupade på gatorna, och ingen tror väl att det berodde på något virus?

  • Det minsta man kan säga är väl att det rent juridiskt rör sig om grov allmänfarlig vårdslöshet, ty uppsåt går väl bara att bevisa för di högste inom Teck industrin och Illuminati et al. och dom anlägger ju satanistiskt beskydd.
   Borde ändå kunna ge som konsekvens att en massa svenskar får skaka galler en tid, ty att bevisa detta borde inte vara så svårt då de inte har några studier som påvisar ofarligheten och vice versa.
   Har vi i landet ingen “Robert F Kennedy jr” advokat som engagerat kan ta sig an detta? Michael Fischbein kanske?
   https://sv.wikipedia.org/wiki/Allm%C3%A4nfarlig_v%C3%A5rdsl%C3%B6shet

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *