Extremt hög 4G och 5G-strålning uppmätt på Djurgården, Stockholm

publicerad 11 juni 2020
- Mona Nilsson
Mobile phone cellular tower 5G. Foto: Mike Goad. Licens: Pixabay.com (free use)

Den 3 juni genomfördes mätningar av mikrovågsstrålning från basstationer för 4G och 5G på Sergels Torg och på Djurgården. Mätningarna visade extremt höga och farliga nivåer vilket orsakade omedelbar hälsopåverkan på de båda vältränade män som genomförde mätningen. Nivåerna är mycket långt över de nivåer vid vilka skadliga hälsoeffekter, inklusive ökad risk för cancer, har observerats av forskare.

De uppmätta nivåerna var som mest 480 000 mikroW/m2 på Sergels Torg och 600 000 mikroW/m2 på Djurgården. Antennerna på dessa platser sitter extremt lågt, endast ett par – tre meter över markplan där människor vistas.

Anders Sydborg och Marko Hautala som genomförde mätningarna upplevde nästan omedelbart hälsopåverkan i form av tryck över bröstet, hjärtklappning, tinnitus och halsbesvär.

De uppmätta nivåerna som orsakade omedelbar hjärtpåverkan hos de friska vältränade män som genomförde mätningen är ändå långt under de referensvärden som våra myndigheter påstår skulle skydda mot alla kända hälsoeffekter. Dessa referensvärden på 10 000 000 mikroW/m2, som är cirka 20 gånger högre än de som mättes upp på Sergels Torg och Djurgården, skyddar emellertid enbart mot omedelbar uppvärmning då strålningen är så intensiv att den värmer upp vävnad med en grad.

5g-strålning hög på Djurgården 3 juni 2020
5g-strålning hög på Djurgården, 3 juni 2020. Foto: Strålskyddsstiftelsen

Det finns överhuvudtaget ingen forskning som visar att det inte föreligger hälsorisker med att exponeras för dessa skyhöga nivåer av strålning från 4G och 5G som nu uppmätts på Sergels Torg och Djurgården. Det finns inte någon forskning som visar att det inte finns hälsorisker i form av till exempel skadlig hjärtpåverkan, huvudvärk, sömnsvårigheter eller cancer, med att exponeras under längre tid för denna strålning, varken i nivå med myndigheternas referensvärde eller tusentals gånger därunder.

Påståendet att myndigheternas referensvärde skulle skydda mot alla kända hälsorisker med exponering för strålning från basstationer saknar därför vetenskaplig grund och är gravt vilseledande och felaktigt.

Text: Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq