Orgasmvetenskap – Moder jords evolutionära genidrag

Christer Nilsson - Foto: Johan ArvidssonChrister Nilsson (1941-) är historiker och författare (6 böcker), ledarskribent och recensent av facklitteratur. Han har skrivit för Läkartidningen, Axess, Ale - Historisk tidskrift, Finsk tidskrift, Expressen, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, Östgötacorren, Borås tidning och NewsVoice.
publicerad 15 juni 2020
- Christer Nilsson
Orgasmvetenskap. Licens: Shutterstock.com

ORGASMVETENSKAP  LIVSSTIL. Bakom hela människans utvecklingshistoria ligger önskan att para sig – där orgasmen och den sexuella njutningen är den överlägset kraftfullaste driften och instinkten, det nav kring vilket världen vrider sig och den belöningsmekanism som uppmuntrat oss att lämna vårt genetiska arv vidare.

Text: Christer Nilsson, omvärldsanalytiker och författare med medicinhistoria som specialitet

För cirka 66 miljoner år sedan träffades jorden av en asteroid som utrotade merparten av dåtidens växter och djur, inklusive dinosaurierna. Däggdjuren drabbades hårt, endast de mörkerlevande överlevde, men enligt en studie i Journal of Evolutionary Biology återhämtade sig dessa oväntat snabbt. På 300,000 år lyckades däggdjuren fördubbla artrikedomen jämfört med före katastrofen. Av klassen däggdjur finns i dag cirka 5400 arter. Frågan är: har orgasmen spelat roll vid dessa arters instinkt att reproducera sig?

Mycket tyder på att åtminstone människoapor upplever någon sorts orgasm under akten och då oftare hos hanarna. Precis som människan parar de sig inte alltid för att fortplanta sig. Men båda arterna är parningsberedda året runt, till skillnad från i praktiken alla andra däggdjur.

Hos människan är den kvinnliga orgasmen något av ett mysterium, eftersom den inte fyller någon tydlig biologisk funktion (som hos mannen vid sädesuttömningen). Så varifrån kommer den då? Kaninerna kan ha svaret, anser forskarna i en studie presenterad i september 2019 vid Proceedings of the National Academy of Science, USA.

Orgasmvetenskap

Den kvinnliga orgasmen är en ”biologisk rest” med sina evolutionära rötter i en reflex vid parningen sammankopplad med ägglossning som finns bland annat hos kaniner. Dessa behandlades med fluoxetin, ett antidepressivt läkemedel, känt även för att hämma kvinnans förmåga att få orgasm. Antalet ägglossningar vid parningen var 30 procent lägre för de medicinerande kaninerna jämfört med kontrollgruppen. Eftersom fluoxetin hämmar denna reflex såväl som orgasmen hos kvinnor, ansåg forskarna att de båda var samma mekanism med ett gemensamt evolutionärt ursprung.

Hos mannen är sädesuttömning och orgasm två skilda företeelser, även om de upplevs som en och samma sak då de vanligtvis inträffar samtidigt. Men de kan också uppträda separat. Sädesuttömning kan ske utan orgasm och kan uppstå i samband med en del neurologiska sjukdomar; libidon försvinner då såväl som erektionen och kan vara ett stort problem för den drabbade mannen, då orgasm är viktig för att uppleva sexuell tillfredsställelse.

Orgasmen verkar däremot inte ha några negativa effekter på libido och erektion. Man kan träna på och lära sig att skilja på sädesuttömning (då erektionen försvinner) och orgasm och därmed få orgasmer utan sädesuttömning – och kan då få multipla orgasmer. Detta har utvecklats till vällustens sköna konst och har praktiserats i årtusenden inom kinesisk taoism, indisk tantra och arabiska traditioner. Inom taoismen anses det att mannen förlorar kraft och energi genom uttömning av sin sperma och därför bör han vara sparsam med den.

Män kan således få multipla orgasmer, precis som kvinnor. Kinsey-rapporten (1948 och 1953) beskrev att hälften av alla prepubertala pojkar, tolv år och yngre, kunde uppleva två orgasmer i följd, eftersom de inte hade någon sädesuttömning, en tredjedel kunde få fem eller fler orgasmer efter varandra. Denna unika förmåga överträffar avgjort tonåringarnas. Generellt är forskarna eniga om att ändamålet med mannens orgasm är att sprida sin säd och garantera sin avkomma.

En kvinna kan mycket väl bli gravid trots att hon inte fått någon orgasm. Det kan vara en förklaring till varför män har lättare att uppleva den storm av belöningshormoner som en orgasm innebär (oxytocin, dopamin, endorfiner) – även om kvinnor har dubbelt så många nervändar, 8000, i klitoris som män har i sin penis. Eller annorlunda uttryckt: mäns sexlust startar mellan benen medan den hos kvinnan framför allt uppstår som sexuella fantasier i hjärnan.

I en koreansk studie (PubMed januari 2013) visade hjärnskanningar att kvinnor tänder mer på romantisk erotik än på ren fysisk erotik eller pornografi. Hos männen förhöll det sig precis tvärtom.

Den kvinnliga orgasmen kan sägas vara mer varierad än den manliga. Orgasmen kan upplevas på olika sätt beroende på vilken kvinna som beskriver den. Det talas om orgasm efter klitorisstimulering, om stimulering i slidan (G-punkten), om anal orgasm, om bröstorgasm, om multipla orgasmer, men också om orgasm utan fysisk stimulering med enbart fantasins hjälp. Även kvinnor kan släppa ifrån sig olika vätskor.

Fontänorgasm och ejakulation är två olika fenomen. Ejakulation är en mjölkaktig vätska från den kvinnliga prostatan, medan fontänorgasm är klar och tunn och kommer från urinblåsan (Monet 2016).  Det finns också en direktkontakt mellan kvinnans bröst och könsorganen, både hormonellt och genom nerver. Stimulansen aktiverar samma del av hjärnan – sensoriska cortex – som närkontakt med klitoris och vagina gör.

Människans sexuella vanor och lust till orgasm har studerats på längden och tvären. Insektsforskaren Kinsey har kallats den moderna sexologins skapare. Rapporten visade att barns sexualitet, sex före äktenskapet, utomäktenskapliga förbindelser, onani och homosexualitet var vida vanligare än man kunnat föreställa sig.

Kritiken var hård, med rätta, vad gällde alla grova fel vid urval och metodik. 60-talets dominerande sexprofeter var Masters and Johnson vilka med stor genomslagskraft introducerade den ”Sexuella responscykeln” enligt följande: Upphetsningsfas, Platåfas, Orgasmfas, Återgångsfas. Genom laboratoriemätningar av kvinnors sexuella reaktioner kom M & J till den revolutionerande (och felaktiga) slutsatsen att det endast fanns en sorts orgasm: via stimulans av klitoris, men man fann också att många män och kvinnor var kapabla till sex och orgasm långt efter 70-årsåldern.

70-talets milstolpe i branschen var Shere Hites rapport, 1976, om hur tretusen kvinnor spontant berättade hur de uppfattade sin egen sexualitet. Senare kom också rapporter om mannen och familjen. Hite fick även hon utstå hård kritik för ”ovetenskaplighet”. Hennes urvalsmetoder underkändes av forskarvärlden, men som informationskälla om kvinnans sexualitet är ändå hennes rapporter epokgörande och oöverträffade.

RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, är en ideell medlemsorganisation med syfte att sprida sexualupplysning, också till skolorna, samt att vara opinionsbildande. Man har lyft fram en rad ganska okända fakta, däribland en viktig studie från 1998, publicerad i Journal of Urologi, av australiensiskan Helen O’Connell vilken hade ”återuppväckt” gamla glömda kunskaper om kvinnans klitoris: ”Den gömmer sig under huden som ett isberg”, och först genom henne har forskarna insett hur stor klitoris är och hur den egentligen ser ut.

Den som lade en våt filt över denna gamla kunskap var ”önsketänkaren” Sigmund Freud med sin tes att ”den enda sanna orgasmen var den som kvinnan fick i slidan av mannens penis”.

RFSU redovisar också en del aktuell statistik: Att det finns ett ”orgasmiskt glapp” mellan män och kvinnor. 60 procent av kvinnorna får i genomsnitt orgasm vid de tillfällen de har sex, medan männen ligger nära 100 procent. Att lesbiska kvinnor får betydligt fler orgasmer än heterosexuella kvinnor. Att av alla kvinnor behöver 80-90 procent stimulans direkt på klitoris för att uppnå orgasm. Att kvinnan kan uppnå orgasm lika snabbt som mannen, i genomsnitt fyra minuter för båda att få orgasm vid onani.

Sex och orgasm som njutbar medicin?

Man har konstaterat att dödligheten bland män som har regelbundna orgasmer är lägre än hos män som sällan får orgasm av att onanera eller har sex och att män som ejakulerar ofta även tycks löpa mindre risk för prostatacancer (Rider m.fl.) Sex tycks också för både män och kvinnor vara bra för hjärtat därför att det kan sänka blodtrycket och även verka förebyggande mot stroke. Detta eftersom stressnivån sänks (Hall 2010 och Banks 2002).

Vid orgasm frigörs en mängd endorfiner och då känner vi oss lyckliga och harmoniska. Orgasmer stärker immunförsvaret och ökar också blodflödet till huden och sägs resultera i en vackrare hy (Urbani 1999)

Idéhistorikern Karin Johannisson tar i sin bok ”Den mörka kontinenten” (1994) ett elegant grepp om kvinnan och sexualiteten. ”Allt hos kvinnan är en gåta”, hävdade Nietzsche, ”och allt hos kvinnan har en enda lösning: den heter havandeskap”.

”I konst, litteratur och vetenskap möter vi samma kluvenhet, samma förfrämligande. Kvinnan var mer gäckande, mindre genomskinlig än mannen. Hon var kroppsligare och samtidigt bräckligare. Hon var tung som jorden och flyktig som elden”, skriver Karin Johannisson.

Enligt det sena 1800-talets medicinska litteratur hade den normala kvinnan ingen eller svag sexualdrift. Avsexualiseringen inledde det borgerliga kvinnoidealet. Orgasmen som tidigare betonats så starkt för en lyckosam befruktning, försvann spårlöst ur den medicinska litteraturen. Priset var högt i form av sjukdom, depression och utanförskap. Emily Dickinson, Viktoria Benedictsson och Virginia Woolf är välkända exempel. Detta i kontrast till sexualhandledningar från 1700-talets slut som betonade att kvinnans sexualitet var lika stark som mannens och uppmärksamheten på klitoris behandlades med godmodig saklighet: ”denna del är hufwudsätet för nöjet hos qwinnorna under sammanlaget”.

Slutligen bör vi nog sända en tacksamhetens tanke till asteroiden som träffade jorden. Utan den hade antagligen dinosaurierna varit världens härskare och inte som nu Homo sapiens som varje dag vällustigt fortsätter sin evolutionära ödesbestämmelse att lämna sitt genetiska arv vidare.

Text: Christer Nilsson, omvärldsanalytiker och författare med medicinhistoria som specialitet

Referenser


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Mycket fin bild måste jag säga, och i samma ögonblick måste jag också nämna att det är två professionella modeller som bara gör sitt jobb – bilden är med andra ord inte autentisk. Har själv modelerat (om än i mindre blygsam skala för Friskis och Svettis) men lärde mig mycket om ljusförhållande och positioner samt hur lång tid det tar att få till en bra bild.

  Missionären är den i särklass bästa ställningen – ögonkontakt och kommunikation; eller som jag brukar säga: pensionären. I verkligheten är nog den vanligaste ställning bland par i dag: ensamt liggande i: framstupa sidoläge.

  Varför är bilden inte autentisk? För att ljusförhållandena är alldeles för professionellt arrangerat samt att de två älskande inte ser in i varandras ögon samt till sist så finns det ingen glädje dem emellan.

  • Problemet jag har med länken är att en kvinnan i fråga vet mer om mäns orgasmer än vad män vet och detta enbart baserat på Daoismen som har en något oklar bakgrund. Visst, är en står beundrare av österländsk filosofi och försöker praktisera det i vardagen. Det som kvinnan påstår en en orgasm är i min värld inte en orgasm utan bara vardagligt mys.

   Återstår grundfrågan: hur vet man något? Själv är jag svag för den positivistiska metodologin, anser även att den borde tillämpas inom sociologin. Tycker stängt taget det inte finns något annat sätt att veta något till skillnad från: ana, förstå, ha viss kännedom kring eller vara bekant med. Är det inte möjligt att nå ända fram, är frågan i så fall fel ställd eller så får man acceptera att leva i en viss ovisshet och möjligen se det som en högre from av nonsens.

   Det man skulle behöva göra vore att skiktröntga män i orgasmögonblicket som säger sig ha multipla orgasmer. Sedan utifrån subjektiv tolkning av röda färgglada ljuspunkter på en skärm (hjärnan) hävda att den här mannen har multipla orgasmer men den här mannar har det inte. Jag är skeptisk.

  • Problemet jag har med länken är att en kvinnan i fråga vet mer om mäns orgasmer än vad män vet och detta enbart baserat på Daoismen som har en något oklar bakgrund. Visst, är en stor beundrare av österländsk filosofi som jag försöker praktisera i vardagen. Det som kvinnan påstår är en orgasm är i min värld inte en orgasm utan bara vardagligt mys.

   Återstår grundfrågan: hur vet man något? Själv är jag svag för den positivistiska metodologin. Tycker stängt taget det inte finns något annat sätt att veta något till skillnad från: ana, förstå, ha viss kännedom kring eller vara bekant med. Är det inte möjligt att nå ända fram, är frågan i så fall fel ställd eller så får man acceptera att leva i en viss ovisshet och möjligen se det som en högre from av nonsens.

   Det man skulle behöva göra vore att skiktröntga män i orgasmögonblicket som säger sig ha multipla orgasmer. Sedan utifrån subjektiv tolkning av röda färgglada ljuspunkter på en skärm (hjärnan) hävda att den här mannen har multipla orgasmer men den här mannen har det inte. Jag är skeptisk. Hur kan man överhuvudtaget känns till andras orgasmer? Orgasm är ett ytterst ensam tillstånd, det enda behagliga ensamma tillståndet.

 • Anser även att orgasmen är, hur ska jag säga, övereklamerad för mäns del vad gäller njutningen. Är nofepstronet sedan över 15 tillbaka (nofap = totalförbud mot porrsurfning och onnani se vidare nofap.com) och oj så mycket mer jag uppskattade närhet, kärlek, kvinnor och erotik.

  Sedan måste jag medge att det var modigt att göra ett försök att skriva om något så svårt och artikel är bra. För att återgå till huvudtemat – däggdjurs fantastiskta framgångssaga stavas orgasm samt sex enbart för njutningen skull. Nja… Alla levande varelser reproducerar sig och den driven har funkat och funkar än utan den magiska orgasmen. Återstår frågan huruvida vi, däggdjuren, dels är ensamma om den samt varför vi utvecklat orgasmen? Den frågan får andra svara på.

 • Tror inte att män kan få multipla orgasmer. Hur ngick den studien till? Det är väl mannens uppgifter man utgår från i så fall. Tror även att betydligt färre kvinnor än (var vad det 70 procent) får orgasm. Har träffat så många kvinnor som aldrig fått orgasm. Dagen unga kvinnor har det möjlighet mer gynnsamt, det har jag av förståeliga skäl inte koll på. Sedan ökar orgasmens styrka ju färre gånger en man får den. I alla avseenden är upplevelsen styrka koppla till relationes trygghet och ömsesidigt attraktion.

  Detta ämnen är ytterst svårt att närma sig då ej forskare (amatörer) enbart har att utgå från sin egen erfarenhet och det är ingen bra vetesklig utgångspunkt. Samtidigt blir det fel om bara forskare skall utsla sig. En man som håller inne med sin orgasm kan älska flera gånger på dag alls dar i veckan, men då fått detta gått, minskat intresset.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *