12 goda råd för att reducera strålning

publicerad 15 juni 2020
- av TV Hälsa
Smartphone. Foto: Pexels @ Pixabay.com
Smartphone. Foto: Pexels @ Pixabay.com
Smartphone. Foto: Pexels @ Pixabay.com

Cirka fem procent av alla människor drabbas negativt av den elektromagnetiska strålningen från nätverk och mobiler. Besvären yttrar sig på lite olika sätt. En del får huvudvärk, andra yrsel och illamående, sveda och en brännande känsla i huden, kramper eller dåligt minne.

Text: Sissel Halmøy, Folkets strålevern i Norge | Översättning: Madeleine Lidman 

Några råd som reducerar strålningen

1. Vänta med att lyfta telefonen till örat, tills du ser att samtalet har gått fram.

Strålningen från telefonen är betydligt högre när du försöker ringa någon, men den reduceras betydligt när samtalet är framkopplat.

2. Begränsa användningen av mobiltelefonen i bilen

Mobiltelefonen bör helst vara i flygplansläge i bilen eftersom bilens metallkaross reflekterar strålningen och därmed förstärker den. Karossen fungerar också som en skärm, så mobiltelefonen måste vara på maximal effekt, för att kunna nå ut genom metallen och till basstationen. I vissa bilar kan du beställa en “premiumtelefon”. Då får du ett tvillingkort i instrumentbrädan och en utvändig antenn. Strålningen hamnar då utanför – och du inuti bilen.

3. Använd hörlurar eller högtalarfunktionen

Det är bäst att använda mobiltelefonen i högtalarläge och ha den så långt bort från kroppen som möjligt. Strålningen till huvudet reduceras avsevärt när du använder hörlurar, men kopparsladden på vanliga öronproppar verkar ledande på de elektromagnetiska strålarna och överför dem till huvudet. Det finns hörlurar med luft de sista 10–15 cm och det rekommenderas. Trådlösa öronproppar är en dålig idé eftersom de strålar mycket och på kort avstånd från hjärnan.

4. Undvik att ha din telefon liggande vid sängen eller i sovrummet på natten

Telefonen avger elektromagnetiska strålar, ungefär var 20:e sekund. Det hämtar också uppdateringar, data och mer under natten. Det påverkar och stressar kroppen i onödan.

5. Använd telefonen endast för…

Läs hela artikeln i TV Hälsa