Forskare: 5G-teknik kan inducera coronavirus i hudceller

publicerad 24 juli 2020
- av Torbjörn Sassersson red.
Forskning på coronavirus med hjälp av 5G? Illustration: Pixxl Teufel.Licens: Pixabay.com
Forskning på coronavirus med hjälp av 5G? Illustration: Pixxl Teufel.Licens: Pixabay.com
Forskning på coronavirus med hjälp av 5G? Illustration: Pixxl Teufel. Licens: Pixabay.com

VETENSKAP. Sju forskare uppger att 5G millimetervågor kan absorberas av hudceller, vilka fungerar som antenner. Vågorna kan sedan producera coronavirus i biologiska celler.

Text: NewsVoice: Artikel är uppdaterad 26 juli

Informationen presenterades online på den ansedda forskningdatabasen PubMed (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov) den 16 juli 2020 innan den drogs tillbaka den 24 juli i väntan på att publiceringen går i tryck.

Forskarna förklarar att DNA är uppbyggt av laddade elektroner och atomer som har induktorliknande strukturer. Dessa strukturer kan delas upp i linjära, toroida och runda induktorer. DNA-induktorerna kan alltså interagera med externa elektromagnetiska vågor och på det viset påverka cellerna. De externa vågorna kan bilda virusliknande strukturer såsom coronavirus. För att producera dessa virus i celler är det nödvändigt att våglängden för yttre vågor är kortare än cellens storlek, enligt studien.

Den ursprungliga sammanfattningen lyder bla:

"In this research, we show that 5G millimeter waves could be absorbed by dermatologic cells acting like antennas, transferred to other cells and play the main role in producing Coronaviruses in biological cells."

"Inductors interact with external electromagnetic waves, move and produce some extra waves within the cells. The shapes of these waves are similar to shapes of hexagonal and pentagonal bases of their DNA source. These waves produce some holes in liquids within the nucleus.

To fill these holes, some extra hexagonal and pentagonal bases are produced. These bases could join to each other and form virus-like structures such as Coronavirus. To produce these viruses within a cell, it is necessary that the wavelength of external waves be shorter than the size of the cell.

Thus 5G millimeter waves could be good candidates for applying in constructing virus-like structures such as Coronaviruses (COVID-19) within cells."

Forskarna drar alltså slutsatsen att 5G millimetervågor kan vara bra kandidater för att konstruera virusstrukturer såsom coronavirus (som ger sjukdomen Covid-19) i celler.

Sammanställning: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Källa