Fd diplomat: Covid-19 utnyttjas som en härskarteknik för global kontroll

publicerad 23 juli 2020
- av Jens Jerndal
Coronavirus i Spanien 2020. Foto: Gustavo Fring. Licens: Pexels.com
Coronavirus i Spanien 2020. Foto: Gustavo Fring. Licens: Pexels.com
Coronavirus i Spanien 2020. Foto: Gustavo Fring. Licens: Pexels.com

DEBATT. Den artificiellt skapade och lögnaktigt uppblåsta sk Covid-19 pandemin är första steget i ett sedan länge planerat maktövertagande för kontroll av hela mänskligheten, både fysiskt och psykiskt, via 5G och injicerade elektroniska chips i vad som påstås vara ett vaccin för att rädda alla från att dö av Covid-19.

Jens Jerndal, privat foto
Jens Jerndal, privat foto

Text: Jens Jerndal, nationalekonom och statsvetare, fd förste kanslisekreterare i UD och förste ambassadsekreterare i Pakistan | Detta är en fri opinionstext och den återspeglar ej nödvändigtvis redaktionens åsikter

Covid-19 är inte farligare än vilken influensa som helst och har inte lett till högre dödssiffror än som är normalt vilket år som helst. Undantagen har varit när influensan kombinerats med 5G-strålning, eller med en tidigare vaccinering mot säsonginfluensa. Samt hos mycket gamla, redan sjuka människor med starkt försvagat immunsystem på sjukhem och liknande.

Siffrorna och statistiken för Covid-19 har presenterats på avsiktligt missvisande sätt och blåsts upp av media för att skapa skräck och panik och underlag för ett obligatoriskt vaccin. Den verkliga avsikten med ”vaccinet” är att via interaktion mellan ett inplanterat elektroniskt chip- och 5G-signaler kunna till 100% kontrollera varje individ på vår planet, både fysiskt och psykiskt.

Majoriteten av Jordens befolkning har låtit sig hjärntvättas av globalistiska makthavande, media och myndigheter så att de inte förstått vad som faktiskt är på färde. Trots många ”väckarklockor” utefter vägen, såsom Orwells bok ”1984” som sedan länge är på god väg att förverkligas i en uppdaterad version.

Tyvärr tror nog de flesta av de få som faktiskt är medvetna, att de inget kan göra. Och det är klart att ingen människa kan ensam stoppa denna utveckling. Men om tillräckligt många organiserar sig och får med tillräckligt många nyckelpersoner som vågar ställa upp med passivt men massivt motstånd, innan de kan kontrolleras med 5G, då kan vi absolut sätta stopp för denna människo- och livsfientliga utveckling.

Som jag talat och skrivit om i över 25 år, befinner vi oss mitt i det mest omvälvande och mest dramatiska paradigmskiftet i mänsklighetens kända historia. Och det ser ut som om en avgörande strid nu är på gång mellan det gamla paradigmet och det nya paradigmet som jag kallar Vattumannaparadigmet.

Det gamla paradigmet hålls idag vid liv av grovt uppskattat 1 procent av mänskligheten. Den procenten består huvudsakligen av globalister, bolag och institutioner som Bill Gates, Big Pharma och Rockefeller Foundation samt det Rothschildtska globala bankväsendet. De strävar mot en global militärdiktatur under deras egen absoluta kontroll. Och tack vare obegränsade finansiella resurser har de tillskansat sig oproportionerlig politisk makt.

Det nya paradigmet representeras av de återstående 99 %, även om majoriteten av dem nog är omedveten om både den uppdelningen och paradigmskiftet som sådant.

Det nya paradigmet handlar om demokrati, jämlikhet, välstånd och hälsa för alla, men också om solidaritet, samarbete, lagarbete, teamwork och horisontell beslutsgång. Majoriteten av de politiker som lyckats ta makten genom att manipulera systemet och väljarna, låtsas stödja alla dessa nobla principer, medan de i själva verket motarbetar dem, men det nya paradigmet handlar också om elektricitet, elektronik, trådlös kommunikation, snabba transporter, automation, artificiell intelligens m.m.

Till sist handlar Vattumannaparadigmet om helhetsperspektiv, alltings organiska sammanhang, total öppenhet och respekt för allt mänskligt.

Det gamla systemets företrädare har kidnappat den elektroniska halvan av vad det nya paradigmet står för, i syfte att konsolidera sin penning- och egendomsbaserade finansiella och politiska makt. Med resultat att klyftan mellan rika och fattiga snabbt ökat under de senaste tre decennierna, och att ett slags schizofreni uppstått mellan den sociala och den elektronisk-tekniska delen av det nya paradigmet.

Det vi ser utspelas i år är globalisternas slutliga kupp för att genomföra sitt länge förebådade New World Order-imperium. Enligt säkra källor avser de att dramatiskt reducera befolkningen, vilket är mycket lätt att genomföra med 5G, i synnerhet om det kombineras med injektioner av elektroniska chips i ett föregivet vaccin. Som ju nu är högaktuellt mot det i sig själv ganska ofarliga coronaviruset, men som i kombination med 5G och/eller influensavaccin visat sig kunna bli snabbt och effektivt dödligt.

Logiken i detta är lätt att följa, då vi inser att globalisterna är oförmögna att tänka i det nya paradigmets individuellt människovänliga och altruistiska banor. Vad skall man göra med alla miljarder av onödiga "useless eaters" och upprorsmakare som kostar pengar, när industrisamhällets traditionella grå massa av mänsklig arbetskraft nu kan ersättas av inte bara maskiner (sedan 1700-talet) utan även datorprogrammerade robotar, datorer och Artificiell Intelligens? – Arbetskraft som inte behöver äta eller sova eller ta semester, och aldrig behöver ta ledigt för familjeangelägenheter eller sjukdom.

Problemet är att de som nu härskar och försöker eliminera de egendomslösa, är stenhårda materialister, och de tänker bara i termer av kostnader och vinster och sin egen ”bottom line” och materiella säkerhet. Att eliminera några miljarder anonyma människoliv är inget en rik och mäktig psykopat förlorar sin sömn över.

Ännu kan vi lägga om kursen mot den gyllene era av fred, välstånd, hälsa och harmoniskt, kärleksfullt samarbete mellan alla Jordens invånare, som säkert 99% av Jordens befolkning innerst inne drömmer om. Och som faktiskt är fullt möjligt att förverkliga om viljan finns och tillräckligt många samverkar, men vi har inte en dag att förlora.

Vi måste handla snabbt och resolut nu. Få både militär och polis samt tillräckligt många medvetna och rättänkande ”knapptryckare” på olika nivåer att äntligen inse vad som står på spel, och resolut ställa upp på mänsklighetens, fredens, sanningens och rättvisans sida. Annars är det kört.

Bill Gates och övriga globalisters tidtabell är att vi alla skall vara chippade, dvs. vaccinerade, inom ett år eller så. Om vi tillåter det, behöver de makthavande psykopaterna inte ens samarbetande militär eller polis för att oskadliggöra eller eliminera så många de vill av oss andra.

Det är dags att ta över och sätta stopp

Världens mest formidabla, oövervinnerliga militärmakt är fortfarande till slut beroende av att dess soldater lyder order. Ännu en kort tid.

Detsamma gäller polisen. Och det mäktigaste globala företaget brakar ihop när dess anställda inte kommer och arbetar, eller när dess kunder vägrar köpa dess produkter.

En strejk, en bojkott, ett avståndstagande, liksom andra sätt att förlama funktionsförmågan hos en komplex social struktur utgör effektiva vapen mot till och med de allra mäktigaste regeringar och företag.

Det som mest gynnar oss vanligt folk är vårt antal och vår kollektiva uppfinningsförmåga. Om tillräckligt många av folket enar sig och vägrar att lyda eller samarbeta med sin regering, så blir den maktlös. På det viset kan en revolution genomföras. Så som skett många gånger genom historien. Och den revolutionen behöver inte bli våldsam och blodig. Kom ihåg att vi är minst 10.000 för var och en av våra globalistiska motståndare.

Förutsättningen för en sådan revolution är samordning och organisation, samt kritisk massa och orubblig solidaritet. Det gäller att beröva regeringen dess bas och erforderliga redskap för att utöva makt.

Men den dag teknologin möjliggör att alla viktiga funktioner i samhället kan automatiseras elektroniskt och trådlöst med Artificiell Intelligens, så att massorna kan kontrolleras, paralyseras eller avlivas genom ett knapptryck av en enda makthavande psykopat i ett ”elfenbenstorn” eller en bunker, ja då är det för sent.

Dessvärre står den dagen för dörren. 5G är just den teknologin. De nanochips vi får injicerade i oss med Bill Gates genmanipulerande vaccin reagerar på signaler från 5G som bland annat kan ha både paralyserande och dödande effekt. Dessa signaler kan riktas specifikt mot enbart vissa grupper eller till och med enstaka individer. Och de drabbade på gatan eller i sina hem har ingen möjlighet att veta vem som trycker på knappen eller varför.

Varför tillåta denna tekniologi överhuvudtaget?

I synnerhet som vi nu vet vilka sinnessjukt maktgalna psykopater som kommer att kontrollera oss alla och hela systemet med den teknologin! – Det saknas sannerligen inte dokumentation om deras agenda och avsikter, sedan mycket länge.

Vad väntar du på? Kontakta alla du känner och organisera dig! Ta sedan kontakt med andra liknande grupper. Engagera nyckelpersoner inom administration, media, hälsovård, politik, ekonomi, industri, jordbruk, distribution, försvar, etc. etc.

Nu gäller det ditt och de dinas liv, inte bara ditt jobb och pengar. Det gäller dina barns och barnbarns möjlighet till överlevnad och självförverkligande som fria, friska, medvetna och lyckliga individer.

Räkna inte med att Facebook och andra sociala media i längden kommer att bli användbara för kontakt och planering. De är övervakade och censureras av de makthavande.

Kom ihåg att bara den som vågar vinner och våld är aldrig vägen. Medvetenhet, kärlek till livet, solidaritet och samarbete är vägen.

Nu gäller det mänsklighetens överlevnad och framtid. Stå fast. Ingen kan hävda juridisk rätt att göra våld på din kropp genom att injicera något i den mot din vilja, hur många lagar de än stiftar.

Text: Jens Jerndal | Detta är en fri opinionstext och den återspeglar ej redaktionens åsikter