Fd diplomat: Covid-19 utnyttjas som en härskarteknik för global kontroll

Jens Jerndal, 2019 Jens Jerndal (1934-2024), nationalekonom och statsvetare, tidigare förste kanslisekreterare i UD, förste ambassadsekreterare och chargé d´affaires a.i. i Pakistan, professor i holistisk medicin vid Open International University of Complementary Medicines i Sri Lanka. Egen företagare i Spanien och Argentina. Författare och föredragshållare. Styrelseordförande i partiet Enhet.
publicerad 23 juli 2020
- Jens Jerndal
Coronavirus i Spanien 2020. Foto: Gustavo Fring. Licens: Pexels.com
Coronavirus i Spanien 2020. Foto: Gustavo Fring. Licens: Pexels.com
Coronavirus i Spanien 2020. Foto: Gustavo Fring. Licens: Pexels.com

DEBATT. Den artificiellt skapade och lögnaktigt uppblåsta sk Covid-19 pandemin är första steget i ett sedan länge planerat maktövertagande för kontroll av hela mänskligheten, både fysiskt och psykiskt, via 5G och injicerade elektroniska chips i vad som påstås vara ett vaccin för att rädda alla från att dö av Covid-19.

Jens Jerndal, privat foto
Jens Jerndal, privat foto

Text: Jens Jerndal, nationalekonom och statsvetare, fd förste kanslisekreterare i UD och förste ambassadsekreterare i Pakistan | Detta är en fri opinionstext och den återspeglar ej nödvändigtvis redaktionens åsikter

Covid-19 är inte farligare än vilken influensa som helst och har inte lett till högre dödssiffror än som är normalt vilket år som helst. Undantagen har varit när influensan kombinerats med 5G-strålning, eller med en tidigare vaccinering mot säsonginfluensa. Samt hos mycket gamla, redan sjuka människor med starkt försvagat immunsystem på sjukhem och liknande.

Siffrorna och statistiken för Covid-19 har presenterats på avsiktligt missvisande sätt och blåsts upp av media för att skapa skräck och panik och underlag för ett obligatoriskt vaccin. Den verkliga avsikten med ”vaccinet” är att via interaktion mellan ett inplanterat elektroniskt chip- och 5G-signaler kunna till 100% kontrollera varje individ på vår planet, både fysiskt och psykiskt.

Majoriteten av Jordens befolkning har låtit sig hjärntvättas av globalistiska makthavande, media och myndigheter så att de inte förstått vad som faktiskt är på färde. Trots många ”väckarklockor” utefter vägen, såsom Orwells bok ”1984” som sedan länge är på god väg att förverkligas i en uppdaterad version.

ArcanumSkolan 2024

Tyvärr tror nog de flesta av de få som faktiskt är medvetna, att de inget kan göra. Och det är klart att ingen människa kan ensam stoppa denna utveckling. Men om tillräckligt många organiserar sig och får med tillräckligt många nyckelpersoner som vågar ställa upp med passivt men massivt motstånd, innan de kan kontrolleras med 5G, då kan vi absolut sätta stopp för denna människo- och livsfientliga utveckling.

Som jag talat och skrivit om i över 25 år, befinner vi oss mitt i det mest omvälvande och mest dramatiska paradigmskiftet i mänsklighetens kända historia. Och det ser ut som om en avgörande strid nu är på gång mellan det gamla paradigmet och det nya paradigmet som jag kallar Vattumannaparadigmet.

Det gamla paradigmet hålls idag vid liv av grovt uppskattat 1 procent av mänskligheten. Den procenten består huvudsakligen av globalister, bolag och institutioner som Bill Gates, Big Pharma och Rockefeller Foundation samt det Rothschildtska globala bankväsendet. De strävar mot en global militärdiktatur under deras egen absoluta kontroll. Och tack vare obegränsade finansiella resurser har de tillskansat sig oproportionerlig politisk makt.

Det nya paradigmet representeras av de återstående 99 %, även om majoriteten av dem nog är omedveten om både den uppdelningen och paradigmskiftet som sådant.

Det nya paradigmet handlar om demokrati, jämlikhet, välstånd och hälsa för alla, men också om solidaritet, samarbete, lagarbete, teamwork och horisontell beslutsgång. Majoriteten av de politiker som lyckats ta makten genom att manipulera systemet och väljarna, låtsas stödja alla dessa nobla principer, medan de i själva verket motarbetar dem, men det nya paradigmet handlar också om elektricitet, elektronik, trådlös kommunikation, snabba transporter, automation, artificiell intelligens m.m.

Till sist handlar Vattumannaparadigmet om helhetsperspektiv, alltings organiska sammanhang, total öppenhet och respekt för allt mänskligt.

Det gamla systemets företrädare har kidnappat den elektroniska halvan av vad det nya paradigmet står för, i syfte att konsolidera sin penning- och egendomsbaserade finansiella och politiska makt. Med resultat att klyftan mellan rika och fattiga snabbt ökat under de senaste tre decennierna, och att ett slags schizofreni uppstått mellan den sociala och den elektronisk-tekniska delen av det nya paradigmet.

Det vi ser utspelas i år är globalisternas slutliga kupp för att genomföra sitt länge förebådade New World Order-imperium. Enligt säkra källor avser de att dramatiskt reducera befolkningen, vilket är mycket lätt att genomföra med 5G, i synnerhet om det kombineras med injektioner av elektroniska chips i ett föregivet vaccin. Som ju nu är högaktuellt mot det i sig själv ganska ofarliga coronaviruset, men som i kombination med 5G och/eller influensavaccin visat sig kunna bli snabbt och effektivt dödligt.

Logiken i detta är lätt att följa, då vi inser att globalisterna är oförmögna att tänka i det nya paradigmets individuellt människovänliga och altruistiska banor. Vad skall man göra med alla miljarder av onödiga “useless eaters” och upprorsmakare som kostar pengar, när industrisamhällets traditionella grå massa av mänsklig arbetskraft nu kan ersättas av inte bara maskiner (sedan 1700-talet) utan även datorprogrammerade robotar, datorer och Artificiell Intelligens? – Arbetskraft som inte behöver äta eller sova eller ta semester, och aldrig behöver ta ledigt för familjeangelägenheter eller sjukdom.

Problemet är att de som nu härskar och försöker eliminera de egendomslösa, är stenhårda materialister, och de tänker bara i termer av kostnader och vinster och sin egen ”bottom line” och materiella säkerhet. Att eliminera några miljarder anonyma människoliv är inget en rik och mäktig psykopat förlorar sin sömn över.

Ännu kan vi lägga om kursen mot den gyllene era av fred, välstånd, hälsa och harmoniskt, kärleksfullt samarbete mellan alla Jordens invånare, som säkert 99% av Jordens befolkning innerst inne drömmer om. Och som faktiskt är fullt möjligt att förverkliga om viljan finns och tillräckligt många samverkar, men vi har inte en dag att förlora.

Vi måste handla snabbt och resolut nu. Få både militär och polis samt tillräckligt många medvetna och rättänkande ”knapptryckare” på olika nivåer att äntligen inse vad som står på spel, och resolut ställa upp på mänsklighetens, fredens, sanningens och rättvisans sida. Annars är det kört.

Bill Gates och övriga globalisters tidtabell är att vi alla skall vara chippade, dvs. vaccinerade, inom ett år eller så. Om vi tillåter det, behöver de makthavande psykopaterna inte ens samarbetande militär eller polis för att oskadliggöra eller eliminera så många de vill av oss andra.

Det är dags att ta över och sätta stopp

Världens mest formidabla, oövervinnerliga militärmakt är fortfarande till slut beroende av att dess soldater lyder order. Ännu en kort tid.

Detsamma gäller polisen. Och det mäktigaste globala företaget brakar ihop när dess anställda inte kommer och arbetar, eller när dess kunder vägrar köpa dess produkter.

En strejk, en bojkott, ett avståndstagande, liksom andra sätt att förlama funktionsförmågan hos en komplex social struktur utgör effektiva vapen mot till och med de allra mäktigaste regeringar och företag.

Det som mest gynnar oss vanligt folk är vårt antal och vår kollektiva uppfinningsförmåga. Om tillräckligt många av folket enar sig och vägrar att lyda eller samarbeta med sin regering, så blir den maktlös. På det viset kan en revolution genomföras. Så som skett många gånger genom historien. Och den revolutionen behöver inte bli våldsam och blodig. Kom ihåg att vi är minst 10.000 för var och en av våra globalistiska motståndare.

Förutsättningen för en sådan revolution är samordning och organisation, samt kritisk massa och orubblig solidaritet. Det gäller att beröva regeringen dess bas och erforderliga redskap för att utöva makt.

Men den dag teknologin möjliggör att alla viktiga funktioner i samhället kan automatiseras elektroniskt och trådlöst med Artificiell Intelligens, så att massorna kan kontrolleras, paralyseras eller avlivas genom ett knapptryck av en enda makthavande psykopat i ett ”elfenbenstorn” eller en bunker, ja då är det för sent.

Dessvärre står den dagen för dörren. 5G är just den teknologin. De nanochips vi får injicerade i oss med Bill Gates genmanipulerande vaccin reagerar på signaler från 5G som bland annat kan ha både paralyserande och dödande effekt. Dessa signaler kan riktas specifikt mot enbart vissa grupper eller till och med enstaka individer. Och de drabbade på gatan eller i sina hem har ingen möjlighet att veta vem som trycker på knappen eller varför.

Varför tillåta denna tekniologi överhuvudtaget?

I synnerhet som vi nu vet vilka sinnessjukt maktgalna psykopater som kommer att kontrollera oss alla och hela systemet med den teknologin! – Det saknas sannerligen inte dokumentation om deras agenda och avsikter, sedan mycket länge.

Vad väntar du på? Kontakta alla du känner och organisera dig! Ta sedan kontakt med andra liknande grupper. Engagera nyckelpersoner inom administration, media, hälsovård, politik, ekonomi, industri, jordbruk, distribution, försvar, etc. etc.

Nu gäller det ditt och de dinas liv, inte bara ditt jobb och pengar. Det gäller dina barns och barnbarns möjlighet till överlevnad och självförverkligande som fria, friska, medvetna och lyckliga individer.

Räkna inte med att Facebook och andra sociala media i längden kommer att bli användbara för kontakt och planering. De är övervakade och censureras av de makthavande.

Kom ihåg att bara den som vågar vinner och våld är aldrig vägen. Medvetenhet, kärlek till livet, solidaritet och samarbete är vägen.

Nu gäller det mänsklighetens överlevnad och framtid. Stå fast. Ingen kan hävda juridisk rätt att göra våld på din kropp genom att injicera något i den mot din vilja, hur många lagar de än stiftar.

Text: Jens Jerndal | Detta är en fri opinionstext och den återspeglar ej redaktionens åsikter

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Om att angripa budbäraren…

  Det som är obehagligt att ta till sig kan göra det svårt att följa logiska resonemang som bygger på fakta. Det är lätt för många att avfärda sådan argumentation som spekulation – och jag delar definitivt inte din nuvarande uppfattning om Pia Hellertz. Läs gärna om det hon har skrivit.

  Aaron Russo var under lång tid god vän med en familjemedlem i den mycket mäktiga miljardärs-klanen, Nick Rockefeller. Här vittnar han i en intervju om de avsikter som finns hos de som styr i bakgrunden att kontrollera människomassorna med hjälp av mikrochipping:

  https://www.youtube.com/watch?v=aJY0nRwGrxY
  (Rockefeller Admitted Elite Goal Of Microchipped Population)

  Åke, när det gäller dina kunskaper om den oerhört snabba utvecklingen inom mikrochips-tekniken så har du nog en del att hämta in. Det är nog inte så nödvändigt med relästationer på huden och så vidare. Energiförsörjning lär heller inte behöva vara något större problem, eftersom en levande människokropp omsätter energi, som naturligtvis kan utnyttjas. På samma sätt med antenn-funktioner och annat.

 • [Text raderad, off-topic]

  Åke, det finns väldigt många vittnesmål av människor som utsatts för mind control.

  Pia Hellertz, fil dr, har skrivit mycket intressant om mind control:

  http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del2.pdf
  (Mind control – Individer som måltavla – del 2)

  Och här delger oss en av alla dem som utsatts för dessa ofattbart grymma experiment om vad hon gått igenom:

  https://www.youtube.com/watch?v=fcBowRzV3WM
  (MK-Ultra Mind Control Survivor – Cathy O’Brien)

  • Jag har problem med Pia Hellertz. Jag har svårt att se när hon lämnar fakta och börjar spekulera i vad som möjligen skulle finnas eller pågå.
   Vad det gäller t ex mindcontroll genom hjärnimplantat, skulle jag vilja se ett sådant implantat och få det förklarat hur det fungerar. Det måste finnas stora problem att kommunicera med det. Hur får det energi? Vilken våglängd använder den? En mycket kort antenn (mikro) kräver mycket hög frekvens, kanske laser? Hur lång räckvidd har en sådan? Måste det inte finnas en relästation på huden? Måste det inte vidarelänkas till ett lokalt WIFI innan det möjligen kan skickas till mobilmasten?
   Jag hoppas och tror att en sådan manick aldrig skulle kunna tillverkas.
   Vittnen som hör röster och liknande är antagligen psykotiska. Åtminstone tills någon manick på annat sätt bevisats finnas.
   Jag tror precis som du att mycket djävulskap pågår, men det är skillnad på fakta och spekulation.

   • Din kritik är berättigad, dom flesta som yttrar sig om det är påverkade av desinfo.
    Men Usa började på 1960-talet använda missiletracking radar för ändamålet och du kan jämföra med rfid-teknik för att greppa hur man kan strömförsörja implantat utan batteri.
    På den tiden handlade det nog om att få räckvidd men det man kan givetvis ha nytta av det även för att alstra strömförsörjning.
    Det mesta som inte är hemligt har använt mer konventionell strömförsörjning men de över 20 (’starwars’-) forskare på Marconi Labs som dog under märkliga omständigheter på 80-talet kan ha haft kopplingar till den mer avancerade varianten.
    Jose Delgado använde induktiv överföring av energi mot slutet men med så låg frekvens att det inte skulle ha funkat ens från decimeters avstånd.
    Tester med mikrovågs rfid och en antenn med stark riktverkan har visat att det funkade på flera hundra meters avstånd men det var nog med fri sikt.
    Om implantaten hade uppladdningsbara batterier skulle det nog vara svårare att göra dom osynliga vid röntgenmätningar men ngn typ av platt variant med låg kapacitet kunde man tänka sig.

    Om man tänker sig att man har anslutningar till bostadshusens befintliga ledningar kanske det är möjligt att justera fasen med snabb elektronik så att ledningssystemet tjänar som en slags 2D eller 3D antenn.

    Det sistnämnda är ren spekulation från min sida.

    Det intressanta med en bra 3D antenn distribution är att det i princip går att fokusera strålningen inom

    • Jag vet ingenting om sån här teknik men jag har förstått att mycken teknologi har dolts för “massan” i sk “svarta projekt”. Många har tex försökt gå vidare med Teslas försök att skapa “fri” energi men motarbetats eller tagits av daga. Har också hört whistle blowers från underrättelsevärlden säga att den fysik som lärs ut på våra skolor och universitet inte är korrekt. Det finns intresse av att hålla den stora massan i okunskap när det gäller vissa saker.

     [Text om aliens raderad…]

   • Jag har problem med Alla sjukdomar som existerar? Föddes verkligen vi till en värld full av sjukdom och elände eller är det bara en hoax som så mycket inom dagens “vetenskap”. Titta bara på denna sida alla diagnoser som finns, ja tusentals sjukdomar och eller symtom på sjukdom. Snacka om en fantasifull vetenskap, rutten rakt igenom.

    Och javisst existerar mindcontroll, se er omkring, visst skriker alla virus överallt. På löpsedlar, mobiler, datorer och TV apparater, virus akta er. Visst är vi kontrollerade och programmerade.

    Tusentals diagnoser: https://www.autoimmuneregistry.org/the-list

    • Jag har också problem med mycket av den teori som gäller infektionssjukdomar och smittspridning. Att följa corona krisen har verkligen befäst min misstanke om att dessa hypoteser inte är förankrade i vetenskap och inte överensstämmande med verkligheten. Mikrobiom alltså det vi kallar virus och bakterier verkar utföra uppgifter viktiga för organismen och inte vara sjukdomsskapande. Den uppfattningen tror jag är ett misstag. Mind over matter, tanken är skapande och det är i medvetandet/undermedvetna som sjukdom startar. Som ett “trauma” en upplevd förlust eller upplevt hot eller dylikt som man inte kan lösa i stunden. Det sätter igång en reaktion för att hjälpa organismen att klara påfrestningen/konflikten. Många symtom är det som sker när den yttre svårigheten är löst och personen/organismen går in i en sk läkningsfas.

     Autoimmuna sjukdomar är särskilt absurda tycker jag. Skulle organismerna göra så mycket fel? Bekämpa sig själv? Nej det måste finnas en mer logisk förklaring till de reaktioner man kan iaktta vid sk autoimmuna sjukdomar. Men att man inte hittar en yttre agens dvs ett virus eller annan invaderande mikrob som orsaksfaktor borde kunna leda till att man prövar andra hypoteser tycker jag. Och det skulle vara bra. Hur kan man inte se kopplingen till vårt psyke? Spåren finns ju där man har tom namngivit det och kallar det stress. Vi måste bara gå ett steg till och förstå hur mycket våra uppfattningar, tankar, idéer, attityder, övertygelser etc spelar roll för vad som händer i oss. För hur vi reagerar på vad vi uppfattar händer oss. Uppfattar är viktigt för det är vad vi tror som spelar roll. Vi kan uppfatta saker olika därför också reagera olika.

     • Bra Agneta då är vi två här på NV som misstänker att något inte står rätt till när det gäller sjukdomar och deras orsaker.
      Själv har jag varit inne på detta i många år nu, enda sedan jag började använda mig av Homeopati.
      Här en icke helt fastställd lista på vad som kan orsaka sjukdom:

      En sjukdom är först och främst en fråga om – eller snarare ett symptom på någonting – en fråga om ditt inre tillstånd att vara, din personliga energinivå, din nivå av livsglädje och förtroende för dig själv och framförallt förtroendet för ditt immunförsvar. Människor påverkas av externa agenter som gör dem sjuka eller också påverkas de eller de behöver det i de flesta fall, externa agenter som gör dem friska igen.
      Vilka är dessa agenter som gör oss sjuka då? Eller vad orsakar överdödlighet i ett samhälle, framförallt vid säsongsinfluensor ex eller cancer ja också vissa olyckor.
      För att svara på vad som kan orsaka sjukdom/symtom eller överdödlighet (måste det utredas från fall till fall): DÅ MÅSTE VI TITTA PÅ
      – Rädsla, social isolering, lockdowns, familjefejder
      – Flytta äldre från sjukhus, föräldrahem och ja flytta till sjukhus
      – Invasiv intubation – 97% dödssäkerhet i New York för sådana patienter
      – (EMF elektromagnetiska fält som i Wuhan, Milano, Stockholm, NY osv)
      – Industriell luftförorening (Wuhan, Milano, Stockholm, NY osv)
      – Förgiftning
      – Vaccinering
      – Läkemedel (syntetiska gifter, Cytostatika, Tamiflu, Växtbekämpning, Insektsmedel etc.)
      – Undernäring, Fel kost ex. Vegetarism, Veganism osv

 • Om man har extraordinära påståenden måste man också ha extraordinärt starka bevis. Jag blir otroligt frustrerad av dessa vild påståenden om att ett “chip” ska injiceras tillsammans med vaccinet. Visa mig ett sådant chip! (Jag vet att det finns ganska små och ganska kraftlösa grejor man kan injicera, t ex RFID. Jag tror också att det finns de som försöker att utveckla mycket mer kraftfulla chip, men det är långt kvar till fjärrstyrda giftampuller eller tankeavlyssningsinstrument.
  Du och andra kommentatorer tycks referera till “Agenda 2030” som någon sorts plan för avfolkning och förslavande av kvarvarande befolkning. Har ni läst agendan? Det är sant att Agenda 21 är ett utopiskt, kvasikommunistiskt projekt, men det står inte något uttryckligt om massteriliseringar, mindkontroll eller liknande.

  • Jag har inte fördjupat mig i om vaccin skulle kunna innehålla mikrochips. Jag tror många som anser att vi kan chippas via vaccin refererar till organet https://id2020.org/ som ofta påstås vara en slags lobby för mikrochippning. Några konkreta bevis för detta har jag inte sett.

   När det gäller Agenda 21 och Agenda 2030 cirkulera påståenden om syfte och textinnehåll av graverande natur. Jag har sökt, men inte funnit bevis för befolkningskontroll. Jag är självklart nyfiken på att skriva om detta om någon har tiden att gräva.

   En person som jag vet är noga med källor och som funnit mycket av värde är Jacob Nordangård. Vi har publicerat några av hans artiklar. Jag tror han är inne på chippning.

   Mer av Jacob: https://newsvoice.se/?s=jacob-nordang%C3%A5rd

   • Tack Torbjörn. Du tycks fortfarande ha fötterna på jorden.

    ID-märkning av alla människor är en “våt dröm” för många aktörer: banker, sjukvården, polisen mm. Det man kan tänka sig att ID2020 handlar om är RFID.
    RFID-chipet är inte mikroskopiskt, det är typ 5 mm och sätts in i tumvecket. RFID är inte aktiv. Vid avläsning får chippet energi från avläsningsapparaten.
    Det finns förvisso all anledning att motsätta sig absolut identifiering. Det kan kanske verka oskyldigt så länge regimen och andra avläsare är godhjärtade, men det kan man inte räkna med. Chippandet är ett delmoment i övervakningskapitalismen som håller på att bre ut sig. Andra delar är digital valuta. Om man vill införa personliga utsläppsrätter av koldioxid (en populär idé för tio år sedan) så är personlig identifiering nödvändig.
    Det finns förslag på att chippa parallellt med Covid-vaccinering, så att man alltså inför ett globalt vaccineringscertifikat.
    Men vaccin och chip är två olika saker.
    Identifiering är ett delmoment av den teknokratiska planekonomi som världens mäktigaste försöker skapa, men det är inte ett massmordsvapen.

    Om man tar sig tid att läsa agendorna finner man att det är sida upp och sida ner av vällovliga drömmar om en värld i fred, kärlek och samarbete som skall genomföras av ett gradvis allt starkare FN-system (en framväxande världsregering).

    Min första invändning är att agendorna är så utomordentligt naiva, låtsas att alla människor är helgonlikt självuppoffrande om de bara får veta vad som gäller. Intressekonflikter finns inte. Man kan dra slutsatser om att allvarligt menade försök att genomföra agendorna bara kan ske genom ett hierarkiskt despotiskt system, men det är inget som finns uttryckt i texterna.

 • Vi kan inte bara sitta still och låta allt ha sin /under/gång. En sak vi alla kan göra är att visa att vi inte vill ha alla de prylar de vill att vi ska älska. Behöver vi smarta kylskåp, högtalare och allt annat som ska vara så smart. Jag skulle vilja föreslå att vi helt enkelt säger nej till allt detta. Kastar våra smartfånar, börjar använda kontanter vid köp, återgår till att använda kabelbunden dator och tråd-telefon,vägrar finna oss i att andra ska bestämma vad vi behöver. Det finns fortfarande tid att visa tekindustrin att vi inte är menlösa lamm som kan offras för att rädda deras ekonomi.Jag tror att vi kan göra mer än vi tror om vi pratar med varandra om det som hotar och väcker dem som lever i skärmens väg. Det är inte lätt men vad är alternativet?

 • Riktigt bra (och VIKTIG) artikel, Jens är en hjälte som säger detta, och flera borde (måste) följa hans exempel. Det är trots allt deras egna barn och barn barns framtid som står på spel… Och framtiden kommer snabbt nu…

  Som det står i artikeln, allt finns svart på vitt dokumenterat,

  det är inte länge en konspirations teori,

  det är konspirations fakta.

 • Instämmer helt!
  Här kommer mitt perspektiv i korthet, efter hel del förskning :
  ’Covid19’ verkar vara en ’täckmantel för 5G som ett medel av depopulation i enighet med agenda2030 som handlar mest om #post_humanism och #robotar , osv … ( ’the Barren_order’)!
  En ’Hållbar utveckling’ för eliten (en Satanisk kult), vilka fruktar massornas kommande uppror för en rättvis värld!
  Genom proceccen rånas äldre och de sjuka på pensionerna och livet (eugenics!) och de övriga rekryteras successiv till en sjukvårdssystemet att mjölkas på sätt att helst inte uppnå pensionsåldern (Epieugenics).
  Agenda2030 är en FN och WHO plan i samröre m så gott som alla regeringar där många politiker har en egennytta o/el förts bakom ljuset.
  5G täcker hela planeten via satellitter (20 tusen nya skall upp), Masterna planteras i skydd av ’lockdown'(ffa där massorna rest sig!) och ’avstånd’ är nödvändig för igenkänning via 5G teknik, inte för att hindra ngn smitta!
  Kom ihåg att även enl ’Covid19 statistik’ ; 99.6% klarat sig och bara 0.03% dör pga respiratoriska komplikationer !
  Det visat sig att syre molekylen (O2) börjar snurra kring sin gemensamma elektron vid höga strålningsnivå så att hemoglobin klarar inte ta upp syret till blodet!
  Därför folk plötslig fallit ner på gatan när strålningsnivån höjs för specific mål, där igenkännande avstånd är en faktor att eliminera dissidenter!
  En corona diagnos ger dessutom exponentiell högre avkastning för sjukvården!
  Rak på sak!
  Se upp för Vaccine agenda!
  Dags för civil olydnad och general strejk … att överleva …

  • En bra sammanfattning av läget som väl överenstämmer med denna utmärkta artikel, och länkar har ju Ingemar Ljungkvist bidragit med https://almanova.eu/vitbok-om-corona-i-sverige/ Cornelia Dahlberg med sin gräsrotsrevolt har ett bra utgångsläge så fort folk börjar fatta att det är allvar https://corneliadahlberg.wordpress.com/grasrotsrevolutionen/ Nu är det ju så att människor i allmänhet litar på sina politiker trots att det ljugs kontinuerligt. De verkar inte varken reagera på eller kontrollera riktig information förrän de får ett batongslag i skallen från några som vill påpeka att just deras ståndpunkt är den riktiga. Skulle tro att Shaiar Zolgharn liksom undertecknad varit med om just den batongtekniken. Det är då man lär sej.

   • In short REINER FUELLMICH
    “A few months ago, attorney Reiner Fuellmich spoke to Jerm Warfare about his plans to take the WHO to court for crimes against humanity. He is one of the most powerful lawyers in Europe and is currently preparing the largest class action case in history, also known as ‘Nuremberg 2’.
    A few days ago, Fuellmich spoke again with Jerm Warfare to review the latest state of affairs. “There is light at the end of the tunnel,” he said. “We have won lawsuits and are going to win many more.”
    During the interview, he said of the corona approach, “These are the worst crimes against humanity ever committed.” The few people who can still think independently, about 10 to 20 percent of the population, know that this was never about a virus or health, but about the thinning of the world’s population and control, according to the lawyer.
    #Nuremberg2
    The corona vaccines have nothing to do with vaccination, but are part of genetic experiments, he said. Fuellmich added that the players make a lot of mistakes behind the scenes. For example, he thinks that the vaccine makers did not expect that so many side effects would already occur.
    He spoke to a whistleblower who said that it was initially planned to roll out this entire scenario only in 2050. Subsequently, the people pulling the strings became greedy and it was decided to implement the plans much earlier, according to the whistleblower. “I think that’s why they make so many mistakes,” said Fuellmich, who has taken stat

   • #Protect_the_children !
    #Imagine being so pathetic you’d use children as a shield.
    Imagine being so utterly pathetic, so arrested in your development, that healthy childrens deaths are acceptable collateral to “getting my life back”.
    Imagine being that much of a waste of oxygen.
    There is virtually zero risk from Covid, a growing body of evidence suggesting significant risk from the jab. Who plays Russian Roulette with their kids lives? Regulators seem happy to do it though …they have nothing to lose, lots of £££$$$ to gain.
    ____
    According to data from the Lancet, and the CDC and FDA in the US:
    Healthy 10-19 year olds have a 0.00002% probability, or 1 in 5 million chance, of dying with a Covid-19 diagnosis,

 • Här kommer mitt perspektiv i korthet, efter hel del förskning :
  ‘Covid19’ verkar vara en ‘täckmantel för 5G som ett medel av depopulation i enighet med agenda2030 som handlar mest om #post_humanism och #robotar , osv … ( ‘the Barren_order’)!
  En ‘#Hållbar_utveckling’ för eliten (en Satanisk kult), vilka fruktar massornas kommande uppror för en rättvis värld!
  Genom proceccen rånas äldre och de sjuka på pensionerna och livet (eugenics!) och de övriga rekryteras successiv till en sjukvårdssystemet att mjölkas på sätt att helst inte uppnå pensionsåldern (Epieugenics).
  Agenda2030 är en FN och WHO plan i samröre m så gott som alla regeringar där många politiker har en egennytta o/el förts bakom ljuset.
  5G täcker hela planeten via satellitter (20 tusen nya skall upp), Masterna planteras i skydd av ‘lockdown'(ffa där massorna rest sig!) och ‘avstånd’ är nödvändig för igenkänning via 5G teknik, inte för att hindra ngn smitta!
  Kom ihåg att även enl ‘Covid19 statistik’ ; 99.6% klarat sig och bara 0.03% dör pga respiratoriska komplikationer !
  Det visat sig att syre molekylen (O2) börjar snurra kring sin gemensamma elektron vid höga strålningsnivå så att hemoglobin klarar inte ta upp syret till blodet!
  Därför folk plötslig fallit ner på gatan när strålningsnivån höjs för specific mål, där igenkännande avstånd är en faktor att eliminera dissidenter!
  En corona diagnos ger dessutom exponentiell högre avkastning för sjukvården!
  Rak på sak!
  Se upp för Vaccine agenda!
  Dags för civil olydnad och general strejk … att överleva …

 • Påminnelse: newsvoice samlar personuppgifter från människor som läser eller kommenterar på artiklar. Använd aldrig riktigt namn och lämna helst inte ut e-postadress

  • Bra att du påpekade detta. Vi har nu uppdaterat vår GDPR-sida med texten:

   “Sedan i maj 2020 kräver NewsVoice att den person, som vill kommentera i de öppna kommentarsfälten efter artiklar, uppger korrekt för- och efternamn samt en fungerande e-postadress. Det är personen som själv väljer att delge denna personinformation. Uppgifterna sparas endast i kommentarsfunktionen i WordPress och de används inte i andra sammanhang av NewsVoice, inte heller för våra nyhetsbrev per mail.”

   https://newsvoice.se/personuppgiftspolicy-gdpr/

  • Anna Hansson, ditt påpekande är iofs korrekt men du verkar helt oförstående till skälen varför Newsvoice numera kräver korrekta namn och epost-adresser.

   Det finns andra skäl att väga in bakom kravet på korrekta namn och e-postadress uppgifter, det är för att ingen skall kunna kräkas ur sig i princip vad som helst som framtvingat kravet på dessa uppgifter.

   Newsvoice har äntligen börja tillämpa den mycket enkla principen för att få kommentatorer att bara säga vad de kan stå för. Åsikts och yttrandefriheten är helig och det skall i princip vara helt fritt fram för att tycka vad som helst, så länge det inte strider mot svensk lagstiftning eller grovt kränker någon annan.

   Skriv en artikel om ämnet om du har något att delge oss andra, du har trots allt själv uppgivit ditt korrekta namn och e-post adress. Eller är du en sådan som bara kan tycka och ha åsikter om du får uttrycka dig anonymt.

   Detta handlar om att stå upp för vad man tycker och har åsikter om, vi har alltför många troll i kommentarsspalterna vilka bara skriver om de får vara anonyma. Fegt och på inget sätt befrämjar det en sund och öppen debatt.

   Jag förväntar mig ett svar från dig Anna!!

  • Milda Makter! Vem samlar inte uppgifter om oss…?!!!

   – Anna, är du så här naiv, eller gör du dig bara till?

   Och Torbjörn och andra får jättegärna veta vem jag är!

   Jag anser att vi kan stå upp för det vi säger!
   – Varför tycks du tycka att vi ska gömma oss och viska fram våra budskap?

   – Och menar du, Anna, att vi ska gå som om vi nakna banade oss en väg i en skog av nässlor? för att låna August Strindbergs ord.

   • Tack Hans (Savalle), Annas kommentar bekräftar bara vad jag tycker om debattklimatet i Sverige. Det är ett fattigdomsbevis när människor gm hjärntvätt tuktats så till den grad att de inte känner sig bekväma med att uttrycka åsikter under eget namn. Vad och Vem är ni rädda för??

    OM vi skall leva upp till den åsikts och yttrandefrihet som vi alla, enligt grundlagen, har rätt till så måste vi alla inse att någon förändring aldrig kommer att komma till stånd om vi alla bara uttrycker våra åsikter under anonymitet.

    Jag känner de kommunistiska vingslagen från det forna DDR blåsa in över oss när människor inte längre törs uttrycka sina åsikter annat än då de kan göra det under anonymitet.

    Det här är ett av dagens stora problem, dvs att folks åsikter förtrycks just därför att många av oss är rädda för den stigmatisering som väntar när pk-elitens företrädare kommer med sina sedvanliga bannbullor.

    Res dig Anna och räta på ryggen och stå för dina åsikter. Tyvärr har det utvecklats ett samtalsklimat i Sverige som bär alla tecken på åsiktsförtryck och då har vi tappat all vår yttrandefrihet. Pk-etablissemanget gnuggar händerna av förtjusning och Thomas Åberg (Näthatsgranskaren) kan rapportera till sina bidragsgivare inom politiken att hans uppdrag är på väg att lyckas.

    Unna dem inte det nöjet!!

 • The Politics of Obedience: The Discourse of Voluntary Servitude (Audiobook) om Etiene Boetie
  Despoten har inte mer makt än den han blivit given.

  • Enormt bra, Cornelia Dahlberg, med gräsrotsrevolutionen! Du har varit långt före din tid, men nu mognar människor fram till deltagande. Tror inte heller på bara aktivitet på skärmarna. Vi behöver nå människor i vår omgivning.

   Men “skärm-aktiviteten” är också enormt viktig. Den har lett oss ända hit. Utan internet hade vi aldrig kunnat samordna våra kunskaper.

   Vill passa på att uppmana alla läsare här att ta del av intervjun med Mikael Nordfors, som Ingemar Ljungqvist länkar till ovan i kommentarsfältet.

   Mikael Nordfors – en sann läkare som följer sitt samvete, trots hot om deslegitimation! Och tillika med artikelförfattaren Jens Jerndal är han en visionär som ger oss en bild av ett fungerande kärleksfullt och hänsynstagande samhälle.

   • Tack för din respons Hans och håller med dig! Önskar bara vi kunde skapa en plattform alla som inte vill att den lilla makttörstiga psykopatbankirklicken fortsätter ödelägga våra möjligheter till fred och hälsa kan ansluta sig till. Något i stil med Gula västarna i Frankrike men ersätta deras punktprogram med kanske öppna frågor som ska undersökas. Utan våld men ut bland folk! Har intrycket att det finns ganska ofta återkommande sådana små initiativ som sedan försvinner lika fort. Viljan räcker kanske inte.

    • Cornelia, jag undrar om du kan placera mig i minnet, för vi har haft kontakt för rätt länge sedan.
     Jag fann information via internet om det fina konceptet, GRÄSROTSREVOLUTIONEN, som du och några andra eldsjälar i Norrköping arbetat fram.
     Vi hade mailkontakt och träffades även kort en gång.

     Jag skulle önska att ni lyfter upp det här fina projektet ytterligare en gång. Jag bor inte särskilt långt från Norrköping och skulle gärna bidra med visst stöd.

     Gräsrotsrevolutionen ser jag som en fredlig och effektiv väg mot befrielse från den korrumperade statsmaktens förtryck.

     Ert gräsrots-koncept kan användas lokalt överallt av dem som vill kämpa för sann frihet.

     Jag tror att Corona-spektaklet medvetandegjort många människor nu och på så sätt öppnat vägen för en kraftfull gräsrotsrevolution.

     • Ditt namn kommer jag ihåg men tyvärr inte ditt ansikte, fast jag rotat i minnet… Var det i MagMas lokal när Henning Witte o Carl Norberg var där?

      Själv är jag inte rädd för corona och skulle tycka det var jättetrevligt att träffas, igen! Jag är noga med handtvätten;) Hör gärna av dig på cornelias1@live.se!

      • Vi träffades på en uteservering för gemensam lunch i centrum av Norrköping tillsammans med en väninna till dig (som jag bytte cykel med) och som jag vill minnas heter Gunilla.
       Det är kanske fem år sedan.

       Jag är inte heller rädd för Corona. Läkaren Sture Blomberg har visat att även den som insjuknat svårt i denna sjukdom har mycket goda chanser att bli helt frisk med väldigt enkla metoder:

       https://anthropocene.live/2020/07/18/kan-stora-doser-c-vitamin-radda-covid-19-sjuka/

       Och ser vi till att våra blodvärden för C-vitamin, vitamin D3 och Zink håller en god nivå, samt håller oss någorlunda i form och undviker övermedicinering av skolmedicinens biverknings-stinna preparat är risken att insjukna svårt liten.

       Jag hör av mig!

 • “United Nations (including WHO) conducts at least two systemwide training and simulation exercises, including one covering the deliberate release of a lethal respiratory pathogen.”
  V v och sug på den karamellen! Finns i länken nedan:
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=210990;
  COVID-19 Plandemic a Live WHO “Training & Simulation Exercise”. Ramola D. – YouTube July 6, 2020.

  Dagens “plandemi”, Covid 19, har beslutats/undertecknats av 194 stater redan 2005 av FN. Som framgår av det inledande stycket ovan, skall åtminstone två “system vida övningar och simuleringar” genomföras, “inklusive en som täcker det medvetna frigörandet av en för andningsorganen livsfarligt/dödligt gift”.
  I dokumentet talas det om (åtminstone) två övningar. Nummer 1 utkämpar vi alla just nu och nummer 2 kan förväntas rätt snart, kanske redan i september 2020.

  Jens Jerndals artikel är eljest mycket bra och han talar KLARSPRÅK! Före “Corona” skulle de flesta svenskar ha skrattat överlägset åt Jerndals beska piller, men de senaste fyra månadernas händelseförlopp har säkerligen skakat om många.

  • Jag hittade en tryckt t-shirt till salu på Ole Dammegårds site , “Light on conspiracies” som sammanfattade mycket bra vad det handlar om. Texten löd , fritt översatt “Det började som ett virus och har nu muterat till ett IQ-test”. Jag anspelar på det sista stycket i ditt inlägg , nämligen motviljan till att inse hur djupt nere i skiten vi dragits av zionisterna/globalisterna/illuminati/bankirerna/parasiterna/psykopaterna , ja det finns ett antal etiketter att fritt välja av , plussa på eller dra ifrån , allt efter eget tyckande.

   Jag brukar inte slå mig för bröstet men vill bara säga att jag från början såg igenom denna plandemi vilket bl.a. resulterat i ett antal mer eller mindre hätska diskussioner med vettskrämda människor som inte fattar hur jag kan göra gällande att det inte finns något virus att vara rädd för. Ja , utom det som är planerat i själva utloppet av den här dårskapen.

   Och alla som försökt diskutera med människor som är totalt ovetandes förstår nog vad jag menar , det är som att man talar två helt olika språk. Och jag väljer ju ändå vilka jag “ödslar tid” på. Det måste ändå till ett visst mått av intellekt för att åtminstone jag ska se det som fruktbart att gå in i en diskussion om dessa svårgripbara ämnen. Men för att återkomma till “IQ-testet” så handlar det förstås om så mycket mer en intelligensnivå för att se igenom ridåerna. Ett öppet sinnelag framför allt , att vara beredd att revidera allt man tror på , men även förstås ha en skeptisk attityd till all info man tar del av då det är lätt att gå vilse i de här labyrinterna av lögner , halvsanningar och dubbla budskap.

   Den hjärntvätt vi utsatts för sen födseln har i o med nätets tillblivelse blivit mycket lättare att se igenom men det betyder ju inte att det för den skull är tillräckligt eftersom det ju även figurerar en massa desinfo.
   För att vara lite cynisk så handlar informationskriget om att vinna över “den omedvetna massan” på “sin” sida eftersom det tyvärr är densamma som utgör majoriteten , och ja , det är på nåt underligt vis så beskaffat att majoriteten “vinner”, hur fel den än har.

   Jag skulle kunna skriva spaltmil om det här om jag fick hålla på , men det jag egentligen är ute efter är att vi som har vaknat och insett hur illa det är ställt måste samlas o göra något konkret. Det går inte att räkna med att Trump skulle vara på våran sida eller några mirakel från bokstaven Q. Det blir bara en fruktlös väntan på nån Messiasfigur som nog dessvärre inte finns. Vi måste sköta det här själva.

 • @Jesper Nilsson. Du efterlyser referenser. Jag vet att det är ett dilemma eftersom det är enormt tidskrävande att ta fram. Men eftersom du tycker artikeln av Jens Jerndal är kraftfull så kan du läsa denna parallellartkel istället https://almanova.eu/vitbok-om-corona-i-sverige/ I slutet på den återfinns 55 referenser så om man studsar på någon faktauppgift så får man en bakgrund i den. Hoppas du återkommer i debatten efter du gjort referensläsningen. Många , kanske de flesta, kräver referenser av andra, men sedan blir det tämligen tyst.
  En hel del av de 55 referenserna jag tar upp styrker helt klart Jerndals många påståenden.

  • Även denna artikel av dig, Ingemar (som jag kommenterat flitigt i efterföljande kommentarsfält under signaturen Savalle) styrker helt klart Jerndals påståenden:

   https://newsvoice.se/2020/01/ljungqvist-5g-globalisternas-vapensystem/

   I både artikeln och i kommentarsfältet finns rikligt med stöd för Jerndals påståenden!

   Hur länge ska folket sitta paralyserat som råttan inför boaormen?

   Jerndal ger svaret på hur vi kan försvara oss.

   Det är upp till oss, som inte är någon del av konspirationen, att sätta stopp för den – och låt oss verka för att orden “You know the way to stop me, but you don’t have the discipline” i Leonard Cohens sång First We Take Manhattan inte besannas.

   Här är Cohens video-låt, som är fullspäckad med auditiv och visuell symbolik:
   https://www.youtube.com/watch?v=JTTC_fD598A

 • Tack för mycket intressant artikel! Jag vore även tacksam för tips om fungerande, aktiv organisation som vill samla människor över alla gränser och arbeta för det Jens beskriver! Har försökt bilda själv samt sökt men inte funnit gruppen som VERKLIGEN VILL!

 • Intressant. Nu har det skapats en läkarorganisation i flertalet länder som heter //www.ärzte-für-aufklärung.de och i spansktalande länder http://www.medicos por la verdad. De klargör sanningen om COVID 19 och de är respektabla läkare som vågar säga sanningen. Läs gärna deras webbsida

 • Varför står det f.d. diplomat i rubriken. Texten har inget med diplomati att göra och det är fyrtio år sedan Jens Jerndal lämnade diplomatin.

   • Min avsikt att förringa någon. Jag antar väl dock att det är i egenskap av holistisk läkare Jens Jerndal uttalar sig. Men ska jag säga något om artikeln, så skulle det inte skadat med lite källor. ex.vis om att målet är att inplantera chip i samband med vaccinering.

    • Ok tack. Vi vill normalt alltid att debattörer lämnar referenser, men vi kan inte tvinga dem till det. Avsaknaden av källor är naturligtvis ett problem så man får sätta de påståenden som görs i texten i relation till de källor man själv kan finna. Ibland har andra debattörer uppgivit bra källor i sina artiklar i NewsVoice.

 • Jens Jerndal, utan källor till dina påstående så måste jag själv ta fram all fakta för att kunna dela en sådan här text.

  Kan vi be dig att lägga in dem istället?
  För texten i sig är kraftfull.

  MVH Jesper
  Facilitator i Medvetenhet

 • The Physicians For Informed Consent (PIC) publicerade nyligen en rapport med titeln “Physicians for Informed Consent (PIC) Jämför COVID-19 med tidigare säsongs- och pandemiska influensatider.”
  Deras slutsats är att infektion / dödlighetsgrad för COVID-19 är 0,26%.

  Är det nya koronaviruset lika farligt som det framhålls, eller är det jämförbard med andra svåra andningsvirus? Är det som vi har gått igenom när det gäller låsningsåtgärder och masktvång verkligen om viruset eller något annat?
  https://physiciansforinformedconsent.org/wp-content/uploads/2020/06/PIC-COVID-19-Disease-Information-Statement.pdf

  Här varnar man för att viruset har muterat och sprids snabbare vilket naturligtvis låter alarmerande men läser man längre ned i artikeln så står det:
  “Den nya mutationen tros dock inte orsaka någon ökad risk för dödsfall eller längre sjukhusvistelser, rapporterade Telegraph .”
  På detta sätt eldar man på den s.k pandemins katastrofala åtgärdsverkningar eftersom få människor läser mer än rubriken.
  https://nypost.com/2020/07/22/new-covid-19-mutation-helps-outbreaks-spread-quicker-expert/

 • Mycket bra skrivet Jens. Du gör den förmodat riktiga analysen utan några sidoblickar av vad som läsaren tål eller inte. Ännu bättre är nog de åtgärder du sätter in, för detta året 2020 kommer att bli en vändpunkt för vår gemensamma historia. Vad som kommer ut på andra sidan avgörs av oss själva. och hoppfullheten finns ju med då det redan är 99% som är för ett humant samhälle. Att låta oss luras av de återstående 1 procenten in i ett 1984 måste förhindras.

 • En trend här i småstan är att pensios överger nyheter på SVT, man orkar inte se “skiten” längre!
  Ett gott tecken är att folk höjer sig upp mot uttråkning, vilket är ett enormt steg upp från rädsla. En del är rädda men de tycks ha försvunnit från “torget”.
  För att få uttråkade ned i rädsla återigen kräver en rejäl “false flag” i ett annat ämne.
  Den gamla sanningen, att propaganda kan slå till snabbt, medan sanningen jobbar långsamt och eroderar med tiden osanningen, blir mer tydlig.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *