Kommunistledare erkände: byråkratiskt och ineffektivt

publicerad 20 juli 2020
- av Tege Tornvall
Tege Tornvall, eget verk
Tege Tornvall, eget verk
Tege Tornvall, eget verk

HISTORIA & DEBATT. På ett möte i Budapest den 9-11 juni 1986 menade den tidens kommunistledare att deras länder var för byråkratiska och ineffektiva. Det framgår av ett 44-sidigt protokoll från mötet, sparat i östtyskt arkiv.

Mötet hölls inom Warszawa-pakten, som var öststaternas svar på västländernas NATO. Där ingick utöver Sovjetunionen även Bulgarien, DDR (Östtyskland), Polen, Rumänien, Tjeckoslovakien och Ungern. Albanien lämnade pakten 1968.

Protokollet vittnar om just formalism och tröghet. Ledarna kallas genomgående för ”kamrat” (Genosse) och använde detta tilltal till varandra. De styrde sina länder med planekonomi genom rullande femårsplaner. Sådana utformades på gemensamma möten, där önskvärda mål fastställdes. Hur de skulle förverkligas var en annan sak, livligt debatterad men inte förverkligad .

Verktyget var socialism (att staten äger produktionsmedlen) och dess praktiska genomförande (kommunism) med beslut och ledning genom kommittéer och församlingar men utan enskilt ägande och ansvar.

Lösningen på formalism, byråkrati och tröghet var därför mer av samma vara: fler möten, fler kommittéer, fler utskott och arbetsgrupper.

På mötet i Budapest diskuterades nästa femårsplan. Den skulle ”snabba på den samhällsekonomiska utvecklingen”, som  ansågs vara ”för långsam och trög”.

Detta var tre år före Berlinmurens fall 1989. Ungerns ledare Janos Kadar såg ökande oro i det sovjetiska samhället. Mötet ville ”gå fram snabbare” till ”en högre nivå i den teknisk-vetenskapliga utvecklingen och i hela samhällsekonomin”.

Enligt sovjetledaren Michail Gorbatjov hade ”Sovjetunionen mycket allvarliga problem”. Medan en tredjedel till hälften av planerade projekt kunde behållas, måste minst lika många avslutas. Till det som skulle behållas och utvecklas hörde maskinindustrin, ett tecken på kommunismens starka tro på industriproduktion.

För att snabbare modernisera och utveckla industrin och ekonomin ville mötet att östländerna skulle samarbeta tätare och att varje land skulle verka mer aktivt för detta och för mer utrikeshandel både inom östblocket och med andra länder.

Allt skulle planeras och utföras genom möten och kommittéer. Mötets enda exempel på enskilda initiativ var att Ungern hade vissa samägda företag med företag i privatkapitalistiska länder. (Socialistiska länder är statskapitalistiska.)

Mötet ville ”öka takten i den samhällsekonomiska utvecklingen” för att ”stärka socialismens lyskraft över hela världen”. Fem år senare upplöstes Sovjetunionen, och flertalet av dess satellitstater ingår nu i den europeiska gemenskapen EU. Starkare än så var inte lyskraften.

Text: Tege Tornvall, Leksand


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Formellt var det inget protokoll utan “anteckningar”. Men det finns i ett arkiv i Berlin.

 • Även Stalin tycks ha varit inne på att övergå till traditionellt ekonomiskt tänkande,
  Nedan citeras från den nämnda källan angående Sovjets ekonomiska funktionssätt när dom förberedde sig för att försvara sig mot förutsedda attacker från väst.

  [Jag vill inskjuta att jag har för mig att det var Wall Street som gjorde Stalins två första 5-årsplaner vilket inte nämns i källan nedan]

  “…Den statliga planen kom också med ett incitamentssystem. Du ger två planer – plus 50% till lönen, 300% av normen – vid kassan multipliceras lönen med tre. Dessutom belönades de med värdefulla gåvor – hushållsapparater, bärbara och fordon (inklusive bilar). Samtidigt var det strängt förbjudet att se över produktionsnivåer samt löner. När allt kommer omkring var inte alla ledare.
  Människor stimulerades, inklusive uppfinnare och innovatörer: de fick alla royalties från genomförandet av sina innovationer. Officiella sovjetiska rika människor dök upp – ingenjörer, designers, forskare….”
  – – –
  “..Ledaren [Stalin] kritiserade det befintliga planeringssystemet, påpekade att det höll sig efter verkligheten och krävde en återgång till de klassiska ekonomilagarna. Naturligtvis i ansökan till den planerade ekonomin. Men i mars 53: e Stalin var borta,därför kan man bara gissa om sina planer idag.”

  Maskinöversättning från https://portal-kultura.ru/articles/history/37832-u-vas-depressiya-a-u-nas-pyatiletka/

  Rubriken var
  Du har depression, men vi har en femårsplan

  Nils JOHANSEN

  2014/04/17
  För 85 år sedan, den 23 april 1929, öppnade XVI-konferensen för CPSU (b), som utvecklade den första femårsplanen – landets industrialisering startade. Och snart visade Sovjetunionen oöverträffad ekonomisk tillväxttakt för hela världen.

  • Peter, som historielektion (om än från något suspekt källa) så är din redogörelse möjligen intressant men du avstår i vanlig ordning från att själv värdera och kommentera ditt bidrag med en egen åsikt. Varför??

   Du skriver: “Och snart visade Sovjetunionen oöverträffad ekonomisk tillväxttakt för hela världen.”

   Och vad vill du ha sagt med detta??

   USSR hade möjligen en tillväxt men ingen tillväxt som kunde svara upp mot en fri och internationell konkurrens, det var därför genialiskt av Ronald Reagan att kapprusta sönder den kommunistiska doktrinen.

   Dessutom byggde USSR:s teknologiska framsteg till stora delar på kopiering/stöld av västerländsk utveckling, ungefär på samma sätt som idag Kina kopierar/stjäl västerländsk teknologi.

   En rätt så hygglig verklighetsbeskrivning återfinns faktiskt på SVT Play som sände en tysk serie som heter 1986 och som i mitt tycke rätt så bra beskriver stämningsläget i den kommunistiska sfären strax innan sammanbrottet.

   Att man gjorde illegala vapenaffärer och annat för att kunna hålla sig kvar vid den illusion som socialism och kommunism är framkommer tydligt i TV-serien. Det finns många också i Sverige vilka har anledning att hålla tyst om sina whereabouts under efterkrigstiden i Tyskland (läs DDR).

   Peter, dina kommentarer skulle tjäna på lite mer egna och subjektiva synpunkter. Du har högst sannolikt mycket att ge oss andra men släpp sargen och tyck lite själv.

   • Allt jag skrev utom det i hakparentes var från översättningen och jag såg ingen anledning att ta bort påståendet om effektiviteten utan ist antydde jag att Wall Street var inblandat i planeringen. Och man kan tillägga att amerikanska ingenjörer var i omgångar medverkande i uppförandet av sovjetstatens fabriker och Usas oligarkiska familjer medverkade och erhöll profiter.
    Usas ingenjörer hjälpte också på den berömde Shukovs begäran med analysen för att förbättra stridsvagnen T34.
    Mao Sovjet var inte ngt oberoende socialistiskt samhälle utan en skapelse av monopolkapitalet och det var för att förhindra dom att utvecklas till kapitalistisk konkurrent, explicit utsagt i Usas parlament 1919, och tillsammans med imperiets stöd till nazismen avsett att förverkliga Mackinders agenda om krig Tyskland – Ryssland i stf fredlig handel som hade fått både Tyskland och Ryssland att gå förbi parasitimperiet.
    Om socialism skulle ha uppkommit på något annat sätt vet man inte hur det hade utvecklats och det finns inget som säger att man måste eftersträva ekonomisk jämlikhet bara för att staten organiserar ekonomin.
    Det ville jag illustrera med citaten från Stalin som visar att han liksom Kina inte längre ville begränsas av det från väst importerade importerade marxistiska tankegodset.
    Både Battista på Kuba och Somosa i Nicaragua var perplexa över att Usa inte ville att dom skulle förverkliga samhällen efter amerikansk förebild.
    Och analogt var både Sergei Witte i Ryssland och Sun Yat Sen i Kina inställda på att emulera det amerikanska systemet men utmanövrerades av britterna.
    Jag ser sällan andra nämna detta mycket tydliga mönster och därför försöker jag uppmärksamma det.

 • “Revealed – the capitalist network that runs the world”. (19 October 2011)
  http://www.newscientist.com/article/mg21228354-500-revealed-the-capitalist-network-that-runs-the-world/

  Tege Tornvall menar, förmodar jag, att socialismen (den ryska och östeuropeiska varianten) inte var mycket att hänga upp i julgranen. “Socialistiska länder är statskapitalistiska”. Jovisst, men som länken visar fanns det 2011 endast 147 företag i världen. Korsvist ägande genomsyrar allt och snart återstår bara JP Morgan och Goldman Sachs, något överdrivet. Artikeln blev internationellt mycket omtalad; det hela visade väl bara det som många hade på känn!
  Agenda 2030, som vi inte lär kunna undvika, såvitt inte ett mirakel inträffar, skall kännetecknas av att allt privat ägande är förbjudet. Monopolkapitalismen och proletariatets diktatur blir verklighet. Men det kommer inte finnas några stater med definierade gränser, bortsett från Eretz Israel. Härifrån styrs världen, och varje jude skall tillerkännas 2 800 slavar, alla gojim.
  Detta finns att läsa på många ställen, utom i MSM och på biblioteken.

  • Ulf, jag tog mig tid att faktiskt läsa den länk du bifogade och visst finns det klara belägg för ditt mantra om den globala ekonomins dolda makthavare.

   Frågan jag ställer mig vad vi kan göra åt detta??

   “Glattfelder säger att vi kan behöva globala antitrustregler, som nu bara finns på nationell nivå, för att begränsa överförbindelsen mellan TNC: er.”

   Antitrustregler och global beskattning av korsvist ägande är ett annat förslag som tas fram som förslag för att begränsa dessa 147 företags globala framfart.

   Däremot sägs inte mycket i länken om att detta faktiskt är en utstuderad konspiration, du har dessutom själv lagt till ditt andra eviga mantra om judarnas dominans. Det sägs det inget om i länken, men jag säger därmed inget om att det faktiskt kan finnas en sådan sak.

   Mycket tyder nu på att Ghislane Maxwell, i skuggan Epsteins död, mycket väl kan komma att avslöja en hel del om bla Deutsche Banks förehavanden i denna globala struktur.

   Det ska bli synnerligen intressant och se om denna kvinna kan bli början på ett rejält avslöjande av hur detta nätverk fungerar under hårda påfrestningar. Blir inte Trump omvald kan vi dock glömma den förestående rättsprocessen, då återgår allt till den tidigare ordningen.

   Hoppas att hon får nöjet att leva så länge att hon hinner berätta det hon vet.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *