Proteinintolerans kan orsaka autismliknande symptom

publicerad 13 juli 2020
- TV Hälsa
Karl Ludvig Reichelt Foto: Arnt-Olav Enger
Läkaren Karl Ludvig Reichelt

Läkaren och forskaren Karl Ludvig Reichelt förklarade före sin bortgång 2016 i denna intervju med TV Hälsa, hur proteinintolerans kan orsaka starka symptom och i värsta fall leda till autism hos barn. Hans mål var att behandla orsakerna till symptomen.

Text och video: Arnt-Olav Enger: “Proteinintoleranse kan gi autismelignende symptomer” | Översättning: Sanja R. Juric | Bild ovan: Karl Ludvig Reichelt. Foto: Arnt-Olav Enger

Karl Ludvig Reichelt forskade i mag-tarmproblem i många år. Genom detta banbrytande arbete fick han reda på hur det är möjligt att hitta orsaken till ett antal mentala tillstånd, inklusive barns autism.

“Dessa opiumliknande peptider som finns i vissa livsmedelsproteiner har effekten av att överstimulera hjärnan,” säger han.

När tarmen inte bryter ned peptiderna kan de ge en morfinliknande effekt som så småningom kan leda till psykiska störningar. Han tror att genom att undersöka om peptider hittades i urinen, kunde patienterna ges en mer korrekt behandling med bland annat anpassad kost.

Reichelt påpekar också att ju tidigare detta upptäcks, desto bättre effekt kommer de rätta dietförändringarna att ge och att patienten kommer att kunna leva ett normalt liv. Reichelt har undersökt detta sedan han slutade som överläkare på Gaustadsjukhuset och började forska vid Riksjukhuset i slutet av 70-talet. Hans forskning har publicerats vid flera kända universitet, till exempel John Hopkins Medical Institute.

På grund av bristen på forskning inom detta område är det enligt hälso- och sjukvårdssystemet inte vanligt att dessa tester utförs på sjukhus.

Text och video: Arnt-Olav Enger

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq