Världen avfolkas – Fertilitet och barnafödande rasar utom i bla Sverige

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 20 juli 2020
- Torbjörn Sassersson
Old people. Foto: Matthew Bennett. Licens: Unsplash.com
Old people. Foto: Matthew Bennett. Licens: Unsplash.com
En åldrande befolkning i en tommare värld. Foto: Matthew Bennett. Licens: Unsplash.com

FORSKNING. Forskare varnar för att en mycket kraftig sänkning i fertilitet och barnafödande i världen kommer att få länder att krascha. Förändringen kommer att slå hårt när utebliven populationsföryngring leder till åldrande befolkningar.

År 1950 fick kvinnor i genomsnitt 4,7 barn under sin livstid. Forskare vid University of Washingtons Institute for Health Metrics and Evaluation visar nu att den globala fertilitetsgraden nästan halverades till värdet 2,4 år 2017. Studien som publicerats i The Lancet pekar på att fertiliteten kommer att bli så låg som 1,7 år 2100. En intakt världspopulation kräver en fertilitet på 2,1, annars minskar antalet människor.

Som ett resultat förväntar sig forskarna att antalet människor på planeten kommer att nå en höjdpunkt på 9,7 miljarder människor omkring år 2064 för att därpå sjunka till 8,8 miljarder i slutet av det 21:a seklet.

“That’s a pretty big thing; most of the world is transitioning into natural population decline”, sa forskaren professor Christopher Murray till BBC.

“I think it’s incredibly hard to think this through and recognise how big a thing this is; it’s extraordinary, we’ll have to reorganise societies.”

Forskarna uppger att fertilitetsfallet inte beror på låga antal spermier hos män utan snarare på att kvinnor i världen väljer att föda färre barn för att istället satsa på utbildning och yrkeskarriär. Tillgången till preventivmedel har även förbättrats.

Många länders populationer rasar – andra ökar

Vissa länders befolkningstal förväntas att falla extremt mycket. Japan kan falla från 128 miljoner invånare 2017 till färre än 53 miljoner i slutet av seklet. Flera andra länder som: Portugal, Sydkorea, Polen, Grekland, Italien, Grönland, Ungern och Spanien kan också få halveringar (eller mer) av sina befolkningar.

USA, Nigeria och Sverige är exempel på länder som istället kommer att få ökande befolkningstätheter. Antalet invånare i Nigeria kan tredubblas och i Sverige kan populationen växa, men endast till 13 miljoner år 2100. Även Norge, Finland och Danmark får större populationer mot slutet av det 21:a seklet. Befolkningen i USA förväntas öka från 324 till 364 miljoner.

Antalet människor över 80 år kommer att öka från 141 miljoner 2017 till hela 866 miljoner år 2100, varnar forskarna. Åldrande befolkningar kan få mycket stora konsekvenser för livet i dessa länder.

Viktiga frågor som ställs är:

  • Vem betalar skatt i ett massivt åldrande land?
  • Vem betalar för vården för de äldre?
  • Vem tar hand om de äldre?
  • Kommer människor fortfarande att kunna gå i pension?

Swisha Sassersson valfri summaBefolkningen i Afrika söder om Sahara förväntas tredubbla i storlek till mer än tre miljarder människor år 2100. Nigeria kan bli världens näst största land med en befolkning på 791 miljoner.

Professor Murray säger att många människor av afrikansk härkomst kommer att fylla på invånarantalen i länder bortom Afrika och att rasismen därför kommer att bli ett stort problem i de länder som tar emot dessa.

Professor Ibrahim Abubakar, University College London (UCL), säger att om dessa prognoser är korrekta enbart till hälften kommer migration vara en nödvändighet och inte bara en möjlighet för att kompensera åldrade populationer.

Text: Torbjörn Sassersson

Källor

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq