Hillegren: ”Angående Aron Flam: Är rättsväsendet politiserat?”

publicerad 21 augusti 2020
- Rolf Hillegren
Rolf Hillegren - Pressfoto
Rolf Hillegren - Pressfoto
Rolf Hillegren – Pressfoto. Retuscherat av NewsVoice.

DEBATT. Det nyligen väckta åtalet mot komikern Aron Flam och målet mot Kinaambassadören är goda exempel på ärenden som handlagts på ett märkligt sätt av Åklagarmyndigheten.

Text: Rolf Hillegren fd åklagare med 29 års yrkeserfarenhet | Artikeln har nyligen publicerats i Dagens Juridik och den återpubliceras med tillstånd av Hillegren Rolf Hillegren

Äldre fall skulle kunna nämnas utan större ansträngning av minnet. Många vanligtvis sansade skribenter har påstått att hanteringen av de nämnda fallen på ett eller annat sätt har styrts av regeringen. Jag har visserligen inga höga tankar om regeringen, men jag delar inte den uppfattningen. Den faller helt enkelt på sin egen orimlighet.

Spekulationer av ovan nämnt slag framförs oftast av personer utan juridiska insikter. Därför blev jag extra förvånad när jag såg att före detta hovrättslagmannen Thorsten Cars antydde att åtalet mot Flam ”knappast kan ha beslutats av en enskild åklagare utan riksåklagarens godkännande” (SvD 24/7). I övrigt är jag överens med Cars.

Den som kommer med ett sensationellt påstående bör rimligen på något sätt försöka göra det trovärdigt. I de två aktuella fallen har Ingen ens gjort ett försök. Jag ska däremot försöka förklara det orimliga i sådana påståenden. Låt oss leka med tanken att regeringen vill påverka utgången av ett mål. En minister bör då lämpligen agera, men på vilket sätt bör det ske för att utgången ska bli den önskade? De flesta torde inse att det vore olämpligt av ministern att direkt vända sig till en åklagare på operativ nivå.

Troligare är nog att ministern skulle börja med att kontakta RÅ, varefter RÅ skulle kontakta någon överåklagare som i sin tur skulle kontakta någon chefsåklagare som antingen skulle ta över målet själv eller överlämna det till en kammaråklagare. Antag att det hela skulle lyckas så långt, men då är vi ändå bara framme vid ett åtalsbeslut. Hur ska fortsättningen se ut fram till en fällande dom? Vem bör informeras på tingsrätten?

Lagmannen eller någon chefsrådman som i sin tur informerar en rådman om att regeringen vill se en fällande dom i målet? Om det trots allt skulle bli en fällande dom så finns det ju dessutom en hovrätt. Vem eller vilka i hovrätten bör upplysas om att domen bör stå fast enligt regeringens önskemål? Som en ytterligare komplikation bör ministern inse att vissa mål inte slutar förrän i HD. Och därtill kommer att vissa juridiska åtgärder stundom blir granskade av JO.

En god regel för den som vill ägna sig åt något skumt är att inte inviga alltför många i planerna, eftersom risken för upptäckt då ökar. Det är inget särskilt djärvt antagande att ett sådant här upplägg riskerar att spricka någonstans på vägen. Därefter skulle press, radio och teve kunna presentera en skandal av sällan skådat slag.

Målet mot Aron Flam handlar om att han påstås olovligen ha gjort ändringar i och publicerat ett upphovsrättsskyddat verk, nämligen Bertil Almqvists berömda svenska tiger. Den ändrade versionen, i vilken tigern försetts med hakkorsbindel och gör hitlerhälsning, har han sedan placerat på omslaget till en samhällskritisk bok som han skrivit. Med all respekt för Aron Flam hör det till saken att han inte är särskilt känd bland den stora allmänheten.

Detta gör att det skulle vara synnerligen oklokt av regeringen att försöka tysta honom. Genom regeringens åtgärder skulle ju Flam vid ett avslöjande av komplotten få betydligt bättre reklam för sin bok än han någonsin kunde skaffa av egen kraft. Den reklamen har han nu i stället fått genom Åklagarmyndighetens insats.

Vill man lösa ett problem är det klokt att börja söka efter den mest närliggande förklaringen. Och den är betydligt banalare än att Flam skulle vara utsatt för en komplott från regeringen. Den mest rimliga förklaringen finns i stället att söka på åklagarsidan och handlar snarast om bristande kunskap, erfarenhet och/eller omdöme hos åklagaren i det enskilda fallet. Gärningar av den typ som Flam står åtalad för är mycket ovanliga.

Detsamma gäller det brott som ambassadören åtalades för. Det innebär att det helt enkelt saknas åklagare med erfarenhet av måltyperna. I de fall upphovsrättsbrott åtalas handlar det vanligen om varumärkesintrång. Sådana är betydligt enklare att bedöma än mål med politiska inslag. Under mina 29 år som åklagare i Stockholm handlade jag ett enda upphovsrättsbrott och den gången gällde det plagiat av en översättning.

Det talas ibland – särskilt på nätet – om aktivistiska åklagare. Jag har aldrig träffat någon sådan. Min erfarenhet är i stället att majoriteten av åklagarna är tämligen ointresserade av samhällsfrågor. Jag lutar snarare åt att det är detta ointresse som kan ha gjort att åklagarna inte insett det problematiska med vissa åtal som blivit uppmärksammade.

Som en god provokatör har Aron Flam ingalunda slagit sig till ro. Jag har med stort intresse noterat att han, inspirerad av Bertil Almqvist, låtit framställa ytterligare en tiger. Denna gång med en black om foten och iklädd fångdräkt försedd med davidsstjärna. Jag kan tänka mig att detta tilltag knappast roar åklagaren. Men för en utomstående betraktare är det riktigt uppiggande. Hur kommer åklagaren att agera härnäst? Kommer han att inleda förundersökning på grund av den nya versionen av tigern? Det spricker möjligen på att den inte fått samma spridning som den förra. Men tanken är roande.

Jag ser med stort intresse fram mot den kommande rättegången och det skulle förvåna mig om inte Flam blir frikänd.

Text: Rolf Hillegren

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Patent- och Marknadsöverdomstolen har tydligen beslutat att Aron Flam får tillbaka sina böcker. Ett tecken på hur målet kommer att sluta.

 • Om nu regeringen är så mäktig så den kunde styra polis och åklagare i Anna Lindstedtfallet. Varför kunde den inte styra domstolen?
  Vad skulle regeringen ha för intresse av att stoppa Aron Flams bok? Det är sjuttiofem år sedan världskriget slutade, så dagens styresmän var inte inblandade i dåtidens politik. Dagens regering har f.ö. en annan politik än fyrtiotalets hade. Värdlandsavtalet och gemensamma övningar med NATO visar att landet i dag inte har dåtidens isolationistiska politik. Man eftersträvar också ett avtal mef Finland av liknande kaliber som orsakade Rickard Sandlers fall i december 1939.
  Flams bok ger ju snarare argument för dagens politik. Se vilka tvivelaktiga eftergifter man tvingas till när man står ensam.

 • Bilderberg-gruppen är en av den styrande elitens hemliga mycket mäktiga organisationer. “Våra” ledande politiker har för vana att medverka där.

  Någon ledande representant för tidskriften The Economist deltar i regel också vid dessa slutna möten.

  The Economist är känd för att förutspå framtida händelser genom de illustrationer som visar på tidskriftens framsida.

  Här är en mycket intressant analys av omslagsbilden till 2019 års upplaga av The Economist:
  https://www.youtube.com/watch?v=PNQWHw4MJ-k

  Trots att den är på tyska kan alla ta del av vad som visas efter 12 minuter.
  Där ser vi att vågen som symboliserar rättvisan har fem figurer i den ena vågskålen och fyra i den andra!

 • Börjar med att säga att åklagare ska oavsett ärende vara objektiv i bemötande av både målsägandena och misstänkta och de åklagarna är mycket få men åklagare Rolf H är känd för att vara otroligt objektiv och nitisk kontrollera uppgifter, så skulle man råka i onåd vet man i varje fall att han i domstolarna aldrig använder okvädesord och inte fabulerar bevis eller styr vittnens utsagor och därav är av honom i artikel svävande formuleringar förvånande och efterlämnar så många frågor som han möjligen kan tänka sig förtydliga.

  Sannolikheten är hög för att samtliga med juridisk insikt håller med Rolf H om att åtalet mot komikern och Kinaambassadören är handlagda på märkligt sätt av Åklagarmyndigheten, men förvånande att du som fd åklagare synes anse att ”hanteringen av dessa fall” inte kan ha styrts av regeringen.
  Låt mig erinra om under din tid som åklagare sannolikt känd rättsskandal ”Kevin ärendet” till fullo styrd av en socialdemokratisk minister i regeringen vilket konsekvent ignorerades av ett stort antal åklagare, polischefer och JK,JO,RÅ i många år, trotts osedvanligt starka bevis som samtliga dessa instanser omedelbart mörklade i deras speciella mörkläggningsregister som de i tjugo år förnekat fanns till för ca 6 år sedan när se erkände att de olagliga mörkläggnings- registren finns och de facto går att uppdatera i artiklar skrivna av Dagens Juridik redaktion.

  Om någon NewsVoise läsare inte kommer ihåg Kevin-skandalen nämns att det handlar om två mycket unga bröder som – en polis – på begäran av en socialdemokratisk minister bestämde sig för hade mördat ett annat barn och polisen kränkte sina kollegor genom att utse sig själv till enväldig förhörsledare och uteslöt alla kollegor som arbetade med ärendet från allt som berörde utredningen och de förbjöds att uttala eller svara på frågor från medier och de facto skedde på begäran av vid tidpunkt socialdemokratisk minister som avsåg att om utredningsresultatet var positivt skulle det användas av socialdemokraterna vid kommande val.

  Ministern ringde denna polis en gång i veckan för information och ytterligare fakta om den av socialdemokratisk minister styrda utredningen som krossat två mycket unga pojkar är av undertecknade publicerat i Dagens Juridik och bemöttes av flera åklagare med anmälan olämpligt och krav radering men för några år sedan lyckades probono jurister få de nu vuxna oskyldiga svenska männen friade och då framträdde anstiftande polis och erkände att alla grova utredningsfalsarier styrts av den socialdemokratiskt ministermissbruk.

  Att du Rolf H inte delar uppfattningen avseende ”hanteringen av komikern och ambassadören” respekteras, men avseende det du anser ”faller helt enkelt på sin egen orimlighet”, påminns du om att så lät det också avseende här nämnd Kevinskandal och åsikten ”spekulationer oftast av personer utan juridiska insikter” respekteras också men delas inte, ty med juridisk insikt förvånas man dagligen av att av folket spekulationer oftast har bäring, däremot häpnade vi över att fd hovrättslagman Thorsten Cars offentligt vidimerade åsikten ”knappast kan ha beslutats av en enskild åklagare utan riksåklagarens godkännande” (SvD 24/7).

  Visst är det så att ”Den som kommer med ett sensationellt påstående bör rimligen göra det trovärdigt” tillika är faktum att oavsett synnerligen starka bevismaterial är i Sverige rättsvårdande myndigheter kollegialitet inom så ock åklagarsfären mycket starkare än rostfritt stål.

  Din tankelek Rolf H är formulerad så att den per automatik ger dig alla rätt trotts de facto att om regeringen vill påverka utgången agerar ministrar och det begriper de flesta kan ske och har skett genom att politiker antingen via RÅ åklagare eller tjänstemän i RÅ, JK, JO och eller direkt vänder sig till åklagare på operativ nivå, märkligare än så är det inte.
  Den rikspolitiska påverkansmetodiken är komplicerad att avslöja men nära dagligen avslöjas av folket med redovisad fakta via sociala medier besudlade kommunpolitiker, riksdagsledamöter och politiska amatördomares påverkansmetodik.
  Av dig Rolf H ”Troligare är nog att ministern skulle börja med att kontakta RÅ, varefter RÅ skulle kontakta någon överåklagare som i sin tur skulle kontakta någon chefsåklagare som antingen skulle ta över målet själv eller överlämna det till en kammaråklagare”, är faktiskt en möjlighet som uppfattas att du inte gissar dig till?

  Avseende ”Vem bör informeras på tingsrätten” har svar. Enklast är att ta kontakt med i juristsfären åklagarvänlig domare vilket ett antal medier och redaktion Dagens Juridik skrivit artiklar om och avseende att ”Lagmannen eller någon chefsrådman i sin tur informerar en rådman om att regeringen vill se en fällande dom i målet” har svar:
  Det finns till och med av lagman och chefsrådman skriftligt till Domstolsverket berättelser om hur de med vetskap oskyldig och på vems begäran de medverkat till av chefsåklagare på uppdrag av en överåklagare i hämnd (och i strid mot lagen) skapat Pilotfall med order Dom skyldig”.
  Innehåll i åberopade brev till Domstolsverket är för långt att citera här men om intresse finns sänder vi dig Rolf H dessa antisociala juridiska domare till och från domstolsverket brev med logotyper och avseende”Vem eller vilka i hovrätten bör upplysas om att domen bör stå fast enligt regeringens önskemål, som en ytterligare komplikation bör ministern inse att vissa mål inte slutar förrän i HD”, har lite annorlunda svar men samma slutresultat som ovan.

  Av dig Rolf H ”En god regel för den som vill ägna sig åt något skumt är att inte inviga alltför många i planerna, eftersom risken för upptäckt då ökar”, avser inte tjänstemän i rättssfären” kan förvisso ”press, radio och teve presentera en skandal av sällan skådat slag”, men det som kan ske har aldrig skett i Sverige, trotts ett synnerligen stort antal fastställda rättsskandaler.

  Avseende målet mot komikern finns för lite kännedom om sakinnehåll för att uttala sig men avseende ”förklaringen finns i stället att söka på åklagarsidan och handlar snarast om bristande kunskap, erfarenhet och/eller omdöme hos åklagaren i det enskilda fallet”, delas inte ur juridisk aspekt och avseende ”det talas ibland – särskilt på nätet – om aktivistiska åklagare fast du aldrig har träffat någon sådan”, tyder på att du möjligen missat på Facebook anonyma åklagare som bland annat skriver om åklagar vänlig domare.
  Vi vet inte om Jan Norberg har juridisk insikt men med insikt i densamma frågar vi också om du Rolf H verkligen har åsikten att åklagare och övriga aktörer inom vårt rättsväsende är objektiva?
  Mvh.

  • Den som tillhör ett hemligt sällskap och som svär en lydnads-ed kan aldrig vara objektiv så länge denne håller sin ed.

   MAFFIAN tillämpar också lydnads-eder.

   Den som bryter mot en lydnads-ed kan räkna med konsekvenser.

   Vårt rättsväsende måste rensas från individer som frånsvurit sig sin egen vilja – och som därigenom saknar möjlighet till objektivitet.

   Hemliga organisationer har inget i ett öppet och ärligt samhälle att göra.

 • Skulle vilja höra från en juridiskt skolad.
  Hur det fungerar med den “överklagan” som ägarinnan till rättigheten förntigern tillika advokaten har gjort i anslutning till att hovrätten hävde beslaget. hon har tydligen skickat in detta till HD.
  Om hon inte är den som driver målet utan staten, hur kan hon begära att HD ska ta upp en överklagan?

  • Hej Dan Persson.
   Egentligen kan man begära HD prövning oavsett mål men det kräver att man kan styrka grova rättegångsfel, bevis var falska, åklagarjäv, domarjäv eller om det efter Dom framkommit bevis som enormt starkt talar för att om det funnits i underinstans hade Dombeslutet blivit till fördel för exempelvis målsäganden i ”en svensk tiger” målet.

   Högsta domstolen egentliga uppgift är Prövningstillstånd får lämnas om HD kan hjälpa tingsrätter och hovrätter att döma i liknande fall, ett så kallat prejudikat.
   HD kan förvisso också bevilja folket prövningstillstånd men kan, betyder i verkligheten att det är lika lätt eller svårt att få PT, som att vinna miljonvinsten på Lotto.
   Mvh och ha en trevlig helg.

 • Rolf, du är mer än lovligt naiv om du verkligen tror att åklagare och övriga aktörer inom vårt dekadenta rättsväsende skulle vara objektiva och opåverkbara.

  Inte alls, de medverkar villigt till den alltmer ökande politisering av rättsväsendet som pågått under många år, rättslösheten är ju synlig för oss alla som är intresserade. Hur kan du ha undgått denna utveckling??

  Ta en titt runtom ibland åklagarmyndigheterna så ser du en övervägande del kvinnor som oblygt driver den så förhatliga pk-agendan och strikt följer den påbjudna socialist doktrinen som etablerats sedan många årtionden.

  De yngre männen känner åt vilket håll pk-vinden blåser och rättar därför snabbt in sig i ledet. För både män och kvinnor vilka strävar efter en bra karriärutveckling så är det inte att tänka på rättssäkerhet, den slängdes överbord för åtminstone 40 år sedan.

  Har själv suttit som nämndeman i TR och kunde då på mycket nära håll se hur illa ställt med rättssäkerheten det är i svenska domstolar. Åklagarnas prioriteringar då det gäller att prioritera vilka mål som tas med förtur signalerar tydligt att de påverkats av pk-doktrinen.

  Det mest korrupta beteendet står dock juristerna inom domstolsväsendet för, när dessa undantagslöst skyddar alla offentliganställda inom myndighetsvärlden. Den mest frekventa brottsligheten står ju kommuner, landsting och myndighetspersoner för, de bryter dagligen mot svensk lagstiftning på ett öppet, flagrant och provocerande sätt.

  Om det mot förmodan skulle gå till åtal så kan alltid pk-etablissemangets brottslingar räkna med rättsväsendets beskydd. Ett beskydd som ytterst styrs av de vilka driver pk-agendan, dvs våra politiker.

  Aron Flam fallet är på inget sätt unikt som du försöker antyda, det som är unikt är att åklagaren öht drev ärendet med de pk-förtecken som var så övertydliga. Möjligen ett utslag av fartblindhet från åklagarens sida, denne trodde nog inte att debatten skulle bli så het. Möjligen hade åklagaren fått försäkringar om “beskydd” från den politiska kretsen att om det hettade till så skulle ledande politiker i ansvarsställning komma till åklagarens försvar. Det är ju så det normalt går till.

  Wake up Rolf!!!

 • När flickor ska skylla sig själva när de bär klädsel som “hindrar” män från att sätta sina egna moraliska gränser för sig själva…
  …och när det blir billigare fängelsestraff att sparka ihjäl ett treårigt barn än att stjäla 10 miljoner kronor…
  …och när det anses rasistiskt att en svart människa blir trakasserad/skadad/dödad av en vit, men inte tvärt om…
  …och när en 30-årig frisk och vältränad man får en hjärtinfarkt efter att ha utmanat en mediemogul, vars farfar hade bankintressen i den ryska revolutionen…
  …osv…osv…
  Då vet man att en agenda styr och inte några nationella domstolar. Då förstår var och en att alla domslut mynnar ut i att pengarna styr världen och penningsystemet syftar till att stjäla folkets egendom – if form av moral, emotionell förmåga, värdighet, ekonomi och tid.
  Det juridiska systemet är tredubbelt jävigt. Dels att domstolarna tjänar bolagsstaten och inte folket – en myndighet kan inte ha två herrar, och alla ser nu tydligt vilken av dem som betjänas. Dels genom att alla roller i det juridiska spektaklet spelas av statsanställda, alltså får sin utkomst av staten och alla har därför samma arbetsgivare, och dels genom vänskapskorruptionen i frimurarkretsarna, vilka är särskilt välrepresenterade i den juridiska sfären.
  Hillergren pekar själv på problemet; aktörer inom juridiken är inte samhällsintresserade! Det vore klädsamt om de lyfte blicken och bildade sig gällande penningsystemet och hur dess totalitära makt över folken där centralbanker förekommer (alla utom ett fåtal kvarvarande) framför allt indirekt, såsom en osynlig hand, ställer upp villkoren för politiker, myndigheter och ett hittills obildat folk. Det vänder nu Hillerström, och i tribunalerna kan ingen – inte ens domstolars ordförande och andra aktörer, påstå att de var så ointresserade av samhället att de ingenting begrep!

 • Ser med stort intresse fram emot en Hillegrensk analys av det så kallade ”rättsväsendets” hantering av misshandeln av Karl Hedin.
  Tyvärr, svenska folkets förtroende för vad som är lag och rätt i Sverige är med Löfvengänget totalt bortblåst och överlever endast så länge som socialisterna pytsar ut ”allmosorna” till det sämst bemedlade.

 • Några ord ur Bibeln om den ökande laglöshet vi nu upplever:

  3 När Jesus senare satt på Olivberget och var ensam med sina lärjungar, kom de fram till honom och frågade: ”Berätta för oss, när ska detta hända? Vad blir tecknet som visar att du kommer tillbaka, och att tidsålderns slut närmar sig?”

  4 Jesus sa till dem: ”Se upp så att ingen lurar er. 5 Många ska komma i mitt namn och säga: ’Jag är Messias’, och de ska leda många vilse. 6 Ni kommer att få höra om krig och rykten om krig, men låt er inte skrämmas. Det måste ske, men det betyder inte att slutet har kommit. 7 Folk och länder ska resa sig mot varandra, och det blir hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. 8 Men allt detta är bara början på födslovärkarna.

  9 Man ska tortera och döda er, och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. 10 Många kommer då att förneka sin tro och förråda och hata varandra. 11 Många falska profeter ska framträda och lura många, 12 och när laglösheten ökar, kommer kärleken hos de flesta att kallna. 13 Men den som håller ut till slutet ska bli räddad.[a] 14 Och evangeliet om riket ska förkunnas i hela världen, till vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.

  Matteusevangeliet 24: 3-14

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *