Extrem explosion i Libanon föranleder spekulationer

publicerad 5 augusti 2020
Explosion i Beirut aug 2020. Privat foto

VÄRLDEN. En explosion av apokalyptiska proportioner skakade Libanons huvudstad Beirut under tisdagskvällen. Chockvågen noterades så långt ut som på Cypern – upp emot 24 mil från epicentrum – och sprängkraften har uppmätts motsvara 20 procent av atombomben i Hiroshima.

Uppskattningsvis 250.000 människor rapporteras gå hemlösa och dödssiffrorna är än så länge mycket oklara.

 

Byggnader så långt som en mil bort från epicentrum ska ha skadats och det står ännu oklart exakt hur många personer som har skadats eller dödats till följd av explosionerna.

Den libanesiska nyhetsbyrån National News Agency menade inledningsvis att det handlat om en olycka i ett fyrverkerilager i Beiruts ahamnområde, senare att det skulle handla om konstgödsel som sprängts. Samma uppgifter gjorde gällande att explosionerna orsakades av en svetsare, vars ”svetsloppor” orsakat eld som i sin tur antände lagren med kemikalier.

Bilder av den extremt kraftiga explosionen, som föregicks av en annan mindre explosion, har fångats på bild från flera håll i Beirut och sprids nu på sociala medier. Den politiska kommentatorn Syrian Girl ifrågasätter att det skulle handla om fyrverkier som fattat eld.

Libanons och Israels djupt fientliga relationer, samt tidigare israeliska anklagelser om att Hezbollah-milis skulle förvara vapen och sprängmedel specifikt i det hamnområde där explosionen inträffat, föranleder breda spekulationer – bland annat från Syrian Girl om att det i själva verket handlar om en israelisk operation mot ett vapenlager.

Det politiska partiet Hezbollah har för närvarande 12 av 128 platser i det libanesiska parlamentet och utgör ett av 7 samarbetspartier i den breda regeringskoalitionen som bildar Libanons regering. Hezbollah vilar på shiitisk ideologisk grund och har en mycket avancerad väpnad arm som bland annat fått understöd av Iran och stridit tillsammans med Ryssland och den syriska regeringen i kriget mot Islamiska Staten. Såväl den väpnade milisen som det politiska partiet har stämplats som terrororganisation inte bara av Israel utan även av EU och USA.

 

Text: Isac Boman, Nya Dagbladet


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq