Folkkampanjen mot kärnkraft: Förbjud kärnvapen nu!

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 6 augusti 2020
- NewsVoice redaktion
Atomvinter - Wallpapersafari.com

DEBATT. Den 6 augusti 1945 beordrades sprängningen av världens första atombomb med uran, Little Boy, 580 meter över den japanska staden Hiroshima. Resultatet var förödande men tre dagar senare beordrades sprängningen av ännu en atombomb Fat Man, nu med plutonium, över staden Nagasaki.

Text: Folkkampanjen mot kärnkraft | Illustration: Wallpapersafari.com

Hundratusentals dödades och skadades av explosionen, värmen och strålningen från det radioaktiva nedfallet.

Åsa Moberg skriver i sin bok: ”Ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten” om hur arbetet med att ta fram bomberna skedde i det fördolda utan den amerikanska befolkningens vetskap. Endast en liten grupp personer kände till vad som pågick.

När bomben var färdig insåg forskarna de fruktansvärda konsekvenser resultatet av deras arbete skulle få och försökte stoppa användandet.  Ett 70-tal fysiker krävde gemensamt att bomben inte skulle användas. En provsprängning på en avlägsen ö föreslogs som alternativ för att undvika humanitära skador, men andra krafter ville annat.

Hibakushas

Följderna av atombombssprängningarna över hundratusentals barn, kvinnor och män påverkar fortfarande människor i Japan. Hibakushas, 2:a och 3:e generationens överlevare, och deras efterlevande diskrimineras. Rädslan för de konsekvenser bomberna kan innebära som tex risken för missbildade barn eller barnbarn påverkar människors möjligheter att få jobb, köpa hus, träffa en partner och bilda familj. Än idag finner man nya fall av benmärgsskador hos Hibakushas.

Ändå har ingen åtalats för dessa brott mot mänskligheten. Och idag, 75 år senare har nio länder fortfarande kärnvapen: USA, Ryssland, Storbritannien, Kina, Frankrike, Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea. Nio länder håller idag världens övriga länder som gisslan.

Arbetet att förbjuda kärnvapnen fortsätter

2017 antogs FN:s konvention om förbud mot kärnvapen (TPNW) av 122 länder i världen. För att förbudet ska träda i kraft måste det även ratificeras av 50 länder. Glädjande nog, har 40 länder nu ratificerat FN-förbudet, men Sveriges underskrift saknas ännu.

Sverige måste snarast underteckna FN-konventionen om kärnvapenförbud!

Vi anser att regeringen omöjligt i längden kan nonchalera ett i svensk politisk tradition djupt förankrat krav om kärnvapenförbud. Detta speciellt när kärnvapenupprustningen nu tar ny fart och USA:s president öppet förklarar att kärnvapnen är till för att användas.

Även ett begränsat kärnvapenkrig skulle med dagens kärnvapen få fruktansvärda humanitära och ekologiska konsekvenser och påverka hela världen. Alla kärnvapen måste därför förbjudas.

Signerat: Folkkampanjen mot kärnkraft – kärnvapen och Kvinnor för fred, Sundsvall, Lena Dahlin Klaar, Runa Forsman, Ulrika Hådén, Ulf Gustafsson, Måna Wibron, Linnéa Henriksson, Stefan Aronson, Berth Henriksson, Birgitta Krona, Hjördis Johansson, Gertie Gagner

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Mycket bra artikel. Tänk att den debatten varit borta nu i snart tio år. Bra att den plockas fram just idag på 75 årsdagarna av Hiroshima och Nagasaki.
    Den första testbomben släpptes fö. den 16 juli 1945 i den amerikanska öknen.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *