Prästen Helena Edlund – fd samverkansofficer – Om bristande svensk verklighetsförankring

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 29 augusti 2020
- NewsVoice redaktion
Prästen Helena Edlund, 29 aug 2020. Foto: SwebbTV
Prästen Helena Edlund, 29 aug 2020. Foto: SwebbTV
Prästen Helena Edlund, 29 aug 2020. Foto: SwebbTV

Mikael Willgert på SwebbTV intervjuar prästen Helena Edlund som tidigare tjänstgjort som bataljonspastor i Kosovo samt som samverkansofficer i Afghanistan. Hon berättar om hur extremt obehagliga upplevelser under utlandstjänst förändrade henne radikalt, särskilt i kontrast till ett skyddat och politiskt korrekt Sverige.

“Att komma tillbaka till Sverige och arbeta som präst i Svenska kyrkan med de erfarenheter om människans natur som Helena skaffat sig, blev inte oproblematiskt. Det blir en intellektuell frontalkrock när politiskt korrekta fantasier möter egna förvärvade erfarenheter. Människor med större vilja att smälta in i sin omgivning än att vara sanna mot sig själva kan vara tysta och anpassa sig, men Helena Edlund vill inte vara oärlig mot vare sig Gud eller sig själv, utan måste stå för den verklighet hon själv sett. Hon har stuckit ut hakan rejält i samhällsdebatten…” – Mikael Willgert

Intervjun avhandlar även:

 • Socialdemokraternas kristna förbund Broderskapsrörelsen (idag “Socialdemokrater för tro och solidaritet”) och partiets påverkansoperation inom Svenska kyrkan.
 • Kristna värderingar i Svenska kyrkan och vänsterpolitiseringen.
 • Marxistiska influenser har genomförts sedan sent 60-tal inom alla svenska institutioner, ett idag fullbordat projekt.
 • Svenska kyrkan, en organisation som vi kan vi både ha och mista, enligt Helena.
 • Miljöpartiet, ett parti som har extrema uppfattningar om det mesta och med mycket liten verklighetsuppfattning.
 • Migrationen från Afghanistan till Sverige. Det sker en utarmning på utbildade människor i Afghanistan som leder till läkarbrist. Många ensamkommande barn är egentligen vuxna män, vilka får omotiverat stöd.

“Många av dessa kvinnor behandlar de afghanska männen som om de vore barn utan möjlighet att ta hand om sig själva. I vissa fall utvecklar kvinnorna sexuella relationer med dessa unga män.”

Sammanställning: NewsVoice | Källa: SwebbTV, intervju 29 aug 2020


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Kan församlingarna samla sig om att bromsa vanvettigheterna i den politiska och korrupta kyrkoledningen, det är den stora frågan? Kanske “varbölden” behöver spricka fullständigt innan medlemmarna ser förödelsen.
  Helena Edlund ser det kristallklart, tack för det.

 • Swebbtv har en fantastisk förmåga att finna mycket intressanta personer att intervjuva. Och denna Svenska präst har ökat min förståelse hur andra människors överlevnadsförhållande inte är applicerbart på vårt nuvarande Svenska samhälle. Vi kommer aldrig att få dessa människor att integrera sig här. De har en totalt annan verklighetsuppfattning som aldrig kommer att gå i samklang med oss svenskar.

  • Den Vidriga Vänsterns Värdegrund, alltså den doktrin och livsstil, som under 55 års tid har mejslats fram och blivit till statsreligion praktiskt taget överallt härstädes, har den primära föresatsen att handla “så som det borde vara”. Alla är vi jämlikar och totalt utbytbara; en långt gående relativisering, som först nu med de senare årens explosiva våldsutveckling i förorterna, har kommit upp på näthinnan och in i medvetandet hos en majoritet svenskar och därmed uppvisats som varade en ren skitprodukt, som man gott kan leva utan. Var det värt priset, att få känna sig sig GOD och beundransvärd i diverse internationella sammanhang?

   Människan betingas antingen av sin 1.) sociala och kulturella miljö, eller av sitt 2.) biologiska arv, har vi fått lära oss. “VVV”-läran hävdar att punkt 1.) gäller. En tes som inympades av Frankfurterskolans, från Amerika till efterkrigstidens västtyska förbundsrepublik, återvändande judiska social-filosofer, vilka via media under mitten av 60-talet fick en enorm sprängkraft. Kallades för Vänstervågen, som likt en detonationsvåg spred sitt gift in i minsta skrymsle.
   I den gamla svenska lutheranska statskyrkan kunde man höra att en belöning av slag, i alla fall fanns att få “på andra sidan”, om man bara levde på ett ansvarstagande och pliktuppfyllande sätt. Frankfurterskolan med sin “kritiska teori” vidkände inte människan något som helst eget ansvar när det gick åt pipan! “Det är samhället som har fallerat” hette det sedan och så har det ju varit länge, särskilt inom det s k rättsväsendet.

   Om nu vi betingas av framförallt av vårt arv enligt 2.) kan “rasism” inte vara så mycket att yvas över. Alla är rasister. Eller främlingsfientliga. En försvarsmekanism helt enkelt, dock inte sympatisk. Det är ju bara att se sig omkring. Inte minst bland BLM-huliganerna och “de unga männen i gettona”. Dock har vi ursvenskar tämligen nyligen fått lära oss att dessa unga (muslimska) män är något slag av klanernas ordningsvakter, ty svensk polis är inget annat än gris! De är fienden, som trängt in på deras revir. Men så länge som överenskommelserna mellan sossar och klanhövdingarna är i kraft och således tillförsäkrar röster (och makt och därmed pengar) till SAP, så kommer det helkriminella spektaklet att få fortsätta.

   • ‘frihet och förvirring utomlands lugn och stabilitet hemma” sa Palmerston till premiärministern
    På hemmaplan fejkade dom uppror medelst polisagenter med oladdade pistoler vilket överklassen visste.
    Mao det brittiska imperiet iscensatte uppror och förödelse överallt. Deras agent Mazzini var inblandad både i Europa och Usa.
    Den senare Frankfurtskolan är bara en i mängden av radikala verksamheter finansierade av detta anglosaxiska imperium. Den radikala lära finns inte som inte dom ligger bakom. Och Usa självt är starkt influerat av de speciella anglosaxiska sällskapen för britternas räkning. 2012 sa en av dom att det hade varit bättre om de ursprungliga kolonierna aldrig separerat sig från England.
    “RESOLVED, THE WORLD WOULD BE BETTER OFF HAD NOT THETHIRTEEN COLONIES BROKEN AWAY FROM THE BRITISH EMPIRE.”—William J. Van Den Heuvel, Pilgrims Society—fall 2012 speech
    https://www.fbcoverup.com/docs/library/2014-05-01-Pilgrims-Society-Warmongers-and-Metals-Manipulators-by-Charles-Savoie-Silver-Market-News-Online-May-01-2014.pdf

  • Ja, den avhoppade KGB-officeren och journalisten Yuri Bezmenov framhöll i de intervjuer som gjordes med honom att subversion är effektivare än ett direkt krig för att erövra ett land och att subversionen framför allt innebär att förstöra religion, moral och familj i landet.

   Här är en oerhört viktig intervju med Yuri Bezmenov:
   https://www.youtube.com/watch?v=KLdDmeyMJls

   Subversion och asymmetrisk krigföring bygger på Sun Tzu Krigets Konst.

   • Sun Tzu måste ha känt det axiomet att emotioner (mentala känslor) alltid kommer före handling. Beskrivet bl.a. i Hicks emotional scales etc. Frågan är då den, hade han Hicks -skalan redovisad någonstans? Upploppen i USA och även i Göteborg visar ju helt klart att orosmakarna använder den. Avslöjad och beskriven t.ex. i boken 1984 som hatkvarten och nu senast i media som coronarädsla.
    En allmän vetskap om denna skala skulle få hela det politiska landskapet att förändras fullständigt. Förledande kan ju också vara undanhållen kunskap.

    • Ja, men författare till Sun Tzu Krigets Konst var nog inte Sun Tzu, en fiktiv kinesisk general som påstås ha levat för 2500 år sedan, utan sannolikt den person som anges ha översatt detta verk från kinesiskan, nämligen jesuiten Joseph-Marie Amiot.

     Denna manual för subversion dök upp på 1700-talet och har använts mycket flitigt sedan dess för att infiltrera och förstöra främst kristna kulturer, men även andra.

     Boken har rätt nyligen utkommit i en reviderad översättning på svenska och jag anser det vara viktigt att ta del av innehållet för att kunna genomskåda vad som nu på bred front sker i vårt land och i övriga Europa.
     https://www.bokus.com/bok/9789177817857/krigets-konst/

 • Fantastiskt att alternativmedia låter denna klarsynta och samvetsgranna människa få dela med sig av sina erfarenheter och tankar med många andra!

  Min förhoppning är att alla som lyssnar på Helena och tar till sig allvaret i det hon framför.

 • Kan församlingarna samla sig om att bromsa vanvettigheterna i den politiska och korrupta kyrkoledningen, det är den stora frågan? Kanske “varbölden” behöver spricka fullständigt innan medlemmarna ser förödelsen.
  Helena Edlund ser det kristallklart, tack för det.

 • Swebbtv har en fantastisk förmåga att finna mycket intressanta personer att intervjuva. Och denna Svenska präst har ökat min förståelse hur andra människors överlevnadsförhållande inte är applicerbart på vårt nuvarande Svenska samhälle. Vi kommer aldrig att få dessa människor att integrera sig här. De har en totalt annan verklighetsuppfattning som aldrig kommer att gå i samklang med oss svenskar.

  • Den Vidriga Vänsterns Värdegrund, alltså den doktrin och livsstil, som under 55 års tid har mejslats fram och blivit till statsreligion praktiskt taget överallt härstädes, har den primära föresatsen att handla “så som det borde vara”. Alla är vi jämlikar och totalt utbytbara; en långt gående relativisering, som först nu med de senare årens explosiva våldsutveckling i förorterna, har kommit upp på näthinnan och in i medvetandet hos en majoritet svenskar och därmed uppvisats som varade en ren skitprodukt, som man gott kan leva utan. Var det värt priset, att få känna sig sig GOD och beundransvärd i diverse internationella sammanhang?

   Människan betingas antingen av sin 1.) sociala och kulturella miljö, eller av sitt 2.) biologiska arv, har vi fått lära oss. “VVV”-läran hävdar att punkt 1.) gäller. En tes som inympades av Frankfurterskolans, från Amerika till efterkrigstidens västtyska förbundsrepublik, återvändande judiska social-filosofer, vilka via media under mitten av 60-talet fick en enorm sprängkraft. Kallades för Vänstervågen, som likt en detonationsvåg spred sitt gift in i minsta skrymsle.
   I den gamla svenska lutheranska statskyrkan kunde man höra att en belöning av slag, i alla fall fanns att få “på andra sidan”, om man bara levde på ett ansvarstagande och pliktuppfyllande sätt. Frankfurterskolan med sin “kritiska teori” vidkände inte människan något som helst eget ansvar när det gick åt pipan! “Det är samhället som har fallerat” hette det sedan och så har det ju varit länge, särskilt inom det s k rättsväsendet.

   Om nu vi betingas av framförallt av vårt arv enligt 2.) kan “rasism” inte vara så mycket att yvas över. Alla är rasister. Eller främlingsfientliga. En försvarsmekanism helt enkelt, dock inte sympatisk. Det är ju bara att se sig omkring. Inte minst bland BLM-huliganerna och “de unga männen i gettona”. Dock har vi ursvenskar tämligen nyligen fått lära oss att dessa unga (muslimska) män är något slag av klanernas ordningsvakter, ty svensk polis är inget annat än gris! De är fienden, som trängt in på deras revir. Men så länge som överenskommelserna mellan sossar och klanhövdingarna är i kraft och således tillförsäkrar röster (och makt och därmed pengar) till SAP, så kommer det helkriminella spektaklet att få fortsätta.

   • ‘frihet och förvirring utomlands lugn och stabilitet hemma” sa Palmerston till premiärministern
    På hemmaplan fejkade dom uppror medelst polisagenter med oladdade pistoler vilket överklassen visste.
    Mao det brittiska imperiet iscensatte uppror och förödelse överallt. Deras agent Mazzini var inblandad både i Europa och Usa.
    Den senare Frankfurtskolan är bara en i mängden av radikala verksamheter finansierade av detta anglosaxiska imperium. Den radikala lära finns inte som inte dom ligger bakom. Och Usa självt är starkt influerat av de speciella anglosaxiska sällskapen för britternas räkning. 2012 sa en av dom att det hade varit bättre om de ursprungliga kolonierna aldrig separerat sig från England.
    “RESOLVED, THE WORLD WOULD BE BETTER OFF HAD NOT THETHIRTEEN COLONIES BROKEN AWAY FROM THE BRITISH EMPIRE.”—William J. Van Den Heuvel, Pilgrims Society—fall 2012 speech
    https://www.fbcoverup.com/docs/library/2014-05-01-Pilgrims-Society-Warmongers-and-Metals-Manipulators-by-Charles-Savoie-Silver-Market-News-Online-May-01-2014.pdf

  • Ja, den avhoppade KGB-officeren och journalisten Yuri Bezmenov framhöll i de intervjuer som gjordes med honom att subversion är effektivare än ett direkt krig för att erövra ett land och att subversionen framför allt innebär att förstöra religion, moral och familj i landet.

   Här är en oerhört viktig intervju med Yuri Bezmenov:
   https://www.youtube.com/watch?v=KLdDmeyMJls

   Subversion och asymmetrisk krigföring bygger på Sun Tzu Krigets Konst.

   • Sun Tzu måste ha känt det axiomet att emotioner (mentala känslor) alltid kommer före handling. Beskrivet bl.a. i Hicks emotional scales etc. Frågan är då den, hade han Hicks -skalan redovisad någonstans? Upploppen i USA och även i Göteborg visar ju helt klart att orosmakarna använder den. Avslöjad och beskriven t.ex. i boken 1984 som hatkvarten och nu senast i media som coronarädsla.
    En allmän vetskap om denna skala skulle få hela det politiska landskapet att förändras fullständigt. Förledande kan ju också vara undanhållen kunskap.

    • Ja, men författare till Sun Tzu Krigets Konst var nog inte Sun Tzu, en fiktiv kinesisk general som påstås ha levat för 2500 år sedan, utan sannolikt den person som anges ha översatt detta verk från kinesiskan, nämligen jesuiten Joseph-Marie Amiot.

     Denna manual för subversion dök upp på 1700-talet och har använts mycket flitigt sedan dess för att infiltrera och förstöra främst kristna kulturer, men även andra.

     Boken har rätt nyligen utkommit i en reviderad översättning på svenska och jag anser det vara viktigt att ta del av innehållet för att kunna genomskåda vad som nu på bred front sker i vårt land och i övriga Europa.
     https://www.bokus.com/bok/9789177817857/krigets-konst/

 • Fantastiskt att alternativmedia låter denna klarsynta och samvetsgranna människa få dela med sig av sina erfarenheter och tankar med många andra!

  Min förhoppning är att alla som lyssnar på Helena och tar till sig allvaret i det hon framför.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *