Fd muslimen Mona Walter: Jihadisterna i Sverige måste stoppas

publicerad 15 augusti 2020
- av NewsVoice
Modellen på bilden representerar Mona Walter. Redaktionell licens och foto: Shutterstock.com

Fd muslimen Mona Walter som idag lever med skyddad identitet pga dödshot från jihadister vilka angriper avhoppare från Islam, säger i ett samtal med NewsVoice att religionsfriheten är allvarligt hotad i Sverige. Dessa jihadister beskyddas i princip av den svenska Regeringen.

Text: NewsVoice | Bild: Modellen på bilden representerar Mona Walter. Redaktionell licens och foto: Shutterstock.com

Mona Walter säger att jihadister kränker avhoppade svenska muslimers demokratiska och mänskliga rättigheter. Problemet är även att den svenska Regeringen inte har en aning om vad de håller på med, menar Walter. Istället för att skydda människors åsiktsfrihet och rätt att välja religion, eller att lämna en religion som Islam, försöker Regeringen förtrycka de som kritiserar Islam samtidigt som de vänder bort blicken från övergreppen mot ex-muslimer och islamkritiker. En särskilt utsatt folkgrupp i Sverige är kristna somalier.

Läs mer i Dagen: Kristna somalier i Sverige dödshotas efter att ha hängts ut i filmer

Lösningen på båda dessa problem är att byta ut den svenska Regeringen och att förvisa kriminella jihadister. Hon tillägger att om jihadisten är en etnisk svensk ska denne tjäna av sitt straff här i Sverige eftersom denne inte har ett annat ursprungsland.

Mona Walter säger:

"Vi måste i nästa val rösta fram en regering som kan stifta nya lagar där vi kan upphäva islamisternas/jihadisternas uppehållstillstånd och medborgarskap samt utvisa dem till sina ursprungsländer."

Orsaken till att framför allt Socialdemokraterna inte sätter gränser mot den extremislamska utbredningen i Sverige handlar om att fiska efter röster inför riksdagsvalen, anser Walter, men dessa politiker vet inte vad de håller på med. Utvecklingen är extremt farlig och den går åt fel håll.

Svenska värderingar var fantastiska

Walter betraktar egentligen Sverige, med den svenska friheten, som ett fantastiskt land att bo i, särskilt för ateister, religionsbytare och ex-muslimer. Här råder religionsfrihet, men denna religionsfrihet är inte gratis och den kräver gränsdragningar, gränser som nu snabbt luckras upp av Regeringen.

Hon hedrar de traditionella värderingarna i Sverige med orden:

"Gud välsigne er, alla dessa människor som har byggt upp detta fria och fantastiska Sverige för att jag vet att vissa människor tar för givet den frihet och demokrati som vi i Sverige lever i idag."

Svensk jihadist - eget verk
Svensk jihadist dödshotar folkgrupp på Facebook. Foto: eget verk

Dödshot vanliga mot de "otrogna"

Walter argumenterar att jihadisternas handlingar är tillräckliga bevis på att dessa helt enkelt inte hör hemma i ett öppet demokratisk samhälle som Sverige. De hör istället hemma i länder där medeltid och islamiska sharialagar råder, menar hon. Den sittande regeringen tar nu stora kliv för att undergräva det svenska demokratiska arvet. Ett exempel på detta är - enligt uppgifter - att nästan alla Tingsrätter i Sverige infiltrerats av muslimer som diskret försöker tillämpa sharialagar. Vissa av dessa överträdelser mot svensk lagar har i media uppmärksammats, men bara i enstaka fall.

Idag lever Mona Walter under dödshot från bland annat en jihadist i Frankrike. Walter uppmanar alla som drabbas av dennes bannor att polisanmäla denne och hans gelikar istället för att möta dessa hot med tystnad och följsamhet. Jihadisten dödshotar ex-muslimer medan han själv sitter i ett flyktingläger.

"Vi ex-muslimer ska inte dödshotas och hållas i fångenskap av islamister/jihadister här i västvärlden, utan att detta får en negativ konsekvens för dem..." - Mona Walter

Eftersom Sverige och flera andra europeiska länder på sikt kan bli muslimska kalifat krävs nu snabba och starka åtgärder. Folkliga påtryckningar kan vara avgörande eftersom politikerna fortfarande är avvaktande. Det har inte ens hjälpt att Försvarshögskolan och Säkerhetspolisen tydligt varnat för den extremistiska religiösa utvecklingen i Sverige, konstaterar NewsVoice.

Mona Walter nämner folkliga initiativ som Set My People Free som arbetar för konvertiter från Islam så att dessa kan leva tryggt och utöva sin nya tro. Organisationen vill upphäva islamska avfällingslagar och hädelselagar i muslimska länder och man hänvisar till artikel 18 och 19 i de mänskliga rättigheterna. Walter uppmanar andra att direkt påverka svenska riksdagsledamöter att ta ställning för våra demokratiska och religiösa friheter samt yttrandefriheten i Sverige.


Walter påpekar det absurda med dagens situation när demokratiska länder i västvärlden ger miljontals dollar i bidrag till islamska länder där det råder dödsstraff eller fängelse för de som försöker lämna Islam. Politikerna gör alla tänkbara fel, menar hon.


Det är dags att sätta ner foten

"Miljontals ex-muslimer och andra minoriteter ska inte behöva fly från sina ursprungsländer. Vi som lever i demokratiska länder här i västvärlden måste lägga press på våra valda politiska partier och kyrkliga organisationer."

"Vissa muslimer som ringer till Mowliid Abdilahi, bland annat från Sverige säger att de är redo att dö för sin religion".

Mona Walter vill att vi bemöter dessa hot med styrka. Hon skriver på Facebook:

"Ju mer folk som polisanmäler desto bättre samtidigt som ni visar Mowliid Abdilahis Facebook-sida."

Det är viktigt att stoppa denna skadliga utveckling rent preventivt. Det är dags att sätta ner foten. En religion som har medeltida värderingar, dödshotar islamska avhoppare och som förtrycker kvinnor hör inte hemma i ett modernt demokratiskt land som Sverige, säger Mona Walter.

Mona Walter är aktiv på Facebook.

Text: NewsVoice | Redaktionell licens och foto: Shutterstock.com