SCB vet inte hur många som bor i Sverige

publicerad 5 augusti 2020
- Gästskribent
Folksamling. Foto: Menna. Licens: Shutterstock.com, 123214138
Folksamling. Foto: Menna. Licens: Shutterstock.com, 123214138
Folksamling. Foto: Menna. Licens: Shutterstock.com, 123214138

Vi har närmare 10,35 miljoner människor som är folkbokförda i Sverige, men det är inte den exakta siffran för hur många som faktiskt bor här. SCB har i praktiken inte någon koll på den verkliga siffran.

Text: NB Nyhetsbyrån

Statistiska centralbyråns (SCB) främsta uppgift är att förse användare och kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. De ansvarar helt enkelt för officiell statistik och annan statlig statistik. Deras befolkningsstatistik sammanställer dem utifrån Skatteverkets Folkbokföringsregister.

“I den officiella befolkningsstatistiken uttalar vi oss om den folkbokförda befolkningen. Personer som inte är folkbokförda ingår inte. De finns inte med i våra register”, säger Marie Lidéus, enhetschef för statistik om befolkning på SCB.

Felen i folkbokföringen kallar myndigheten för övertäckningsfel och underteckningsfel. Det händer till exempel att människor flyttar utomlands och inte anmäler samt flyttar hit och inte anmäler det heller. Det kan också handla om personer utan uppehållstillstånd eller personer som jobbar i Sverige med ett samordningsnummer. Då är de inte folkbokförda och därför inte heller med i statistiken. Skatteverket uppskattar också att ungefär 119.000 personer som finns med i registren är folkbokförda på fel adress.

“Det är inte ovanligt att studenter är folkbokförda hemma efter att de flyttat till sin studieort. Ofta handlar det om ren okunskap”, säger Lidéus.

Felen i folkbokföringen påverkar inte kvaliteten i den nationella statistiken, enligt SCB. Men problemet blir större om statistiken bryts ner i mindre områden.

“Tittar man på statistiken på kommunnivå eller i enskilda bostadsområden blir det en större osäkerhet i siffrorna”, förklarar Lidéus.

Större folk- och bostadsräkningar görs vart tionde år så att bland annat EU ska kunna jämföra statistiken mellan länderna. Den senaste genomfördes 2011 och baserades på registerdata. Nästa ska göras 2021.

“Förr använde man sig av blanketter som skickades ut till privatpersoner och till fastighetsägare. I dag har vi lägenhetsregistret där vi vet vilka lägenheter som finns”, säger Lidéus.

Nu lyfts en önskan från politiskt håll om en fysisk folkräkning i utsatta områden med utbredd trångboddhet.

“Om vi skulle genomföra besöksintervjuer så skulle vi eventuellt kunna fånga upp fler personer.”

En fysisk folkräkning är samtidigt kostsam och svår att genomföra.

“Folk öppnar inte alltid dörren. Men rent teoretisk kan en fysisk folkräkning i ett utsatt område ge ett bra underlag för att jämföra registerdata och upptäcka brister.”

Just nu står siffran på Sveriges befolkningsmängd 10 348 730 på SCB:s hemsida, men antalet kan vara betydligt mer.

Text: NB Nyhetsbyrån


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *