Professor: Det verkliga hotet är inte längre Covid-19 utan åtgärderna

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 10 augusti 2020
- Torbjörn Sassersson
Professor Carl Heneghan. Foto: CEBM Oxford
Professor Carl Heneghan. Foto: CEBM Oxford
Professor Carl Heneghan. Pressfoto: CEBM Oxford – Centre for Evidence-Based Medicine at the University of Oxford

NOTERAT. Den brittiska professorn Carl Henegan med expertis inom klinisk epidemiologi och evidensbaserad medicin skriver att åtgärderna under coronakrisen skadar mer än själv sjukdomen. Det beror på att myndigheter och ansvariga genom ett tunnelseende fäst sig vid uppfattningar som inte längre gäller i det nya kunskapsläget om Covid-19, anser han.

Problemet kan kallas “anchoring” dvs det psykologiska fenomenet “ankring”. Det handlar om att ansvariga i ett tidigt skede fäst sig vid förutfattade meningar baserade på begränsad kunskap och data. Problemen under coronakrisen har därför hanterats felaktigt allt medan ny kunskap utvecklats under krisen. Nya data ignoreras och hanteringen anpassas inte.

Carl Heneghan:

”It’s when we depend too heavily on our pre-existing ideas and first pieces of information – the anchor – to inform our judgments. How a problem is perceived, how it is described, how it makes us feel alongside our individual experience and expertise shapes the decisions we make. Anchoring ensures emerging evidence is ignored. Even in the face of this new contradictory evidence, we refuse to change our early decisions.”

Heneghan skriver tex att många britter dör i hemmet för att färre söker vård på grund av coronakrisens restriktioner.

”These excess deaths represent a considerable number of unexplained – and potentially avoidable deaths – particularly if they represent individuals deterred from visiting hospitals. Public Health England’s suggests this might be the case, and it is a substantial problem – half of people they surveyed with a worsening health condition did not seek advice for their condition. The most common reason was to avoid putting pressure on the NHS.”

Carl Henegan säger att hanteringen måste uppdateras i takt med att ny kunskap erövras. Så har inte skett och därför gör åtgärderna i krisen mer skada än nytta.

Text: Torbjörn Sassersson (artikel tips från DGS)

Källa

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq