Vitrysslands president hävdar att IMF och Världsbanken lockat med coronamutor

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 9 september 2020
- Torbjörn Sassersson
Alexander Lukashenko, 2014. Foto: Okras. Licens: Wikimedia commons (CC BY-SA 4.0)
Alexander Lukashenko, 2014. Foto: Okras. Licens: Wikimedia commons (CC BY-SA 4.0)
Alexander Lukashenko, 2014. Foto: Okras. Licens: Wikimedia commons (CC BY-SA 4.0)

VÄRLDEN. Vitrysslands president Aleksander Lukashenko avslöjade sommaren 2020 bla via mediabyrån BelTA att Världsbanken och IMF erbjudit landet 940 miljoner dollar för att införa mycket stränga coronarestriktioner på samma nivå som i Italien.

Motprestationerna bestod i att Världsbanken och IMF krävde att Vitrysslands president skulle praktisera stränga utegångsförbud, karantärsregler och isolering.

Aleksander Lukashenko vägrade att ta emot pengarna och att han hellre sätter sitt folks intressen över IMF:s och Världsbankens vilja.

Ekonomen Martin Armstrong kommenterar att detta försök att styra Vitryssland även gäller resten för av världen. Armstrong menar att IMF och Världsbanken vill krascha varje större ekonomi med avsikten att köpa upp nationers infrastrukturer.

Martin Armstrong, own work
Martin Armstrong, eget verk

“Now IMF and World Bank are bailing out failing airlines with billions of dollars, and in exchange, they are FORCING airline CEOs to implement VERY STRICT POLICIES such as FORCED face masks covers on EVERYONE, including SMALL CHILDREN, whose health will suffer as a result of these policies.

And if it is true for Belarus, then it is true for the rest of the world! The IMF and World Bank want to crash every major economy with the intent of buying over every nation’s infrastructure at cents on the dollar!” – Martin Armstrong

NewsVoice konstaterar att makteliten, efter att Lukashenko vägrat att ta mot IMF:s och Världsbankens pengar, i allt högre grad utsätter Lukashenko för negativ rykteshantering genom de stora massmedierna. Vi kan även se att modus operandi påminner om vad ekonomen John Perkins varnat för i åratal, hur en övermakt (via bland annat IMF och World bank) först utövar ekonomisk påtryckning för att därpå öka trycket med hot om militär invasion. Världens ledare tvingas alltid in i en större global agenda utstakad av en absolut maktelit.

Text och analys: Torbjörn Sassersson

Källa

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq