Läkare ger kloka råd om blodtryck och saltintag – Var inte orolig för salt och tryck

publicerad 25 september 2020
- av Torbjörn Sassersson red.
Ingemar Ljungqvist och Agneta Schnittger, 26 feb 2020 på gården Mas Rabassan, Provence, Frankrike. Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

HÄLSA. Många är fortfarande oroade för att äta salt och för att få för högt blodtryck. Läkaren Agneta Schnittger lugnar med kloka råd och insikter om de egentliga riskerna med saltintag och hon nämner att blodtrycket har naturliga variationer mellan högt och lågt.

Text: Agneta Schnittger | Video och redigering: Torbjörn Sassersson | Intervjun med Ingemar Ljungqvist spelades in den 26 februari 2020 i Provence, Frankrike.

I detta avsnitt tar vi upp de olika råden som man ger från myndigheter som exempelvis Livsmedelsverket  och ställer vetenskaplig frågor runt dessa. Är det verkligen så att ett förhöjt blodtryck orsakas av ett för stort saltintag och att man därför ska följa rekommendationerna från myndigheten ifråga?

Mer info: Agneta Schnittgers böcker

Vi tar också upp grundläggande biologiska principer om belastning respektive brister. Utifrån detta perspektiv blir vårt svar helt annorlunda. Våra kroppar har en helt fantastisk förmåga att reglera sig själv, dvs den kan i detta fall göra sig av med ett överskott av salt utan extra energitillskott. däremot fordras det extra ansträngning att återvinna salt om vi får i oss för lite.

Vilka salter är bäst?

I avsnittet diskuteras också vilka salter som är bäst. Eftersom de innehåller lite olika mängder av övriga mineraler utöver natrium och klorid så kan det vara bra variera. Exempelvis är havssalt mycket fattigt på jod, så därför kan man emellanåt köpa jodberikat salt. Jodbrist kan ibland vara en viktig orsak till hälsoproblem.

Vi tar också kort upp ett förhöjt blodtryck , ett så kallat doktorstryck, som främst är ett fenomen som bottnar i ängslan - men som kan leda till onödig medicinering

Våra hälsosamtal är främst är avsedda för de som satt sin tilltro till myndigheternas råd och därför ibland har hamnat i en ohälsospiral.

Finner du informationen här väl  enkel, men ändå korrekt, så se till att den sprids till de som inte är lika insatta. Berätta även för din läkare och sjuksköterska att det finns annan information, som är vetenskapligt underbyggd!

Läs mer av Agneta i NewsVoice

Har du direkta frågor så gå gärna in i kommentarsfältet och ställ din fråga. Vi lovar att i mån av tid ta oss an ett svar, dvs ta ansvar.

Text: Agneta Schnittger

Relaterat

Agneta Schnittger är en Medicine Doktor (MD) med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt har gått en fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten vid universitetet i Montpellier. Hon skrev en avhandling om obstetrisk screeningverksamhet i sju svenska landsting 1983 och var under 1980-90-talen deltagare i ett 10-tal kliniska läkemedelsprövningar.

Schnittger har arbetat som universitetsläkare i Linköping och är grundare av den privata Karolinakliniken. Hon hade under 00-talet en egen gynekologpraktik i Provence, Frankrike.

Agneta Schnittger är även föredragshållare och författare till böckerna: “Insulin-den felande länken”, “Låg insulin regim vid metabolt syndrom, binjureutmattning och hjärntrötthet” samt boken “Insulinresistens och hormonbalans hos kvinnor”. Hon har skrivit flera artiklar för Medicinsk Access, Läkartidningen och LCHF-magasinet