Bok: “Falsklarm om corona?” – Forskare varnar för drakoniska motåtgärder

12

BOKANNONS. I boken “Falsklarm om corona?” ­ifrågasätter de två tyska forskarna Sucharit ­Bhakdi och Karina Reiss flera av grundpelarna i den etablerade tolkningen av coronapandemin.

Bok: Falsklarm om corona: Författare: Bhakdi och Reiss
Bok: Falsklarm om corona: Författare: Bhakdi och Reiss
 • Det nya coronaviruset är exceptionellt far­ligt!
 • Det kan bara bekämpas genom stränga restriktioner som lockdown!
 • Det kan bara besegras med nya vacciner!

Dessa påståenden ses av många som självklara ­sanning­ar och ligger till grund för den coronastrategi som tillämpas av nästan alla världens regeringar, men är dessa påståenden sanna?

Nej, menar Sucharit ­Bhakdi och Karina Reiss. I “Falsklarm om corona?” ­ana­ly­serar forskarna den nya pandemin och hur den har ­hante­rats. Bland annat drar de följande slutsatser:

 • SARS-CoV-2 är inte farligare än andra ­luft­vägs­virus som vi har lärt oss att leva med.
 • Dödligheten är jämförbar med den för en vanlig säsongs­­influensa.
 • Drakoniska motåtgärder är kontra­produktiva eftersom de orsakar större ­skador än viruset.
 • Vacciner mot SARS-CoV-2 behövs inte, då de flesta redan är del­vis immuna och då skadorna av vaccinerna kan bli stora.

“Vi sköt mygg med kanoner och myggen surrar obesvärat vidare. Samtidigt raserade vi under loppet av några månader grundpelarna i hälso- och sjukvårdssystemet, ekonomin och samhället vilket kan få mycket allvarliga följder på lång sikt.”

Förlag: Karneval, bokens sida


Två kapitel ur “Falsklarm om corona?”

Den vansinniga självdestruktionen måste få ett slut

Av Sucharit Bhakdi och Karina Reiss

Luftvägsvirus är en betydande dödsorsak över hela världen och beräknas varje år ge upphov till mellan två och tre miljoner dödsfall. Många virus är ansvariga.

Nu har en ny medlem lagts till listan. Precis som är fallet vid andra virus utgör SARS-CoV-2-viruset ett hot främst mot äldre människor med allvarliga bakomliggande sjukdomar. ­Beroende på land och region dör mellan 0,02 och 0,4 procent av dem som fått infektionen, ­vilket är jämförbart med säsongsinfluensa. SARS-CoV-2 ska därför inte tilldelas någon speciell betydelse som luftvägs­patogen.

SARS-CoV-2-epidemin var aldrig ­någon ­epidemi av na­tio­nell angelägenhet. Tillämp­ningen av undantagsregler i smittskyddslagstiftningen var ogrundad. I mitten av april 2020 stod det klart att epidemin närmade sig sitt slut och att de preventiva åtgärderna vållade ­irreparabla indirekta skador på alla livets ­områden. Ändå fortsatte regering­en sitt destruktiva korståg mot spökviruset och åsido­satte därmed fun­damentet i en sann demokrati.

När du läser dessa rader är ett stort experi­ment med män­niskor på väg att förverkligas med genbaserade vacciner vars ­olycksbådande risker aldrig har avslöjats för de tusentals ­ovetande försökspersonerna.

Med denna lilla bok vill vi vittna om hur vårt arv från upp­­lysningstiden håller på att förskingras. Må den väcka Homo Sapiens och sporra henne att göra skäl för sitt namn. Den van­sin­niga självdestruktionen måste få ett slut.

Vaccinering eller inte vaccinering?

Utvecklingen av vacciner mot fruktade sjukdomar som smittkoppor, difteri, stelkramp och polio har utgjort viktiga milstolpar i medicinhistorien. Vaccination mot ytterligare ett antal sjukdomar har sedan dess utvecklats som numera hör till den förebyggande sjukvårdens standardrepertoar.

I nuläget är det en brännande fråga huruvida ett globalt vaccinationsprogram behövs för att få slut på coronaviruskrisen. Frågan är så viktig att man omedelbart bör inleda en debatt, så att en global överenskommelse kan nås när det gäller de tre mest grundläggande punkterna.

 1. När ska man rimligen utveckla ett vaccin?
  Vi vågar påstå att det är när en infektion regelbundet orsakar svåra sjukdomstillstånd och/eller allvarliga följdverkningar hos friska individer. Så är inte fallet med SARS-CoV-2.
 2. När är massvaccinering inte motiverad?
  Vi anser att massvaccinering inte är motiverad om en stor del av befolkningen redan har ett tillräckligt starkt skydd mot en livshotande sjukdom. Så förhåller det sig med SARS-CoV-2
 3. När riskerar en vaccination att inte bli framgångsrik?
  Vi förutspår att en vaccination kommer att misslyckas mot ett virus som redan samexisterar med människan och olika djur samt ständigt förändras genom mutationer och när infektionsspridningen innebär att individer kan utsättas för höga doser av virus.

Vår åsikt är att ett globalt vaccinationsprogram inte är me­ningsfullt. Riskerna överväger med god marginal de eventuella fördelarna redan från första början.


Om författarna

Sucharit Bhakdi är professor emeritus och forskare med ­inriktning på mikrobiologi och infektionsepide­mio­­­­logi. Han var ­tidigare föreståndare för Institutet för medicinsk mikro­biologi och hygien vid Johannes Gutenberg­-universitetet i Mainz och har publicerat över 300 artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Karina Reiss är professor och forskare vid ­Christian ­Albrechts-universitetet i Kiel med ­inriktning på bio­kemi, infektioner, cellbiologi och medicin. Hon har publicerat över 60 artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

12 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Jan Grønbech
Jan Grønbech
Gäst
12 januari 2021 kl 01:00

Det er godt å lese slik historisk og faglig beskrivelse av temaet pandemi. Det er i tillegg ønskelig å se sammenhengen mellom våre elektriske omgivelser og den virkning disse har på helheten. Teksten nedenfor gir en god forståelse av elektromagnetisk stråling, og dens virkning på immunforsvar og helse. Elektromagnetisk påvirkning kan trolig både bidra til at virussykdommer oppstår og til at de sprer seg. Koronaviruspandemien antas å ha startet i Wuhan i Kina, for deretter å bli spredt til resten av verden. Denne storbyen ble ”prøvekanin” for utbygging av femte generasjons mobiltelefonnett (5G). Her ser vi nærmere på muligheten for at 5G-nettet har vært en medvirkende faktor i pandemien. Teksten her er skrevet av Einar Flydal og Iver Mysterud. Helsemagasinet Vitenskap og fornuft skal ha ros for distribusjonen. Kort fortalt Hypotesen om at elektromagnetisk påvirkning kan bidra til spredning av virussykdommer, er til nå ikke falsifisert. Mesteparten av artikkelen handler om influensa. Influensaepidemier skyldes ikke bare at nye virusvarianter oppstår tilfeldig hvert år, men kan ha sammenheng både med solflekkaktivitet og endringer i menneskenes elektriske omgivelser. Begge deler kan gjøre mennesker mer mottakelige for smitte. Det er kjent at stråling kan svekke immunsystemet. Nye, aggressive virus kan så spre seg uavhengig av de elektriske omgivelsene. Spredningen kan imidlertid lettere utvikle seg til en pandemi når immunsystemet til mange nok er svekket, enten det skyldes elektromagnetisk påvirkning, stor grad av insulinresistens i befolkningen, at mange har dårlig ernæringsstatus (for lite vitamin C, D3 og/eller andre mikronæringsstoffer), at man lider av alvorlig sykdom, eller kombinasjoner av dette og andre miljøfaktorer. Artikkelen konkluderer med en diskusjon av hypotesen om at koronaviruset (SARS-CoV-2) oppsto i Wuhan i Kina fordi dette var den første byen i verden der 5G-nettet ble fullt utbygget. Det finnes gode holdepunkter for at influensaepidemier ikke bare skyldes virus som tilfeldigvis oppstår hvert år, men at både dannelsen og spredningen av nye virus kan ha sammenheng både med solflekkaktivitet og store endringer i menneskenes elektriske omgivelser. Det er kjent at radiostråling kan svekke immunsystemet. Nye virus kan spre seg uavhengig av de elektriske omgivelsene, men kan lettere utvikle seg til en pandemi når immunsystemet til mange nok er svekket. Det kan skyldes en kombinasjon av elektromagnetisk påvirkning, et høyglykemisk kosthold, et for lavt inntak av vitamin C, D3 (eller UV-stråling) og/eller andre mikronæringsstoffer eller alvorlig sykdom. Tre journalister fra Faktisk.no undersøkte i februar 2020 påstanden om at stråling fra basestasjoner for… Read more »

Åke Södergren
Åke Södergren
Gäst
10 oktober 2020 kl 18:50

Hela denna influensahysteri tycks vara ett försök att upphäva döden, vilket inte går f.n. Och skulle det fungera skulle överbefolkning bli resultatet. Naturen har därför inrättat det så listigt, att det finns en nödvändig omsättning på kroppar, som kan anpassas till betingande förändringar i omgivningar.
En annan faktor beträffande karantän och inlåsning vad gäller främst barn, är den nödvändighet för ett barn att lära sig hantera och konfrontera det fysiska universumet. Inlåsningen kan inte annat än leda till psykos eftersom psykos är ingen tid i sinnet och tid är rörelse och förflyttning av objekt och liknande. Således hela denna hysteri är inget annat än en konditionering mot psykos, som är väldigt lönsam för någon.
En liten lättnad för riskgrupperade är att besluta sig för vad man skall göra efter att ha lämnat denna kropp.
Det kunde de verkliga vikingarna göra med devisen, vi träffs i Valhalla!

Sara
Sara
Gäst
8 oktober 2020 kl 18:25

[Jag släpper denna gång igenom din kommentar eftersom det är din första kommentar. Se kommentarsreglerna. Man måste uppge korrekt komplett personnamn och fungerande mail-adress]

Har ni haft Covid? Det har jag. Jag är “bara” 46 år och det kostade mig nästan livet. Det här är ingen “fake”. Det är på riktigt. Det har tagit mig många månader att komma tillbaka.

Torbjörn Sassersson red.
Reply to  Sara
8 oktober 2020 kl 18:52

Jag (55 år) har haft Covid-19 och har immunitet enligt ett test utfört av ett godkänt laboratorium, Werlabs. Jag var måttligt sjuk i ca 5 dagar och den totala sjukdomsperioden var 10 dagar. Rehabilitering skede sedan under flera veckor. Med andra ord var denna influensa normal i längd och svårighet i jämförelse med andra influensor jag haft trots att jag tillhör riskgruppens nedre åldersspann och utöver det har en riskblodgrupp.

Så sjukdomen Covid-19 är verklig oavsett vad som skapar den som förslagsvis viruset SARS CoV-2.

Mina småbarn och fru var endast sjuka i 2 dagar, med milda symptom.

Thomas Nygren
Thomas Nygren
Gäst
30 september 2020 kl 06:01

De stora globala aktörerna FN, EU och Världsbanken, samarbetar nu på flera fronter för att “slå sönder” de små nationella demokratierna. Ett alltmer federativt EU. Den allt snabbare islamiseringen av Europa. Och som “grädde på moset”, en alltmer “forcerad” Coronarepression. Tre tydliga “tecken i skyn”.

Syftet är naturligtvis att fjärma det politiska beslutsfattandet ännu mer från “politiskt stökiga” och oförutsägbara befolkningar. Genom att skapa en global pseudodemokrati, så blir det lättare för dessa globala aktörer att genomdriva sina agendor. Ett allt snabbare inflöde av främmande kulturer och religioner till Europa, bidrar givetvis också till att underlätta överföringen av politisk makt till EU. Detta genom det välkända taktiska konceptet “att söndra och härska”. Att en totalitär, auktoritär och patriarkal religion som Islam, går “stick i stäv” med västerländsk demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet har väl blivit allt mer uppenbart.

Att man sedan fortsätter att använda “pandemin” som ett instrument för att införa alltfler tvångsåtgärder mot befolkningarna, trots att statistiken nu allt tydligare visar att Covid-19 inte är någon “mördarviruspandemi”, visar även det att det egentliga syftet med att fortsätta att “underblåsa” pandemin, är ren och skär repression. Rädda, “misstänksamma” och socialt distanserade människor är lättare att manipulera och kontrollera, då man för över den politiska makten från nationalstaterna till EU. Sverige har inte röstat för medlemskap i ett federativt EU och ändå förs nu alltmer av vårat nationella självbestämmande över till politiker och tjänstemän “ljusår” ifrån svenska väljare.

SWEXIT NU! Stoppa islamiseringen av Sverige nu! Stoppa Coronarepressionen nu! Snart är det för sent!

Jan Norberg
Jan Norberg
Gäst
27 september 2020 kl 09:17

Ja du Ulf, vi verkar eniga om att vårt hopp nu står till Donald Trump.

Blir han omvald så föreställer jag mig att han med sin något revanschistiska läggning ganska snabbt tar sig an alla de rättsliga strider som kommer i spåren av de nästan 4 år av total och paranoid förföljelse iscensatt av Demokraterna, representanter från the Deep State och inte minst den globala finanseliten. De vilka inte förmår styra Trump som alla de andra mycket mer korrupta politiker vilka mer än gärna tar lobbyisternas och särintressenas pengar och därmed gör sig än mer korrumperade.

Det stör mig alldeles inni h-e att såna Bill Gates, Fauchi, mfl fortfarande springer lösa, de skall ju snarast sättas i fängsligt förvar i avvaktan på en folklig tribunal som anlitar Amazing Polly som åklagare.

Ulf ClaréusD
26 september 2020 kl 17:24

Jag instämmer med Christer Nilssons kommentar ovan; en mycket bra genomgång som Jan Norberg har presterat. En analys som talar för sig själv! Således dags för riksåklagaren att låta kavalleriet hämta upp samtliga i Rosenbad et consortes och spärra in dom i rannsakningshäktet, genomföra riksrätt, dom och förvisning till passande slutförvar. Frågan bör ställas, om vi sett samma mönster förut? Svar : Ja! Ta’ åren 2008/09: – Bankkrisen 2008. Lehman Bros. försvinner plus mycket mer. Värsta krisen sen’ 1929 (mycket förorsakad av Bill Clinton’s borttagandet av Glass-Steagall Act. (Monica Lewinsky var bl a en hållhake)). – Global Warming. 2009 års “Climategate Scandal”. Michael Mann’s hockey stick lurendrejeri! – Barak Obama väljs 2008, blir ny POTUS 2009 och i oktober får han Nobels Fredspris (!??). – Klimatkonferens i Köpenhamn i december 2009 snöade in. NWO skjuts på framtiden: 2010 blev 2020. Klotets främsta politiska ledare samlades där, men allt blev ett fiasko. En följdverkan var att den 2005 proklamerade “Nordamerikanska Unionen” (Security and Prosperity Partnership of North America) lades “på is” liksom den tillhörande nya valutan “Amero”. För svenskar helt okänt, nästintill, i a f misstänker jag. – WHO varnade i april 2009 för ett globalt utbrott av influensan A(H1N1) och i juni 2009 valde WHO att klassa utbrottet som en pandemi, den första på 41 år sedan Hongkonginfluensan grasserade 1968. Dock ringa dödlighet. Men många allvarliga biverkningar. Om vi tittar på 2019/20 har vi: – En ekonomisk kris i vardande; skuldmättnad, negativ ränta med mycket mer. – Den “(mänskligt orsakade) globala uppvärmningen” har förändrats till enbart “klimatförändring”, men propagandastormen har inte bedarrat, utan t o m förstärkts av nya märkliga företeelser, typ Greta Thunberg, en slags Jeanne d’Arc, jungfrun som räddar inte Paris, men nu hela klotet, från inte de engelska trupperna, utan fastmer från jordens undergång i brännande hetta (något hon själv inte besparades, där uppe på bålet i Rouen 1431). – Presidentval i november 2020 med tveklöst dramatiska inslag. Den nu i fyra år hårt ansatte Trump, är/har nu stor chans att vinna de rättsliga striderna mot den djupa staten, som av svenska MSM icke rapporterade rättegångarna, som nu skall inledas mot Justice Dept, CIA, FBI m fl, inte minst Hillary Clinton och fonden i dess namn. – Klimathysterin fortsätter förstås, men har likväl till viss del fått stryka på foten av den nu tydligt avslöjade Corona fusk-pandemin i uppmärksamhet. En ny våg är på G, säger drevet,… Read more »

Ann Mari Hjorth
Ann Mari Hjorth
Gäst
24 september 2020 kl 13:43

Tycker vi borde starta en rörelse “Vägra vaccin”. Anmäler mig som första medlem.

Ann Mari 89 år gammal.

Erik Forsman
Reply to  Ann Mari Hjorth
8 oktober 2020 kl 20:12

Waw Ann Mari Hjorth. Imponerande! Still gongen strong?

CHRISTER NILSSON
24 september 2020 kl 00:48

Fin och saklig genomgång Jan, mycket fin.
Vi kan aldrig bli varnade nog, särskilt vi äldre,
för det nya coronavaccinet som nu myndigheter
och medier cyniskt försöker hjärntvätta oss med.
Dubbla doser och dubbelt så starkt, är det
tänkt. Och gratis naturligtvis.
Enklare, och snabbare, då att tömma giftbägaren direkt!

Pia Hopkins
Pia Hopkins
Gäst
23 september 2020 kl 16:33

Äntligen en nyanserad debatt som ställer pest emot kolera… eller är det kanske möjlig pest mot kolera?

Jan Norberg
Jan Norberg
Gäst
23 september 2020 kl 13:47

Det har nyligen gjorts en regional undersökning i Östergötland där man gått igenom samtliga dödsfall i regionen. De har haft 245 dödsfall under tiden mars – juli, hälften av de döda kommer från äldrevården och hälften från sjukhusen. Då man gått igenom journalerna finner man att 15 % inte ens hade haft Covid-19 men har likväl felaktigt klassificerats som döda i Covid-19. Det är då 37 fall som inte har haft Covid-19. Bra jobbat med rapporteringen FHM!! Man fann också att 70 % av de döda inte primärt dog av Covid-19 men att viruset var en bidragande orsak. Det blev 172 av 245 som inte heller dog av Covid-19. De kvarvarande 15 % befanns ha dött av Covid-19 som huvudorsak. Så i 37 fall av 245 kunde man påvisa att patienten hade dött av Covid-19 som primär dödsorsak. Appliceras denna statistik på hela antalet döda i Sverige, där Region Östergötland utgör omkring 4,5 % av hela Sveriges befolkning, visar det sig att ungefär 4,2 % av alla döda i Covid-19 i Sverige bodde i Region Östergötland. Så andelen döda i Östergötland stämmer ganska väl med den totala dödligheten i Covid-19 i hela Sverige. På grund av det relativt lilla antalet döda i Region Östergötland ger statistiken, med viss osäkerhet, följande resultat nationellt. Omkring 900 personer av 5 830 har dött av Covid-19 som primär dödsorsak, SARS-CoV-2 viruset orsakade dödsfallen. Lika många, omkring 900, har inte dött av Covid-19 över huvud taget, inte ens som bidragande orsak. Man har inte funnit tecken på en Covid-19-infektion men på dödsorsaksintygen står, uppenbarligen felaktigt, att Covid-19 skulle ha orsakat dödsfallen. Skumt som attan, varför kan man fråga sig? Resten, omkring 4 000 personer, har dött av andra orsaker än Covid-19 men virusinfektionen kan, helt korrekt, ha bidragit till men inte orsakat en förtida död. Vidare finner man att i Region Östergötland fanns det 235 boenden för äldre med ett oredovisat antal äldre personer. Vid 37 av dessa boenden för äldre så dog det mellan 1 och 8 personer per äldreboenden. Dividerar man 122 döda med 37 äldreboenden så blir det drygt 3 personer per boende som dog under tiden undersökningen pågick. Men det redovisas inte hur många som överlevde. Varför kan man ju fråga sig? Men det mest fantastiska är att 198 äldreboenden lyckades förhindra att någon enda åldring dog av Covid-19. Slumpen eller…. 84 % av äldreboenden i Region Östergötland klarade således uppgiften… Read more »