FN: Nytt polioutbrott i Sudan orsakades av vaccin – ABC News

publicerad 5 september 2020
- av Torbjörn Sassersson red.
Oralt vaccin. Redaktionell licens: Shutterstock.com

VACCIN. Världshälsoorganisationen (WHO) meddelar att ett polioutbrott i Sudan är kopplat till en pågående poliovaccinkampanj, skriver ABC News. Skandalen är ett faktum en vecka efter att FN förklarat att den afrikanska kontinenten är fri från polioviruset.

Text: Torbjörn Sassersson | Bild: Oralt vaccin. Redaktionell licens: Shutterstock.com

I ett uttalande i veckan säger WHO att två barn i Sudan förlamats efter att båda vaccinerats oralt mot polio. Undersökningar visar att fallen är kopplade till ett pågående vaccinskapat utbrott (vaccine-derived outbreak) i Tchad som upptäcktes förra året och nu sprider sig i Tchad och Kamerun.

“There is local circulation in Sudan and continued sharing of transmission with Chad”, meddelar FN som tillägger att genetiska sekvenser bekräftar flertalet introduktioner av viruset i Sudan från Tchad.

Ytterligare 11 vaccinskapade poliofall har hittats i Sudan, men tidningen påpekar att det vanligtvis finns många fler orapporterade fall för varje bekräftad poliopatient. Den mycket smittsamma sjukdomen kan spridas snabbt i förorenat vatten och drabbar oftast barn under 5 år.

ABC News skriver att i sällsynta fall kan det levande polioviruset i det orala vaccinet muteras till en form som kan utlösa nya utbrott.

ABC News skriver om kopplingen vaccin och polioutbrott i Afrika. Bild: skärmdump av artikeln.
ABC News skriver om kopplingen vaccin och polioutbrott i Afrika. Bild: skärmdump av artikeln.

I förra veckan förklarade WHO att den afrikanska kontinenten är fri från det vilda polioviruset, men på måndag varnade WHO att risken för ytterligare spridning av vaccininducerad polio över centrala Afrika och Afrikas horn är “hög” på grund av stora befolkningsrörelser i regionen.

Mer än ett dussin afrikanska länder lider nu av utbrott av polio orsakad av viruset, inklusive Angola, Kongo, Nigeria och Zambia.

ABC News uppger samtidigt att coronaviruspandemin förhindrat många av de storskaliga vaccinationskampanjerna i Afrika, vaccinationer som uppges behövas för att utrota polio över hela Afrika. Miljontals barn är därför utsatta för infektion av polio, skriver tidningen.

I maj rapporterades att 46 kampanjer för att vaccinera barn mot polio hade avbrutits i 38 länder, mestadels i Afrika, på grund av coronaviruspandemin. ABC News fortsätter med att förklara att kampanjerna nyligen startats upp igen och att hälsoarbetare måste vaccinera mer än 90% av barnen i sina ansträngningar för att utrota polio.

Tidningen avslutar den motsägelsefulla artikeln: “UN says new polio outbreak in Sudan caused by oral vaccine” med att skriva att Afghanistan och Pakistan också kämpar för att begränsa utbrott av “vaccine-derived polio”, alltså vaccinskapad polio!

Faktacheck

Artikeln i ABC News på domänen ABCnews.go.com är inte en fake story, vilket framkommer genom NewsVoice faktagranskning. Domänen ABCnews.go.com ska inte blandas ihop med fake-domänen abcnews.com.co.

Washington Post varnar i artikeln: “The Fact Checker’s guide for detecting fake news”:

“There’s ABC News, the television network, with the Web address of abcnews.go.com. And there’s ABC News, the fake news website, with the Web address of abcnews.com.co. The use of “.co” at the end of the URL is a strong clue you are looking at a fake news website.”

Artikeln om de vaccinskapade utbrotten i Afrika är dock publicerad på den äkta domänen ABCnews.go.com.

Text: Torbjörn Sassersson


Så här kan du stötta Newsvoice

  • Ja, hela samtalet är enormt intressant och det skulle vara glädjande om många tar del av det!

   Jag har läst din fråga, Martin, och jag ser fram emot att få läsa svaret som jag hoppas att du får av dem.

 • Corona-spektaklet har fått människor över hela jorden att acceptera extraordinära statliga tvångsåtgärder och det har redan lett till en stor överföring av ägande till de allra rikaste.

  Här är en synnerligen intressant diskussion mellan två kristna människor om vaccinations-tvång. Diskussionen innehåller många utdrag från olika nyhetssändningar och andra källor.

  Efter 38 minuter visas ett avsnitt där Trump och Fauci talar om hur allt är förberett för att mängder av människor med hjälp av militären ska vaccineras!

  https://www.youtube.com/watch?v=pu9pxQOooBg
  (Walter Veith & Martin Smith – Vaccines & The Mark – What’s Up Prof? 27)

  • Efter en timme och 16 minuter redogör Walter Veith, som är en före detta professor som undervisat i genetik på läkarutbildningen, för hur nya vacciner bygger på en helt ny teknik som innebär genmanipulering!

 • Tack Torbjörn för denna artikel och Harriet Larsson för fullmatad kommentar. Vad jag tror många önskar idag är kunskaper om och recept på befintlig naturlig antiviral medicin som kan bygga upp immunförsvar även hos de som utsatt kroppen för årlig influensa vaccinering. Vore också intressant med en jämförande studie för naturlig och kemisk antiviral medicin. Skulle gärna publicera en sådan artikel på HK/Börje

 • Corona-spektaklet har fått människor över hela jorden att acceptera extraordinära statliga tvångsåtgärder och det har redan lett till en stor överföring av ägande till de allra rikaste.

  Här är en synnerligen intressant diskussion mellan två kristna människor om vaccinations-tvång. Diskussionen innehåller många utdrag från olika nyhetssändningar och andra källor.

  Efter 38 minuter visas ett avsnitt där Trump och Fauci talar om hur allt är förberett för att mängder av människor med hjälp av militären ska vaccineras!

  https://www.youtube.com/watch?v=pu9pxQOooBg
  (Walter Veith & Martin Smith – Vaccines & The Mark – What’s Up Prof? 27)

 • Dagens hetsiga tävlan om ett vaccin mot Covid-19 påminner mig om samma tävlan under 30-50-talen i kampen om ett fungerande poliovaccin.
  Johan Salk och Albert Sabin var forskare i USA som tävlade om att komma först med ett poliovaccin. I Sverige var det forskaren Sven Gard som låg i täten med vaccinationsframställning.
  Det finns två slags poliovaccin, – ett inaktiverat, avdödat vaccin, sk, IPV vaccin och – ett levande försvagat vaccin, som ges som droppar i munnen, sk. OPV-oralt vaccin. Det sistnämnda används främst i U-länder, pga att det är enklare att distribuera.
  Men stora risker finns i vaccinationsframställning, som sker i kombination med tävlan, berömmelse och intäkter för läkemedelsbolagen.
  Johan Salk kom först i mål med sitt IPV-vaccin och tidningarna jublade “Seger över död och lidande” “En folkfiende besegrad” “Triumf för vetenskapen”, men plötsligt blev det tyst. Rapporter kom om vaccinrelaterade polioinsjuknande bland barn samt ett mindre antal avlidna.
  Det visade sig att på laboratoriet “Cutter”i Kalifornien hade vaccinet inte avdödats helt under vaccinationsprocessen. Detta ledde till att vaccinationskampanjerna fick avstanna under en tid, innan felet kunde avslöjas. Detta misstag går under namnet “Cutterincidensen”.
  Källa: Avhandlingen “Höstens spöke. De svenska polioepidemiernas historia” av Per Axelsson
  https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:142617/FULLTEXT01.p

  “Narkolepsi skandalen” finns i färskt minne hos många, där pandemix hos vissa kunde orsaka ett livslångt lidande med sk. sömnsjuka efter vaccination mot svininfluenzan.
  Vad ett kommande corona vaccin kan innebära vet ingen.
  Immunitet? Kortvarig eller under längre tid?
  Biverkningar direkt eller på längre sikt?
  Det enda vi vet från gårdagen är att vaccin har baksidor och att Big Pharma ökar sina vinster.
  Naturlig immunitet är det mest skonsamma, som redan finns i kroppens imponerande maskineri.

 • Dagens hetsiga tävlan om ett vaccin mot Covid-19 påminner mig om samma tävlan under 30-50-talen i kampen om ett fungerande poliovaccin.
  Johan Salk och Albert Sabin var forskare i USA som tävlade om att komma först med ett poliovaccin. I Sverige var det forskaren Sven Gard som låg i täten med vaccinationsframställning.
  Det finns två slags poliovaccin, – ett inaktiverat, avdödat vaccin, sk, IPV vaccin och – ett levande försvagat vaccin, som ges som droppar i munnen, sk. OPV-oralt vaccin. Det sistnämnda används främst i U-länder, pga att det är enklare att distribuera.
  Men stora risker finns i vaccinationsframställning, som sker i kombination med tävlan, berömmelse och intäkter för läkemedelsbolagen.
  Johan Salk kom först i mål med sitt IPV-vaccin och tidningarna jublade “Seger över död och lidande” “En folkfiende besegrad” “Triumf för vetenskapen”, men plötsligt blev det tyst. Rapporter kom om vaccinrelaterade polioinsjuknande bland barn samt ett mindre antal avlidna.
  Det visade sig att på laboratoriet “Cutter”i Kalifornien hade vaccinet inte avdödats helt under vaccinationsprocessen. Detta ledde till att vaccinationskampanjerna fick avstanna under en tid, innan felet kunde avslöjas. Detta misstag går under namnet “Cutterincidensen”.
  Källa: Avhandlingen “Höstens spöke. De svenska polioepidemiernas historia” av Per Axelsson
  https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:142617/FULLTEXT01.p

  “Narkolepsi skandalen” finns i färskt minne hos många, där pandemix hos vissa kunde orsaka ett livslångt lidande med sk. sömnsjuka efter vaccination mot svininfluenzan.
  Vad ett kommande corona vaccin kan innebära vet ingen.
  Immunitet? Kortvarig eller under längre tid?
  Biverkningar direkt eller på längre sikt?
  Det enda vi vet från gårdagen är att vaccin har baksidor och att Big Pharma ökar sina vinster.
  Naturlig immunitet är det mest skonsamma, som redan finns i kroppens imponerande maskineri.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *