Linda Seger – Var går din gräns för tankekontroll i Sverige?

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 20 september 2020
- Torbjörn Sassersson
Kammaråklagare Linda Seger. Pressfoto: Thomas Carlgren för Åklagarmyndigheten

DEBATT. Ingrid Carlqvist och Maria Celander är två oberoende journalister som åtalats för hets mot folkgrupp efter att de på sin opinionsbildande blogg publicerat debattartikeln: ”Faran med allt fler muslimer på apoteken – apoteksdörrarna riskerar att stängas för oss”, skriven av en extern skribent. Åklagaren Linda Seger anser att Carlqvist och Celander begått gärningen med uppsåt och de riskerar nu ett straff på upp till två års fängelse.

Text: Torbjörn Sassersson | Bild: Kammaråklagare Linda Seger. Pressfoto: Thomas Carlgren för Åklagarmyndigheten

Torbjörn Sassersson, 29 aug 2020 (Samos). Foto: F. Sassersson, NewsVoice.se
Torbjörn Sassersson. Foto: Fride Sassersson för NewsVoice.se

Bakgrunden är att den externa skribenten Ulrika Hallgren i sin debattartikel befarar att risken med att många muslimer arbetar på apoteken är att dessa kan välja att hellre dela ut livsnödvändiga mediciner till andra muslimer än till svenskar och i skenet av den aktuella klandebatten, och den tidigare debatten om muslimer som försökt tillämpa sharia i svenska tingsrätter, är tanken inte orealistisk. Hallgren menar att muslimer som drivs av religiösa mål och befinner sig på yrkespositioner inom säkerhet, rättsväsendet, andra myndigheter och även tex apotek innebär en fara för sekulära svenskar vilka placeras i ett utanförskap bortom Islam som en central gemenskapsfaktor.

Ulrika Hallgren uttrycker sin oro och sina observationer:

”Jag har då lagt märke till att det på vartenda apotek arbetar ett flertal muslimer – som alla bär hijab eller annan muslimsk huvudduk. Muslimska män är också en vanlig syn och även de får antas vara rättrogna eftersom de oftast har radband…”

”Problemet med muslimer på apoteken är att muslimer alltid förväntas ställa sig på sina muslimska systrar och bröders sida. Även de sekulariserade muslimerna, de som upplevs som välintegrerade och försvenskade, kommer i ett skarpt läge att vara lojala med de sina. Och skulle de vägra kan vi förvänta oss att de kommer att utsättas för starka påtryckningar från imamer, släkt och vänner.”

Ulrika Hallgren drar slutsatsen att en pågående islamisering av det svenska samhället utgör ett hot mot rikets säkerhet [eller egentligen folkets säkerhet] och att de runt 9 miljoner invånare som inte är muslimer (data gör gällande att det finns 8-10% muslimer i Sverige) riskerar att hamna i underläge om landet hamnar i en kris där viktiga läkemedel blir en bristvara.

”När samhällskollapsen kommer riskerar kroniskt sjuka svenskar att drabbas mycket hårt. Risken med många muslimska anställda på apoteken, är att dessa hellre delar ut livsnödvändiga mediciner till sina muslimska bröder och systrar än till ”otrogna” svenskar. Apoteksdörrarna riskerar att stängas för oss.”

”Jag har kommit till slutsatsen att avregleringen av apoteksmonopolen är en del av agendan att förvandla Sverige till en shariastat. Att viktiga samhällsinstitutioner som polis, räddningstjänsten och myndigheter medvetet satsar på att få så många muslimer som möjligt anställda, betyder att dessa enkelt kan ta över när kollapsen inträffar – den som kan leda till ett fullskaligt inbördeskrig.”

”Behöver vi förbereda oss för en kommande större kris? Svar ja! Jag har vid upprepade tillfällen tagit upp detta med vänner, men det är oklart om de insett allvaret.”

Vid en genomläsning av Hallgrens artikel förefaller den vara helt relevant, särskilt i skuggan av lockdowns, avslöjandet av svenska klanvälden och coronakrisens företagskonkurser. Det är i sammanhanget märkligt att artikeln uppfattas som hets mot folkgrupp och att det inte är artikelförfattaren som åtalats utan publicisten.


Hela denna karusell som Linda Seger dragit igång fullkomligt stinker av samma avskyvärda maktmissbruk som Julian Assange drabbats av, att man genom att sätta dit en publicist (syndabock) försöker skrämma alla andra publicister och journalister till tystnad.


Linda Seger tillämpar metod från Gamla testamentet

”Syndabocken är en symbol för utplånande av människors synder. Genom en ritual fördes folkets synder symboliskt över till ett djur som sedan antingen offrades eller drevs bort”… ”I Antikens Grekland tillämpades en ritual med en mänsklig syndabock (pharmakos), då en funktionshindrad, tiggare eller kriminell gavs skulden för sjukdom, svält eller invasioner och drevs ut ur samhället”…”Bland annat i Torah/Gamla testamentet i Bibeln (Tredje Moseboken, 16 kapitlet) finns berättelser om syndabockar”. – Wikipedia

Linda Seger vill tydligen lägga till publicister bland skaran av funktionshindrade och kriminella.

Kammaråklagare Linda Seger. Pressfoto: Thomas Carlgren för Åklagarmyndigheten
Kammaråklagare Linda Seger. Pressfoto: Thomas Carlgren för Åklagarmyndigheten

Vi kan nu fråga oss, med tanke på att åklagaren Linda Seger anser att Ingrid Carlqvist och Maria Celander begått gärningen med uppsåt, dvs att de medvetet publicerat artikeln med ett påstått syfte att hetsa mot en folkgrupp, om även länkandet till artikeln i fråga och citerandet av delar av den känsliga texten också kan klassificeras som en misstänkt brottslig gärning eftersom detta sker med uppsåtet att läsaren av denna artikel även ska läsa artikeln av Hallgren.

Om även ansvarig utgivare av NewsVoice åtalas kan vi vara säkra på att den svenska yttrandefriheten är borta och att Sverige definitivt klivit in i ett tankestyrt och brunt Neo-DDR. Sverige håller redan på att bli den typen av land som tex iranierna flydde från för att överleva förtrycket från religiösa och grymma mullor. Åklagare Linda Seger, var går din gräns för tankekontroll i Sverige? Fråga iranierna vad de anser, de som flydde från det förtryck som du nu utvecklar.

Huvudförhandling mot Ingrid Carlqvist och Maria Celander sker den 2 november i Helsingborgs tingsrätt.

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör och ansvarig utgivare, NewsVoice

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq