Linda Seger – Var går din gräns för tankekontroll i Sverige?

publicerad 20 september 2020
- Torbjörn Sassersson red.
Kammaråklagare Linda Seger. Pressfoto: Thomas Carlgren för Åklagarmyndigheten

DEBATT. Ingrid Carlqvist och Maria Celander är två oberoende journalister som åtalats för hets mot folkgrupp efter att de på sin opinionsbildande blogg publicerat debattartikeln: “Faran med allt fler muslimer på apoteken – apoteksdörrarna riskerar att stängas för oss”, skriven av en extern skribent. Åklagaren Linda Seger anser att Carlqvist och Celander begått gärningen med uppsåt och de riskerar nu ett straff på upp till två års fängelse.

Text: Torbjörn Sassersson | Bild: Kammaråklagare Linda Seger. Pressfoto: Thomas Carlgren för Åklagarmyndigheten

Torbjörn Sassersson, 29 aug 2020 (Samos). Foto: F. Sassersson, NewsVoice.se
Torbjörn Sassersson. Foto: Fride Sassersson för NewsVoice.se

Bakgrunden är att den externa skribenten Ulrika Hallgren i sin debattartikel befarar att risken med att många muslimer arbetar på apoteken är att dessa kan välja att hellre dela ut livsnödvändiga mediciner till andra muslimer än till svenskar och i skenet av den aktuella klandebatten, och den tidigare debatten om muslimer som försökt tillämpa sharia i svenska tingsrätter, är tanken inte orealistisk. Hallgren menar att muslimer som drivs av religiösa mål och befinner sig på yrkespositioner inom säkerhet, rättsväsendet, andra myndigheter och även tex apotek innebär en fara för sekulära svenskar vilka placeras i ett utanförskap bortom Islam som en central gemenskapsfaktor.

Ulrika Hallgren uttrycker sin oro och sina observationer:

“Jag har då lagt märke till att det på vartenda apotek arbetar ett flertal muslimer – som alla bär hijab eller annan muslimsk huvudduk. Muslimska män är också en vanlig syn och även de får antas vara rättrogna eftersom de oftast har radband…”

“Problemet med muslimer på apoteken är att muslimer alltid förväntas ställa sig på sina muslimska systrar och bröders sida. Även de sekulariserade muslimerna, de som upplevs som välintegrerade och försvenskade, kommer i ett skarpt läge att vara lojala med de sina. Och skulle de vägra kan vi förvänta oss att de kommer att utsättas för starka påtryckningar från imamer, släkt och vänner.”

Ulrika Hallgren drar slutsatsen att en pågående islamisering av det svenska samhället utgör ett hot mot rikets säkerhet [eller egentligen folkets säkerhet] och att de runt 9 miljoner invånare som inte är muslimer (data gör gällande att det finns 8-10% muslimer i Sverige) riskerar att hamna i underläge om landet hamnar i en kris där viktiga läkemedel blir en bristvara.

“När samhällskollapsen kommer riskerar kroniskt sjuka svenskar att drabbas mycket hårt. Risken med många muslimska anställda på apoteken, är att dessa hellre delar ut livsnödvändiga mediciner till sina muslimska bröder och systrar än till ”otrogna” svenskar. Apoteksdörrarna riskerar att stängas för oss.”

“Jag har kommit till slutsatsen att avregleringen av apoteksmonopolen är en del av agendan att förvandla Sverige till en shariastat. Att viktiga samhällsinstitutioner som polis, räddningstjänsten och myndigheter medvetet satsar på att få så många muslimer som möjligt anställda, betyder att dessa enkelt kan ta över när kollapsen inträffar – den som kan leda till ett fullskaligt inbördeskrig.”

“Behöver vi förbereda oss för en kommande större kris? Svar ja! Jag har vid upprepade tillfällen tagit upp detta med vänner, men det är oklart om de insett allvaret.”

Vid en genomläsning av Hallgrens artikel förefaller den vara helt relevant, särskilt i skuggan av lockdowns, avslöjandet av svenska klanvälden och coronakrisens företagskonkurser. Det är i sammanhanget märkligt att artikeln uppfattas som hets mot folkgrupp och att det inte är artikelförfattaren som åtalats utan publicisten.


Hela denna karusell som Linda Seger dragit igång fullkomligt stinker av samma avskyvärda maktmissbruk som Julian Assange drabbats av, att man genom att sätta dit en publicist (syndabock) försöker skrämma alla andra publicister och journalister till tystnad.


Linda Seger tillämpar metod från Gamla testamentet

“Syndabocken är en symbol för utplånande av människors synder. Genom en ritual fördes folkets synder symboliskt över till ett djur som sedan antingen offrades eller drevs bort”… “I Antikens Grekland tillämpades en ritual med en mänsklig syndabock (pharmakos), då en funktionshindrad, tiggare eller kriminell gavs skulden för sjukdom, svält eller invasioner och drevs ut ur samhället“…”Bland annat i Torah/Gamla testamentet i Bibeln (Tredje Moseboken, 16 kapitlet) finns berättelser om syndabockar”. – Wikipedia

Linda Seger vill tydligen lägga till publicister bland skaran av funktionshindrade och kriminella.

Kammaråklagare Linda Seger. Pressfoto: Thomas Carlgren för Åklagarmyndigheten
Kammaråklagare Linda Seger. Pressfoto: Thomas Carlgren för Åklagarmyndigheten

Vi kan nu fråga oss, med tanke på att åklagaren Linda Seger anser att Ingrid Carlqvist och Maria Celander begått gärningen med uppsåt, dvs att de medvetet publicerat artikeln med ett påstått syfte att hetsa mot en folkgrupp, om även länkandet till artikeln i fråga och citerandet av delar av den känsliga texten också kan klassificeras som en misstänkt brottslig gärning eftersom detta sker med uppsåtet att läsaren av denna artikel även ska läsa artikeln av Hallgren.

Om även ansvarig utgivare av NewsVoice åtalas kan vi vara säkra på att den svenska yttrandefriheten är borta och att Sverige definitivt klivit in i ett tankestyrt och brunt Neo-DDR. Sverige håller redan på att bli den typen av land som tex iranierna flydde från för att överleva förtrycket från religiösa och grymma mullor. Åklagare Linda Seger, var går din gräns för tankekontroll i Sverige? Fråga iranierna vad de anser, de som flydde från det förtryck som du nu utvecklar.

Huvudförhandling mot Ingrid Carlqvist och Maria Celander sker den 2 november i Helsingborgs tingsrätt.

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör och ansvarig utgivare, NewsVoice

Relaterat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Samnyt (1 okt 2020): Ingrid Carlqvist åtalas för hets mot folkgrupp – inget vet vad det gäller

  Samhällsnytt frågar åklagare Linda Seger:

  Hur skall vi som är medborgare förstå var denna gräns går om vi inte kan se de exakta detaljerna?
  Linda Seger: “Ytterst blir det en bedömning av tingsrätten”.

  Du har ingen intention att uppdatera din stämningsansökan?
  Linda Seger: “Jag kommer inte justera min stämningsansökan.”

  Skulle en hel bok kunna utgöra HMF enligt din mening?
  Seger menar då att man får ta ställning till detta när man läser boken.

  https://samnytt.se/ingrid-carlqvist-atalas-for-hets-mot-folkgrupp-inget-vet-vad-det-galler/

 • Samnyt (1 okt 2020): Ingrid Carlqvist åtalas för hets mot folkgrupp – inget vet vad det gäller

  Samhällsnytt frågar åklagare Linda Seger:

  Hur skall vi som är medborgare förstå var denna gräns går om vi inte kan se de exakta detaljerna?
  Linda Seger: “Ytterst blir det en bedömning av tingsrätten”.

  Du har ingen intention att uppdatera din stämningsansökan?
  Linda Seger: “Jag kommer inte justera min stämningsansökan.”

  Skulle en hel bok kunna utgöra HMF enligt din mening?
  Seger menar då att man får ta ställning till detta när man läser boken.

  https://samnytt.se/ingrid-carlqvist-atalas-for-hets-mot-folkgrupp-inget-vet-vad-det-galler/

 • Det behöver upprättas en folkdomstol i Sverige. Ett rättsväsende baserat på folkets lag och rättvisa “common law”, sunt förnuft och öppenhet och ärlighet. Några tusen personer som kan ställa dessa rättshaverister till svars för deras brott mot sanning ärlighet och öppenhet. Sverige har förlorat alla högre värden. Anklagelserna är ju aldrig riktiga brott, aldrig vad personen verkligen skrivit, utan alltid vad man “tror” att personen har som syfte med det man uttrycker.. Gränsen för “tankekontroll” är sedan länge överskriden………

  Dessa personer är ju som en personifiering av vad rasism, fördomsfullhet och förtryck en gång i tiden stod för. Islam definerar de rättrogna som de ärofyllda, de rättfärdiga, de sanna, de heliga! De kan ha sin tro i all ära, men det är ju förtryck och fördomsfullhet i ett nötskal, Varför göra det till något det inte är, att kritisera ett totalitärt system baserat enbart på tillhörighet utifrån “tro”där alla andra i mångt och mycket ska hatas och i slutändan dödas kan aldrig vara något annat än “befrielse av folkgrupp”. Möjligtvis är Islam den rätta vägen? Men låt mig då göra ett medvetet val att “underkasta” mig läran baserat på kunskap och erfarenhet om vad den egentligen innebär.

  Tills den dagen då jag kan finna en muslim som uttrycker ren kärlek till de vilseledda, de förtappade, de otrogna. Någon som vänder sig till oss med medkänsla för våra övertramp mot Gud. Någon som uttrycker något annat än fördömande och oförståelse mot oss som inte tillhör de utvalda och speciella. Tills den dagen så håller jag mina egna principer som högre värda. Själv fördömer jag inte Linda Seger, jag fördömer hennes handlingar. Dessa människor kan inte tillåtas styra vårat land. Därmed inte sagt att hon behöver stenas till döds tack och lov, sånt kan andra få syssla med.

  Och låt säga att Ingrid och Maria verkligen vill hetsa mot Islam, en liten “folkgrupp” på ca 1,8 miljarder människor. Svårt att inte kränka någon….. Låt säga att de vill hetsa, verkligen hetsa. Skulle två år i fängelse göra dem mindre hetsiga?
  Låt två Imamer ställa upp på ärliga samtal med Ingrid och Maria så kan vi väl välja själva om vi ska vara oroliga för apoteken eller inte.
  Man kan tycka mycket om Ingrid och Maria, men de står inte och eldar bildäck och kastar sten på polisen. Jag tror de kan föra ett städat samtal även med någon man säger att de “hatar”.

  Själv går jag aldrig till apotek eftersom de säljer död från “giriga otrogna”, läkemedelsbolag som tror människor skapades defekta och sjukliga av en slump. En ren hädelse mot Gud, varför en rättrogen muslim väljer att jobba för läkemedelsbolagen övergår mitt förstånd.
  Corona var Guds straff mot de otrogna sa väl en Imam, som dog två veckor senare i Corona…… Men allt är väl relativt.

  Men alla dessa människor som hatar hat så mycket att en liten text kan ge fängelse i år, deras styrande och ställande måste verkligen få ett slut.

 • Det behöver upprättas en folkdomstol i Sverige. Ett rättsväsende baserat på folkets lag och rättvisa “common law”, sunt förnuft och öppenhet och ärlighet. Några tusen personer som kan ställa dessa rättshaverister till svars för deras brott mot sanning ärlighet och öppenhet. Sverige har förlorat alla högre värden. Anklagelserna är ju aldrig riktiga brott, aldrig vad personen verkligen skrivit, utan alltid vad man “tror” att personen har som syfte med det man uttrycker.. Gränsen för “tankekontroll” är sedan länge överskriden………

  Dessa personer är ju som en personifiering av vad rasism, fördomsfullhet och förtryck en gång i tiden stod för. Islam definerar de rättrogna som de ärofyllda, de rättfärdiga, de sanna, de heliga! De kan ha sin tro i all ära, men det är ju förtryck och fördomsfullhet i ett nötskal, Varför göra det till något det inte är, att kritisera ett totalitärt system baserat enbart på tillhörighet utifrån “tro”där alla andra i mångt och mycket ska hatas och i slutändan dödas kan aldrig vara något annat än “befrielse av folkgrupp”. Möjligtvis är Islam den rätta vägen? Men låt mig då göra ett medvetet val att “underkasta” mig läran baserat på kunskap och erfarenhet om vad den egentligen innebär.

  Tills den dagen då jag kan finna en muslim som uttrycker ren kärlek till de vilseledda, de förtappade, de otrogna. Någon som vänder sig till oss med medkänsla för våra övertramp mot Gud. Någon som uttrycker något annat än fördömande och oförståelse mot oss som inte tillhör de utvalda och speciella. Tills den dagen så håller jag mina egna principer som högre värda. Själv fördömer jag inte Linda Seger, jag fördömer hennes handlingar. Dessa människor kan inte tillåtas styra vårat land. Därmed inte sagt att hon behöver stenas till döds tack och lov, sånt kan andra få syssla med.

  Och låt säga att Ingrid och Maria verkligen vill hetsa mot Islam, en liten “folkgrupp” på ca 1,8 miljarder människor. Svårt att inte kränka någon….. Låt säga att de vill hetsa, verkligen hetsa. Skulle två år i fängelse göra dem mindre hetsiga?
  Låt två Imamer ställa upp på ärliga samtal med Ingrid och Maria så kan vi väl välja själva om vi ska vara oroliga för apoteken eller inte.
  Man kan tycka mycket om Ingrid och Maria, men de står inte och eldar bildäck och kastar sten på polisen. Jag tror de kan föra ett städat samtal även med någon man säger att de “hatar”.

  Själv går jag aldrig till apotek eftersom de säljer död från “giriga otrogna”, läkemedelsbolag som tror människor skapades defekta och sjukliga av en slump. En ren hädelse mot Gud, varför en rättrogen muslim väljer att jobba för läkemedelsbolagen övergår mitt förstånd.
  Corona var Guds straff mot de otrogna sa väl en Imam, som dog två veckor senare i Corona…… Men allt är väl relativt.

  Men alla dessa människor som hatar hat så mycket att en liten text kan ge fängelse i år, deras styrande och ställande måste verkligen få ett slut.

 • Kräken som sålt sig till dem som arbetar för att utplåna människors frihet exponeras. Vilken fröjd!

  En underbar kontrast till dessa hänsynslösa individer är exempelvis den svenske läkaren Mikael Nordfors och den före detta vice ordföranden i Cancerfonden, Lars Bern.

  Båda tar bestämt avstånd från en sjukvårdspolitik som nu alltmer visar sig vara en illa dold eugenik.

  Här tar Lars Bern ännu en gång bladet från munnen och pekar ut några av de värsta vid namn, även svenskar:
  https://anthropocene.live/2020/09/18/oligarken-bill-gates/

  Och en extra eloge till Lars Bern för hans beslut att lämna en av alla de organisationer som ytligt sett idkar välgörenhet, men som i själva verket har ett helt annat innehåll än den bedrägliga fasaden.

  Vi som vill kämpa för en värld som bygger på omtanke om våra medmänniskor, om djuren, om naturen behöver alla hjälpas åt med att exponera de fördärvliga krafter som råder – både enskilda individer och organisationer.

  Läkaren Mikael Nordfors har återigen hållit tal hållit tal till stora folkmassor i som samlats i London för att protestera mot corona-spektaklet:
  https://www.youtube.com/embed/Hx6Yj1-93Z0

 • Kräken som sålt sig till dem som arbetar för att utplåna människors frihet exponeras. Vilken fröjd!

  En underbar kontrast till dessa hänsynslösa individer är exempelvis den svenske läkaren Mikael Nordfors och den före detta vice ordföranden i Cancerfonden, Lars Bern.

  Båda tar bestämt avstånd från en sjukvårdspolitik som nu alltmer visar sig vara en illa dold eugenik.

  Här tar Lars Bern ännu en gång bladet från munnen och pekar ut några av de värsta vid namn, även svenskar:
  https://anthropocene.live/2020/09/18/oligarken-bill-gates/

  Och en extra eloge till Lars Bern för hans beslut att lämna en av alla de organisationer som ytligt sett idkar välgörenhet, men som i själva verket har ett helt annat innehåll än den bedrägliga fasaden.

  Vi som vill kämpa för en värld som bygger på omtanke om våra medmänniskor, om djuren, om naturen behöver alla hjälpas åt med att exponera de fördärvliga krafter som råder – både enskilda individer och organisationer.

  Läkaren Mikael Nordfors har återigen hållit tal hållit tal till stora folkmassor i som samlats i London för att protestera mot corona-spektaklet:
  https://www.youtube.com/embed/Hx6Yj1-93Z0

 • Kan man tänka sig att Linda agerat på detta sätt på grund av någon slags påtryckning som te.x. hot?
  Listan över vad som anses hetsa en folkgrupp blir bara längre och längre. Undrar när kristna kommer att ses som en folkgrupp. Verkar inte finnas många regler i världen som styr hur långt de som känner avsmak för denna grupp kan gå.
  Vad har hänt i vår fina rättsstat som vår regering var och är så stolt över?
  När det kommer till handling så läggs åtal ner men när det gäller ord så finns det både tid, pengar och rum. Väljer man snälla brottslingar för att man inte klarar av de hårda?
  Hur skall man kunna mötas och lösa problem i samhälllet om man inte får lov att prata om dem?

  • Nej Pia, Linda Seger vill befrämja sin karriär som åklagare, svårare än så är det inte.

   Hon har genomgått en juristutbildning till 100% präglad av pk-narrativet och där hon förstått att skall man göra bra karriär inom svenskt rättsväsende så gäller det att visa framfötterna “rätt sätt” så att hon blir promotad tack vare sin socialistiska lojalitet. Snart är hon vidare i karriären, se bara på Fredrik Wersäll, Thomas Rolén, Mats Melin, mfl.

   Du försöker in i det sista hitta nån slags logisk förklaringsmodell för hennes beteende, tyvärr finns inga såna förklaringar. Hon är bara pk och socialistiskt korrekt, det räcker länge i dagens svenska rättsväsende.

 • Kan man tänka sig att Linda agerat på detta sätt på grund av någon slags påtryckning som te.x. hot?
  Listan över vad som anses hetsa en folkgrupp blir bara längre och längre. Undrar när kristna kommer att ses som en folkgrupp. Verkar inte finnas många regler i världen som styr hur långt de som känner avsmak för denna grupp kan gå.
  Vad har hänt i vår fina rättsstat som vår regering var och är så stolt över?
  När det kommer till handling så läggs åtal ner men när det gäller ord så finns det både tid, pengar och rum. Väljer man snälla brottslingar för att man inte klarar av de hårda?
  Hur skall man kunna mötas och lösa problem i samhälllet om man inte får lov att prata om dem?

  • Nej Pia, Linda Seger vill befrämja sin karriär som åklagare, svårare än så är det inte.

   Hon har genomgått en juristutbildning till 100% präglad av pk-narrativet och där hon förstått att skall man göra bra karriär inom svenskt rättsväsende så gäller det att visa framfötterna “rätt sätt” så att hon blir promotad tack vare sin socialistiska lojalitet. Snart är hon vidare i karriären, se bara på Fredrik Wersäll, Thomas Rolén, Mats Melin, mfl.

   Du försöker in i det sista hitta nån slags logisk förklaringsmodell för hennes beteende, tyvärr finns inga såna förklaringar. Hon är bara pk och socialistiskt korrekt, det räcker länge i dagens svenska rättsväsende.

 • I dagens Sverige ser vi att rättsväsendet, där åklagarämbetet ingår, helt har kapitulerat för Islam och dess doktrinära syn på samhällsutvecklingen.

  Alla vänsterextrema socialister från 68-tiden har ju alltsedan dess infiltrerat hela rättsväsendet, styrt och indoktrinerat all juristutbildning. Mats Melin, Thomas Rolén, mfl är ju de vilka hållit liv i de gamla socialistiska idealen.

  Att snorgärsar som Linda Seger och andra Södertörn adepter därför är så hjärntvättade säkerställer den socialistiska och politiskt korrekta rättstillämpningen i alla sammanhang.

  Att Linda Seger, som den veritabla proselyt hon är, försöker skaffa sig alibi genom att dra en extrem imam inför rätta är bara ett sätt att försöka skaffa sig alibi för den hetsjakt hon och andra pk-representanter driver mot alla de vilka motsätter sig islamskt inflytande på den svenska samhällsutvecklingen.

  https://projektsanning.com/2019/08/20/imam-infor-ratta-for-hets-mot-folkgrupp-i-helsingborg/

  • Imamen kallade: “judarna för apornas och svinens avkommor”. Detta går ju verkligen inte att jämföra med Ulrika Hallgren som bara är orolig för att muslimer enligt det debatterade klantänkandet ska favorisera sin egen religiösa folkgrupp gentemot en bred ickeislamsk folkgrupp (inkl många invandrare).

   Jag menar att Linda Seger har allvarliga problem med omdömet. Ingrid och Maria åtalades innan (stämmer det?) polischeferna gick ut via massmedia och varnade för de 40 klanerna. Jag skulle tro att Linda Seger försatt sig själv i en mycket pinsam situation. Ulrika Hallgren ligger ju helt rätt med sin oro.

   Kan man tänka sig att Linda Seger begått ett brott genom att åtala Ingrid och Maria på falsk grund?

 • Linda Seger tillämpar dagligen vänsterns definition av yttrandefrihet “Tig eller tyck som vi”.
  Ingrid Carlqvist och Maria Celander skall ha eloge för sitt modiga arbete, liksom redaktör Torbjörn Sassersson som ger uppmärksamhet åt de som inte tycker som Linda Seger.

 • Nej, Sveriges muslimer är ingen homogen grupp. Dom kommer ifrån många olika länder och kulturer. Dom kan vara sekulariserade muslimer, vilka av egen kraft och vilja integrerar sig själva i det svenska samhället. Detta både vad gäller försörjning, livsstil och demokratiska värderingar. I denna grupp återfinner vi bl.a. många muslimska flyktingar från “balkankrigen”.

  I andra änden av spektrumet återfinner vi fundamentalistiska islamister, vars enda mål är att upprätta ett kalifat styrt av sharialagar. Huvuddelen av muslimerna i dagens Sverige, befinner sig med största sannolikhet närmare den sekulariserade än den fundamentalistiska änden av detta spektrum. Så vad är vi egentligen oroliga för? Det som komplicerar bilden här är att Islam inte gör någon större åtskillnad mellan religion och stat. Religion, kultur och politik går här ihop med varandra till olika sidor av en och samma sak. Då Islam går in i så gott som alla aspekter av muslimernas liv, så blir det i praktiken omöjligt att göra religionen till en “enskild angelägenhet”. Detta i kombination med en muslimsk “tradition” av patriarkala klanrelationer och en utbredd hederskultur, lämnar ett litet eller ett obefintligt utrymme för individualism av västerländskt snitt.

  Att detta sammantaget ger fundamentalistiska patriarkala klanledare, möjligheter till en närmast total kontroll över över de flesta aspekter av sina “undersåtars” liv, är väl knappast ett osannolikt antagande? Att detta också leder till enklavbildningar i Sverige, där slutmålet för dessa fundamentalistiska patriarkala klanledare är ett kalifat styrt av sharialagar, är väl heller inte ett alltför långsökt antagande? Sharialagen är för muslimer i sådana enklaver, i praktiken överordnad nationell svensk lagstiftning.

  Här kan man väl se på utvecklingen i bl.a. Husby, Akalla, Kista och Tensta, som en slags “empirisk evidens” för dessa antaganden. Om man inte inser att en sådan utveckling på sikt, utgör ett hot mot ett öppet, jämlikt och demokratiskt samhälle, är risken överhängande att man en vacker dag får ett brutalt uppvaknande.

 • Ordet “rasist” är väl egentligen ett ganska snävt begrepp, som idag har blivit så urvattnat att det till och med ibland används som skällsord om dom som är kritiska till den svenska regeringens “EU globalistiska migrationspolitik”. “I en vidare bemärkelse kan rasism också definieras som fördomar, diskriminering eller aggression, riktad mot en grupp eller individ, som baseras på föreställningen om olika raser.” (Wikipedia). I en strikt bemärkelse kan inte ens nazitysklands illdåd mot judarna kallas för rasism, då judendomen formellt sett är en religion. Det faktumet att nazityskland klassificerade judarna som en egen ras, gör dock att man är ursäktad om man kallar förintelsen för ett folkmord grundat på en rasistisk ideologi. Då jämlikhet innebär att ingen skall särbehandlas pga. kön, “ras” eller religion, så tror jag att det är lämpligare att dela in mänskligheten i demokrater eller antidemokrater, istället för rasister och antirasister. Om man i sin iver att inte bli anklagad för att vara rasist, väljer att blunda för vissa radikala, religiösa grupperingars ojämlika och auktoritära människosyn, så gör man nog det hela lite väl enkelt för sig. En antidemokratisk människosyn och förtryck är samma andas barn, oavsett om det handlar om kön, ras eller religion.

 • I diskussioner om PK Sverige och ”hjärntvättens effekter”, så finns det en poäng i att göra liknelser med det forna DDR. Det tragiska är dock att medan alla i DDR “fattade” och gjorde vad dom kunde för att överleva i det rådande läget, så är jag inte fullt lika säker på att alla i Sverige verkligen fattar ”det rådande läget”. Jag antar någonstans att huvuddelen av den tysta majoriteten har läget relativt klart för sig, men att dom väljer att inte ”sticka ut” för att dom är rädda för någon form av ”konsekvenser” eller obehag. Resterande del av befolkningen, dom som hörs och syns, har antingen läget klart för sig men väljer att spela med i charaden för att gynna en egen bakomliggande dold agenda, som exempelvis våra globalistiska “EU” politiker. Eller också så är dom så naiva eller så ideologiskt indoktrinerade, att dom helt enkelt inte förstår spelet bakom kulisserna. Här pratar vi exempelvis om följare till BLM rörelsen och allas våran Lill-Greta. Tyvärr verkar gruppen av ideologiskt indoktrinerade och kompromisslösa fanatiker ha öka kraftigt igen, sedan glansdagarna i slutet av 60- och början på 70-talet. Det här är människor som utan att reflektera följer kartan, om kartan och verkligheten inte stämmer överens. Ideologiskt indoktrinerade och kompromisslösa ”följare” fanns det förvisso även gott om i DDR, men dom förstod ändå spelet i kulisserna. Jag är inte helt säker på att våra fanatiker gör det.

 • I dagens Sverige ser vi att rättsväsendet, där åklagarämbetet ingår, helt har kapitulerat för Islam och dess doktrinära syn på samhällsutvecklingen.

  Alla vänsterextrema socialister från 68-tiden har ju alltsedan dess infiltrerat hela rättsväsendet, styrt och indoktrinerat all juristutbildning. Mats Melin, Thomas Rolén, mfl är ju de vilka hållit liv i de gamla socialistiska idealen.

  Att snorgärsar som Linda Seger och andra Södertörn adepter därför är så hjärntvättade säkerställer den socialistiska och politiskt korrekta rättstillämpningen i alla sammanhang.

  Att Linda Seger, som den veritabla proselyt hon är, försöker skaffa sig alibi genom att dra en extrem imam inför rätta är bara ett sätt att försöka skaffa sig alibi för den hetsjakt hon och andra pk-representanter driver mot alla de vilka motsätter sig islamskt inflytande på den svenska samhällsutvecklingen.

  https://projektsanning.com/2019/08/20/imam-infor-ratta-for-hets-mot-folkgrupp-i-helsingborg/

  • Imamen kallade: “judarna för apornas och svinens avkommor”. Detta går ju verkligen inte att jämföra med Ulrika Hallgren som bara är orolig för att muslimer enligt det debatterade klantänkandet ska favorisera sin egen religiösa folkgrupp gentemot en bred ickeislamsk folkgrupp (inkl många invandrare).

   Jag menar att Linda Seger har allvarliga problem med omdömet. Ingrid och Maria åtalades innan (stämmer det?) polischeferna gick ut via massmedia och varnade för de 40 klanerna. Jag skulle tro att Linda Seger försatt sig själv i en mycket pinsam situation. Ulrika Hallgren ligger ju helt rätt med sin oro.

   Kan man tänka sig att Linda Seger begått ett brott genom att åtala Ingrid och Maria på falsk grund?

 • Linda Seger tillämpar dagligen vänsterns definition av yttrandefrihet “Tig eller tyck som vi”.
  Ingrid Carlqvist och Maria Celander skall ha eloge för sitt modiga arbete, liksom redaktör Torbjörn Sassersson som ger uppmärksamhet åt de som inte tycker som Linda Seger.

 • Nej, Sveriges muslimer är ingen homogen grupp. Dom kommer ifrån många olika länder och kulturer. Dom kan vara sekulariserade muslimer, vilka av egen kraft och vilja integrerar sig själva i det svenska samhället. Detta både vad gäller försörjning, livsstil och demokratiska värderingar. I denna grupp återfinner vi bl.a. många muslimska flyktingar från “balkankrigen”.

  I andra änden av spektrumet återfinner vi fundamentalistiska islamister, vars enda mål är att upprätta ett kalifat styrt av sharialagar. Huvuddelen av muslimerna i dagens Sverige, befinner sig med största sannolikhet närmare den sekulariserade än den fundamentalistiska änden av detta spektrum. Så vad är vi egentligen oroliga för? Det som komplicerar bilden här är att Islam inte gör någon större åtskillnad mellan religion och stat. Religion, kultur och politik går här ihop med varandra till olika sidor av en och samma sak. Då Islam går in i så gott som alla aspekter av muslimernas liv, så blir det i praktiken omöjligt att göra religionen till en “enskild angelägenhet”. Detta i kombination med en muslimsk “tradition” av patriarkala klanrelationer och en utbredd hederskultur, lämnar ett litet eller ett obefintligt utrymme för individualism av västerländskt snitt.

  Att detta sammantaget ger fundamentalistiska patriarkala klanledare, möjligheter till en närmast total kontroll över över de flesta aspekter av sina “undersåtars” liv, är väl knappast ett osannolikt antagande? Att detta också leder till enklavbildningar i Sverige, där slutmålet för dessa fundamentalistiska patriarkala klanledare är ett kalifat styrt av sharialagar, är väl heller inte ett alltför långsökt antagande? Sharialagen är för muslimer i sådana enklaver, i praktiken överordnad nationell svensk lagstiftning.

  Här kan man väl se på utvecklingen i bl.a. Husby, Akalla, Kista och Tensta, som en slags “empirisk evidens” för dessa antaganden. Om man inte inser att en sådan utveckling på sikt, utgör ett hot mot ett öppet, jämlikt och demokratiskt samhälle, är risken överhängande att man en vacker dag får ett brutalt uppvaknande.

 • Ordet “rasist” är väl egentligen ett ganska snävt begrepp, som idag har blivit så urvattnat att det till och med ibland används som skällsord om dom som är kritiska till den svenska regeringens “EU globalistiska migrationspolitik”. “I en vidare bemärkelse kan rasism också definieras som fördomar, diskriminering eller aggression, riktad mot en grupp eller individ, som baseras på föreställningen om olika raser.” (Wikipedia). I en strikt bemärkelse kan inte ens nazitysklands illdåd mot judarna kallas för rasism, då judendomen formellt sett är en religion. Det faktumet att nazityskland klassificerade judarna som en egen ras, gör dock att man är ursäktad om man kallar förintelsen för ett folkmord grundat på en rasistisk ideologi. Då jämlikhet innebär att ingen skall särbehandlas pga. kön, “ras” eller religion, så tror jag att det är lämpligare att dela in mänskligheten i demokrater eller antidemokrater, istället för rasister och antirasister. Om man i sin iver att inte bli anklagad för att vara rasist, väljer att blunda för vissa radikala, religiösa grupperingars ojämlika och auktoritära människosyn, så gör man nog det hela lite väl enkelt för sig. En antidemokratisk människosyn och förtryck är samma andas barn, oavsett om det handlar om kön, ras eller religion.

 • I diskussioner om PK Sverige och “hjärntvättens effekter”, så finns det en poäng i att göra liknelser med det forna DDR. Det tragiska är dock att medan alla i DDR “fattade” och gjorde vad dom kunde för att överleva i det rådande läget, så är jag inte fullt lika säker på att alla i Sverige verkligen fattar “det rådande läget”. Jag antar någonstans att huvuddelen av den tysta majoriteten har läget relativt klart för sig, men att dom väljer att inte “sticka ut” för att dom är rädda för någon form av “konsekvenser” eller obehag. Resterande del av befolkningen, dom som hörs och syns, har antingen läget klart för sig men väljer att spela med i charaden för att gynna en egen bakomliggande dold agenda, som exempelvis våra globalistiska “EU” politiker. Eller också så är dom så naiva eller så ideologiskt indoktrinerade, att dom helt enkelt inte förstår spelet bakom kulisserna. Här pratar vi exempelvis om följare till BLM rörelsen och allas våran Lill-Greta. Tyvärr verkar gruppen av ideologiskt indoktrinerade och kompromisslösa fanatiker ha öka kraftigt igen, sedan glansdagarna i slutet av 60- och början på 70-talet. Det här är människor som utan att reflektera följer kartan, om kartan och verkligheten inte stämmer överens. Ideologiskt indoktrinerade och kompromisslösa “följare” fanns det förvisso även gott om i DDR, men dom förstod ändå spelet i kulisserna. Jag är inte helt säker på att våra fanatiker gör det.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *