Lars-Olof Landin: Var inte rädda för corona

publicerad 8 september 2020
- Gästskribent
Lars-Olof Landin. Foto: Kerstin Karlsson, Sveriges Radio
Lars-Olof Landin. Foto: Kerstin Karlsson, Sveriges Radio
Lars-Olof Landin. Foto: Kerstin Karlsson, Sveriges Radio

DEBATT. I Sverige har i skrivande stund ca 90,000 av 10,3 miljoner svenskar konstaterats smittade av det nya viruset. Det är i realiteten betydligt fler, eftersom Sverige först på senare tid kommit igång med att testa.

Text: LO Landin, ordförande i Creapreneur | [Uppdaterad: kl 13:10, 8 sep, 2020]

6000 påstås ha avlidit pga det nya viruset, vilket är endast 0,06% [0,0006%] av hela befolkningen, men i själva verket är det mycket gamla människor och människor med underliggande sjukdom beroende på metabol ohälsa som avlider.

Personer med bakomliggande problem ska alltid försöka undvika att bli smittade. Att förhålla sig socialt distanserad och sköta hygien har alltid varit en bra överlevnadsstrategi.

Under 2000-talet dör nämligen varje år ca 90,000 personer i Sverige med en topp 2002, när 95,000 avled. 2019 dog färre än 89,000 personer, vilket är det lägsta antalet döda ett enskilt år sedan 1977. Prognosen för 2020 är enligt SCB 91,972 döda, vilket kan jämföras med 2018, när 92,185 personer avled.


Det kommer snart att betraktas som komplett vansinne att sätta hela landet i undantagstillstånd, slå ut flygbolag, hotell och restauranger, taxi och byggföretag och permittera människor för något som inte skiljer sig nämnvärt från tidigare.


 

I detta avseende har Sverige reagerat mindre hysteriskt än många andra länder. Den stora missen vi i Sverige gjorde inledningsvis var att vi misslyckades med att förhindra smittspridning inom många äldreboenden, vilket har inneburit att många mycket gamla har dött i förtid detta år. Nu har vi lärt oss.

I skuggan av pandemin sprider sig istället en mycket allvarligare farsot, nämligen den globala storindustrins och transhumanismens systematiska försök till maktövertagande med hjälp av den gamla klassiska maffiaprincipen att skrämma till lydnad. Människor som är beredda att avstå från frihet för lite extra säkerhet är vare sig värda frihet eller säkerhet.

Text: LO Landin, ordförande i Creapreneur

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Men den här har ju varit oerhört smittsam och även om den primära dödsorsaken i n t e varit covid 19 så har den gjort att väldigt många människor dött i en plågsam sjukdom samt att krävt avancerad behandling vilken kräver ibland omfattande rehabilitering så era påståenden att det inte skulle vara allvarligt för så tolkar jag artikeln
  Ni får det till en konspiration från läkemedelsindustrin och korrumperade politiker.
  Nu behöver de inte vara korrumperade utan bara inte insatta.
  Och hur är det med er själva för uppenbarligen vill ni att det ska vara status quo eller ? Så att fortsätta släppa ut fossila bränslen och något som är delvis hemskt är att enskilda företagare drabbas men de stora företagen verkar inte drabbas så svårt inte i Sverige åtminstone
  Sen finns det oerhört mkt gott på baksidan, människor har upptäckt den lilla världen och fått nya intressen som är goda.
  Slutar här skulle kunna skriva en bok om detta

 • Öppet brev från 400 läkare och sjukvårdspersonal till alla belgiska myndigheter och alla belgiska medier.

  5 september 2020

  Vi, belgiska läkare och sjukvårdspersonal, vill uttrycka vår allvarliga oro över hur situationen kring utbrottet av SARS-CoV-2-viruset har hanterats under de senaste månaderna.

  Vi uppmanar politikerna att vara oberoende och kritiskt informerade i beslutsprocessen och i det allmänna genomförandet av corona-åtgärder.

  Vi efterlyser en öppen debatt, där alla experter är representerade utan någon form av censur.

  Efter den inledande paniken kring covid-19 visar nu observerade fakta en helt annan bild – det finns inga medicinska motiv för någon krispolitik längre. Den nuvarande krishanteringen har blivit totalt oproportionerlig och orsakar mer skada än vad den gör nytta.

  Vi kräver en omprövning av alla åtgärder och begär ett omedelbart återupprättande av vår normala demokratiska lednings och rättsliga principer och av alla våra medborgerliga friheter.

  “Boten får inte vara värre än soten” är en regel som är ytterst relevant i den nuvarande situationen.

  https://www.metabolhalsa.se/2020/09/22/brev-fran-400-lakare/

 • Läkartidningen skriver:
  “Region Östergötland har granskat samtliga dödsfall som avlidit i hemmet eller på särskilt boende med bekräftad covid-19. Journaler från 122 personer har granskats, vilket är 51 procent av de 240 personer som hade avlidit i länet när granskningen gjordes.

  Dödsorsaken i dödsorsaksintyget har varit covid-19, men granskningen visar att andra sjukdomar kan ha bidragit eller varit avgörande dödsorsak – till exempel hjärtsjukdom, lungsjukdom eller demens.

  111 av de avlidna utanför sjukhus hade omfattande samsjuklighet och 11 måttlig samsjuklighet. Hälften var 88 år eller äldre.

  Covid-19 bedömdes vara den direkta dödsorsaken i 15 procent av dödsfallen. För en majoritet av de avlidna – hela 70 procent – var covid-19 en bidragande snarare än direkt orsak. Hos 15 procent bedömdes dödsorsaken vara andra sjukdomar, då oftast hjärtsjukdom.

  – I några fall kan covid-19-diagnosen ha bidragit till att dödsfallet skedde tidigare än det annars skulle ha gjort. Granskningen visar att väldigt många av dem som avlidit med covid-19 utanför sjukhus hade förväntad kort överlevnad. Men varje dödsfall är givetvis sorgligt för de närstående, säger Stefan Franzén, medicinsk direktör i Region Östergötland, i ett pressmeddelande.

  I granskningen har man även tittat på vilka vårdinsatser som gjorts. Vårdplaner fanns upprättade i 90 procent av fallen. Morfinpreparat var basen i den palliativa behandlingen och i enstaka fall förekom behandling med syrgas. Symtom från luftvägarna har sällan dominerat den sista tiden före döden, i stället har det ofta handlat om allmän försvagning, enligt granskningen.”

  Alltså 100% av avlidna, rapporterat döda i covid-19, var mer eller mindre allvarligt sjuka före corona.

  Varför mörkar media detta?

  • Det är mycket som media vinklar och mörkar. Det är ett stort pussel att lägga. Ägandet av media är koncentrerat och de stora medierna är ägarstyrda. De bedriver opinionsbildning/aktivism som motsvarar deras intressen. Som jag ser det är Sverige och många andra länder i världen korrumperade idag. De styrs av korrupta politiker som i sig styrs av globala företag och deras intressen. Kolla på vilka som äger media, läkemedelsbolag, it-bolag, energibolag mfl. Pandemin är definitivt i “deras” intresse (jag brukar kalla det Deep State/Djupa staten men det finns andra begrepp). Vi har en ekonomi som kräver ständig tillväxt men i nuläget är skuldmättad. Tro den här pandemin har mer ekonomisk orsak än något annat. Och Deep State finns i Sverige.

 • Sveriges suveränitet med våra principer för demokrati, jämlikhet och yttrandefrihet, hotas nu på tre fronter. Av ett alltmer federativt EU. Av en allt snabbare islamisering av Sverige samt av en global coronarepression, där “pandemin” ibland närmast jämställs med utbrottet av “spanska sjukan” under första världskriget. Bakom dom här hoten mot vårat nationella självbestämmande, står de två stora globala aktörerna EU och FN. Detta då suveräna nationalstater står i vägen för deras globalistiska mål om ständig tillväxt och den därmed sammanhängande fria rörligheten för både arbetskraft och köpkraft. Genom att “slå sönder” och därmed undanröja nationalstaterna, så undanröjer man både handelshinder och hinder för människors fria rörlighet. På så vis kan stora volymer billig arbetskraft men även ny köpkraft, snabbt flyttas ifrån marginaliserade ytterkantsområden till världens stora produktionscentrum. Centralisering av politisk makt. Stora migrationsvågor. Repression med social distansering och förbud mot folksamlingar. Tydliga tecken på att globalismen vinner terräng på nationalstaternas och demokratiernas bekostnad. Och snart har vi kommit till den punkt, där utvecklingen inte längre går att vända.

 • Covid-19 (SARS-CoV-2) är den medicinska termen för 2019-2020 förkylning-/influensasäsong. Detta är samma gamla skrämselpropaganda som svininfluensan 2009 som också var en “pandemi”. FN, WHO, massmedia, alla länders regeringar och den medicinska industrin använder din okunnighet om virusets natur för att göra dig rädd så att du kan kontrolleras.
  Vi har att göra med en psykologisk operation (Psyop) som är tänkt att leda till en global obligatorisk vaccinering. Detta är en mycket brådskande fråga för FN och det är en mycket bra affär för den medicinska industrin när människor blir sjuka av vaccinerna. Vacciner immuniserar inte – de sensibiliserar(sensibilisering innebär att utveckla känslighet för). I medicin betyder processen att kroppen utvecklar en känslighet för något genom att bilda antikroppar, vilket kan leda till allergier, cancer m.m. DU VACCINERAS ALDRIG MOT EN SJUKDOM – DU INJICERAS ALLTID MED EN SJUKDOM. Det har aldrig handlat om något virus. Det handlar om att ta ifrån oss våran frihet.

 • Ja, uppfriskande artikel som bekräftar mitt sätt att se det – tack för den! Känner fortfarande ingen som drabbats av denna ‘farsot’, trots att jag känner flera hundra människor som lever med kronisk sjukdom. De av oss som är ‘vakna’ ser till att ha (och ta!) D3, zink, C-vit, kolloidalt silver etc. hemma, plus att vi, naturligtvis, undviker flunsa-vacciner. Räds alltså inte corona.

  Instämmer med det Åke Södergren skriver betr. bristen på framtidsförnuft. Det är ofattbart att utsätta människor för detta!! 🙁 Känner sorg för alla de som tvingas leva i denna situation…

  • Ja, tänk om man föds tillbaka till samma land! Mycket tyder på att något sådant är helt möjligt. Har sett sådant i terapi flertal gånger.

 • Att stänga ned hela länder och sabotera sina egna barns framtid är väl det minsta av framtidsförnuft man kan tänka sig. Jag har info från LA att vanligt folk nu får tälta på gatorna eftersom inkomster bortfallit, familjeföretag i KK, smuts och sopor i drivor och hur skall dessa ofrivilligt utslagna komma tillbaka och de barn som tvingas ut i buset, vad blir av dem? För att fixa statistik för att sälja vacciner, offrar man hela framtida generationer till elände.

 • Det är dags att föra upp debatten om vad som gör oss sjuka till en ny och mer relevant nivå än att blint acceptera virologins och bakteriologins obevisade kasualitetsanspråk. Varför får inte Antoine Béchamps “terrain-theory” utrymme i diskussionen om vad som orsakar sjukdom och hur vi håller oss friska? Det som enligt “terrain-theory” orsakar sjukdom och död är förgiftning och/eller undernäring (såväl makro- som kikronutrienter). En oförgiftad och välnärd cell blir inte sjuk! All diskussion idag utgår från att “germ-theory” (Louis Pasteur) är sann och att vi blir sjuka av infektion via bakterier och virus. Det vore hälsosamt om vi kan redogöra för vad vi faktiskt kan lita på är empiriskt klarlagt och vilka delar i en teori som “germ-theory” är falsifierade och/eller inte bevisade istället för att anta att “germ-theory” är bevisad och sann. Följ t ex Dr Andrew Kaufmans genomgång av de studier som hävdar att Covid-19 och andra virus är patogener och ni kommer bli varse om att det är rimligt att ifrågasätta om virologin överhuvudtaget har bidragit till en bättre förståelse för vad som orsakar sjukdom eller vad som bidrar till hälsa. Det är ironiskt att den virologiska forskningens huvudsakliga metod snarare bevisar att celler inte kan bli infekterade av icke-potenta och icke-levande virus utan att det snarare är genom undernäring (svält cellen på näring) och förgiftning (t ex antibiotika) som cellen försvagas och utvecklar brister (se t ex Dr Tom Cowans resonemang). Börjar man granska vem som tjänar på en teori och vem som förlorar på en annan så ligger det nära till hands att läemedelsbolagen gärna kramar germ-theory för då kan man tjäna pengar på “infektionsteorin”. Däremot finns det inte pengar att hämta i en teori som “terrain-theory” som uppmanar till att begränsa allt i vår omvärld som förgiftar oss samt att underhålla mänskliga celler liksom vår bakterieflora med rätt näring.

 • LO:6.000 av 10 miljoner är 0.06 procent. På ett halvår dör normalt ca 45.000. 6.000 av 45.000 är 13 procent. Om nu 6.000 stämmer. Många med flera sjukdomar kan i sjäjva verket ha dött av annat.

 • Det är nog ingen slump att “den gamla klassiska maffiaprincipen att skrämma till lydnad” har varit vitt spridd i fulmedier, med intressanta ägarförhållanden, över hela världen, samt att politiker, i många av dessa länder, villigt har underkastat sig dessa medier.

  Sverige är ett lysande undantag, hittills…. But it ain’t over until the fat lady sings.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *