Bosse Persson: Är massinvandringen invandrarnas fel?

publicerad 15 september 2020
- av Gästskribent
"Den svenska flatheten". Bild: Jeanders.com
"Den svenska flatheten". Bild: Jeanders.com
“Den svenska flatheten”. Bild: Jeanders.com (med tillstånd)

DEBATT. Den samlade vänsterns approach är ju deras ständiga mantra om ”allas lika värde”, dvs att inte skylla massinvandringens olika effekter på invandrarna själva. Om man tänker efter så är ju detta helt rätt. Varför skylla Sveriges tillkortakommanden på invandrarna själva när det är den ursvenska befolkningen själva som valt dina politiska representanter och vilka därmed är de ansvariga.

Vi kan ju alla se hur det växer fram parallellsamhällen där olika migrantgrupper formerar sig kring sina respektive klaner som de tillhör enligt sin egen kultur från de länder de kommit ifrån. En ganska naturlig utveckling då de inte har några krav på sig att bidra till landet Sveriges utveckling såsom vår kulturtradition påbjuder. Svenskar utomlands söker sig ofta också till sina landsmän och den kultur dessa tagit med sig från sitt ursprungsland.

Vi kan alla se att det numera talas allt mer högljutt om integration av migranterna från 3:e världen. Stämningsläget är på väg att bli till en rejäl kulturkrock då ursvenskens genuina uppfattning är att alla skall bidra och inte åka snålskjuts på seriösa och hårt arbetande svenskar vilka med sina skatter finansierar migranternas tillvaro, men är detta invandrarnas fel? Knappast, om någon frågar mig, det är ju den svenska befolkningens eget fel att det blivit på detta sätt.

Det den svenska valmanskåren som röstat fram de politiker vilka lagt Sverige i ruiner. Ändå finns det en lång rad människor med rösträtt som fortfarande tror att det nu urartade samhället måste fortsätta på den inslagna vägen. Dessa människor kan fortfarande inte ta in att våra svenska politiker inte vill den svenska urbefolkningens dess bästa. Vad krävs för att de skall vakna?

Att städa framför egen dörr

Innan vi börjar ställa krav på invandrarna måste svensken göra upp med sin inställning vad som skall gälla i landet Sverige.

Idag har ju migranterna lagligt skydd för att bli positivt särbehandlade. Är du muslim så har du också ett aktivt stöd från de flesta svenska politiska partier. Hur detta kan få fortgå övergår mitt förstånd, så länge denna uppgörelse med tidigare doktriner inte får en lösning så kommer ingen förändring att ske.

Sverige sjunker ned i total misär och övertas inom några år av klanbaserade islamistpartier samtidigt som den svenska befolkningen inom något årtionde är en minoritet i sitt eget land.

Vi ser i USA just nu en mycket snabb utveckling mot den svenska modellen, jag misstänker att många vänsterblivna i Sverige får sina egon kraftigt förstorade av denna trend i USA. Att det gått så snabbt i USA beror sannolikt på att konfliktlinjerna i amerikansk politik är betydligt mer polariserande. I USA vacklar man inte i sin övertygelse. Endera stödjer man ökenvandringen mot ett samhälle mer likt Sverige eller så tar man kraftfull ställning mot den svenska modellen. I USA finns inte mellanmjölksvarianten.

Tidigare fanns den lagliga vägen för varje svensk kommun att själva bestämma om de vill medverka i det massinvasionsprojekt som leddes av 7-klöverns politiker. Den möjligheten stängdes effektivt i och med introduktionen av den sk Anvisningslagen. De medborgare vilka inom demokratins ramar valt sina kommunpolitiker på basis av deras lokala löften om att INTE ta emot migranter ”en masse” kunde nu se hur den kommunala självbestämmanderätten på inget sätt skyddar dem mot riksdagspolitikerna. Det är ju nämligen de sistnämnda som har den lagstiftande makten och går inte den lokala befolkningen i takt med vad rikspolitiken kräver så instiftar man bara nya lagar.

Med Anvisningslagen på plats och i kombination med den sk Robin Hood-skatten (det kommunala skatteutjämningssystemet) gjorde ju att kommunerna fick ekonomisk täckning för massinvällningens effekter de två första åren. Detta såg då många kommuner som en vinstlott och hissade därför bidragstrottlarna till helt öppet läge, något de nu får veva för då migranterna efter de två första åren fortsätter att vara bidragsberoende. Den genomsnittliga kommunalskatten skulle egentligen behöva höjas med 5-10 kronor per intjänad hundralapp, bara för att få ihop en +/- 0-budget.

Den ursvenska befolkningen som tvingats se på denna fars och detta bedrägeri kommer nu i ett besvärligt dilemma. Deras kommunpolitiker styrs helt av riksdagspartiernas centrala kanslier så varför över huvud taget ha kvar kommuner som egna beslutande församlingar?

Detta beroendeförhållande påminner om den gamla tidens vasallsamhälle, dvs riksdagspolitikerna utser i praktiken sina respektive vasaller vars uppgift det är att på daglig basis implementera de påbud som kommer från rikspolitikens alla olika partikanslier. Avvikelser i de kommunala församlingarna korrigeras snabbt genom uteslutningar från respektive partikansli.

Kommunalpolitiken har spelat ut sin roll då de är till 100% beroende av riksdagens olika former för finansiellt stöd. Vasallernas tid är förbi!

Så all förändring börjar med oss själva på gräsrotsnivå. Vi måste bestämma oss för om vi vill fortsätta med dagens vasaller i respektive kommun eller om vi skall fokusera på de riktiga bovarna, dvs riksdagspolitikerna.

Det finns röster som vill bevara den kommunala demokratin och den kommunala självbestämmanderätten samt att kunna beskatta sina kommunmedborgare. Jag ställer därför den retoriska frågan: är det snart inte dags att vi klarlägger den maktstruktur som faktiskt råder i Sverige? Vi behöver inse den toppstyrning som sker och själva bestämma oss för om vi verkligen skall lägga våra röster i kommun- och landstingsval.

Skendemokrati och politiskt centralstyre med utsedda vasaller hör inte till en modern och livskraftig demokrati. Sverige och dess ursvenska befolkning måste ta ett snack med sig själva och inte försöka lägga skulden på olika slags politiker. Det vårt eget fel att det blivit som det blivit.

Text: Bosse Persson


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Bosse Persson ställer en viktig fråga, nämligen:

  “Varför skylla Sveriges tillkortakommanden på invandrarna själva när det är den ursvenska befolkningen själva som valt dina politiska representanter och vilka därmed är de ansvariga.”

  Men det amerikanska presidentvalet har nu visat att siffror kan manipuleras kraftigt, något som även Hedi Hi Babbel gett tydliga bevis för.

  https://rumble.com/vaxwwx-pres-trump-just-trapped-all-the-elites-into-committing-voter-fraud-trump-la.html

  Så frågan uppkommer om befolkningen i Sverige verkligen valt sina politiska representanter.

 • Det behövs något helt nytt för att lösa dessa problem. Bara repatriering rakt av, hur den än genomförs, är vad som kan leda till inbördeskrig då de som avses repatrieras inte finner sig i det och är beväpnade och har för stor makt. Som idag ser jag ett scenario liknande en John Carpenter film, t ex Flykten från New York. Man bygger helt enkelt om dessa no-go-områden till stora fängelser. Klanerna har ju själva satt upp vägspärrar så de har påbörjat processen. Det är heller ingen bra lösning egentligen men man fryser den som är nu.
  Till det behövs dock ett helt annat politiskt styre, och i riksdagen finns inget alternativ alls, alla är köpta på något sätt.

 • Intressant diskussion mellan två intellektuella giganter (Björn B och Hans D). Om jag nu tillåts av herrarna så vill jag försöka gjuta lite olja på vågorna, det är iofs uppfriskande att debatten om PE:s religiösa metafor tog skruv.

  I min starkt förenklade värld så ville jag bara peka på att det är väldigt många som alltid vill att någon annan som skall omhänderta och lösa problematiska spörsmål.

  Som jag uppfattat PE (jag kan ha fel) så hänvisar han till att religionen alltid hänvisat till att Gud via olika prästerliga representanter skall komma till undsättning, han komparerar därpå dagens situation med att alla lägger sitt öde i olika politikers och makthavares händer för att de skall lösa all världens problem.

  Det var i alla fall min avsikt med referensen, försök nu att ta oss tillbaka till artikelns grundläggande frågeställning, dvs vad gör vi för att ta vårt eget och högst personliga ansvar då det gäller situationen som den nu ser ut.

  Jag gläds åt debatten men försök att återkomma till vad artikeln handlar om.

  • Tack, Jan, för dina uppskattande ord! Och tack för att du nu tillåter lite utsvävningar från artikelns huvudtema!

   Och Björn får vi hoppas kan varva ner lite så småningom och somna om. 🙂

 • @ Hans Dahl 16 september, 2020 at 09:40
  @ Björn Backengård 16 september, 2020 at 13:13

  Min tanke bakom att hänvisa till Patrik Engellau var inte att starta en debatt om olika religiösa tolkningar, jag respekterar givetvis att djupt troende kristna uttrycker sig i den frågan.

  Tyvärr skjuter ni båda över målet enligt mitt förmenande, jag uppmärksammade att PE gjorde ett nummer av att det finns liknelser mellan dagens passiva uppfattningar ibland många människor att andra skall lösa våra egna problem, precis som religiösa yttringar historiskt alltid hänvisat till att Gud skall lösa mänsklighetens problem.

  This is Huston calling, back to earth…..

  • Min inställning är att kämpa för att vi redan nu ska uppnå ett samhälle byggt på omtanke om medmänniskor, om djur, om natur.

   Jesu Rike kommer, men vi vet inte när.

   Min aktiva gärning för att uppnå ett samhälle utan förtryck är att kämpa för att kristna principer ska styra oss:
   FRIHET UNDER ANSVAR ATT VISA HÄNSYN!

  • “… hänvisat till att Gud skall lösa mänsklighetens problem”.

   Jag betackar mig för att bli hopbuntad med sådana.

  • Jag har nu tuggat mig igenom denna pekoral av Patrik Engelau och jag ska ge några kommentarer.

   Bibeln säger oss att människorna ursprungligen levde i ett paradis. Det fanns ingen död, inga sjukdomar, inga handikapp. Människor och djur var fullkomliga och levde i harmoni. Människorna levde av alla fröbärande frukter och växter och alla djuren levde av de gröna växterna.

   Frihet och lycka rådde, men möjligheten fanns för människorna att utforska och ta ställning till det goda och till det onda.

   Mitt i paradiset fanns kunskapens träd, kunskapen om gott och ont.

   Genom att välja att utforska denna kunskap kom döden, ofullkomligheten, ondskan och markens förbannelse över människorna.

   Detta utforskande av det goda och det onda har människorna fått göra utan Guds ingripande under en lång tid.

   Paradiset kommer att återställas. Jesus lät sig födas som människa för att dö offerdöden och på så sätt befria mänskligheten från döden, lidandet och ofullkomligheten.

   Varje människa som lever under denna prövotid får se konsekvenserna av utforskandet av det goda och det onda – och alla får ta ställning till godheten respektive ondskan.

   • Vi är utanför artikelns ämne, “off topic” som det heter, men eftersom den här frågan är viktig, vill jag inte låta detta stå oemotsagt utan hoppas att den här kommentaren tas in.

    Om det var “offerdöden” så var det alltså Gud som offrade. Den här historien är makaber, och den uppfanns av Paulus. Han hittade på historien för att försöka vända folkets blickar bort från Roms vakthundar i Jerusalem.

    Paulus i Romarbrevet 8:32: “Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför skall han inte skänka oss allt med honom?”

    Men hur såg Jesus på sin kommande död? “Människosonen skall
    utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda, och de skall döma honom till döden …” Matt 20:18

    Och vidare: “… men ve den människa genom vilken Människosonen blir förrådd!” Matt 26:24

    Att bli förrådd och dömas till döden är något annat än att offras för att sona andras synder!

    “Paradiset” som du nämner torde vara det som Jesus kallade Guds rike. Med det menade Jesus goda förhållanden för människorna här på Jorden. Du ska inte försöka passivisera oss genom att säga att “Paradiset kommer att återställas”. Tvärtom måste vi själva arbeta för Guds rike, men de som försöker kan räkna med hjälp.

    Åter tipsar jag om en artikel av Ingemar Wärnström hos NewsVoice i juni 2018.
    https://newsvoice.se/2018/06/oppet-brev-rysslands-ungdom/

    • Jag redogjorde för Bibelns framställning över det som Patrik Engelau raljerade över med sin billiga pekoral – och nu kommer ateist-cyklisterna tydigen farande på led i sitt eget lila Tour de Décadence för att försvara sina jesuit-skapade ideologier!

     För ute och cyklar är du som en klumpig björn på den glatt-isiga gårdsbacken!

     Och jag kan säga dig att jag är långt ifrån att vara passiv!!!

 • Det är helt rätt att det är väljarkåren själv som valt dessa globala mångfaldspolitiker.
  Vad jag saknar i många artiklar är tydliggöranden om hur den globala finansmaffian håller i ratten för världens utveckling, med FN och EU som sina främsta aktörer, tack vare deras lojala politiker i EU:s medlemsländer, med endast ett par undantag, som nu skall näpsas med Ylva Johanssons “solidariska flyktingpolitik.”
  Den gamla devisen “Follow the money” går alltjämt genom historien, där både Kristoffersson och Löfven visar stor följsamhet, för att inte tala om Annie Lööf.

 • @Hans Dahl

  Jo. Hyckleri, men mantrat ”alla människors lika värde”, som de heller inte realiserar, kommer från hela sjuklövern , inte bara från från “vänstern”. I vänstern är det väl bara KP och SKP som vill ha lika löner för alla människor och alltså menar ”alla människors lika värde” när de säger ”alla människors lika värde”.

  Jag säger det inte själv och menar det inte heller, men Vänstern är inte en ytterst privilegierad grupp, tycker inte jag, men du tänker väl på kaviarvänstern, d.v.s. de som talar om jämlikhet men alltid skapar motsatsen och skapar en egen gräddfil istället, men alla i vänstern kan inte anklagas heller. Dels röstar en majoritet av folket för vettlösa högervridna partier och dels avstår Sjöstedt faktiskt en mycket stor del av sin lön till sitt parti, vilket givetvis är konsekvent om man är för en större jämlikhet.

  Men det blir något tragikomiskt när högermänniskor frågar sig var är jämlikheten är för pensionärerna som dödats genom palliativ ”vård”, istället för effektiv behandling under corona-spektaklet, när det är den allt mer ojämlika politiken, d.v.s. högerpolitiken, som 8-partiet står för, som är orsaken.

  • Ja, kalla den kaviarvänstern om du vill. Det är en skapelse av fabianerna och den bygger på Krigets konst Sun Tzu.

   Det handlar om infiltration av människor som säljer sig till onda syften.

   Kaviarvänstern får sina silverpenningar för sitt samarbete.

   De styrs av de mäktigaste och girigaste.

   Höger och vänster i politiken är är båda kollektivistiska ideologier, där den enskilde individen är berövad sin frihet.

   Staten styr allt. Och staten styrs av de mäktigaste och girigaste.

   “Kommunism and fascism are two wings of the same ugly bird!”
   (G. Edward Griffin)

 • Ja, den samlade vänsterns ständiga mantra om ”allas lika värde”…
  Milda tider vilket hyckleri!

  Den samlade vänstern är en ytterst privilegierad grupp – på andra människors bekostnad.
  De pratar om jämlikhet, dessa gräddfilsmänniskor!!!

  Var är jämlikheten för pensionärerna som dödats genom palliativ “vård”, istället för effektiv behandling under corona-spektaklet?!!

  • Hans, det vet du väl, dvs att äldres liv inte är lika mycket värda som andra kategoriers liv.

   Sozzarnas uppsåt har ju under många år varit att utrota så många äldre som möjligt. I och med kinesviruset fick de ju tillfälle att göra sig av mig så många de hann med så att de kunde konfiskera deras intjänade pensioner och ge till de vilka är lite mer värda enligt den socialistiska måttstocken.

   Att hamna på ett svenskt äldreboende är ju det samma som att skriva under sin dödsdom, svensk äldreomsorg är ju försedda med en socialistisk license to kill.

   Länge leve socialismens eutanasi!!!

   • Och den samlade vänstern har smugit sig in överallt i den högre maktens sfärer: myndighetspersoner, chefer på statsfinansierad radio, TV, tidningar, universitetsrektorer, jurister, polischefer…

    Allt har politiserats! Överallt dessa politruker!

    Och riksdagspartierna – samma geggamoja med olika etiketter!

    Vi behöver förändra samhället från grunden. En icke våldsam gräsrots-revolution är nödvändig.

    Vi ska inte acceptera det eskalerande vanstyret.

    Det första steget är att införa direktdemokrati.

 • Nå Ulf Kristersson, visa att det är lite stake i Dig. Avpolletera “löfensocialisterna” innan det är för sent och “moderaterna” åker ur riksdagen!
  Gör något rätt för en gång skull, för svenska folket.

  • Dina återkommande vädjanden till denna person ekar tomt i tomhetens tomhet!
   Samuel, sätt istället ditt hopp till något tillförlitligt!

   – Är inte Löfven och Kristersson wrestlers i en uppgjord kamp…?

   SHOW-WRESTLING!

  • Samuel, ta inte illa upp, jag tror att vi står på samma sida om strecket.

   Du återkommer ständigt till ditt mantra att det är Ulf Kristersson som sitter på nyckeln att “avpollettera” den socialistiska regeringen.

   Skulle du kunna ha godheten att förklara för mig och övriga hur det skulle gå till rent praktiskt??

   Det finns ju inga parlamentariska förutsättningar för detta som jag ser det.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *