Replik: Expressens beundrande idolporträtt av Johan Rockström

publicerad 15 september 2020
- Tege Tornvall
Tege Tornvall (privat foto) och Johan Rockström (foto: Frankie Fouganthin, licens: Wikimedia, CC BY-SA 4.0): Montage: NewsVoice
Tege Tornvall (privat foto) och Johan Rockström (foto: Frankie Fouganthin, licens: Wikimedia, CC BY-SA 4.0): Montage: NewsVoice
Bild: Tege Tornvall (privat foto) och Johan Rockström (foto: Frankie Fouganthin, licens: Wikimedia, CC BY-SA 4.0): Montage: NewsVoice

DEBATT. Expressens klimatreporter Karin Sörbring har höga tankar om miljöprofessorn Johan Rockström. Dessa luftade hon i en beundrande intervju i söndags den 13:e september. Där kallades Rockström ”en av världens främsta miljö- och klimatforskare”.

Agronomen (jordbruk) Johan Rockström doktorerade 1997 på en avhandling om vattenförsörjning i Saharas södra gränsområde Sahel. Han är också medförfattare till avhandlingar om fosfor som gödningsämne, vattenhushållning i tropikerna samt hälsosamma livsmedel.

Dessa angelägna ämnen är dock knappast klimatforskning. Sådan omfattar bl. a. atmosfärfysik, solforskning, oceanografi, geologi, geofysik, paleontologi (om utdöda växter och djur), tektonik (om jordskorpan), seismik (om jordbävningar), vulkanism, basvetenskaperna fysik och kemi samt stödvetenskapen matematik.

Rockström bekymrar sig för att atmosfären globalt kan komma att värmas mer än två grader sedan 1800-talets slut. Han menar att det kan leda till fortsatt uppvärmning, driven av att människan tillför mer koldioxid till atmosfären, men han nämner inte att denna uppvärmning är en välkommen återhämtning från Lilla Istidens periodvisa kyla med missväxt, nöd och svält.


Agronomen Rockström förbigår också att koldioxid är växtlighetens livsnödvändiga näring och genom fotosyntes ger atmosfären dess lika livsnödvändiga syre.


Rockström krigar mot grundämnet kol…

Inte heller nämner han att tidigare perioder i Jordens historia varit flera grader varmare och haft rikare växt- och djurliv och flera gånger högre halt av koldioxid än nu. Vi får inte veta att atmosfärens nuvarande CO2-halt är historiskt låg trots sena tiders marginella ökning.

Rockström varnar för smältande havsisar i Arktis och Antarktis och vill få oss att tro att landisarna på Grönland och i Antarktis är på väg att smälta bort, men på deras isvidder är årsmedeltemperaturen från 20-30 till under 50 minusgrader. Återvändande forskare finner sina läger täckta med is och snö.

Landisarna växer med nederbörd. Sommartid smälter de i ytterkanterna och släpper ifrån sig isberg mot varmare vatten. Landisarna började bildas för 1,5 miljoner år sedan (Grönland) och 34 miljoner år tillbaka (Antarktis).

Längs Grönlands sydöstkust och Antarktis’ västkust värms vattnet underifrån av vulkanism och sprickor i havsbottnen Men inte heller det nämner professorn.

Expressens klimatreporter ifrågasatte inget. I stället skrev hon ett sannskyldigt idolporträtt av en agronom, som framställs som klimatexpert. Som sådan för Rockström krig mot grundämnet kol, som är bas för allt liv på Jorden.

Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq