Expert från Ericsson: Vi måste skrota den trådlösa tekniken

publicerad 24 september 2020
- Gästskribent
DNA skadas av WIFi. Montage: NewsVoice.se Bild: Lisichik. Licens: Pixabay.com (free use).
DNA skadas av WIFi. Montage: NewsVoice.se Bild: Lisichik. Licens: Pixabay.com (free use).
DNA skadas av WIFi. Montage: NewsVoice. Foto: Lisichik. Licens: Pixabay.com

KRÖNIKA. ”Jag har rotat i kopplingen mellan trådlös teknik och hälsorisker i över 26 år och skrivit massor med dokument och artiklar i denna sak. Jag och många med mig har upptäckt att strålningen från denna teknik: mobiler och mobilbasstationer, WiFi, radio-TV, blåtand, skadar allt levande.” Det skriver Kalle Hellberg som arbetat 30 år som ingenjör på telekom-jätten Ericsson.

Text: Kalle Hellberg, uppdaterad kl 14:23, 24 sep

Kalle Hellberg
Kalle Hellberg, pressfoto

Inget tvivel råder om att den elektromagnetiska strålningen från av människan tillverkad teknik är mycket skadlig och forskningen ger årligen allt mer bevis för att så är fallet. Det finns nu över 20,000 forskningsrapporter som påvisar sådana skador. Naturen kan aldrig åstadkomma så stark strålning i mikrovågsområdet som den från trådlös teknik, inget levande på vår Jord är därmed skapade för att tåla denna strålning (vi behöver ju inget skydd mot sådant som inte ska finnas).

När hörde du något om detta via media? Anledningen till att media inte förmedlar forskarnas varningar är att det är så mycket pengar i denna bransch att man medvetet undviker att informera om dessa risker, branschen får inte ”störas”, dess vinster är viktigare än människors och naturens hälsa!

Elektrosmog

I sjukstatistiken finner vi sanningen. Man ser tydligt hur sjuktalen stiger i paritet med utbyggnad av trådlös teknik och man ser tydligt i statistiken hur ökning av vissa sjukdomar, tex hur sköldkörtelcancer, ökar efter att ”smarta mobiler” infördes 2007. Kanske halva Sveriges befolkning nu har något symtom som härrör från trådlös teknik, men de flesta förstår inte orsaken till att de mår dåligt. Sjukvården bidrager också medvetet till okunskapen genom att inte registrera elöverkänslighet, vilket drabbat många människor.


Om klimatförändringar och ökad värme på Jorden har det larmats om de senaste åren, men ingen i pågående debatt sammankopplar detta med den allt mer ökande strålningsdimman i vår miljö! Varför, det är ju så tydligt tidsmässigt?


30 mikrobiologer larmar

Men nu sker det en kraftig förändring, fler än 30 mikrobiologer larmar nu om kopplingen mellan elektromagnetisk strålning och dess påverkan på mikrolivet i hela vår tillvaro! De beskriver hur mikrolivet kommunicerar inbördes via elektromagnetisk strålning och om hur deras svaga signaler störs ut av den trådlösa tekniken, mikrolivet kan därmed inte göra sitt jobb, som är för allt annat levande helt nödvändigt!

Om deras larmrapporter tas på allvar så är det bara en sak att göra, skrota all ”modern” trådlös teknik omedelbart. Inga mobiler, ingen WiFi, inga blåtandsprodukter. Detta om vi ska rädda vår livsmiljö och allas vår framtid!

Text: Kalle Hellberg

Relaterat

Följande är delar ur ett nyhetsbrev som får spridas fritt, om inga ändringar görs, skrivet av den tyska mikrobiologen Michael Berstecher. Läs detta noga och missa inte länkarna (högerklicka med pilen i texten i länkarna och klicka sedan på ”Översätt till svenska”, vid behov).

Kära läsare,

i dag vill jag fästa er uppmärksamhet på en möjlig koppling mellan radio och klimatförändringar, som ännu inte har diskuterats någonstans på detta sätt. Det handlar om mikroorganismernas värld och deras förmåga att kommunicera med varandra elektromagnetiskt.

Det är osannolikt att allmänheten vet att mikroorganismer också bor i atmosfären och spelar en nyckelroll i bildandet av moln, regn och snö. Vetenskapen vet redan att vissa mikrober reagerar mycket känsligt på sin elektromagnetiska miljö. Detta är inte särskilt förvånande när du vet att det är de naturliga elektromagnetiska frekvenserna som genereras under atmosfäriska processer som har styrt cellmetabolismen hos allt levande sedan urminnes tider: www.tinyurl.com/y486lxlk

Nu finns det några studier som har undersökt stressreaktionerna hos vissa mikrober på artificiellt genererade elektromagnetiska fält i andra sammanhang (se nedan).

Vad händer om mikroorganismerna som lever i atmosfären och reglerar vädret också kraftigt försämrades i deras hälsosamma beteende av de massiva radioföroreningar som redan finns?

Att detta kan vara mycket mer än bara en hypotes visar ett världsomspännande larmsamtal från ledande biologer, som vill uppmärksamma det mycket dåliga övergripande tillståndet hos mikroberna som är involverade i klimatprocesser. Människans elektromagnetism har ännu inte beaktats. Kanske för att ingen har tänkt på att ta hänsyn till denna faktor? I detta avseende bör detta nyhetsbrev också vara en uppmaning till forskning.

Mikrobiologers varning till mänskligheten:
www.babs.unsw.edu.au/research/microbiologists-warning-humanity

Hur mikroorganismer gör regn och snö:
www.welt.de/wissenschaft/article1736713/Wie-Mikroorganismen-Schnee-und-Regen -making.html

Mikroorganismernas roll för att reglera det globala klimatet:
www.mpg.de/13561429/0613-mbio-064278-wer-ueber-den-klimawandel-redet-muss-auch-ueber-mikroben-reden

Mikroorganismer kommunicerar som neuroner:
www. Wissenschaft.de/umwelt-natur/bakterien-kommuniegen-wie-neuronen/

Antibiotikaresistens genom mobilkommunikation och WLAN:
www.tinyurl.com/y5etpplp

Vad har mikroorganismer att göra med elektromagnetiska fält:
www.tinyurl.com/y58gxjwx

Studie: “Utvärdering av effekten av radiofrekvent strålning från Wi-Fi-router och mobiltelefonsimulator på den antibakteriella känsligheten för patogena bakterier Listeria monocytogenes och Escherichia coli ”: www.tinyurl.com/y6kl33wr

Bakterier som virusfångare:
www.darmbakter-buch.de/corona-virus-bakter-sind-virenfaenger-epa/

Om mikroorganismernas existentiella betydelse för vår mentala och fysiska hälsa:
www.youtube.com/watch?v=60ZsHvoQ06I


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq