Expert från Ericsson: Vi måste skrota den trådlösa tekniken

publicerad 24 september 2020
- av Gästskribent
DNA skadas av WIFi. Montage: NewsVoice.se Bild: Lisichik. Licens: Pixabay.com (free use).
DNA skadas av WIFi. Montage: NewsVoice.se Bild: Lisichik. Licens: Pixabay.com (free use).
DNA skadas av WIFi. Montage: NewsVoice. Foto: Lisichik. Licens: Pixabay.com

KRÖNIKA. “Jag har rotat i kopplingen mellan trådlös teknik och hälsorisker i över 26 år och skrivit massor med dokument och artiklar i denna sak. Jag och många med mig har upptäckt att strålningen från denna teknik: mobiler och mobilbasstationer, WiFi, radio-TV, blåtand, skadar allt levande.” Det skriver Kalle Hellberg som arbetat 30 år som ingenjör på telekom-jätten Ericsson.

Text: Kalle Hellberg, uppdaterad kl 14:23, 24 sep

Kalle Hellberg
Kalle Hellberg, pressfoto

Inget tvivel råder om att den elektromagnetiska strålningen från av människan tillverkad teknik är mycket skadlig och forskningen ger årligen allt mer bevis för att så är fallet. Det finns nu över 20,000 forskningsrapporter som påvisar sådana skador. Naturen kan aldrig åstadkomma så stark strålning i mikrovågsområdet som den från trådlös teknik, inget levande på vår Jord är därmed skapade för att tåla denna strålning (vi behöver ju inget skydd mot sådant som inte ska finnas).

När hörde du något om detta via media? Anledningen till att media inte förmedlar forskarnas varningar är att det är så mycket pengar i denna bransch att man medvetet undviker att informera om dessa risker, branschen får inte ”störas”, dess vinster är viktigare än människors och naturens hälsa!

Elektrosmog

I sjukstatistiken finner vi sanningen. Man ser tydligt hur sjuktalen stiger i paritet med utbyggnad av trådlös teknik och man ser tydligt i statistiken hur ökning av vissa sjukdomar, tex hur sköldkörtelcancer, ökar efter att ”smarta mobiler” infördes 2007. Kanske halva Sveriges befolkning nu har något symtom som härrör från trådlös teknik, men de flesta förstår inte orsaken till att de mår dåligt. Sjukvården bidrager också medvetet till okunskapen genom att inte registrera elöverkänslighet, vilket drabbat många människor.


Om klimatförändringar och ökad värme på Jorden har det larmats om de senaste åren, men ingen i pågående debatt sammankopplar detta med den allt mer ökande strålningsdimman i vår miljö! Varför, det är ju så tydligt tidsmässigt?


30 mikrobiologer larmar

Men nu sker det en kraftig förändring, fler än 30 mikrobiologer larmar nu om kopplingen mellan elektromagnetisk strålning och dess påverkan på mikrolivet i hela vår tillvaro! De beskriver hur mikrolivet kommunicerar inbördes via elektromagnetisk strålning och om hur deras svaga signaler störs ut av den trådlösa tekniken, mikrolivet kan därmed inte göra sitt jobb, som är för allt annat levande helt nödvändigt!

Om deras larmrapporter tas på allvar så är det bara en sak att göra, skrota all ”modern” trådlös teknik omedelbart. Inga mobiler, ingen WiFi, inga blåtandsprodukter. Detta om vi ska rädda vår livsmiljö och allas vår framtid!

Text: Kalle Hellberg

Relaterat

Följande är delar ur ett nyhetsbrev som får spridas fritt, om inga ändringar görs, skrivet av den tyska mikrobiologen Michael Berstecher. Läs detta noga och missa inte länkarna (högerklicka med pilen i texten i länkarna och klicka sedan på ”Översätt till svenska”, vid behov).

Kära läsare,

i dag vill jag fästa er uppmärksamhet på en möjlig koppling mellan radio och klimatförändringar, som ännu inte har diskuterats någonstans på detta sätt. Det handlar om mikroorganismernas värld och deras förmåga att kommunicera med varandra elektromagnetiskt.

Det är osannolikt att allmänheten vet att mikroorganismer också bor i atmosfären och spelar en nyckelroll i bildandet av moln, regn och snö. Vetenskapen vet redan att vissa mikrober reagerar mycket känsligt på sin elektromagnetiska miljö. Detta är inte särskilt förvånande när du vet att det är de naturliga elektromagnetiska frekvenserna som genereras under atmosfäriska processer som har styrt cellmetabolismen hos allt levande sedan urminnes tider: www.tinyurl.com/y486lxlk

Nu finns det några studier som har undersökt stressreaktionerna hos vissa mikrober på artificiellt genererade elektromagnetiska fält i andra sammanhang (se nedan).

Vad händer om mikroorganismerna som lever i atmosfären och reglerar vädret också kraftigt försämrades i deras hälsosamma beteende av de massiva radioföroreningar som redan finns?

Att detta kan vara mycket mer än bara en hypotes visar ett världsomspännande larmsamtal från ledande biologer, som vill uppmärksamma det mycket dåliga övergripande tillståndet hos mikroberna som är involverade i klimatprocesser. Människans elektromagnetism har ännu inte beaktats. Kanske för att ingen har tänkt på att ta hänsyn till denna faktor? I detta avseende bör detta nyhetsbrev också vara en uppmaning till forskning.

Mikrobiologers varning till mänskligheten:
www.babs.unsw.edu.au/research/microbiologists-warning-humanity

Hur mikroorganismer gör regn och snö:
www.welt.de/wissenschaft/article1736713/Wie-Mikroorganismen-Schnee-und-Regen -making.html

Mikroorganismernas roll för att reglera det globala klimatet:
www.mpg.de/13561429/0613-mbio-064278-wer-ueber-den-klimawandel-redet-muss-auch-ueber-mikroben-reden

Mikroorganismer kommunicerar som neuroner:
www. Wissenschaft.de/umwelt-natur/bakterien-kommuniegen-wie-neuronen/

Antibiotikaresistens genom mobilkommunikation och WLAN:
www.tinyurl.com/y5etpplp

Vad har mikroorganismer att göra med elektromagnetiska fält:
www.tinyurl.com/y58gxjwx

Studie: “Utvärdering av effekten av radiofrekvent strålning från Wi-Fi-router och mobiltelefonsimulator på den antibakteriella känsligheten för patogena bakterier Listeria monocytogenes och Escherichia coli ”: www.tinyurl.com/y6kl33wr

Bakterier som virusfångare:
www.darmbakter-buch.de/corona-virus-bakter-sind-virenfaenger-epa/

Om mikroorganismernas existentiella betydelse för vår mentala och fysiska hälsa:
www.youtube.com/watch?v=60ZsHvoQ06I


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Darpa satsar nu på forskning beträffande emf i flygplans cockpit.
  Man vill veta om en serie flygkrascher kan ha berott på att pilotens kognitiva funktioner störts av att det finns mycket radiofrekvent strålning där.

  Denna uppmärksamhet kan vara som förberedelse på att övergå till robotiserat flyg och avskaffa mänskliga piloter. Så det kan finnas andra motiv än de angivna.

  US Military Fears EMFs Are Causing Pilots to Crash
  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/09/25/emf-level-in-aircraft-cockpit.aspx

 • “Om klimatförändringar och ökad värme på Jorden har det larmats om de senaste åren, men ingen i pågående debatt sammankopplar detta med den allt mer ökande strålningsdimman i vår miljö! Varför, det är ju så tydligt tidsmässigt?”

  Den meningen Kalle Hellberg drar ner intrycket.
  Association genom korrellation väger lätt eftersom massor med andra saker också fasar in med vartannat.
  När du hävdar att det energimässigt spelar roll för klimatet bör du visa upp trovärdiga beräkningar, Tack!

  • I meningen som du, PG, citerar av Kalle Hellberg konstaterar han ju endast att ingen i pågående debatt sammankopplar detta med den allt mer ökande strålningsdimman i vår miljö.

   Du, PG, börjar i vanlig ordning, med att åberopa några ord som har en viss vetenskaplig klang: “korrelation”, “beräkningar” – för att försöka rättfärdiga ditt fullständigt grundlösa påstående att den mening som du valt ut för att citera drar ner intrycket.

   På vilket sätt drar ett konstaterande om en avsaknad av ett ifrågasättande i en debatt ner intrycket?

   Ge gärna ett svar som innehåller korrelationer och beräkningar, PG!

   Och hur korrelerar ditt angreppsord “intryck” med den vetenskaplighet du ständigt åberopar…?

   • Jag kan ge ett svar på det jag efterlyste från Kalle: beräkningar av effekt kontra temperatur
    Det gav att 1 miljon kärnreaktorer om vardera 1 GW skulle ge en temperaturhöjning av ungefär 0,5 grader.
    Fn finns 440 reaktorer i drift.
    Uträkning
    To utstrålningstemp innan ungefär 260K
    To+dT efter
    Po solens effekttillförsel 1,2E17W
    dP effekt från ny källa
    Då får man uppskattningen
    dT~(T/4)dP/Po =>(dT/dP)~5,4E-16K/W
    =0,00054K/TW
    1 miljon kärnreaktorer om 1GW är 1E15W
    dT~0.54K
    Och det Kalle påpekar kan jag inte tolka på ngt annat sätt än att han tänker sig att den effekt som radiosändarna producerar värmer klimatet.
    Och han undrar om det är så mkt att det kan förklara den globala uppvärmningen.
    Varför skulle han annars nämna det?

  • En berättigad fråga från dig Peter , man skall nog inte koppla ihop saker med varandra utan evidens.
   Milankovic cyckler ????

 • Tack Kalle Hellberg! Återigen upplysning om denna teknik, som nu förhoppningsvis ska få människor att förstå, att tekniken inte är en “leksak” utifrån bekvämlighetshänseende…Jag har uppmätt i vår lilla stad från i våras framtill nu, mikrowatt per kvadrat meter, från 1200 mw/m2 på ett litet torg, april 2020, fram till för 3 veckor sedan, nu på denna plats 176 000! detta är bara en plats, det finns många fler, generellt har värdena rakt av ökat med minst 10ggr, på bara 3-4månader! Varför undrar jag mig, vi har inte ännu 5G, men 4G+…var på en vårdcentral för provtagning, där mätte jag upp till mellan 700-8.000mw/m2, horribelt! Tänker att kan provtagningen verkligen bli rätt, särskilt blodprover, som borde koagulera snabbare?

  • Nej, proverna blir felaktiga. I en strålningstät miljö bildar blodkropparna tämligen snabbt s.k. myntrullar. D.v.s. de klistrar ihop sig i långa rader och även i kluster, och försämrar därmed syreupptaget drastiskt. (En av flera mekanismer bakom trötthet och utmattning som idag anses mer eller mindre normalt) De läkare (t.ex. Magda Havas) som gjort försök, och fotograferat blod i mikroskop, före och efter exponering, har sett att det i allmänhet räcker med c:a 15 minuters exponering för att en drastisk försämring av blodbilden skall ske. Det räcker alltså med att sitta en stund i ett väntrum… En annan dramatisk och livsfarlig effekt av strålningen är att blod-hjärn barriären öppnas.Blod-hjärn barriären skall skydda hjärnan från de gifter och oönskade ämnen som kan cirkulera i blodet. Man sade redan för ganska många år sedan att det räcker med den strålningsdimma som finns runt omkring oss hela tiden, för att blod-hjärn barriären skall stå öppen i princip hela tiden. Det finns en rad mekanismer som gör att strålningen orsakar hjärntumörer (och annan cancer) detta är en av de mekanismerna.
   Att strålningen nu ökar även om 5G ännu inte är i bruk, som Kerstin Karlsson beskriver, kan jag bara tolka som att “man” nu kokar grodan sakta… Förr eller senare dör grodan även om den klarar kokningen längre än om man kastar ner den i det kokande vattnet direkt…

   • Här är en väldigt bra litteraturgenomgång av hälsoriskerna med trådlös kommunikationsstrålning från 1969 till 2021. Mikrovågs och millimeterstrålning. Både morfologiska förändringar av erytrocyter, hypoxi, försämrat immunförsvar, hjärt-kärlsjukdom, kärl och organskador osv.
    Naturligtvis amplifierarar sars-cov-2 allt detta, men är väl alibit för att kunna skriva en sådan artikel i dagens klimat.
    Verkar som om att i framtiden kommer en massa självkörande likbilar transportera runt våra kokta kroppar. På ett säkert och klimatsmart vis förstås!
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8580522/

    • Mänskligheten kommer att förgås långt tidigare.
     Transhumanismen är ledordet och eftersom Redaktören (med all rätt) skyr den andliga delen som böldpest så utelämnar jag den diskussionen.
     Men inte desto mindre är Agendan 2030 en Transhumanistisk (T) Agendan,där BRICS betalsystemet och QR-kod baserat betalsamhälle ingår.
     Allt är självreglerande och uppdaterbart.
     Allt är hackbart och programmerbart.
     Allt är styrt och finansierat av Riksbankerna i respektive länder.
     De använder (anser jag) krigen som en Casus Belli (att lura och bedra) samtliga invånar, där man sakta vänjer svensken vid anamma teknologin, där tex Bank-ID och FaceBook och Meta och X används för verifikation.
     Tex har Hemköp och ICA kameror där man spelar in ansiktet (Meta) eller området mellan ögonen för att mäta spänning,uppmärksamhet eller medvetandenivå.
     Allt för att öka köpkraften men inte desto mindre göra oss beroende och bekväma av teknologin i sig.

     Mvh
     F

 • Det finns en annan aspekt här som inte synts och det är att det biologiska minnet i DNA och annorstädes kan restimuleras, eftersom allt i grunden är frekvenser, och kastas upp i realtid. Och vad har hänt på denna långa tidslinje?

 • Bra artikel som visar hur det egentligen förhåller sig. Blir spännande om den nuvarande Homo sapiens sapiens är beredd att skippa sin bekvämlighet för en bättre hälsa.

 • Hej
  Jag behöver ett förtydligande:
  Vem är Kalle Hellberg? Vem är Ericsson experten? Vem är Michael Berstecher? Hur relaterar de till varann?
  Mvh

  • Tack för frågan och ursäkta missen. Jag har adderat följande i ingressen:

   “Det skriver Kalle Hellberg som arbetat 30 år som ingenjör på telekom-jätten Ericsson.”

   Michael Berstecher är mikrobiolog. Hellberg kanske vet mer.

 • Jaha, vad säger lilla fröken Klimat-Greta om det här, nu då? Corona har hon ju haft synpunkter på, för att inte tala om global uppvärmning, som hon påstår vara mänskligt orsakat, främst då genom den koldioxid, som uppstår i förbränningsmotorer (i bilar exempelvis).
  Fulspelet med CO2 från alla våra kriminella politiker, ersattes ju i början av året med Covid 19. Detta samtidigt som 5G antenner håller på att sättas upp i rask takt.
  Högfrekvent strålning dödar, det är ett som är säkert. Men det bekymrar inte så mycket, verkar det. Även de mycket rika kommer drabbas, eller inbillar man sig att deras makt och pengar skall ge dom ett slags skydd. OK, kanske det, men då måste dom tillbringa resten av sin liv i skyddsrum. Icke så roligt, ähh?

  • “De mycket rika” För det första så får deras barn inte använda mobiler på samma sätt som övriga befolkningen. Deras barn går i skolor utan wifi. Sen om man mäter strålningen utanför och omkring Strålsäkerhetsmyndighetens lokaler i Stockholm, så är strålningen där plötsligt oerhört mycket lägre än på andra ställen. Har inte siffrorna men den sägs vara minimal… De kriminella element som styr vårt land VET !!

   • Strålskyddsmyndigheten skriver
    “Barn har inte använt mobiltelefon i samma omfattning som vuxna och därför är osäkerheten om möjliga långtidseffekter större för dem. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar därför försiktighet vid användning av mobiltelefon. Använd handsfree och håll ut mobilen från kroppen under samtal, rekommendationen gäller särskilt för barn. “

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *