Harriet Larsson: Kan en klassmorfar stoppa gängkriminaliteten?

publicerad 4 oktober 2020
- av Harriet Larsson
Harriet Larsson replikerar Emerich Roth Roth, SVD. Montage: NewsVoice
Harriet Larsson replikerar Emerich Roth Roth, SVD. Montage: NewsVoice
Harriet Larsson replikerar Emerich Roth Roth, SVD. Montage: NewsVoice

REPLIK. När jag läser artiklar, ledare och krönikor funderar jag på vilka erfarenheter skribenten kan ha, som format saluförda åsikter. Majoriteten i systemmedia tillhör dock det korrekta skiktet som har och får både utrymme och tolkningsföreträde, för korrekta åsikter gynnar karriären. I SvD den 3 oktober skriver förintelseöverlevaren Emerich Roth tillsammans med Peter Jenner en gymnasielärare, att kriminella kan stoppas med goda manliga förebilder, som de ofta saknat i hemmet.

Text: Harriet Larsson, Harrietsblogg.se

Bara ordet “förintelseöverlevare” utöver hög ålder gör att mången kritiker gör halt.
Kanske vill Roth se dagens unga brottslingar som offer, från sin egen bakgrund med judeförföljelsen som eskalerade med nazismen?

Förslagen är till exempel ökade investeringar i skolan, fler män gärna en klassmorfar och så den obligatoriska önskan om mer samverkan, som skall få unga att lämna den kriminella karriärstegen.

Därutöver krävs förbättringar av all samhällsservice och “….om samhället
inte tar sitt ansvar, ger vi spelrum för klanstrukturer och maffiaorganisationer…” vilka tydligen är helt utan ansvar att följa Svea Rikes lag. Offermentaliteten blommar och eget ansvar undergrävs.

Sedan varnar dessa herrar för att verklighetsbaserad rapportering av medier kan vara negativt för då får de unga brottslingarna önskad uppmärksamhet.
I stället skall journalisten förklara orsaken till dåden och beskriva vilka personer de verkligen är, för då förstår vi läsare, att det endast handlar om “…vilsekomna, kärlekstörstande unga män….”

 • Inte ett ord om etnicitet, klaner får ingen närmare analys,
 • inte heller islams inneboende förtryck med heder och förakt för andras religioner och livsstil.
 • Inget om “giftiga ingiften” som ökar risken för funktionsnedsättningar, där dålig impulskontroll är utmärkande för sk. bostavsbarn och senare för fängelsekunder.
 • Inget om Svenneföraktet, inget om en kultur/tradition med att kasta sten och tutta på, när något går emot.
 • Inget om uppfostran i respekt- och hävdelsekultur.
 • Inget om invandrarflickornas behov av förebilder, eftersom majoriteten är hårt hållna av mödrar, fäder och bröder. Ofta är de duktiga i skolan, för de vet att utbildning kan ge dem ett eget liv, i bästa fall utan klan- och hedersförtryck.

Det är bara samhället som fallerar och så får vi veta att: “…det är mänskligt att bli förargad, men vi får inte låta känslorna styra, utan se till orsak och verkan”, vilket dessa skribenter tyvärr är ljusår ifrån.

Så indirekt anklagas otaliga offer som torterats, förnedras, rånas, våldtagits mm för att de låter känslorna styra.

Menar de att de två nakna killarna i Solna som torterats i timmar på en kyrkogård för att sedan bli begravda, strax innan de kunde räddas av en förbipasserande. Skall de bara strypa sina känslor och inse att dessa unga bödlar enbart törstar efter kärlek?

Avslutningsvis får vi veta att:

…Målet med kriminalpolitiken kan inte vara att sätta fler människor bakom lås och bom, utan tvärtom. Våra fängelser är ohyggliga monument över vårt gemensamma misslyckande. Den stat som bygger fler fängelser kommer också att fylla dessa. Ska Sverige vara ett sådant land?”

Mitt svar: Ja, det ska det!

Samt utvisning av hela familjen, när deras unga söner gör sig skyldiga till upprepade och mycket grova brott. Det skulle räcka med att några familjer åkte ut, så skulle brottsligheten drastiskt sjunka, trots avsaknad av klassmorfar i klassrummet.”

Text: Harriet Larsson, Harrietsblogg.se


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Här kommer en som förklarar denna Plandemi genom att förklara en del med sin kristna tro. Själv anser jag mig som kulturellt kristen och tror på en gud men det är inte min mission, det är sanningen och ingenting annat. Om jag har den, det går att diskutera som denna sanning om bedrägeriet som pågår.

  CTCCCTTTGTTGTGTTGT
  Vad är detta? Jo detta är den kod som just nu bedrar mänskligheten? Koden är DNA sekvensen för COVID-19 och (jag brukar lägga till denna – COVID 19-21!) javisst den kan bli längre?
  Tillbaka till DNA sekvensen som är den största påverkansoperation mänskligheten skådat.
  Denna kod är lika med kromosom 8! Javisst mänsklighetens kromosom 8 – CTCCCTTTGTTGTGTTGT
  Detta förklarar Sakleo Se Bumbar lysande. Och ni som inte orkar lyssna på kristet språk (sic) spola bibelreferenserna i hans förklaring och sätt er in i bakgrunden till varför han använder detta språk.

  https://www.youtube.com/watch?v=2dHQ84Ltuvo&feature=em-lsp

  • Tack till dig, Harriet, din fina artikel har gett associationer som är jätteintressanta! Det är så roligt att diskussionen får bölja fram i associativa vågor!

   Erik och Kjell, era länkar ska jag ta del av och jag återkommer med kommentarer!

 • Vad i historien kan vi ta lärdom av? Visst finns det massor att läsa men kan vi lita på den historia som beskrivs för oss av dagens ledande intellektuella i Sverige, Nej jag anser med bestämdhet att vi kan inte lita på den historia som berättas för oss av MSM och övrig statlig propaganda.
  Vi bör därför snegla på Amerika och dess utveckling till ett totalitärt samhälle.
  “Live Not by Lies börjar som de flesta bra böcker börjar, med en hemsk och mystisk varning från en främling. År 2015 mottog journalisten Rod Dreher ett telefonsamtal från en amerikansk läkare av tjeckiskt ursprung, som berättade för reportern att händelser som händer nu i Amerika påminde sin mor om det kommunistiska övertagandet av Tjeckoslovakien.”
  Läs artikeln som förklarar mycket om hur ett totalitärt system utvecklas utan att medborgarna förstår vad som är på gång att hända i sitt land.

  https://www.christianpost.com/books/live-not-by-lies-prophetic-in-us-totalitarianism-book-review.html

   • Mycket glädjande, Erik!

    Ett citat från denna intressanta bokrecension:
    “Instead of putting our hope in politics, we must deepen our faith in God and build up our families, following the example of Christian dissidents under communism.”

    Politiken är och blir djupt infiltrerad av de makter som styr allt. De behärskar både dem som styr och stor del av oppositionen.

    Förändringen behöver komma inom oss själva och växa utåt. Vi behöver bygga upp allt det som förstörts: familjesammanhållning, grannsamarbete, det lokala.

    Vi ska börja underifrån, på gräsrotsnivå. Där kan vi svårligen bli infiltrerade och bortförda.

    När vi har byggt upp oss själva och vår närmaste omgivning kan vi förenas i allt större kluster.

    • Absolut. Kanske vi skulle försöka oss på något sorts nätverk för kristen opposition med målet att återvände till en konservativ kristen värdegrund; de värden som en gång byggde detta land?
     Det kunde vara artiklar, debatter, reportage och bönestunder. Slänger ut frågan här.

    • Hans, du väljer din disposition väl. Tänkte precis på samma passage, som en bra sammanfattning av sammanfattning av bokens budskap 🙂

     Det finns många knepiga frågor kring en tro. Själv har jag inga problem med att tro på gud, men svårare med Jessuskomplexet. Det finns frikyrkopastorer som benämner Jessus i var och annan mening. Det är personkulten jag har svårt för. Ingen vet om denna figur levet och än mindre eventuellt vad han sagt och eventuellt gjort. Trots de är jag kristen, och försökt trängt enda ner till botten i kristen gnostiska och esoteriska läror och väl bekant med hur oerhört radikalt annorlunda den kristna “tänket” är jämfört med alla andra religioner. Närvaron med gud får man i samma stund man bara snuddar vid det gudomliga – väldigt enkelt faktiskt. Här finns inga mellanhänder eller andra narcissistiska pastorer som i grunden enbart talar om sig själva i termer av vad Jessus sagt och gjort.

     • Jag vänder mig också emot den form av trosyttringar som manifesteras i hallelulja-rop och åkallanden av Jesu namn stup i ett! Det påminner mig om när vi som barn smög oss in på religiösa tältmöten för att ta del av spektaklet med människor som föll i trans och babblade och skrek.

      En sann kristen människa är för mig en sansad person som – trots alla de svagheter vi alla ofullkomliga människor är behäftade med – arbetar med sitt inre för att försöka efterleva de levnadsregler Jesus Kristus har gett oss genom Bibeln och som strävar efter att omsätta detta i ord och handling.

      Det är utom allt rimligt tvivel historiskt belagt att Jesus levat och verkat och han påverkade enormt många människor – under sin livstid och därefter – till att vända om till ett omtänksamt och modigt leverne. Av evangelierna framgår det att han medvetet valde påskhögtiden för att låta sig dödas.
      Han visste vilken förnedring, smärta och långt utdragen tortyr han hade att genomgå och han visade att han var mycket rädd, men lät det ändå ske. Jesus blev människa för att friköpa världen från den döden.

      Erik, din idé med att vi kanske skulle försöka oss på något sorts nätverk för kristen opposition med målet att återvända till en konservativ kristen värdegrund är väldigt intressant! Jag ska fundera kring det och jag hoppas att du och andra också spinner vidare på denna tanke.

      Jag har redan omnämnt det i kommentarsfältet på Newsvoice och jag säger det igen. Jag har för avsikt att i en serie av artiklar granska Katolska kyrkan, som jag anser står bakom mycket av det onda som drabbar oss . En är redan klar och jag arbetar just nu på nästa artikel. Jag hoppas på att få dem publicerade här på Newsvoice!

      • Då är vi två. Håller också på med uppföljning del två och tre av “Ondskan – En exposé om ondskans historia” (https://newsvoice.se/2019/09/ondskan-expose-historia/). Här dissekeras judendomen, judisk kultur, litteratur samt historia vid sidan av Sionismen. Kanske vi kan komplettera varandra?
       Kunde inte redaktören samla detta i en egen avdelning eller dylikt för läsning/lösning samt kristen aktion? Folk behöver lösningar och att vi agerar – inte bara skriver och läser.

      • Erik, jag har ännu inte fullt ut tagit del av din mycket djupsinniga och tankeväckande artikel.
       Jag vill även ta till mig alla de kommentarer som beledsagar artikeln innan jag själv är beredd att ta ställning till dina åsikter och föreställningar som du hade, när du författade artikeln.

       Det är oerhört viktigt att vi alla betänker hur det kommit sig att människor i ledande positioner och deras följare orsakar så ofattbart mycket lidande, smärta, hopplöshet för andra levande varelser.

       Detta med ondska definierar jag som något som gör ont.

       Jag har i min barndom erfarit mycket som gjorde ont.

       Jag blev oerhört försvagad och sjuk strax efter en vaccination och blev inlagd på sjukhus. Jag var där från och till i flera år.

       Under denna tid upplevde jag tvång i många former.

       Operationer, som föregicks av fasthållande av många inom sjukvårdspersonalen följt av att någon av dem tryckte en stinkande etertrasa över min mun och näsa samt att vakna upp yr och enormt illamående och spy blod.

       I min förtvivlan blev jag stark som min björn, trots att jag var ett mycket litet barn och jag kämpade med alla medel jag hade för att undslippa dessa övergrepp.

       Jag var övergiven och ensam och tänkte hela tiden på hur jag skulle kunna fly från detta inferno, som mina så kärleksfulla föräldrar, i god tro, lämnat mig i.

       Ondska, det som gör ont, det som är fel, blev tidigt i mitt liv något, som jag intensivt frågade mig VAD SOM ORSAKADE den.

     • Erik, jag tycker att din förklaring om vad tro är för någonting är lysande. Jag känner på samma sätt. Tack.
      Och Hans jag tycker ändå det är intressant det du förklarar men min video visar en människa som förstått mycket om hur det hela är uppbyggt och han är också troende. Se videon i min andra kommentar.

    • Kristen tro och mission var från början en undergroundrörelse i opposition. Inte tvärt om: från toppen av maktpyramiden och neråt.

 • Tack för en mycket upplysande artikel. Allt fler Svenskar börjar beväpna sig. Ansökningar om Licensvapen ökar i Sverige läste jag om i en annan artikel som jag tyvärr glömt var? Men fler börjar förstå att det är invällare som skapar en allt mer krigsliknande situation i Sverige. Flera bloggare skriver om invällarna som soldater, IS krigare (icke Svenskar) som är här för att vila upp sig och väntar på signaler för att ta till vapen. Jag läste Henry Makows intressanta historiebeskrivning om den Ryska statskuppen 1917. I kaoset som uppstod efter kuppen tog Lenin hjälp av icke Ryssar, Kineser, Koreaner och Lettiska judar som genomförde massavrättningar, jagade intellektuella, administrerade intra-militära straff, och den personliga säkerheten för de ledande kuppmakarna.
  Hur ser det ut i Sverige idag mot vad vi har att vänta oss. Jag ser inga andra i ledningen för Sverige än folkförrädare och finansierade betalda korrumperade politiker.
  Läs och ta lärdom av detta exempel – https://www.henrymakow.com/2020/10/communist-terror-coming-for-you.html

  • De ytterst noggranna och ärliga historikerna Jüri Lina och Antony Cyril Sutton har båda med minutiös noggrannhet och dokumentation visat att den ryska revolutionen 1917 iscensattes av storfinansen.

   Här intervjuas Jüri Lina om det i SWEBBTV:
   https://www.youtube.com/watch?v=GTtxi6Gzilk
   (Om finansieringen av Sovjet – Swebbtv Vetenskap nr 3 Del 1 med författaren Juri Lina.)

   Och här är en enormt bra dokumentärfilm på svenska (trots den engelska titeln) som bygger på en av Jüri Linas böcker som just skildrar detta och som visar på de oerhörda grymheter som följde på den Ryska statskuppen 1917:
   https://www.youtube.com/watch?v=oIuW-vNQsQI
   (In the Shadow of Hermes by Jüri Lina, 2009)

   Låt oss hoppas att sådana bestiala handlingar inte blir en verklighet i vårt eget land!

 • Så enkelt, så rätt och Sverige så fel.

  Tankegodset skribenterna lutar sig åt är i första hand inte politiskt korrekt, utan klassisk kulturmarxistism (som blivit politiskt korrekt) vars grund vilar på fundamentet att alla människor föds goda, blir dom onda är det samhällets fel. Just så, trollas allt vad etnicitet, kultur och religion snygg bort.

  Tack Harriet.

 • Tack Harriet, spot on som vanligt.

  Tillskyndarna av kriminell klankultur med islamska preferenser utnyttjar gärna gammal förintelseöverlevare som gisslan för att öka stigmatiseringsfaktorn maximalt mot oliktänkande.

  Det är så här vi blir förnedrade varje dag av godhetsmissbrukarna.

 • Undrar viket moln han sitter på??? Flera av dessa klanstyrda anser att de inte befinner sig i Sverige även
  om de befinner sig i Rinkeby. Det är våran klanstyrda stadsdel och här är det vi som bestämmer!!
  Jag arbetade tillsammans med en sommarjobbande somalier i Tensta och han skulle aldrig bege sig ensam till Rinkeby själv, för han förstod hur ett klansamhälle fungerar. Han befarade att han skulle få stryk,
  så klart.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *